Nadační fond Ivana Hlinky

OBECNÉ INFORMACE

 • Zřizovatel: Český svaz ledního hokeje
  IČO: 27240843
 • Vznik: Dne 19. 5. 2005 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce 555
 • Sídlo: HARFA OFFICE PARK
  Českomoravská 2420/15
  190 00 Praha 9
 • Účel nadačního fondu: Podpora bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, kteří se sami nebo jejich rodiny, nacházejí v sociálně obtížné životní situaci. A to při splnění dalších kvalifikačních podmínek uvedených ve Statutu Nadačního fondu.

SPRÁVNÍ RADA

 • Předsedkyně správní rady: Liběna Hlinková
 • Členové správní rady: Ing. Pavel Halas,
  Martin Urban

KONTAKT

 

Podmínky poskytnutí příspěvku:

 • Nadační příspěvek se vyplácí jednorázově na základě žádosti.
 • Žadatelem mohou být hráči a ostatní činovníci ledního hokeje, kteří se významně přičinili o rozvoj ledního hokeje v České republice nebo v zahraničí a kteří se nacházejí osobně či jejich rodiny v sociálně obtížné životní situaci. Ve výjimečných případech žadatel nemusí splnit tato kritéria (jako např. při trvalé invaliditě v důsledku úrazu v ledním hokeji atp.).
 • Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, telefonní spojení, zaměstnání, klubovou příslušnost, údaje o souhrnném průměrném ročním příjmu, krátké zdůvodnění žádosti o nadační příspěvek a požadovanou výši poskytnutí příspěvku.
 • Schválený nadační příspěvek je poskytován na základě darovací smlouvy.
 • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

VIDEOGALERIE