Liga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga dorostu
Ze soutěže se sestupuje do: Regionální liga dorostu

1. část:

- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým a dále jednokolově s družstvy z druhé skupiny (36 utkání).

2. část
a) - O postup do extraligy dorostu:

- družstva umístěná po 1. části (umístění reprezentačního družstva Polské republiky ve věkové kategorii U17 po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) ve skupinách „A“ a „B“ na 1. - 4. místě sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále se hraje na 2 vítězná utkání, semifinále na 3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (2-15 utkání).

Pro sestavení dvojic ve čtvrtfinále platí, že družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 4. místě, družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 2. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 3. místě atd. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 1. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe.

Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. V případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži extraliga dorostu pro sezónu 2024-2025.

b) - O udržení v lize dorostu

- družstvo umístěné po 1. části ve skupině „A“ na 8. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „B“ na 8. místě sehrají jedno kolo play-down na 4 vítězná utkání (4-7 utkání) s tím, že

postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, případně čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.
Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do regionální ligy dorostu.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a 2b) - „O udržení v lize dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne- li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. V utkáních části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a v části 2b) - „O udržení v lize dorostu“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v 1. části soutěže liga dorostu minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže liga dorostu v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži liga dorostu a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se ligy dorostu nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se vpředcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v lize dorostu a utkání za družstvo Klubu v lize dorostu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.
 5. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 7. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
  • - součet počtu hráčů ročníku narození 2008 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga dorostu a hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga 9. tříd nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5, a
  • - počet hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže liga 9. tříd, není pro příslušné utkání omezen.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 8. Na účast reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17 se použije obdobně vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 uvedeno na prvním místě, se koná na hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva Klubu, které je v příslušném utkání uvedeno na druhém místě) s tím, že veškeré náklady spojené s pořádáním takového utkání vyjma odměn rozhodčím a pomocným rozhodčím (konkrétně tedy pronájem hrací plochy, náklady na pořadatelskou službu, na zdravotní službu atd.) uhradí Klubu polský svaz ledního hokeje (PZHL) na Klubem vystavenou fakturu obsahující následující povinné údaje - název subjektu: Slaski Zwiazek Hokeja na Lodzie, sídlo subjektu: Szopenicka 66, 40-431 Katovice, IČO: NIP 954-10-25-418.
 9. Reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 se zúčastní 1. části soutěže a na základě dosažených sportovních výsledků též případně části 2b) - „O udržení v lize dorostu“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 umístění zakládající jeho účast v části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“, bude nahrazeno dalším družstvem v konečném pořadí skupiny „B“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 sportovního výsledku zakládající jeho sestup do nižší soutěže, bude pro sezónu 2024-2025 nahrazeno družstvem z regionální ligy dorostu, jemuž vznikne nárok na účast v lize dorostu pro sezónu 2024-2025 namísto reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17.
 10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 14. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
  • nejdéle do 30. 4. 2024,
  • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga

   juniorů neúčastní, resp. do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, resp. do extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

15. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga
 • dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
15.09.2023 16:00 1 6001 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:1 »
15.09.2023 18:50 1 6002 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 3:0 »
15.09.2023 19:00 1 6003 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
15.09.2023 16:55 1 6004 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 7:1 »
15.09.2023 18:45 1 6005 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 4:2 »
15.09.2023 15:00 1 6006 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 8:3 »
15.09.2023 16:45 1 6007 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 8:1 »
15.09.2023 18:45 1 6008 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 17:10 2 6009 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 3:0 »
17.09.2023 14:45 2 6010 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
17.09.2023 12:00 2 6011 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 3:1 »
17.09.2023 18:00 2 6012 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 2:1 »
17.09.2023 16:30 2 6013 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 13:00 2 6014 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:4 »
17.09.2023 12:15 2 6015 HC Chrudim Valašský hokejový klub 1:3 »
17.09.2023 12:30 2 6016 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 1:2 »
22.09.2023 18:50 3 6017 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 8:1 »
22.09.2023 19:00 3 6018 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 1:6 »
22.09.2023 16:55 3 6019 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 3:2 »
22.09.2023 19:15 3 6020 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 8:5 »
22.09.2023 16:00 3 6021 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 9:3 »
22.09.2023 16:45 3 6022 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 4:3 »
22.09.2023 19:30 3 6023 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 0:4 »
22.09.2023 17:00 3 6024 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
24.09.2023 17:10 4 6025 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 3:1 »
24.09.2023 17:30 4 6026 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 6:1 »
24.09.2023 15:30 4 6027 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 1:2 p »
24.09.2023 11:50 4 6028 HC Hvězda Praha HC Baník Sokolov 8:1 »
24.09.2023 12:00 4 6029 SK H.Slavia Třebíč HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
24.09.2023 12:45 4 6030 HC Chrudim Polsko U17 6:3 »
24.09.2023 15:30 4 6031 HK MD Šumperk TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:3 p »
24.09.2023 12:30 4 6032 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 0:5 »
28.09.2023 18:00 5 6033 HC Baník Sokolov HC Pilsen Wolves 1:6 »
28.09.2023 13:30 5 6034 HC Energie Karlovy Vary HC Hvězda Praha 4:2 »
15.10.2023 14:00 5 6035 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 1:3 »
28.09.2023 20:00 5 6036 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 2:1 sn »
27.09.2023 18:00 5 6037 Valašský hokejový klub SK H.Slavia Třebíč 1:2 »
28.09.2023 12:05 5 6038 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 8:2 »
28.09.2023 12:30 5 6039 Polsko U17 HK MD Šumperk 1:3 »
28.09.2023 14:30 5 6040 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Chrudim 2:3 »
06.10.2023 16:55 6 6041 HC Energie Karlovy Vary TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:5 »
06.10.2023 19:00 6 6042 HC Baník Sokolov SK H.Slavia Třebíč 1:0 »
30.09.2023 12:30 6 6043 HC Chrudim HC Kobra Praha 1:4 »
30.09.2023 11:30 6 6044 BK Havlíčkův Brod HC Hvězda Praha 3:2 »
30.09.2023 16:00 6 6045 Piráti Chomutov HK MD Šumperk 3:2 p »
30.09.2023 15:00 6 6046 Slovan Ústí n.Labem Valašský hokejový klub 1:4 »
13.10.2023 17:00 6 6047 HC Lvi Fosfa Břeclav IHC Králové Písek 3:6 »
30.09.2023 14:30 6 6048 Polsko U17 HC Pilsen Wolves 1:3 »
07.10.2023 16:00 7 6049 HC Energie Karlovy Vary SK H.Slavia Třebíč 1:4 »
07.10.2023 11:30 7 6050 HC Baník Sokolov TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:4 »
08.10.2023 16:30 7 6051 HC Chrudim HC Hvězda Praha 5:2 »
07.10.2023 17:45 7 6052 BK Havlíčkův Brod HC Kobra Praha 4:3 sn »
01.10.2023 12:00 7 6053 Piráti Chomutov Valašský hokejový klub 6:1 »
01.10.2023 11:30 7 6054 Slovan Ústí n.Labem HK MD Šumperk 1:2 »
07.10.2023 13:30 7 6055 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Pilsen Wolves 1:9 »
07.10.2023 13:00 7 6056 Polsko U17 IHC Králové Písek 0:6 »
20.10.2023 16:25 8 6057 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 4:3 p »
20.10.2023 15:15 8 6058 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 4:0 »
20.10.2023 18:50 8 6059 HC Hvězda Praha IHC Králové Písek 3:1 »
21.10.2023 13:00 8 6060 HC Baník Sokolov HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
20.10.2023 16:00 8 6061 SK H.Slavia Třebíč HC Chrudim 3:4 »
20.10.2023 18:45 8 6062 HK MD Šumperk HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
20.10.2023 18:45 8 6063 BK Havlíčkův Brod Polsko U17 6:0 »
20.10.2023 16:00 8 6064 Valašský hokejový klub TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:0 »
22.10.2023 10:30 9 6065 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 3:1 »
22.10.2023 14:00 9 6066 IHC Králové Písek HC Baník Sokolov 3:2 »
22.10.2023 14:45 9 6067 Slovan Ústí n.Labem HC Hvězda Praha 0:7 »
22.10.2023 12:00 9 6068 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 2:7 »
22.10.2023 12:05 9 6069 TECHNIKA HOCKEY BRNO SK H.Slavia Třebíč 4:1 »
22.10.2023 17:15 9 6070 Polsko U17 Valašský hokejový klub 2:5 »
22.10.2023 13:00 9 6071 HC Lvi Fosfa Břeclav BK Havlíčkův Brod 4:8 »
22.10.2023 12:00 9 6072 HC Chrudim HK MD Šumperk 4:1 »
27.10.2023 14:10 10 6073 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 2:1 »
27.10.2023 18:45 10 6074 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 2:4 »
27.10.2023 18:30 10 6075 Slovan Ústí n.Labem HC Baník Sokolov 4:2 »
27.10.2023 15:15 10 6076 IHC Králové Písek HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
27.10.2023 17:30 10 6077 SK H.Slavia Třebíč HK MD Šumperk 1:6 »
27.10.2023 20:00 10 6078 HC Chrudim BK Havlíčkův Brod 4:5 »
27.10.2023 17:00 10 6079 HC Lvi Fosfa Břeclav Valašský hokejový klub 0:7 »
27.10.2023 18:50 10 6080 Polsko U17 TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:1 »
29.10.2023 12:00 11 6081 IHC Králové Písek HC Pilsen Wolves 6:3 »
29.10.2023 10:40 11 6082 HC Energie Karlovy Vary Slovan Ústí n.Labem 3:4 sn »
29.10.2023 13:00 11 6083 HC Baník Sokolov HC Kobra Praha 0:2 »
29.10.2023 12:15 11 6084 HC Hvězda Praha Piráti Chomutov 1:5 »
29.10.2023 13:00 11 6085 Polsko U17 SK H.Slavia Třebíč 5:4 p »
29.10.2023 13:20 11 6086 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Lvi Fosfa Břeclav 3:1 »
29.10.2023 14:00 11 6087 Valašský hokejový klub HC Chrudim 1:5 »
29.10.2023 12:15 11 6088 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 3:2 »
04.11.2023 13:30 12 6089 HK MD Šumperk HC Energie Karlovy Vary 3:4 »
04.11.2023 12:30 12 6090 Valašský hokejový klub HC Baník Sokolov 5:1 »
04.11.2023 17:15 12 6091 HC Kobra Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 6:1 »
04.11.2023 17:00 12 6092 HC Hvězda Praha Polsko U17 4:0 »
04.11.2023 13:50 12 6093 TECHNIKA HOCKEY BRNO Piráti Chomutov 3:11 »
05.11.2023 14:15 12 6094 SK H.Slavia Třebíč Slovan Ústí n.Labem 1:3 »
04.11.2023 15:30 12 6095 IHC Králové Písek HC Chrudim 4:3 p »
04.11.2023 14:40 12 6096 HC Pilsen Wolves BK Havlíčkův Brod 5:4 p »
03.11.2023 16:00 13 6097 HK MD Šumperk HC Baník Sokolov 5:3 »
03.11.2023 17:30 13 6098 Valašský hokejový klub HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
05.11.2023 16:55 13 6099 HC Kobra Praha Polsko U17 3:2 sn »
11.11.2023 14:20 13 6100 HC Hvězda Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 4:5 sn »
11.11.2023 17:05 13 6101 TECHNIKA HOCKEY BRNO Slovan Ústí n.Labem 2:3 p »
11.11.2023 17:15 13 6102 SK H.Slavia Třebíč Piráti Chomutov 0:3 »
11.11.2023 13:00 13 6103 IHC Králové Písek BK Havlíčkův Brod 6:1 »
11.11.2023 17:10 13 6104 HC Pilsen Wolves HC Chrudim 5:4 »
17.11.2023 16:25 14 6105 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 3:2 »
13.10.2023 17:30 14 6106 Piráti Chomutov HC Baník Sokolov 8:1 »
17.11.2023 14:45 14 6107 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 2:3 p »
17.11.2023 19:00 14 6108 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 1:6 »
17.11.2023 15:00 14 6109 SK H.Slavia Třebíč BK Havlíčkův Brod 1:3 »
17.11.2023 12:00 14 6110 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:6 »
17.11.2023 14:15 14 6111 HC Chrudim TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
17.11.2023 17:00 14 6112 HC Lvi Fosfa Břeclav Polsko U17 3:5 »
14.11.2023 19:00 15 6113 Slovan Ústí n.Labem HC Pilsen Wolves 2:1 »
19.11.2023 11:00 15 6114 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 3:7 »
18.11.2023 11:10 15 6115 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 3:2 sn »
19.11.2023 16:00 15 6116 HC Baník Sokolov HC Hvězda Praha 4:3 p »
19.11.2023 13:00 15 6117 HC Lvi Fosfa Břeclav SK H.Slavia Třebíč 3:6 »
19.11.2023 17:15 15 6118 Polsko U17 HC Chrudim 1:3 »
19.11.2023 14:35 15 6119 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK MD Šumperk 5:0 »
19.11.2023 12:00 15 6120 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 3:4 sn »
24.11.2023 16:40 16 6121 HC Pilsen Wolves HC Baník Sokolov 2:1 »
24.11.2023 18:05 16 6122 HC Hvězda Praha HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
24.11.2023 16:30 16 6123 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 5:2 »
24.11.2023 18:45 16 6124 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 2:1 sn »
24.11.2023 18:45 16 6125 SK H.Slavia Třebíč Valašský hokejový klub 0:6 »
24.11.2023 15:00 16 6126 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:2 »
24.11.2023 16:00 16 6127 HK MD Šumperk Polsko U17 0:8 »
24.11.2023 19:30 16 6128 HC Chrudim HC Lvi Fosfa Břeclav 8:1 »
26.11.2023 12:00 17 6129 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 0:1 »
26.11.2023 14:45 17 6130 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 3:5 »
26.11.2023 11:45 17 6131 IHC Králové Písek HC Hvězda Praha 2:3 p »
26.11.2023 16:10 17 6132 HC Energie Karlovy Vary HC Baník Sokolov 3:2 sn »
26.11.2023 13:15 17 6133 HC Chrudim SK H.Slavia Třebíč 2:4 »
26.11.2023 13:00 17 6134 HC Lvi Fosfa Břeclav HK MD Šumperk 4:3 p »
26.11.2023 12:30 17 6135 Polsko U17 BK Havlíčkův Brod 2:0 »
26.11.2023 12:05 17 6136 TECHNIKA HOCKEY BRNO Valašský hokejový klub 1:3 »
01.12.2023 16:40 18 6137 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 7:0 »
01.12.2023 17:45 18 6138 HC Baník Sokolov IHC Králové Písek 2:7 »
01.12.2023 18:50 18 6139 HC Hvězda Praha Slovan Ústí n.Labem 5:1 »
01.12.2023 16:30 18 6140 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 4:1 »
01.12.2023 18:45 18 6141 SK H.Slavia Třebíč TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:4 sn »
01.12.2023 18:45 18 6142 Valašský hokejový klub Polsko U17 4:3 p »
01.12.2023 14:40 18 6143 BK Havlíčkův Brod HC Lvi Fosfa Břeclav 5:3 »
30.11.2023 17:00 18 6144 HK MD Šumperk HC Chrudim 6:4 »
03.12.2023 12:00 19 6145 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 2:3 »
03.12.2023 12:10 19 6146 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 4:2 »
