29. 08. 2020 09:00 - 13:30

PŘESUNUTO 29.8.2020 - Kurz FTVS UK v Praze - Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí

● Hry pro stimulaci pohybových schopností

● Hry pro nácvik dovedností

● Hry pro nácvik soutěžních situací

● Hry kooperační

● Hry komunikační

Cílová skupina: trenéři dětí, učitelé TV, rodiče sportujících dětí

Kdy: sobota 9,00 - 13,30 hod

Termín semináře: 29. 8. 2020

Rozsah: dva výukové bloky - teoretická a praktická část

Teorie : 9:00 - 10:30

Praktická část:: 11,00 - 13,30

Výstup: Osvědčení o absolvování

Cena za seminář: 1 100,- Kč

Přihlášky: do 10. 8. 2020 přes studijní informační systém Univerzity Karlovy

Informace: denně 8:00 - 15:00, PaedDr. Lada Novotná, lnovotna@ftvs.cuni.cz tel. 220 172 250

Místo konání:
Odkaz: