Regionální liga dorostu (2022/2023)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Liga dorostu

1. část:
- 85 družstev rozděleno územně do 10 skupin; 8 družstev ve skupině „1“, 8 družstev ve skupině „2“, 9 družstev ve skupině „3“, 9 družstev ve skupině „4“, 9 družstev ve skupině „5“, 8 družstev ve skupině „6“, 9 družstev ve skupině „7“, 9 družstev ve skupině „8“, 8 družstev ve skupině „9“, 8 družstev ve skupině „10“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (14-16 utkání).

2. část

  • a) - Nadstavbová:
    - skupiny „11“, „12“, „13“ a „14“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 2. místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 5 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (16 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
  • b) - O umístění:
    - družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního principu do skupin po minimálně 4 družstvech a maximálně 8 družstvech se ve skupinách, jichž se budou účastnit právě 4 družstva, utkají šestikolově každý s každým (18 utkání), ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 5, resp. 6, družstev čtyřkolově každý s každým (16-20 utkání) a ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 7 družstev, tříkolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část - O postup do baráže o účast v LD:
- družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupinách „11“, „12“, „13“ a „14“ na 1. místě sehrají jedno kolo play-off s tím, že toto předmětné kolo play-off se hraje na 2 vítězná utkání (2-3 utkání). Pro sestavení dvojic pro toto kolo play-off platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „11“ na 1. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „12“ na 1. místě, a družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „13“ na 1. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „14“ na 1. místě.
Postavení družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ, přičemž první a případně třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „Nadstavbová“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „Nadstavbová“ hůře.
Vítězná družstva z této části soutěže postupují do 3. části LD - „O udržení, resp. o postup do LD“ o právo účasti v soutěži LD pro sezónu 2023-2024.

Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbová“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „O postup do baráže o účast v LD“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

1.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2006 a 2007. Hráčům věkové kategorie 9. tříd a hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2008 a 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.

2.Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně: a)minimálně 1, maximálně 2 brankáři a b)minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole. (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

3.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.

4.V utkáních 3. části - „O postup do baráže o účast v LD“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:

  • podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže RLD v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži RLD a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se RLD nebo soutěže vyšší,
  • podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.

5.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči ročníku narození 2007 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže LD do Klubu a hráči ročníku narození 2008 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. písm. d) Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže věkové kategorie 9. tříd do Klubu, přičemž součet počtu těchto hráčů nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5.

6.Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.

7.Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

8.Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

9.Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

10.Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

11.Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).

12.Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

13.Ze soutěže RLD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:

  • nejdéle do 30. 4. 2023,
  • do RLJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLJ neúčastní, resp. do LJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LJ neúčastní, resp. do ELJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže ELJ neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

Související dokumenty:


Související články:

Formát mládežnických soutěží pro sezonu 2023/24
Výkonný výbor Českého hokeje na svém jednání probíral podobu mládežnicích soutěží v následující sezoně 2023/24. Sportovní oddělení Českého hokeje prezentovalo výkonnému výboru analýzu odchodů českých mládežnických hokejistů do zahraničí v letech 2015-2023 a srovnání systémů soutěží a věkových kategorií u nás a v zahraničí.
Začíná Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH
Základní část TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE je minulostí, přichází nejdůležitější období sezony. Ve středu 8. března se rozjedou vyřazovací boje, na jejichž konci bude znám nový český mistr. Zatímco v předkole stačí k postupu tři vítězná utkání, od čtvrtfinále musí jeden z týmů vyhrát čtyřikrát, aby si zajistil postup do dalšího kola.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.
O Kapku lepší hokej: Hokejisté se počtvrté zahalí do oranžové
4. února si bude svět připomínat den boje proti rakovině. A opět za velké podpory hokejového dění České republiky. Na začátku druhého měsíce roku 2023 se totiž rozběhne 4. ročník charitativního projektu O Kapku lepší hokej.
Prohlášení prezidenta Českého hokeje k článkům o problematice ELJ
Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik zveřejnil prohlášení k článkům o problematice DHL extraligy juniorů.
Disciplinární trest pro tým PSG Berani Zlín
Disciplinární komise Českého hokeje udělila klubu PSG Berani Zlín za nesportovní chování části jeho diváků v utkání Chance ligy proti Vsetínu pokutu ve výši 60.000 korun.
Vyjádření k tzv. otevřenému dopisu Jana Platila
Část sdělovacích prostředků a další adresáti obdrželi dokument nazvaný „Otevřený dopis Jana Platila rodičům, trenérům, sponzorům a majitelům klubů“. Pod stejnou hlavičkou byly některé části dokumentu následně zveřejněny internetovými portály včetně serveru iSport.cz.
Hokejistou sezony je Filip Chlapík, získal tři ocenění
Také v letošní sezoně Tipsport extraligy došlo na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 27. ročníku ankety byl vyhlášen Hokejista sezony 2021/2022. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, obdržel Filip Chlapík. Útočník HC Sparta Praha získal 146 z rekordních 408 hlasů.
Novým řídícím orgánem Tipsport extraligy se stala APK LH
Na základě smlouvy mezi Českým hokejem a APK LH se řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy stala od 1. května 2022 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
Tipsport extraliga v období 2012–2022
Řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy byl v posledních deseti letech, v sezónách 2012/13–2021/22, výkonný výbor Českého hokeje a ředitelem soutěže Josef Řezníček.