03.12.2023 11:30 19 6147 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 2:1 »
03.12.2023 10:30 19 6148 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 0:0 »
03.12.2023 17:00 19 6149 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 1:2 sn »
03.12.2023 12:30 19 6150 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 6:5 p »
03.12.2023 12:00 19 6151 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 0:3 »
03.12.2023 14:35 19 6152 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 3:4 p »
08.12.2023 16:40 20 6153 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 0:0 »
08.12.2023 18:30 20 6154 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
08.12.2023 18:45 20 6155 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 0:0 »
08.12.2023 16:30 20 6156 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 0:0 »
08.12.2023 16:00 20 6157 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 0:0 »
08.12.2023 17:00 20 6158 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
08.12.2023 19:30 20 6159 HC Chrudim Valašský hokejový klub 0:0 »
08.12.2023 18:45 20 6160 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 0:0 »
10.12.2023 12:35 21 6161 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 0:0 »
10.12.2023 10:30 21 6162 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 0:0 »
10.12.2023 16:10 21 6163 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6164 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
10.12.2023 17:15 21 6165 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
21.12.2023 17:00 21 6166 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 0:0 »
10.12.2023 12:05 21 6167 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 0:0 »
10.12.2023 13:45 21 6168 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6169 HC Energie Karlovy Vary HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
20.12.2023 19:00 22 6170 HC Baník Sokolov Polsko U17 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6171 HK MD Šumperk HC Kobra Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6172 Valašský hokejový klub HC Hvězda Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6173 Piráti Chomutov HC Chrudim 0:0 »
16.12.2023 15:30 22 6174 Slovan Ústí n.Labem BK Havlíčkův Brod 0:0 »
16.12.2023 12:20 22 6175 TECHNIKA HOCKEY BRNO IHC Králové Písek 0:0 »
19.01.2024 18:30 22 6176 SK H.Slavia Třebíč HC Pilsen Wolves 0:0 »
05.01.2024 16:25 23 6177 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6178 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6179 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6180 HC Hvězda Praha HC Baník Sokolov 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6181 SK H.Slavia Třebíč HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6182 HC Chrudim Polsko U17 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6183 HK MD Šumperk TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6184 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6185 HC Baník Sokolov HC Pilsen Wolves 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6186 HC Energie Karlovy Vary HC Hvězda Praha 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6187 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6188 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6189 Valašský hokejový klub SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
07.01.2024 12:05 24 6190 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6191 Polsko U17 HK MD Šumperk 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6192 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Chrudim 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6193 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6194 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6195 HC Hvězda Praha IHC Králové Písek 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6196 HC Baník Sokolov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6197 SK H.Slavia Třebíč HC Chrudim 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6198 HK MD Šumperk HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6199 BK Havlíčkův Brod Polsko U17 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6200 Valašský hokejový klub TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6201 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6202 IHC Králové Písek HC Baník Sokolov 0:0 »
14.01.2024 14:45 26 6203 Slovan Ústí n.Labem HC Hvězda Praha 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6204 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 0:0 »
14.01.2024 14:35 26 6205 TECHNIKA HOCKEY BRNO SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6206 Polsko U17 Valašský hokejový klub 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6207 HC Lvi Fosfa Břeclav BK Havlíčkův Brod 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6208 HC Chrudim HK MD Šumperk 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6209 HC Energie Karlovy Vary Polsko U17 0:0 »
17.12.2023 11:30 27 6210 HC Baník Sokolov HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6211 HK MD Šumperk HC Hvězda Praha 0:0 »
17.12.2023 12:00 27 6212 Valašský hokejový klub HC Kobra Praha 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6213 Piráti Chomutov BK Havlíčkův Brod 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6214 Slovan Ústí n.Labem HC Chrudim 0:0 »
20.01.2024 12:20 27 6215 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Pilsen Wolves 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6216 SK H.Slavia Třebíč IHC Králové Písek 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6217 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6218 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6219 Slovan Ústí n.Labem HC Baník Sokolov 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6220 IHC Králové Písek HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6221 SK H.Slavia Třebíč HK MD Šumperk 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6222 HC Chrudim BK Havlíčkův Brod 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6223 HC Lvi Fosfa Břeclav Valašský hokejový klub 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6224 Polsko U17 TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6225 HC Chrudim HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6226 BK Havlíčkův Brod HC Baník Sokolov 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6227 HC Kobra Praha TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6228 HC Hvězda Praha SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6229 HC Lvi Fosfa Břeclav Piráti Chomutov 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6230 Polsko U17 Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6231 IHC Králové Písek HK MD Šumperk 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6232 HC Pilsen Wolves Valašský hokejový klub 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6233 IHC Králové Písek HC Pilsen Wolves 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6234 HC Energie Karlovy Vary Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6235 HC Baník Sokolov HC Kobra Praha 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6236 HC Hvězda Praha Piráti Chomutov 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6237 Polsko U17 SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
16.02.2024 18:35 30 6238 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
13.10.2023 17:30 30 6239 Valašský hokejový klub HC Chrudim 8:3 »
16.02.2024 15:00 30 6240 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6241 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6242 Piráti Chomutov HC Baník Sokolov 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6243 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6244 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6245 SK H.Slavia Třebíč BK Havlíčkův Brod 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6246 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6247 HC Chrudim TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6248 HC Lvi Fosfa Břeclav Polsko U17 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6249 Slovan Ústí n.Labem HC Pilsen Wolves 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6250 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6251 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6252 HC Baník Sokolov HC Hvězda Praha 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6253 HC Lvi Fosfa Břeclav SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6254 Polsko U17 HC Chrudim 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6255 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK MD Šumperk 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6256 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6257 HC Pilsen Wolves HC Baník Sokolov 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6258 HC Hvězda Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6259 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6260 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6261 SK H.Slavia Třebíč Valašský hokejový klub 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6262 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6263 HK MD Šumperk Polsko U17 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6264 HC Chrudim HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6265 HC Chrudim HC Baník Sokolov 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6266 BK Havlíčkův Brod HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6267 HC Kobra Praha SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6268 HC Hvězda Praha TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6269 HC Lvi Fosfa Břeclav Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6270 Polsko U17 Piráti Chomutov 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6271 IHC Králové Písek Valašský hokejový klub 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6272 HC Pilsen Wolves HK MD Šumperk 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6273 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6274 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6275 IHC Králové Písek HC Hvězda Praha 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6276 HC Energie Karlovy Vary HC Baník Sokolov 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6277 HC Chrudim SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6278 HC Lvi Fosfa Břeclav HK MD Šumperk 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6279 Polsko U17 BK Havlíčkův Brod 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6280 TECHNIKA HOCKEY BRNO Valašský hokejový klub 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6281 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6282 HC Baník Sokolov IHC Králové Písek 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6283 HC Hvězda Praha Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6284 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6285 SK H.Slavia Třebíč TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6286 Valašský hokejový klub Polsko U17 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6287 BK Havlíčkův Brod HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6288 HK MD Šumperk HC Chrudim 0:0 »

Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Valašský hokejový klub 20 14 1 1 4 80:38 45
2 BK Havlíčkův Brod 19 11 3 1 4 77:62 40
3 TECHNIKA HOCKEY BRNO 19 9 1 3 6 60:52 32
4 HC Chrudim 20 9 0 2 9 73:70 29
5 HK MD Šumperk 19 7 1 3 8 52:62 26
6 SK H.Slavia Třebíč 19 6 1 2 10 47:64 22
7 Polsko U17 19 5 2 2 10 50:66 21
8 HC Lvi Fosfa Břeclav 19 1 2 0 16 42:100 7

Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 19 14 1 2 2 81:30 46
2 HC Pilsen Wolves 19 12 2 0 5 63:43 40
3 HC Energie Karlovy Vary B 18 7 5 1 5 54:50 32
4 HC Hvězda Praha 19 9 1 2 7 68:45 31
5 IHC Králové Písek 18 8 1 2 7 66:61 28
6 HC Kobra Praha 19 6 2 4 7 51:49 26
7 Slovan Ústí n.Labem 19 4 3 1 11 37:63 19
8 HC Baník Sokolov 19 3 1 1 14 32:78 12

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Dominik Chromý HBR FO 19 16 18 34 8 0
2 Filip Nastoupil CHM FO 17 14 16 30 14 0
3 Samuel Peksa CHM FO 19 16 13 29 20 0
4 Ondřej Vaculík VSE FO 19 8 20 28 8 0
5 Adam Němec VSE FO 16 17 11 28 6 0
6 Jonáš Cvikl HVE FO 19 17 9 26 10 0
7 Matyáš Lédl HBR FO 19 10 16 26 46 0
8 Matěj Gross TRE FO 19 14 7 21 22 0
9 Vojtěch Škrdlant PIS FO 18 7 14 21 18 0
10 Ondřej Havlena PIS FO 18 15 6 21 4 0
11 Josef Chládek CHM FO 15 13 8 21 14 0
12 Alexandr Paták VSE FO 20 8 12 20 10 0
13 Lukáš Mandys CHR FO 15 9 11 20 14 0
14 Hlib Petrov PIL DE 19 9 10 19 26 0
15 Tomáš Jan Mráz TEC FO 17 7 11 18 6 0
16 Denis Kraučuk HBR FO 18 9 9 18 8 0
17 Amadeusz Tyński P17 FO 18 9 9 18 10 0
18 David Dostál HVE FO 17 6 11 17 12 0
19 Marek Malcovský CHM DE 19 3 14 17 18 0
20 Filip Houdek HVE DE 19 3 13 16 12 0
21 Viktor Pravda LVB FO 19 10 6 16 43 0
22 Ondřej Charvát LVB FO 19 7 9 16 16 0
23 Matyáš Fusek VSE FO 20 8 8 16 10 0
24 Jakub Pazourek MDS FO 19 7 8 15 20 0
25 Samuel Kopecký CHR FO 17 5 10 15 12 0
26 Štěpán Smékal CHR FO 20 8 7 15 8 0
27 David Fleischman PIS FO 18 5 9 14 2 0
28 Šimon Kříž CHM DE 16 4 10 14 12 0
29 Oliver Kharboutli CHM FO 16 4 10 14 14 0
30 Pavel Konvalina HBR DE 15 8 6 14 14 0
31 David Burda MDS FO 18 8 6 14 14 0
32 Robin Štěpnička CHR FO 9 9 5 14 2 0
33 Ondřej Kadlec HVE FO 7 10 3 13 6 0
34 Ondřej Přibyl PIS FO 18 9 4 13 10 0
35 Kamil Večerka TEC FO 19 9 4 13 34 0
36 Samuel Vyroubal MDS FO 15 7 6 13 16 0
37 Tadeáš Valkoun CHR DE 16 4 9 13 14 0
38 Bartoloměj Šikl KOB FO 19 5 7 12 22 0
39 Adam Svoboda KOB FO 17 8 4 12 8 0
40 Matěj Makovec HBR FO 19 3 9 12 6 0
41 Marek Čapek HBR FO 17 7 5 12 4 0
42 Martin Teml HBR DE 16 5 7 12 6 0
43 Jakub Fiala MDS FO 19 7 5 12 6 0
44 Šimon Řivnáč CHR DE 17 4 8 12 22 0
45 Daniel Váňa CHM FO 18 4 7 11 14 0
46 Sidney Robinson TEC FO 19 7 4 11 4 0
47 Efe Han Öztorun TEC FO 16 5 6 11 6 0
48 Dominik Vaněček HBR FO 18 3 8 11 27 0
49 Marko Michalov KVA FO 12 5 6 11 20 0
50 Šimon Šebesta VSE FO 16 8 3 11 10 0
51 Lukáš Pech KVA FO 14 5 6 11 2 0
52 Štěpán Drozd VSE FO 20 8 3 11 10 0
53 Tomáš Černý PIL FO 19 6 5 11 8 0
54 Tomáš Patejdl PIL FO 19 6 5 11 8 0
55 Borys Dawid P17 FO 18 7 4 11 0 0
56 Patrik Šimonek CHR FO 9 5 6 11 0 0
57 René Krytinář HVE FO 11 4 6 10 0 0
58 Timofej Žukovskij HVE FO 12 3 7 10 36 0
59 Jakub Podrabský PIS FO 18 5 5 10 4 0
60 Jakub Kučera TEC FO 18 8 2 10 55 0
61 Michal Kučný VSE DE 16 4 6 10 37 0
62 Dominik Skála SOK FO 19 6 4 10 10 0
63 Štěpán Kőhler KVA FO 16 5 5 10 12 0
64 Kristian Březina MDS FO 18 6 4 10 70 0
65 Tevž Mlakar PIL DE 18 5 5 10 10 0
66 Matvii Mazko PIL FO 19 5 5 10 12 0
67 Ondřej Malíček PIL FO 19 4 6 10 38 0
68 Josef Danihelka UNL FO 17 5 5 10 28 0
69 Tomáš Dvořák CHR FO 18 5 5 10 16 0
70 Richard Musil HVE DE 19 2 7 9 40 0
71 Filip Rous TRE DE 19 1 8 9 8 0
72 Adam Beraczka TRE FO 18 3 6 9 4 0
73 Matěj Denk PIS FO 17 1 8 9 6 0
74 David Horák CHM FO 16 3 6 9 0 0
75 Filip Jindrák KOB FO 19 2 7 9 6 0
76 Dmytro Kopets TEC FO 17 4 5 9 4 0
77 Kryštof Zelinka TEC FO 14 3 6 9 28 0
78 David Navrátil TEC DE 15 1 8 9 24 0
79 Filip Piatkowski KVA FO 15 4 5 9 4 0
80 Aleš Gelhof UNL FO 17 4 5 9 10 0
81 Jan Hlávka HVE FO 19 4 4 8 10 0
82 Yurij Starikov HVE DE 19 4 4 8 2 0
83 Ernest Ivanenko HVE FO 16 3 5 8 10 0
84 Marek Kijonka TRE FO 18 2 6 8 2 0
85 Mikuláš Hájek TRE DE 18 0 8 8 20 0
86 Artem Ratushniak TRE FO 7 6 2 8 35 0
87 Matyáš Müller PIS FO 17 1 7 8 2 0
