Liga dorostu (2022/2023)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga dorostu
Ze soutěže se sestupuje do: Regionální liga dorostu

1. část:
- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „Západ“, 8 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým a dále jednokolově s družstvy z druhé skupiny (36 utkání). Družstva umístěná po této části soutěže ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na konečném 8. místě sestupují do regionální ligy dorostu.

2. část

 • a) - O postup do baráže o účast v ELD:
  - družstva umístěná po 1. části (umístění reprezentačního družstva Polské republiky ve věkové kategorii U16 po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 1. - 2. místě sehrají jedno kolo play-off s tím, že toto předmětné kolo play-off se hraje na 3 vítězná utkání (3-5 utkání). Pro sestavení dvojic pro toto kolo play-off platí, že družstvo umístěné ve skupině „Západ“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části na 2. místě a družstvo umístěné ve skupině „Východ“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „Západ“ po 1. části na 2. místě. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítězná družstva z této části soutěže postupují do 4. části LD - „O udržení, resp. o postup do ELD“ o právo účasti v soutěži ELD pro sezónu 2023-2024.
 • b) - Play-down:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 6. a 7. místě sehrají jedno kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání). Pro sestavení dvojic pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné ve skupině „Západ“ po 1. části na 6. místě se utká s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části na 7. místě a družstvo umístěné ve skupině „Východ“ po 1. části na 6. místě se utká s družstvem umístěným ve skupině „Západ“ po 1. části na 7. místě. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Poražená družstva z této části soutěže sestupují do RLD.

3. část - O udržení, resp. o postup do LD:
- vítězná družstva z části 2b) - „Play-down“ se utkají se dvěma družstvy postupujícími do této části soutěže z RLD, a to dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstva, která se v této části soutěže umístí na konečném 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži LD pro sezónu 2023-2024.

Utkání 1. části a 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „O postup do baráže o účast v ELD“ a 2b) - „Play-down“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

1.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2006 a 2007. Hráčům věkové kategorie 9. tříd a hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2008 a 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.

2.Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně: a)minimálně 1, maximálně 2 brankáři a b)minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole. (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

3.V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

4.V utkáních části 2a) - „O postup do baráže o účast v ELD“ a v části 2b) - „Play-down“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v 1. části soutěže minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže LD v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži LD a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se LD nebo soutěže vyšší,
 • podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.

5.Ve 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2022-2023.

6.V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit hráči ročníku narození 2007 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže ELD do Klubu a hráči ročníku narození 2008 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. písm. d) Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže věkové kategorie 9. tříd do Klubu, přičemž součet počtu těchto hráčů nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5.

7.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.

8.Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

9.Na účast reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U16 se použije obdobně vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U16 uvedeno na prvním místě, se koná na hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva Klubu, které je v příslušném utkání uvedeno na druhém místě) s tím, že veškeré náklady spojené s pořádáním takového utkání vyjma odměn rozhodčím a pomocným rozhodčím (konkrétně tedy pronájem hrací plochy, náklady na pořadatelskou službu, na zdravotní službu atd.) uhradí Klubu polský svaz ledního hokeje (PZHL) na Klubem vystavenou fakturu obsahující následující povinné údaje - název subjektu: Slaski Zwiazek Hokeja na Lodzie, sídlo subjektu: Szopienicka 66, 40-431 Katowice, IČO: NIP 954-10-25-418..

10.Reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U16 se zúčastní 1. části soutěže a na základě dosažených sportovních výsledků též případně části 2b) - „Play-down“ a 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U16 umístění zakládající jeho účast v části 2a) - „O postup do baráže o účast v ELD“, bude nahrazeno dalším družstvem v konečném pořadí skupiny „Východ“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U16 sportovního výsledku zakládající jeho sestup do nižší soutěže, bude pro sezónu 2023-2024 nahrazeno družstvem z RLD, jemuž vznikne nárok na účast v LD pro sezónu 2023-2024 namísto reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U16.

11.Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

12.Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

13.Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).

14.Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“, do které se evidence trestů z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp. 80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem Klubu v části soutěže bezprostředně předcházející 3. části - „O udržení, resp. o postup do LD“, zastavuje se takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání a evidence trestů začíná znovu.

15.Ze soutěže LD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2023,
 • do RLJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLJ neúčastní, resp. do LJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LJ neúčastní, resp. do ELJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže ELJ neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

16.Ze soutěže LD se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2023,
 • do RLD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLD neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže RLD 5 jiným hráčům družstva Klubu z LD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže věkové kategorie 9. tříd.

Související dokumenty:


Související články:

Začíná Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH
Základní část TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE je minulostí, přichází nejdůležitější období sezony. Ve středu 8. března se rozjedou vyřazovací boje, na jejichž konci bude znám nový český mistr. Zatímco v předkole stačí k postupu tři vítězná utkání, od čtvrtfinále musí jeden z týmů vyhrát čtyřikrát, aby si zajistil postup do dalšího kola.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.
O Kapku lepší hokej: Hokejisté se počtvrté zahalí do oranžové
4. února si bude svět připomínat den boje proti rakovině. A opět za velké podpory hokejového dění České republiky. Na začátku druhého měsíce roku 2023 se totiž rozběhne 4. ročník charitativního projektu O Kapku lepší hokej.
Prohlášení prezidenta Českého hokeje k článkům o problematice ELJ
Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik zveřejnil prohlášení k článkům o problematice DHL extraligy juniorů.
Disciplinární trest pro tým PSG Berani Zlín
Disciplinární komise Českého hokeje udělila klubu PSG Berani Zlín za nesportovní chování části jeho diváků v utkání Chance ligy proti Vsetínu pokutu ve výši 60.000 korun.
Vyjádření k tzv. otevřenému dopisu Jana Platila
Část sdělovacích prostředků a další adresáti obdrželi dokument nazvaný „Otevřený dopis Jana Platila rodičům, trenérům, sponzorům a majitelům klubů“. Pod stejnou hlavičkou byly některé části dokumentu následně zveřejněny internetovými portály včetně serveru iSport.cz.
Hokejistou sezony je Filip Chlapík, získal tři ocenění
Také v letošní sezoně Tipsport extraligy došlo na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 27. ročníku ankety byl vyhlášen Hokejista sezony 2021/2022. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, obdržel Filip Chlapík. Útočník HC Sparta Praha získal 146 z rekordních 408 hlasů.
Novým řídícím orgánem Tipsport extraligy se stala APK LH
Na základě smlouvy mezi Českým hokejem a APK LH se řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy stala od 1. května 2022 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
Tipsport extraliga v období 2012–2022
Řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy byl v posledních deseti letech, v sezónách 2012/13–2021/22, výkonný výbor Českého hokeje a ředitelem soutěže Josef Řezníček.
Po ELD slaví plzeňští hokejisté titul i v DHL ELJ
V mládežnických kategoriích ukázal klub HC Škoda Plzeň v sezoně 2021/22 svou sílu. Po ELD získali plzeňští hokejisté titul i v DHL extralize juniorů, když v sedmém zápase finále na ledě Liberce vyhráli 4:2. Prvenství v této kategorii slaví po 5 letech.