Od nové sezony budou chrániče krku povinné pro všechny hráče

Kongres IIHF v květnu 2024 schválil úpravu pravidel ledního hokeje, která se týká zavedení obecné povinnosti hráčů nosit chránič krku a hrdla proti proříznutí.

Podle dosavadního znění článku 9.12 pravidel ledního hokeje byl předmět ustanovení brán jako doporučující, od sezony 2024/25 je ale hráčům stanovena striktní povinnost chránič krku nosit.

Článek tedy nyní je ve znění: "Všichni hráči všech kategorií musí nosit chránič proti říznutí do krku, který je určený pro tento specifický účel a je vyroben tak, aby kryl co největší část krku. Chránič proti říznutí do krku musí být používán správným způsobem a nesmí být v žádném případě nijak upravován nebo nahrazován. Za porušení tohoto pravidla, které následuje po varování hlavním rozhodčím, se uloží menší trest."

Povinnost se navíc vztahuje na všechny věkové kategorie, tedy i kategorie seniorů. Týká se mezinárodních turnajů i evropských soutěží na všech soutěžních úrovních, tedy i extraligy. 

Od nadcházející sezony tedy už žádný hráč nesmí bez chrániče nastoupit.