88 Filip Havlíček CHM FO 17 3 5 8 2 0
89 Filip Kaňa TEC DE 19 2 6 8 12 0
90 Marek Balej TEC FO 15 4 4 8 10 0
91 Matěj Kopecký HBR DE 17 3 5 8 20 0
92 David Krček KVA FO 14 5 3 8 8 0
93 Daniel Dvořáček VSE DE 20 1 7 8 14 0
94 Lukáš Malý VSE FO 18 1 7 8 8 0
95 Adam Hynek VSE DE 17 2 6 8 8 0
96 Oskar Magner KVA DE 15 1 7 8 10 0
97 Daniel Vaněk UNL DE 18 2 6 8 14 0
98 Sebastian Horyna UNL FO 19 5 3 8 2 0
99 Szymon Guminski P17 FO 6 4 4 8 0 0
100 Wiktor Zając P17 FO 4 5 3 8 6 0
101 Radosław Kot P17 FO 14 4 4 8 4 0
102 Adrian Ziober P17 FO 6 1 7 8 12 0
103 Ondřej Vaško CHR FO 19 4 4 8 8 0
104 Tomáš Šanc CHR DE 20 0 8 8 10 0
105 Jan Šurc CHR DE 14 7 1 8 4 0
106 Petr Ostrý TRE FO 19 4 3 7 22 0
107 Bohdan Prokop TRE FO 19 3 4 7 0 0
108 Aleš Benák PIS DE 18 3 4 7 16 0
109 Václav Čapek PIS FO 18 4 3 7 6 0
110 Jaroslav Čermák CHM FO 19 4 3 7 18 0
111 Daniel Beran CHM FO 16 2 5 7 2 0
112 Jaroslav Prchal LVB FO 17 3 4 7 14 0
113 Tomáš Chlubný LVB FO 18 2 5 7 14 0
114 Adam Keller KOB FO 14 2 5 7 4 0
115 Jakub Čížek KOB FO 13 6 1 7 10 0
116 Adam Bezpalec KOB DE 19 3 4 7 22 0
117 Matyáš Šedivec KVA FO 9 3 4 7 2 0
118 Adam Zolnaj KVA FO 12 5 2 7 4 0
119 Petr Roštejnský SOK FO 19 5 2 7 16 0
120 Rostislav Kužel VSE DE 20 0 7 7 18 0
121 Matyáš Balek SOK FO 5 3 4 7 4 0
122 Jakub Šubík KVA FO 15 4 3 7 2 0
123 Filip Žalud KVA FO 15 3 4 7 4 0
124 Adam Burda MDS DE 15 1 6 7 4 0
125 Daniel Hnízdil PIL FO 13 2 5 7 2 0
126 Ivan Popovych PIL FO 17 4 3 7 22 0
127 Sava Novikov PIL DE 19 3 4 7 10 0
128 Adam Míčka PIL FO 19 4 3 7 14 0
129 Antonín Vondráček UNL FO 10 1 6 7 4 0
130 Kajetan Domalewski P17 FO 17 3 4 7 16 0
131 Tomasz Majerczyk P17 FO 15 5 2 7 6 0
132 Jáchym Krejčík CHR DE 13 2 5 7 12 0
133 Petr Heller CHM DE 17 2 4 6 4 0
134 David Michel Kubiak LVB DE 14 3 3 6 40 0
135 Dominik Frejka KOB FO 13 2 4 6 20 0
136 Lukáš Starý TEC DE 19 0 6 6 10 0
137 Václav Sadílek VSE DE 18 1 5 6 4 0
138 Adam Hanek SOK FO 18 3 3 6 45 0
139 Lukáš Vinklárek VSE FO 20 5 1 6 12 0
140 Dominik Meissner VSE FO 16 4 2 6 6 0
141 Jiří Malý KVA DE 16 2 4 6 8 0
142 Jindřich Vlček MDS DE 19 2 4 6 16 0
143 Václav Šmíd PIL FO 19 3 3 6 6 0
144 Jan Šafařovský UNL DE 15 2 4 6 6 0
145 Filip Wojciechowski P17 DE 5 3 3 6 6 0
146 Matěj Kafka CHR FO 8 2 4 6 12 0
147 Stephan Zidahnal HVE FO 19 3 2 5 0 0
148 Alex Ducháček HVE FO 12 2 3 5 2 0
149 Adam Prichoďko HVE FO 19 1 4 5 4 0
150 Samuel Malena TRE DE 10 3 2 5 4 0
151 Patrik Houzar TRE FO 18 2 3 5 0 0
152 Ondřej Hejda PIS DE 18 2 3 5 2 0
153 Radek Jeník PIS FO 16 3 2 5 4 0
154 Alex Pokorný CHM DE 14 3 2 5 18 0
155 Tomáš Ekrt CHM FO 12 2 3 5 0 0
156 Tobias Krämer LVB DE 7 1 4 5 14 0
157 Šimon Veselský LVB DE 18 1 4 5 10 0
158 Jakub Štohl LVB FO 14 3 2 5 35 0
159 Petr Podlaha KOB DE 17 1 4 5 2 0
160 Lukáš Hess KOB DE 11 2 3 5 8 0
161 Kyung Yeol Oh KOB DE 15 1 4 5 12 0
162 Václav Malčánek KOB FO 11 2 3 5 4 0
163 Nicolas Vaněk KOB FO 13 3 2 5 12 0
164 Dominik Olma TEC FO 16 1 4 5 14 0
165 Oliver Čech HBR FO 14 2 3 5 8 0
166 Aleš Břečka KVA FO 10 4 1 5 4 0
167 Jan Kratejl SOK FO 17 2 3 5 6 0
168 Dalibor Lyčka VSE DE 10 1 4 5 12 0
169 Tomáš Augustin MDS FO 15 3 2 5 6 0
170 Jiří Březina MDS DE 18 3 2 5 12 0
171 Šimon Račinský PIL FO 14 3 2 5 8 0
172 Michał Nakoneczny P17 FO 19 2 3 5 6 0
173 Radek Vesecký UNL FO 18 5 0 5 8 0
174 Ondřej Kačírek CHR FO 11 3 2 5 0 0
175 Štěpán Václavík HVE FO 4 0 4 4 6 0
176 Lukáš Hájek TRE DE 8 2 2 4 6 0
177 Radim Prchal TRE FO 17 3 1 4 6 0
178 Jakub Doležal TRE DE 18 0 4 4 22 0
179 Filip Čečetka PIS FO 5 2 2 4 4 0
180 Jaroslav Procházka CHM DE 17 2 2 4 14 0
181 Vojtěch Kadleček KOB FO 10 1 3 4 0 0
182 Antonín Vejvoda KOB FO 12 4 0 4 12 0
183 Matěj Beránek KOB FO 16 3 1 4 12 0
184 David Pojkar KOB FO 14 2 2 4 20 0
185 Adam Brychta TEC DE 18 0 4 4 47 0
186 Daniel Kolomazníček TEC FO 11 3 1 4 0 0
187 Miroslav Duben HBR DE 17 1 3 4 16 0
188 Štěpán Hrodek HBR FO 18 1 3 4 2 0
189 Matěj Pavlis KVA DE 14 2 2 4 20 0
190 Jiří Zezulka VSE FO 6 1 3 4 2 0
191 Jakub Vykoupil SOK FO 19 1 3 4 10 0
192 Václav Dobřemysl KVA FO 14 1 3 4 12 0
193 David Sztolarik SOK FO 19 4 0 4 16 0
194 Jakub Hynek SOK DE 12 1 3 4 24 0
195 Ondřej Karafiát MDS FO 9 2 2 4 2 0
196 Petr Píža PIL FO 12 1 3 4 2 0
197 Matyáš Fiala PIL DE 14 1 3 4 2 0
