DHL Juniorská liga akademií (2019/2020)

Jméno Email Tel./Fax
Josef Řezníček
(řídící pracovník)
reznicek@czehockey.cz +420 211 158 022
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Extraliga juniorů

1. část:
- 19 družstev se utká dvoukolově každý s každým (36 utkání).

2. část

 • a) O účast v play-off:
  - skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části na 1., 8., 9. a 16 místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 1. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 8. místě budou přiznány 3 body.
  - skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části na 2., 7., 10. a 15. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 2. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 7. místě budou přiznány 3 body.
  - skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části na 3., 6., 11. a 14. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 3. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 6. místě budou přiznány 3 body.
  - skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části na 4., 5., 12. a 13. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 4. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 5. místě budou přiznány 3 body.
 • b) O umístění na 17. - 19. místě:
  - družstva umístěná po 1. části na 17. - 19. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.

3. část - Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů:
- družstva umístěná po části 2a) - „O účast v play-off“ v jednotlivých skupinách 1. a 2. místě sehrají tři kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off s tím, že všechna kola play-off se hrají na 2 vítězná utkání (2-9 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O účast v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O účast v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 2a) - „O účast v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“ atd.

V případě, že se této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v jednotlivých skupinách po části 2a) - „O účast v play-off“ shodného pořadí, bude postavení družstev pro utkání této části soutěže určeno dle čl. 418 SDŘ.

Ve čtvrtfinále a v semifinále se první utkání hraje u družstva umístěného hůře po části 2a) - „O účast v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O účast v play-off“ lépe. Ve finále se první a případně třetí utkání hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O účast v play-off“, druhé utkání u družstva umístěného po části 2a) - „O účast v play-off“ hůře.

Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii juniorů“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O pořadí na 17. - 19. místě“, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V soutěži DHL JLA startují hráči ročníku narození 2000, 2001 a 2002.

2. V utkání DHL JLA může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání DHL JLA ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole.
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. V utkání DHL JLA mohou za družstvo nastoupit maximálně 4 hráči věkové kategorie dorostu (tj. hráči ročníku narození 2003 a 2004).

5. Pořádající klub je povinen po utkání DHL JLA zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 99 ze dne 3. 4. 2018 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

7. Domácí družstvo je povinno k utkání DHL JLA nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

8. Klub je povinen zajistit, aby družstvo klubu bylo při utkání DHL JLA vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v DHL JLA jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 97 ze dne 3. 4. 2018.

9. Klub je povinen před utkáním DHL JLA předložit hlavním rozhodčím kromě trenérských průkazů trenérů družstva klubu též platné funkcionářské průkazy všech osob, které mají při příslušném utkání DHL JLA působit na hráčské lavici družstva klubu a které v příslušném utkání nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou hráčem v dresu ve smyslu Pravidel. V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno předložení platného funkcionářského průkazu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je vedoucí družstva zároveň hráčem v dresu ve smyslu Pravidel, vlastníkem platného trenérského průkazu, nebo přímo osobou vykonávající v předmětném utkání činnost trenéra.

10. V utkáních DHL JLA musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.

11. Rozhodčí je povinen zajistit, aby byl v zápisu o utkání uveden start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních DHL JLA za družstvo příslušného klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za

družstvo příslušného klubu bez jmenovky, bude klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12. Hráči nastupující v utkáních DHL JLA musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání DHL JLA bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

13. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě, se konají následovně:

 • a) v 1. části a v části 2a) - „O pořadí v play-off“ na hřišti, které klub EC Red Bull Salzburg uvedl v přihlášce do soutěže DHL JLA (dále také jako „Hřiště“);
 • b) v části 2b) - „O pořadí na 17. - 19. místě“ na Hřišti pouze v případě, souhlasí-li s konáním takového utkání na Hřišti družstvo hostujícího klubu; nesouhlasí-li družstvo hostujícího klubu s konáním utkání této části soutěže na Hřišti, koná se utkání na hřišti na území České republiky, které bude řídícímu orgánu soutěže oznámeno nejpozději týden před začátkem této části soutěže;
 • c) ve finálovém kole 3. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ na Hřišti s tím, že:
  - je-li při sestavení dvojice pro toto kolo play-off družstvo klubu EC Red Bull Salzburg lépe umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“, hraje se na Hřišti druhé a případně třetí utkání, první utkání se hraje na hřišti družstva soupeře;
  - je-li při sestavení dvojice pro toto kolo play-off družstvo klubu EC Red Bull Salzburg hůře umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“, hraje se na Hřišti první utkání; druhé a případně třetí utkání se hrají na hřišti družstva soupeře.

14. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2019-2020 se jedná o ročník narození 2002), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka z čl. 190 bodu ii. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

15. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

16. Pořádající klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento neprodleně předat hostujícímu družstvu a v jednom vyhotovení rozhodčím příslušného utkání.

17. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním DHL JLA pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • - 4 l neperlivé vody,
 • - 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

18. Ze soutěže DHL JLA se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2002, a to:

 • - nejdéle do 30. 4. 2020,
 • - do ELJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELJ neúčastní,
 • - není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže ELJ 5 jiným hráčům družstva Klubu z DHL JLA a současně z ELIOD ELD.

19. Všichni hráči nastupující v soutěži DHL JLA jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • - Všeobecné testy (06/2019 a 12/2019);
 • - Speciální testy (12/2019 a 02/2020);
 • - Funkční vyšetření (08/2019 - 09/2019).

Související dokumenty:


Související články:

Vedení extraligy k závazkům Pirátů Chomutov vůči hráčům a trenérům
Ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček dnes předložil bankovnímu ústavu výzvu k proplacení žádostí o vyplacení neuhrazených pohledávek hráčů z bankovní záruky klubu Piráti Chomutov.
Výkonný výbor Českého hokeje schválil herní model Chance ligy
Výkonný výbor Českého hokeje schválil herní model druhé nejvyšší soutěže v sezóně 2019/20.
Hokejistou sezony opět zvolen Milan Gulaš
Krátce po skončení další sezony Tipsport extraligy došlo i na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 24. ročníku byl v hotelu Holiday Inn v Brně vyhlášen Hokejista sezony 2018/19. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, si odnesl útočník HC Škoda Plzeň, Milan Gulaš. Zkušený hokejista získal celkem čtyři prestižní ocenění.
Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 30. 4. 2019
Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (19.4.2019 – 30.4.2019). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
Hokejisté Třince získali podruhé v historii titul v nejvyšší české soutěži
Po dvouleté nadvládě brněnské Komety má Tipsport extraliga nové vládce. Hokejisté Třince udolali ve finále Liberec 4:2 na zápasy a slaví druhý titul ve své historii. Šestý zápas série rozhodl až v 57. minutě svou první trefou v play-off Vladimír Roth a nastartoval tak třinecké oslavy. Zlato tedy berou Oceláři, stříbro Bílí Tygři a bronz za sezonu 2018/2019 patří Plzni.
Rozhodnutí předsedy DK ELH – Nicholas Charles Schaus (HC Dynamo Pardubice)
Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení zabýval zákrokem hráče Nicholase Charlese Schause na protihráče Patrika Machače, za který mu byl v utkání HC Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno (23. 4. 2019) uložen větší trest na 5 minut a osobní trest do konce utkání za Sekání.
Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 18. 4. 2019
Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (12.4.2019 – 18.4.2019). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
Rozhodnutí předsedy DK ELH – David Musil a Erik Hrňa (HC Oceláři Třinec)
Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě podnětu klubu HC Škoda Plzeň zabýval zákrokem hráče Davida Musila na protihráče Jakuba Poura v utkání HC Oceláři Třinec – HC Škoda Plzeň, které se hrálo 11. 4. 2019.
Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 11. 4. 2019
Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (29.3.2019 – 3.4.2019). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
Rozhodnutí předsedy DK ELH – HC Kometa Brno
Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě podnětu sportovně-technického úseku ELH a upozornění klubu Bílí Tygři Liberec zabýval ve zkráceném řízení pokřikem s hanobícím rasovým podtextem, k němuž došlo z prostoru domácích fanoušků (tribuna E) po vyloučení hráče Dominika Lakatoše v utkání HC Kometa Brno – Bílí Tygři Liberec (7. 4. 2019).