Logomanuál nové identity

Kompletní logomanuál nové identity je základní dokument, kterým je potřeba se řídit při aplikaci jednotlivých log, které jsou součástí nové vizuální identity Českého hokeje. Logomanuál není určen k volné distribuci, naopak má sloužit výhradně zaměstnancům Českého hokeje, voleným zástupcům a spolupracovníkům jednotlivých orgánů, komisí a dodavatelům, se kterými spolupracujeme. Při zadávání grafických prací se prosím obracejte na Aleše Zahálku (tel: +420 725 757 047, zahalka@czehockey.cz), který je odpovědnou osobou pro aplikaci nové vizuální identity. Každá prvotní aplikace nové identity by měla být předem schválena.

Logomanuál Českého hokeje

Ke stažení

Loga ke stažení

Pro běžné použití je možné si stáhnout jednotlivá loga, která je možné přeposílat dodavatelům, či dalším osobám a subjektům v rámci hokejového hnutí.

Loga ke stažení

Odkaz na logo

Český hokej - horizontální verze

Ke stažení

Český hokej - vertikální verze

Ke stažení

Národní tým

Ke stažení

Pojď hrát hokej

Ke stažení

Výchova talentované mládeže

Ke stažení

Akademie Českého hokeje

Ke stažení