198 Ondřej Buďa UNL DE 19 1 3 4 16 0
199 Aleksander Wanat P17 FO 19 0 4 4 6 0
200 Aleš Pavlas UNL FO 16 1 3 4 2 0
201 Matěj Loukota UNL DE 16 3 1 4 10 0
202 Matěj Urválek CHR DE 17 2 2 4 6 0
203 Maxim Šadrin HVE DE 15 1 2 3 8 0
204 Michal Hobza TRE FO 7 0 3 3 2 0
205 Jan Smejkal PIS DE 3 0 3 3 2 0
206 Matěj Štěpán PIS DE 6 2 1 3 0 0
207 Petr Jáchym CHM FO 11 1 2 3 8 0
208 Jan Vaněk CHM FO 9 0 3 3 0 0
209 David Coufal LVB DE 9 1 2 3 14 0
210 Branislav Šťastný LVB FO 10 2 1 3 2 0
211 Jan Morávek KOB DE 15 0 3 3 2 0
212 Štěpán Provazník TEC FO 17 3 0 3 24 0
213 Jakub Smola TEC DE 18 1 2 3 8 0
214 Václav Brožek HBR FO 18 1 2 3 2 0
215 Jiří Frantl HBR DE 19 1 2 3 18 0
216 Martin Kouba HBR FO 7 3 0 3 4 0
217 Marek Jílek KVA DE 16 1 2 3 0 0
218 Miroslav Naď SOK DE 18 2 1 3 36 0
219 Matěj Bauer KVA DE 15 1 2 3 4 0
220 Vojtěch Bečka SOK DE 18 2 1 3 10 0
221 Martin Voráč MDS DE 13 0 3 3 10 0
222 Jan Haas MDS FO 17 2 1 3 22 0
223 Adam Kočara MDS DE 11 0 3 3 12 0
224 Daniel Křepel PIL FO 2 2 1 3 0 0
225 Jan Chasák PIL FO 6 2 1 3 0 0
226 Filip Hudziak P17 FO 13 2 1 3 16 0
227 Jakub Konopásek UNL DE 19 2 1 3 2 0
228 David Choma UNL FO 4 2 1 3 2 0
229 Mateusz Myszka P17 FO 18 3 0 3 4 0
230 Mateusz Staniecko P17 DE 12 0 3 3 8 0
231 Jakub Prostřední CHR FO 13 3 0 3 2 0
232 František Paulus CHR FO 11 0 3 3 4 0
233 Egor Surkov HVE FO 2 1 1 2 4 0
234 Šimon Zavoral HVE DE 13 1 1 2 2 0
235 Maksim Iljuščenko HVE FO 3 1 1 2 0 0
236 Jindřich Lukáš TRE FO 7 2 0 2 8 0
237 Dominik Novotný PIS FO 10 2 0 2 6 0
238 Martin Botka PIS FO 6 2 0 2 8 0
239 Jonáš Tramba PIS DE 11 1 1 2 14 0
240 Ivan Kariakin CHM FO 12 1 1 2 4 0
241 Jan Matýšek CHM DE 4 0 2 2 2 0
242 Roman Jedlička LVB FO 19 1 1 2 6 0
243 Bohdan Konovalov LVB FO 8 2 0 2 2 0
244 Albert Ventliand LVB FO 8 1 1 2 8 0
245 Jan Bošek LVB FO 11 2 0 2 4 0
246 Michal Hurnický LVB DE 19 1 1 2 8 0
247 Daniel Halfar KOB FO 6 2 0 2 2 0
248 Petr Derka KOB DE 16 0 2 2 26 0
249 Oliver Šturc KOB FO 8 0 2 2 0 0
250 Jan Špičák TEC DE 10 1 1 2 0 0
251 Šimon Svoboda HBR DE 8 0 2 2 0 0
252 Ondřej Suchý HBR FO 15 2 0 2 10 0
253 Jan Rasocha HBR DE 17 0 2 2 6 0
254 David Schrottenbaum KVA DE 17 0 2 2 2 0
255 Šimon Šilhan KVA FO 1 1 1 2 2 0
256 Vojtěch Frömel VSE DE 6 0 2 2 4 0
257 Adam Smatana SOK DE 13 0 2 2 10 0
258 Radim Řepka VSE DE 7 0 2 2 4 0
259 Pavel Bláha VSE FO 8 1 1 2 6 0
260 Šimon Kožík KVA FO 7 0 2 2 6 0
261 Martin Václavíček VSE FO 3 0 2 2 0 0
262 Adrian Benda KVA FO 9 0 2 2 4 0
263 Denis Keprta SOK FO 10 1 1 2 2 0
264 Adam Richter VSE FO 2 1 1 2 0 0
265 Šimon Žovinec MDS FO 19 0 2 2 0 0
266 Erik Janeba MDS DE 9 1 1 2 12 0
267 Šimon Brož PIL DE 18 2 0 2 33 0
268 Matyáš Bárek PIL DE 11 0 2 2 2 0
269 Martin Smetana UNL FO 13 0 2 2 6 0
270 Šimon Šmucr UNL FO 10 1 1 2 12 0
271 Jan Pecka UNL FO 6 0 2 2 0 0
272 Franciszek Zygmunt P17 DE 11 1 1 2 6 0
273 Michał Szyszka P17 FO 15 1 1 2 6 0
274 Vít Katzer CHR FO 1 0 2 2 0 0
275 Jan Vašák CHR DE 3 0 2 2 2 0
276 Filip Koudelka CHR DE 6 0 2 2 14 0
277 Adam Pořízek HVE DE 19 1 0 1 20 0
278 Matěj Pelikán HVE FO 11 1 0 1 4 0
279 Matouš Štěpánek HVE DE 12 0 1 1 4 0
280 Marek Rymeš TRE DE 9 0 1 1 4 0
281 Matyáš Brym TRE FO 3 1 0 1 0 0
282 Tomáš Jiřík PIS DE 10 0 1 1 4 0
283 Václav Studnička PIS DE 8 0 1 1 2 0
284 Jan Kozel PIS DE 13 0 1 1 4 0
285 Dominik Přech PIS DE 9 0 1 1 4 0
286 Jindřich Ryšavý PIS DE 8 0 1 1 2 0
287 Jindřich Hašek PIS DE 3 1 0 1 0 0
288 Matouš Kořánek PIS FO 1 1 0 1 0 0
289 Martin Havlík CHM DE 13 0 1 1 14 0
290 Jiří Gombár CHM FO 2 0 1 1 0 0
291 Šimon Daněk LVB FO 3 0 1 1 2 0
292 Richard Bína LVB DE 1 0 1 1 0 0
293 Lukáš Adler LVB DE 12 1 0 1 6 0
294 Jakub Solař TEC FO 2 0 1 1 2 0
295 Tadeáš Beroun TEC DE 11 0 1 1 12 0
296 Jakub Mečiar HBR DE 12 0 1 1 18 0
297 Ivan Kariakin SOK FO 1 1 0 1 0 0
298 František Nešvera KVA DE 10 0 1 1 0 0
299 Sebastian Milička SOK FO 14 0 1 1 4 0
300 Ondřej Bednář KVA DE 9 0 1 1 4 0
301 Jakub Škrip VSE FO 1 1 0 1 2 0
302 Roman Dubec VSE DE 8 0 1 1 2 0
303 David Hudský SOK DE 19 1 0 1 12 0
304 Jakub Kučerňák VSE FO 3 0 1 1 2 0
305 Jan Vaněk SOK FO 4 0 1 1 0 0
306 Karel Noga VSE DE 11 0 1 1 4 0
307 Damián Franc KVA FO 4 0 1 1 0 0
308 Matej Votroubek MDS FO 11 0 1 1 2 0
