Trenérské licence

Přehled typů trenérských licencí

Trenér "Licence A“

 • Organizuje a školí FTVS UK Praha,
 • studium probíhá formou třídenních konzultací devětkrát v roce po dobu dvou let v celkovém rozsahu 500 hodin
 • minimální věk 23, pro přijetí ke studiu musí být trenér minimálně 1 rok držitelem licence B, vyžadovaná je maturita a aktivní trenérská činnost
 • bližší informace: https://www.ceskyhokej.cz/treneri/trenerske-licence/studium-trenerske-licence-a

Trenér "Licence B“

 • Organizuje a školí FTVS UK Praha a FSS MU a VOŠ ČUS
 • školení Licence B probíhá formou tří pětidenních konzultací v celkovém rozsahu 150 hodin
 • trenér musí být minimálně 1 roky držitelem licence C+ mládež nebo C hráč, vyžadovaná je maturita a aktivní trenérská činnost
 • bližší informace: https://www.ceskyhokej.cz/treneri/trenerske-licence/studium-trenerske-licence-b

Trenér "Licence C+ mládež“

 • Organizuje a školí příslušná trenérsko-metodická komise krajského výkonného výboru Českého hokeje ve spolupráci se sportovním oddělením a trenérskou komisí Českého hokeje, 36 hodin pro nové uchazeče a nebo doškolení pro držitele Licence „C“ – 6 hodin.
 • Licenci získá i úspěšný absolvent III. semestru studia specializace lední hokej na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy nebo absolvent střední sportovní školy s maturitou se zaměřením na lední hokej
 • Bližší informace: https://www.ceskyhokej.cz/treneri/trenerske-licence/studium-trenerske-licence-c
 • V případě zajmu kontaktujte sekretáře krajského výkonného výboru Českého hokeje podle místa trvalého bydliště, kteří vám sdělí další podrobnosti.

Trenér "Licence C-hráč“

 • Obdrží hráč, který odehrál minimálně 200 zápasů na úrovni Extraligy v soutěžích účastníků MS dospělých skupiny A

Český hokej věnuje nejvíce pozornosti mládeži a upřednostňuje školení trenérů u kategorie "C". Trenérská licence "Licence C+ mládež“ je prioritně zaměřena na věkové kategorie 5-14 let. Český hokej rovněž uděluje "Licenci C-hráč". Hráči s extraligovou výkonností si mohou o tuto licenci požádat, a co nejdříve se tak zapojit do trenérské činnosti.

Trenér "Licence trenér brankářů“

Český hokej dále eviduje Licenci trenér brankářů, která opravňuje držitele k výkonu činnosti trenéra brankářů družstev v soutěžích řízených Českým hokejem, resp. reprezentačních družstev ČR.

 • Školení zajišťuje trenérská komise Českého hokeje ve spolupráci s FTVS UK nebo VOŠ ČUS
 • Školení probíhá formou tří pětidenních konzultací v celkovém rozsahu 150 hodin
 • V případě zajmu kontaktujte trenéra brankářů Českého hokeje Radka Totha (toth@czehockey.cz)

Veškeré trenérské licence upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 122.