Liga 9. tříd - ročník 2008 (2022/2023)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej

1. část:
- 71 družstev rozděleno územně do 10 skupin; 7 družstev ve skupině „1“, 7 družstev ve skupině „2“, 7 družstev ve skupině „3“, 7 družstev ve skupině „4“, 7 družstev ve skupině „5“, 7 družstev ve skupině „6“, 7 družstev ve skupině „7“, 7 družstev ve skupině „8“, 7 družstev ve skupině „9“ a 8 družstev ve skupině „10“; družstva se ve skupinách utkají jednokolově každý s každým (6-7 utkání).

2. část

 • a) - Nadstavbová:
  - skupiny „11“, „12“, „13“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 2. místě a čtyři družstva, která z družstev umístěných po 1. části v jednotlivých skupinách na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, rozdělená na základě územního principu do tří skupin po 8 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají. Z důvodu reorganizace soutěží organizovaných a řízených ČSLH ve věkové kategorii 9. tříd od sezóny 2023-2024 získávají družstva umístěná v jednotlivých skupinách po této části soutěže na 1. - 6. místě právo účasti v soutěži extraliga 9. tříd pro sezónu 2023-2024.
 • b) - O umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního principu do šesti skupin po minimálně 7 družstvech a maximálně 8 družstvech se utkají v jednotlivých skupinách čtyřkolově každý s každým (24-28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část

 • a) - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd:
  - družstva umístěná po 2. části a) - Nadstavbová v jednotlivých skupinách na 1. - 2. místě a dvě družstva, která z družstev umístěných po části 2a) - „Nadstavbové“ v jednotlivých skupinách na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že všechna kola play-off se hrají na 2 utkání (2-6 utkání).
  Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „Nadstavbová“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „Nadstavbová“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „Nadstavbová“ atd. Pořadí družstev, která v jednotlivých skupinách po části 2a) - „Nadstavbová“ dosáhla shodného pořadí, bude určeno dle čl. 418 SDŘ.
  Ve všech kolech této části soutěže platí, že první utkání se hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „Nadstavbová“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „Nadstavbová“ lépe.
  Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“.
 • b) - O účast v extralize 9. tříd:
  - družstva umístěná po 2. části a) - „Nadstavbová“ v jednotlivých skupinách na 7. a 8. místě a družstva umístěná po 2. části b) - „O umístění“ v jednotlivých skupinách na 1. místě výkonnostně rozdělená do tří skupin po 4 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z předcházejících částí soutěže nezapočítávají.
  Družstva umístěná po této části soutěže v jednotlivých skupinách na 1. a 2. místě získávají z důvodu reorganizace soutěží organizovaných a řízených ČSLH ve věkové kategorii 9. tříd od sezóny 2023-2024 právo účasti v soutěži extraliga 9. tříd v sezóně 2023-2024.

Utkání 1., části, části 2a) - „Nadstavbová“, části 2b) - „O umístění“ a části 3b) - „O účast v extralize 9. tříd“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“ se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

1.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku narození 2008. Hráčům věkové kategorie starších žáků, tj. hráčům ročníku narození 2009 a 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, přičemž součet počtu těchto hráčů nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.

2.Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a)minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b)minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole. (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).

3.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.

4.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky ročníku narození 2006 a 2007, a to bez omezení jejich počtu.

5.V utkáních části 3b) - „O účast v extralize 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže věkové kategorie 9. tříd v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži věkové kategorie 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže věkové kategorie 9. tříd,
 • podmínku 10 odehraných utkání za družstvo příslušného Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.

6.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.

7.Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

8.Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

9.Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě a která jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull Salzburg povinen zajistit na své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu v místě konání utkání a dále hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně vynaložené náklady na dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.

10.Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

11.Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

12.Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).

13.Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

14.Ze soutěže věkové kategorie 9. tříd se dle čl. 7 odst. 5. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2023,
 • do ELD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže ELD neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do LD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LD neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže věkové kategorie 9. tříd,
 • do RLD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLD neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže RLD 5 jiným hráčům družstva Klubu z LD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže věkové kategorie 9. tříd.

Související dokumenty:


Související články:

Formát mládežnických soutěží pro sezonu 2023/24
Výkonný výbor Českého hokeje na svém jednání probíral podobu mládežnicích soutěží v následující sezoně 2023/24. Sportovní oddělení Českého hokeje prezentovalo výkonnému výboru analýzu odchodů českých mládežnických hokejistů do zahraničí v letech 2015-2023 a srovnání systémů soutěží a věkových kategorií u nás a v zahraničí.
Začíná Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH
Základní část TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE je minulostí, přichází nejdůležitější období sezony. Ve středu 8. března se rozjedou vyřazovací boje, na jejichž konci bude znám nový český mistr. Zatímco v předkole stačí k postupu tři vítězná utkání, od čtvrtfinále musí jeden z týmů vyhrát čtyřikrát, aby si zajistil postup do dalšího kola.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.
O Kapku lepší hokej: Hokejisté se počtvrté zahalí do oranžové
4. února si bude svět připomínat den boje proti rakovině. A opět za velké podpory hokejového dění České republiky. Na začátku druhého měsíce roku 2023 se totiž rozběhne 4. ročník charitativního projektu O Kapku lepší hokej.
Prohlášení prezidenta Českého hokeje k článkům o problematice ELJ
Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik zveřejnil prohlášení k článkům o problematice DHL extraligy juniorů.
Disciplinární trest pro tým PSG Berani Zlín
Disciplinární komise Českého hokeje udělila klubu PSG Berani Zlín za nesportovní chování části jeho diváků v utkání Chance ligy proti Vsetínu pokutu ve výši 60.000 korun.
Vyjádření k tzv. otevřenému dopisu Jana Platila
Část sdělovacích prostředků a další adresáti obdrželi dokument nazvaný „Otevřený dopis Jana Platila rodičům, trenérům, sponzorům a majitelům klubů“. Pod stejnou hlavičkou byly některé části dokumentu následně zveřejněny internetovými portály včetně serveru iSport.cz.
Hokejistou sezony je Filip Chlapík, získal tři ocenění
Také v letošní sezoně Tipsport extraligy došlo na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 27. ročníku ankety byl vyhlášen Hokejista sezony 2021/2022. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, obdržel Filip Chlapík. Útočník HC Sparta Praha získal 146 z rekordních 408 hlasů.
Novým řídícím orgánem Tipsport extraligy se stala APK LH
Na základě smlouvy mezi Českým hokejem a APK LH se řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy stala od 1. května 2022 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
Tipsport extraliga v období 2012–2022
Řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy byl v posledních deseti letech, v sezónách 2012/13–2021/22, výkonný výbor Českého hokeje a ředitelem soutěže Josef Řezníček.