309 Matěj Kováč MDS FO 9 1 0 1 2 0
310 Samuel Vogl MDS FO 9 0 1 1 4 0
311 Jan Zahálka MDS FO 7 0 1 1 4 0
312 Jan Nemrava MDS DE 9 0 1 1 0 0
313 Maxmilián Petržela MDS DE 6 0 1 1 4 0
314 Miroslav Jurka MDS DE 19 1 0 1 24 0
315 Šimon Končický MDS FO 9 1 0 1 4 0
316 Daniel Šimon PIL DE 8 1 0 1 2 0
317 Jarosław Kot P17 FO 6 1 0 1 2 0
318 Krystian Kowalczyk P17 DE 16 0 1 1 2 0
319 František Šilhavý UNL DE 15 1 0 1 14 0
320 Lukáš Chlouda UNL DE 19 0 1 1 6 0
321 Michael Polka UNL DE 9 0 1 1 0 0
322 Michał Kosmęda P17 FO 17 0 1 1 12 0
323 Pavel Tvrdik CHR FO 2 0 1 1 2 0
324 Marek Neruda CHR FO 7 0 1 1 0 0
325 Dominik Raďák CHR DE 2 0 1 1 0 0
326 Zdeněk Kasal CHR FO 4 0 1 1 6 0
327 Tomáš Hrubý CHR FO 2 0 1 1 0 0
328 Jakub Kábele CHR FO 12 0 1 1 6 0
329 Štěpán Dvořák CHR FO 15 1 0 1 2 0
330 Zdeněk Ladman HVE FO 3 0 0 0 2 0
331 Kryštof Preisler HVE DE 4 0 0 0 0 0
332 Marek Šlechta HVE FO 2 0 0 0 0 0
333 Jakub Veverka HVE FO 1 0 0 0 0 0
334 Alexander Ježek HVE DE 10 0 0 0 4 0
335 Václav Klapetek TRE FO 10 0 0 0 4 0
336 Tomáš Pešl TRE DE 14 0 0 0 10 0
337 Dominik Melich TRE FO 4 0 0 0 2 0
338 Tobiáš Němec TRE DE 9 0 0 0 0 0
339 Lukáš Rozsypal TRE DE 14 0 0 0 0 0
340 Jakub Antoš PIS DE 2 0 0 0 0 0
341 Adam Valvoda PIS FO 2 0 0 0 0 0
342 Matyáš Schmied DE 0 0 0 0 0 0
343 Filip Voráček PIS FO 1 0 0 0 0 0
344 Václav Svoboda FO 0 0 0 0 0 0
345 Jan Šťastný PIS DE 9 0 0 0 10 0
346 Adam Mareš FO 0 0 0 0 0 0
347 Oliver Vaňha CHM FO 1 0 0 0 0 0
348 Martin Beran CHM DE 14 0 0 0 2 0
349 Ondřej Krejčík CHM FO 1 0 0 0 0 0
350 Adam Konvalinka CHM DE 2 0 0 0 0 0
351 Jakub Hynek CHM DE 2 0 0 0 0 0
352 Ondřej Slívko LVB FO 1 0 0 0 2 0
353 Richard Osička LVB DE 13 0 0 0 69 0
354 Filip Riška LVB FO 1 0 0 0 0 0
355 Vojtěch Prchal LVB FO 12 0 0 0 2 0
356 Martin Novotný LVB FO 9 0 0 0 16 0
357 Viliam Pikna LVB DE 3 0 0 0 0 0
358 Adam Král LVB DE 2 0 0 0 4 0
359 Matěj Medrický LVB DE 3 0 0 0 0 0
360 Vojtěch Klučák LVB DE 3 0 0 0 0 0
361 Pavel Švandelka LVB FO 9 0 0 0 0 0
362 Jakub Smrž KOB FO 4 0 0 0 4 0
363 Matyáš Zámečník KOB DE 11 0 0 0 2 0
364 Matěj Jizba KOB DE 7 0 0 0 2 0
365 Lukáš Janisch KOB DE 1 0 0 0 0 0
366 František Vrzal KOB DE 13 0 0 0 2 0
367 Dominik Trnka KOB FO 5 0 0 0 0 0
368 Matyáš Volejník TEC FO 1 0 0 0 0 0
369 Dominik Landa TEC DE 19 0 0 0 2 0
370 František Řezník DE 0 0 0 0 0 0
371 Alexandr Šmerda TEC DE 3 0 0 0 0 0
372 Kryštof Klouda TEC DE 3 0 0 0 0 0
373 Martin Veselý TEC FO 4 0 0 0 0 0
374 Miloslav Kytka HBR DE 4 0 0 0 4 0
375 David Tecl HBR FO 7 0 0 0 2 0
376 Josef Kratochvíl HBR DE 3 0 0 0 0 0
377 Max Matyaštík FO 0 0 0 0 0 0
378 Daniel Spitzer VSE DE 1 0 0 0 0 0
379 Jiří Kalous SOK FO 13 0 0 0 0 0
380 Aleš Moulis SOK FO 8 0 0 0 4 0
381 Adam Hanek KVA DE 3 0 0 0 0 0
382 Filip Fišer SOK DE 16 0 0 0 2 0
383 Timotej Kubizniak KVA DE 3 0 0 0 4 0
384 Matěj Herout SOK DE 9 0 0 0 2 0
385 Petra Matějová FO 0 0 0 0 0 0
386 Vojtěch Kaleta VSE DE 1 0 0 0 2 0
387 Tomáš Páže FO 0 0 0 0 0 0
388 Adam Makaj SOK FO 4 0 0 0 0 0
389 Jakub Lorenc FO 0 0 0 0 0 0
390 Sebastian Chalupa VSE FO 3 0 0 0 0 0
391 Josef Postl KVA DE 2 0 0 0 0 0
392 Alexey Ostalskiy SOK FO 5 0 0 0 0 0
393 Filip Čermák KVA DE 1 0 0 0 0 0
394 Daniel Postl KVA DE 2 0 0 0 0 0
395 Petr Jáchym SOK FO 4 0 0 0 2 0
396 Matyáš Dulovec SOK FO 6 0 0 0 2 0
397 Filip Morcinek VSE FO 3 0 0 0 0 0
398 Dominik Mičík SOK FO 14 0 0 0 14 0
399 Jan Hranáč SOK DE 7 0 0 0 2 0
400 Tomáš Uxa FO 0 0 0 0 0 0
401 Lukáš Reichl FO 0 0 0 0 0 0
402 Lukáš Kupčík MDS DE 1 0 0 0 0 0
403 Tomáš Sirový MDS DE 7 0 0 0 4 0
404 Václav Novák MDS FO 2 0 0 0 0 0
405 Luka Kočárek PIL DE 19 0 0 0 8 0
406 Matěj Vostracký FO 0 0 0 0 0 0
407 Daniel Nikiforov DE 0 0 0 0 0 0
408 František Hanzlík PIL DE 1 0 0 0 2 0
409 Martin Štolba PIL FO 13 0 0 0 25 0
410 Petr Janda FO 0 0 0 0 0 0
411 Adam Schlosser UNL DE 11 0 0 0 0 0
412 Ondřej Hanusch UNL FO 5 0 0 0 0 0
413 Szymon Klucznik P17 FO 6 0 0 0 2 0
414 Tadeáš Weiss FO 0 0 0 0 0 0
415 Vilém Nademlejnský FO 0 0 0 0 0 0
416 Martin Maršálek DE 0 0 0 0 0 0
417 Maksymilian Mościcki P17 DE 11 0 0 0 4 0
418 Filip Blazej P17 DE 15 0 0 0 18 0
419 Dominik Litwa P17 FO 5 0 0 0 0 0
420 Martin Goschala FO 0 0 0 0 0 0
421 Michal Pavlík DE 0 0 0 0 0 0
