21. 08. 2020 12:30 - 17:00

PŘESUNUTO 21.8.2020 - Kurz FTVS UK v Praze - Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje síly v tréninku dětí

Teoretická část vysvětluje teorii stimulace silových schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje silových schopností v jednotlivých vývojových fázích (do 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci síly.

Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj síly v dětském věku.


Cílová skupina: trenéři dětí a mládeže, učitelé TV, rodiče sportujících dětí

Kdy: pátek 12,30 - 17,00

Termín semináře: 21. 8. 2020

Rozsah: dva výukové bloky - teoretická a praktická část

Teorie: 12,30 - 14,00

Praktická část:: 14,30 - 17,00

Výstup: Osvědčení o absolvování

Cena za seminář: 1 100,- Kč


Přihlášky: do 10. 8. 2020 , elektronicky web FTVS

Informace: denně 8,00 - 15,00, PaedDr. Lada Novotná, lnovotna@ftvs.cuni.cz , tel. 220 17 2250


možnost absolvování kurzu rozvoje koordinace a rychlosti se slevou

cena dvou kurzů: 1800 Kč, cena tří kurzů: 2 500 Kč

Místo konání:
Odkaz: