Juniorská liga akademií (2020/2021)

Jméno Email Tel./Fax
Josef Řezníček
(řídící pracovník)
reznicek@czehockey.cz +420 211 158 022
Soutěže řídí Český hokej

1. část:
- 20 družstev se utká dvoukolově každý s každým (38 utkání).

2. část

 • a) O účast v play-off:
  - skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části na 1., 6., 7. a 12. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 1. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 6. místě budou přiznány 3 body.
  - skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části na 2., 5., 8. a 11. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 2. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 5. místě budou přiznány 3 body.
  - skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části na 3., 4., 9. a 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 3. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 4. místě budou přiznány 3 body.
 • b) O umístění na 13. - 20. místě:
  - družstva umístěná po 1. části na 13. - 20. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Do ELJ sestupují družstva umístěná po této části soutěže na 18. - 20. místě, nebo družstva umístěná po této části soutěže na 17. - 20. místě, účastní-li se této části soutěže družstvo klubu EC Red Bull Salzburg a umístí-li se současně družstvo klubu EC Red Bull Salzburg po této části soutěže na konečném 18. místě nebo hůře.

3. část

 • a) - Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů:
  - družstva umístěná po části 2a) - „O účast v play-off“ v jednotlivých skupinách 1. a 2. místě a dále dvě družstva, která z družstev umístěných po části 2a) - „O účast v play-off“ ve skupinách „A“, „B“ a „C“ na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, sehrají tři kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off s tím, že všechna kola play-off se hrají na 2 vítězná utkání (2-9 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O účast v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O účast v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 2a) - „O účast v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“ atd. V případě, že se této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v jednotlivých skupinách po části 2a) - „O účast v play-off“ shodného pořadí, bude postavení družstev pro utkání této části soutěže určeno dle čl. 418 SDŘ.
  Ve všech kolech této části soutěže se první a případně třetí utkání hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O účast v play-off“, druhé utkání u družstva umístěného po části 2a) - „O účast v play-off“ hůře.
  Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii juniorů“.
 • b) - O udržení, resp. o postup do JLA:
  - družstvo umístěné po části 2b) - „O umístění na 13. - 20. místě“ na 17. místě, resp. družstvo umístěné po části 2b) - „O umístění na 13. - 20. místě“ na 16. místě, účastnilo-li se části soutěže 2b) - „O umístění na 13. - 20. místě“ družstvo klubu EC Red Bull Salzburg a současně umístilo-li se družstvo klubu EC Red Bull Salzburg po části soutěže 2b) - „O umístění na 13. - 20. místě“ na konečném 17. místě nebo hůře, se utká s vítězem ELJ na 2 vítězná utkání s tím, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva sestupujícího do této části z JLA, druhé utkání u družstva postupujícího do této části z ELJ. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži JLA pro sezónu 2021-2022.

Utkání 1. části, části 2a) - „O účast v play-off“ a části 2b) - „O pořadí na 13. - 20. místě“, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ a části 3b) - „O udržení, resp. o postup do ELJ“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2001, 2002 a 2003. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2004 a 2005, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem předkládán rozhodčím utkání.

2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole.

(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. Ve části 2b) - „O umístění na 13. - 20. místě“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2020-2021 za příslušný klub odehráli v 1. části minimálně 20 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • Podmínku 20 odehraných utkání za družstvo příslušného klubu nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2020 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub účastnící se JLA,
 • Podmínku 20 odehraných utkání za družstvo příslušného klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 20.

5

. V části 3b) - „O udržení, resp. o postup do JLA“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2020-2021.

6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

7. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

8. Klub je povinen zajistit, aby družstvo klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 115 ze dne 30. 7. 2020.

9. V utkáních JLA musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.


Související dokumenty:


Související články:

Kluby Havířov, Přerov a Vsetín se dohodly s Českým hokejem na smírném řešení
Hokejové kluby AZ HEIMSTADEN HAVÍŘOV, HC ZUBR PŘEROV a VHK ROBE VSETÍN se dohodly s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) na zastavení všech soudních a právních sporů, které se týkaly nezařazení těchto týmů do Juniorské ligy akademií.
VV rozhodl o postupujících do I. ligy, II. ligy a nejvyšší juniorské soutěže
Vzhledem k předčasnému ukončení sezóny v důsledku pandemie koronaviru a souvisejících opatření státu schválil výkonný výbor ČSLH hlasováním per rollam přiznání práva účasti v I. lize ČR, II. lize ČR a v nejvyšší soutěži juniorů pro sezónu 2020/21.