Regionální trenéři

Pro zlepšování kvality sportovního programu ve všech městech s oddíly hokejové mládeže, působí v každé oblasti České republiky skupina regionálních trenérů (RT), kteří periodicky navštěvují všechny kluby se zaměřením na nejmladší věkové kategorie - především na nábory, přípravky a mladší žáky.

Poskytují trenérům jednotlivých oddílů servis, zpětnou vazbu a metodickou podporu. Distribuují nové metodické materiály a poznatky, především prostřednictvím trenérské aplikace Coach Manageru. Pořádají mini-semináře, vedou diskuze s místními trenéry v duchu "Trenéři pomáhají trenérům". Jde především o zkvalitnění komunikace mezi RT a klubem, ale i pomoc při navazování užších kontaktů, výměny informací s ostatními trenéry klubů v regionu.

RT se po dohodě s místním trenérem aktivně zapojují do tréninkového procesu na ledě i mimo led, vedou tréninky, popřípadě předvádí některá cvičení, například ukázky rozvoje specifických dovedností a nebo různých her. Ukazují, jak správně vést trénink, jak minimalizovat prostoje a dosáhnout maximální efektivity při zapojení hráče do činností (skupinové tréninky, detail). Věnují pozornost tomu, aby v každém tréninku byla obsažena hra a soutěže (min.50% celkového času). RT prosazují program dlouhodobého rozvoje hráče, v rozhovorech s trenéry upozorňují na nebezpečí akcelerace, rané specializace, jednostranného zatěžování a návodného tréninku a koučování. Naopak akcentují, že je je nutné dbát na pestrost tréninku, co nejčastější zařazování spontánních aktivit, dalších sportovních her a zábavných cvičení před a nebo po tréninku. Trenéři musí pěstovat a podporovat vášeň a nadšení mladého hráče pro sport. Nechat hráče hrát, tvořit, projevovat emoce i dělat chyby.

Regionální trenéři mají rovněž za úkol organizovat tzv. multi-sportovní turnaje, kde kromě minihokeje či hokeje mladí hokejisté soutěží především ve sportovních hrách (mini-fotbal, mini-basketbal apod.), ale i v dalších sportech, dle možností a nápadů pořadatele (lyžování, plavání, dovednostní soutěže apod.).

RT budou mít v náplni práce v nadcházející sezoně i organizaci semináře pro rodiče v klubu, popř. společně v regionu. Hlavním zaměřením budou témata k problematice akcelerace, rané specializace, zdravého životního stylu mladého sportovce včetně správných výživových návyků. Speciální pozornost bude věnována potřebě dalšího sportovního vyžití mimo klub a spontánnímu aktivitám.

Níže uvádíme organizační strukturu a působnost regionálních trenérů a podle přiložené tabulky se trenéři, manažeři klubů, učitelé i rodiče mají prioritně dotazovat, informovat, popřípadě přicházet s novými podněty a nápady v rámci spádovosti. Cílem je, aby RT komunikovali s příslušným klubem co nejčastěji a navázali co nejužší vzájemný kontakt.

Organizační struktura projektu Regionální trenéři ČH

LUKÁŠ JANKOVIČ

Funkce:

manažer SO ČH - koordinátor regionálních trenérů a trenérů žáků

Mobil:

+420 728 141 529

Fax:

+420 211 158 011

E-mail:

lukas.jankovic@czehockey.cz

ZDENĚK VOJTA

Funkce:

metodik regionálních trenérů

Mobil:

+420 777 170 028

E-mail:

vojta@czehockey.cz

Podrobný životopis

Regionální trenéři Českého hokeje - organizační struktura sezóna 2022/2023

Regionální trenér:

Bořek Hanzlík

tel.: 603 822 473 , hanzlik@czehockey.cz
Regionální trenér:

Jakub Kaprál

tel.: 723 326 764, kapral@czehockey.cz
Regionální trenér:

David Štětina

tel.: 721 019 605, stetina@hcsparta.cz
Regionální trenér:

Robert Kaše

tel.: 731 510 412 , kase@czehockey.cz
Regionální trenér:

Ctibor Jech ml.

tel.: 724 525 584, jechctibor@hcbilitygri.cz
Regionální trenér:

Petr Beránek

tel.: 731 465 554, beranek@czehockey.cz
Regionální trenér:

Aleš Dvořák

tel.: 607 807 887, advorak@czehockey.cz
Regionální trenér:

Stanislav Sztefek

tel.: 775 731 775, stansztefek@seznam.cz
Regionální trenér:

Oldřich Kališ

tel.: 604 571 493, kalis@czehockey.cz