Výkonný výbor

profile
Alois Hadamczik

prezident

Telefon +420 211 158 001

E-mail hadamczik@czehockey.cz

profile
Petr Bříza

viceprezident

Zastupuje výkonnostní hokej

Sekce a komise mezinárodní vztahy, organizace a legislativa, poradní výbor

Telefon+420 211 158 003

E-mail briza@czehockey.cz

profile
Aleš Pavlík

viceprezident

Zastupuje vrcholový hokej

Sekce a komise APK LH / disciplinární komise ČSLH

Telefon +420 211 158 003

E-mail pavlik@czehockey.cz

profile
Marek Chmiel

člen

Zastupuje vrcholový hokej

Telefon+420 596 109 144 / +420 596 109 114

E-mail chmiel@czehockey.cz

profile
Jaromír Jágr

člen

Zastupuje vrcholový hokej

Sekce a komise sportovní komise, Nadační fond Ivana Hlinky

Telefon +420 601 591 742

E-mail jagr@czehockey.cz

profile
Milan Vacke

člen

Zastupuje výkonnostní hokej

Sekce a komise ekonomická komise

Telefon +420 474 376 851

E-mail vacke@czehockey.cz

profile
Daniel Sadil

člen

Zastupuje vrcholový hokej

Telefon+420 602 424 826

E-mail sadil@czehockey.cz

profile
Bedřich Ščerban

člen

Zastupuje výkonnostní hokej

Sekce a komise návrhová komise Síně slávy českého hokeje

Telefon+420 724 933 912

E-mail scerban@czehockey.cz

profile
Jiří Šindler

člen

Zastupuje výkonnostní hokej

Sekce a komise komise ženského hokeje, komise para hokeje

Telefon +420 211 158 000

E-mail jiri.sindler@czehockey.cz

profile
Jiří Šlégr

člen

Zastupuje vrcholový hokej

Sekce a komise sportovní komise

Telefon +420 211 158 000

E-mail slegr@czehockey.cz

profile
Aleš Kmoníček

člen

Zastupuje vrcholový hokej

Telefon+420 211 158 000

E-mail kmonicek@czehockey.cz