422 Ondřej Rulák FO 0 0 0 0 0 0
423 Adrian Strojny P17 DE 12 0 0 0 31 0
424 Matěj Šilhavý FO 0 0 0 0 0 0
425 Veronika Hujová UNL DE 1 0 0 0 0 0
426 Milosz Bak P17 DE 4 0 0 0 8 0
427 Bartłomiej Gawrysiak P17 DE 16 0 0 0 10 0
428 Radek Šorf UNL DE 1 0 0 0 2 0
429 Michal Porožňák UNL FO 13 0 0 0 12 0
430 Samuel Hrabčák FO 0 0 0 0 0 0
431 Matěj Drahoš CHR FO 9 0 0 0 6 0
432 Matěj Novák CHR FO 1 0 0 0 2 0
433 Matouš Pinkas CHR FO 4 0 0 0 4 0
434 Matyáš Postupa CHR FO 11 0 0 0 0 0
435 Domink Jaroš CHR DE 2 0 0 0 2 0
436 Matyáš Beran CHR DE 2 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Jan Vaculík HVE GK 4 233:26 0 9 0 2.31 1 0
2. Daniela Nováková HVE GK 7 378:35 0 13 0 2.06 2 2
3. Jan Bouška HVE GK 10 494:57 0 20 0 2.42 1 2
4. Pavel Ramach TRE GK 1 02:47 0 0 0 0 0 0
5. Jan Chalupa TRE GK 9 479:24 0 28 0 3.5 0 0
6. Daniel Melich TRE GK 11 665:18 0 34 0 3.07 0 0
7. Petr Štangl PIS GK 5 223:25 0 21 0 5.64 0 0
8. František Jeřábek PIS GK 1 15:12 0 3 0 11.84 0 0
9. Adam Podrabský PIS GK 2 56:35 0 3 0 3.18 0 0
10. František Šátava PIS GK 3 180:00 0 10 0 3.33 0 0
11. Vojtěch Jelínek PIS GK 6 366:59 0 13 0 2.13 1 0
12. Patrik Bican PIS GK 5 248:13 0 11 0 2.66 0 0
13. Lukáš Geist CHM GK 1 60:00 0 3 0 3 0 0
14. Daniel Civiš CHM GK 11 661:05 0 16 0 1.45 0 4
15. Simon Pešout CHM GK 7 425:00 0 9 0 1.27 2 0
16. Dominik Barčák LVB GK 1 59:11 0 3 0 3.04 0 0
17. Vitězslav Jareš LVB GK 1 60:00 0 8 0 8 0 0
18. Adam Haronik LVB GK 3 101:09 0 13 0 7.71 0 0
19. Jan Kotas LVB GK 12 615:20 0 51 0 4.97 1 0
20. Petr Hradil LVB GK 6 300:14 0 21 0 4.2 0 2
21. Vít Dvořák KOB GK 1 20:00 0 2 0 6 0 0
22. Jakub Šimon KOB GK 14 824:24 0 28 0 2.04 1 0
23. František Poletín KOB GK 4 249:28 0 8 0 1.92 0 0
24. Vladimír Slavíček KOB GK 4 68:00 0 6 0 5.29 0 0
25. Vojtěch Wrzecionko TEC GK 15 864:54 0 32 0 2.22 2 0
26. Matěj Článek TEC GK 5 285:21 0 18 0 3.78 0 0
27. Albert Ždimera HBR GK 5 246:16 0 16 0 3.9 1 4
28. Daniel Petr HBR GK 4 183:44 0 8 0 2.61 0 0
29. Dominik Štáfl HBR GK 1 20:00 0 1 0 3 0 0
30. Jakub Humplík HBR GK 12 704:50 0 37 0 3.15 0 0
31. Martin Psohlavec KVA GK 7 420:06 0 16 0 2.29 0 0
32. Jan Hanzlík VSE GK 7 279:44 0 7 0 1.5 2 0
33. Ondřej Kadoun KVA GK 1 29:32 0 4 0 8.13 0 0
34. Juliusz Tadeusz Cegliňski VSE GK 13 708:32 0 22 0 1.86 1 2
35. Matyáš Javorek VSE GK 2 120:00 0 1 0 0.5 1 0
36. Richard Kocyan VSE GK 2 99:20 0 5 0 3.02 0 0
37. Radek Novák SOK GK 19 1148:57 0 76 0 3.97 1 4
38. Petr Kašpar KVA GK 11 652:34 0 27 0 2.48 0 0
39. Michal Dudycha MDS GK 13 744:18 0 38 0 3.06 0 0
40. Ondřej Putin MDS GK 1 60:00 0 2 0 2 0 0
41. Adam Zavoral MDS GK 5 308:49 0 15 0 2.91 0 0
42. Jonáš Trnka MDS GK 1 32:24 0 6 0 11.11 0 0
43. Nazar Seliuk PIL GK 2 59:07 0 5 0 5.07 0 0
44. Tomáš Makarius PIL GK 14 843:17 0 23 0 1.64 3 0
45. Tomáš Uhel PIL GK 4 241:21 0 12 0 2.98 0 0
46. Patrik Karala UNL GK 6 313:34 0 20 0 3.83 0 0
47. Tobiasz Jaworski P17 GK 11 658:40 0 36 0 3.28 1 0
48. Marek Hruška UNL GK 11 558:50 0 28 0 3.01 0 2
49. Jan Kusak P17 GK 8 453:46 0 20 0 2.64 1 0
50. Veronika Ortová UNL GK 6 283:57 0 13 0 2.75 0 0
51. Samuel Plinta P17 GK 2 39:59 0 7 0 10.5 0 0
52. Michal Etflaiš CHR GK 12 565:23 0 39 0 4.14 1 2
53. David Veřmiřovský CHR GK 5 298:28 0 13 0 2.61 0 2
54. Šimon Pavlík CHR GK 1 59:33 0 1 0 1.01 0 0
55. Matyáš Netušil CHR GK 3 159:46 0 10 0 3.76 0 0
56. David Šprync CHR GK 2 120:00 0 7 0 3.5 0 0

Související dokumenty:


Související články:

Český hokej udělal poslední krok v elektronizaci zápisu o utkání
Před začátkem sezony 2023/24 dokončilo registrační oddělení Českého hokeje proces elektronizace průkazů. V utkáních napříč všemi soutěžemi tak od letošního ročníku není třeba fyzicky předkládat průkazy v případě hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích.
Liga dorostu pokračuje v loňských kolejích. Přinese ale kvalitnější boje
Poslední měsíc do startu soutěžních zápasů odpočítávají také účastníci Ligy dorostu. Druhá nejvyšší soutěž kategorie U17 pokračuje v zajetém formátu, ale po sestupu několika dalších týmů z republikové elity by měla být o kus kvalitnější a napínavější než v minulém ročníku. Do play off se navíc dostane víc mužstev.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.