Rozvojové projekty

Pojď hrát hokej je rozvojovým projektem Českého hokeje, který funguje od roku 2016. Je dlouhodobě zaměřený nejen na získávání nových hokejistů, ale také na celkové zlepšení pohybové gramotnosti a na všeobecnou sportovní průpravu. Do letošního ročníku byla přidána akce Lvíček ve školkách, která je zaměřená právě na všeobecné zlepšení pohybové motoriky. Úspěšný projekt vstupuje do své osmé sezóny. Jeho součástí bude tento ročník i několik nových akcí. Kromě již tradičního Týdne hokeje, kdy si zájemci mohou přímo na ledě vyzkoušet, jaké to je bruslit na ledě s hokejkou v ruce, se můžete těšit i na několik dlouhodobých aktivit. Během prvních 6 let své existence se podařilo ve spolupráci s hokejovými kluby provozujícími mládež realizovat celkem 10 akcí Týden hokeje, které na zimní stadiony přilákaly na 37 000 dětí. Akce Týden hokeje umožňují dětem a jejich rodičům získat první zkušenost s ledním hokejem. Vedle samotných akcí Týden hokeje je lední hokej propagován i formou kampaní, coby vhodný sport pro děti. S veřejností je komunikováno také prostřednictvím oficiálních kanálů projektu jako jsou web www.pojdhrathokej.cz nebo sociální sítě jako Facebook nebo Instagram. Jednotlivé kanály se pravidelně plní zajímavým obsahem, který přináší cenné informace k různým tématům v oblasti výchovy dětí v ledním hokeji. O projekt se zajímají i mnohá celostátní média a zástupci projektu jsou zváni různých pořadů (např. Studio 6 v lednu 2017 a 2019, Sama Doma a další).

photo

Future Olympians

Vedení ženského hokeje si i po velice úspěšných sezónách na mezinárodním poli plně uvědomuje nepříznivý stav podmínek pro hokejistky v ČR. Vnímá tak důležitost koncepční práce směrem k rozvoji mládeže, proto na začátku sezóny 2023/24 spustilo nový projekt s názvem Future Olympians, který se zaměřuje na mládežnickou kategorii U19.

Více o projektu zde
 
photo

Sportovní střediska (SPS) A Trenér žáků českého hokeje

V rámci podpory klubů v oblasti výchovy mladých hráčů do 14 let se Český hokej rozhodl zřídit tzv. Sportovní střediska (SpS). Tato střediska mají za cíl pomoci klubům s rozvojem a vzděláváním jejich hráčů, aby se tito mladí nadějní sportovci mohli dále rozvíjet a dosahovat lepších výsledků na ledě.

Stránka projektu
 
photo

Výchova talentované mládeže

Český hokej od roku 2014 organizuje projekt Výchova talentované mládeže v krajích, jehož cílem je zajistit v kategorii U15 talentovaným hokejistům co nejkvalitnější přípravu. Projekt vyplňuje prostor mezi výchovou na klubové úrovni a mládežnickými reprezentacemi, které začínají v kategorii šestnáctiletých. Podmínkou účasti je odpovídající výkonnost, vzorný přístup hokeji a prospěch.

Stránka projektu
 
photo

TESTOVÁNÍ U20, U17 A U15

Trenérská komise a Sportovní oddělení Českého hokeje předkládá trenérům a hráčům inovovaný soubor motorických testů a funkčních vyšetření pro kategorie juniorů, dorostu a kategorie 9. tříd. Na zavedení nové testovací baterie se podíleli členové odborných komisí Českého hokeje, kluboví trenéři, bylo využito zkušeností ze zahraničí. Testy byly vybrány tak, aby obsáhly rovnoměrně co nejširší škálu pohybových schopností a dovedností mimo led.

Více informací zde
 
photo

Akademie Českého hokeje

Projekt Akademie Českého hokeje byl zahájen v březnu roku 2011. Během posledních let prošel projekt několika vývojovými fázemi, od roku 2021 se jeho princip změnil do té podoby, že klubům už nebyl udělován statut Akademie ČH, ale musely splnit licenční podmínky. S účinností od 1.5.2024 Výkonný výbor Českého hokeje zrušil přidělování licencí Akademie ČH na základě splnění Licenčních podmínek. Nově stanovil, že licence Akademie ČH přiděluje Český hokej na základě účasti klubů v nejvyšších mládežnických soutěží = ELJ, ELD a EL9.

Stránka projektu
 
photo

Holky na led

Holky na led! To je název oblíbené akce, kterou svaz v průběhu každé sezony pravidelně organizuje pro ty nejmenší hokejistky. Nadějné sportovkyně se na těchto akcích seznámí se základními herními prvky v pozitivním prostředí, dozvědí se také něco nového o tom, kde všude je možné hrát hokej. Nedílnou součástí je také pochopení sportovního chování, fair play a týmové práce.

Více o projektu zde

Kontakty

profile
Pavel Geffert

vedoucí projektu Akademií Českého hokeje

Mobil +420 775 065 472

E-mail geffert@czehockey.cz

profile
Tereza Sadilová

generální manažerka ženského hokeje

Telefon +420 211 158 021

Mobil +420 725 100 032

E-mail sadilova@czehockey.cz

profile
Lukáš Jankovič

manažer sportovního oddělení - vedoucí projektu SpS

Telefon +420 211 158 011

Mobil +420 728 141 529

E-mail lukas.jankovic@czehockey.cz

profile
Milan Razým

hlavní trenér projektu VTM

Telefon+420 211 158 000

E-mail razym@czehockey.cz

profile
Tereza Menčíková

manažerka projektu VTM

Telefon+420 211 158 012

Mobil+420 603 279 227

Fax+420 233 336 096

E-mail mencikova@czehockey.cz

profile
Tomáš Kress

manažer projektu Pojď hrát hokej

Mobil +420 777 145 999

E-mail kress@czehockey.cz