22. 11. 2019 - 23. 11. 2019

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I

Fakulta tělesné výchovy a sportu zve trenéry dětí a mládeže, učitele TV a rodiče sportujících dětí a mládeže na seminář „Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I“. Kurz bude rozdělen na tři výukové bloky – teoretickou, diagnostickou a praktickou část. Teoretická část vy-světluje, kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cvičení, nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému, cíle kompenzačního cvičení a posturální odchylky pohybového systému včetně jejich ovlivnění pomocí kompenzačního cvičení. Diagnostická část stručně charakterizuje posturální odchylky v oblasti páteře (držení těla), dolních a horních končetin a chybné pohybové stereotypy. Praktická část bude představovat ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných v několika cvičebních polohách. Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže v rámci tréninkového procesu za účelem dosažení vyšší sportovní výkonnosti.

Cílová skupina: trenéři dětí a mládeže, učitelé TV, rodiče sportujících dětí a mládeže

Kdy: pátek 14:00 - 19:00 a sobota 9:00 - 17:00

Termín semináře: 22. 11. a 23. 11. 2019

Rozsah:

Teoretická část: pátek 14:00 - 15:30, Diagnostická část: pátek 15:45 - 19:00, Praktická část: sobota 9:00 - 17:00

Cena za seminář: 2200,- Kč

Přihlášky a registrace: do 8.11. 2019 přes studijní informační systém Univerzity Karlovy

Informace: denně 8:00 - 16:00, PaedDr. Lada Novotná, lnovotna@ftvs.cuni.cz, tel. 220 172 250

Místo konání: