PRO - HOCKEY Cz., s.r.o.


Společnost PRO-HOCKEY Cz je dceřinou a servisní organizací ČSLH. Zajišťuje zejména přípravná utkání a soustředění všech reprezentací na území ČR a potřebnou součinnost pro utkání v zahraničí (doprava, ubytování, pojištění apod.). Též je majitelem veškerých marketingových a televizních práv ČSLH.

Základní informace

  • Vlastník: 100 % Český svaz ledního hokeje
  • Jednatelé: Jan Černý, Jan Zikl (za společnost jednají vždy dva jednatelé společně)

Přehled zaměstnanců společnosti naleznete v sekci Zaměstnanci.

Dozorčí rada

  • předseda dozorčí rady: Ing. Pavel Halas
  • člen dozorčí rady: Ing. Vladimír Velčovský
  • člen dozorčí rady: JUDr. Jaromír Bláha
  • člen dozorčí rady: Ing. Aleš Kmoníček

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016