Akademie ČH

Projekt Akademie Českého hokeje byl zahájen v březnu roku 2011. Během posledních let prošel projekt několika vývojovými fázemi, od roku 2021 se jeho princip změnil do té podoby, že klubům už není udělován statut Akademie ČH, ale musí splnit licenční podmínky na základě speciálního rankingu. Ranking mládežnických klubů vychází z konkrétních čísel, založených na přínosu jednotlivých klubů pro výchovu talentů a výsledky na mezinárodní scéně. Základem hodnocení je podíl klubů na výchově hráčů pro reprezentační výběry, vstupní drafty NHL a nejlepší domácí a zahraniční soutěže (ELH, NHL, AHL, KHL, SHL, Liiga, NLA).

Projekt Akademií ČH je otevřený, žádost může podat jakýkoliv mládežnický klub v České republice, který je registrovaným členem Českého hokeje a který splní Licenční podmínky pro zařazení do projektu. Licenční řízení se vypisuje nově pro každou sezónu s tím, že maximální možný počet přidělených licencí je 16. Celý text podmínek pro získání sezónní licence Akademie ČH lze získat na webových stránkách Českého hokeje.

PAVEL GEFFERT

Funkce:

manažer sportovního oddělení Českého hokeje - Akademie Českého hokeje

Telefon:

+420 211 158 000

Mobil:

+420 775 065 472

E-mail:

geffert@czehockey.cz