DHL extraliga juniorů (2022/2023)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023

Logo soutěže:

Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga juniorů
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:
- 14 družstev se utká čtyřkolově každý s každým (52utkání). Družstvo, které se umístí po této části soutěže na 14. místě, sestupuje do LJ.

2. část - Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů:
- družstva umístěná po 1. části na 1. - 8. místě sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále play-off se hraje na 3 vítězná utkání, semifinále a finále play-off na 4 vítězná utkání (3-19 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části atd.
Ve čtvrtfinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. V semifinále a finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, čtvrté a případně šesté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii juniorů“.
Družstva poražená v semifinálovém kole této části soutěže se v sérii hrané na 2 utkání utkají o umístění na konečném 3. místě s tím, že první utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře a druhé utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe. Vítězné družstvo se stane družstvem umístěným na konečném 3. místě v ELJ v sezóně 2022-2023.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 2. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“, s výjimkou utkání č. 3406 a č. 3407, se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání 2. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ č. 3406 a č. 3407 se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

1.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2003, 2004 a 2005. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2006 a 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.

2.Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a)minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b)minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

3.V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

4.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

5.Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

6.Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.

7.Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

8.Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

9.Hráči nastupující v utkáních DHL ELJ musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání DHL ELJ bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10.V utkáních DHL ELJ musí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.

11.Nastoupí-li některý z hráčů účastnících se příslušného utkání DHL ELJ do takového utkání v dresu, který nebude opatřen jeho jmenovkou, je rozhodčí povinen zajistit, aby bylo v zápisu o utkání uvedeno, že tento hráč v utkání hrál, aniž by byl jeho dres opatřen jmenovkou. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních DHL ELJ za družstvo příslušného Klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného Klubu bez jmenovky, bude Klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

13.Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním DHL ELJ pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

14.Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam z jím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:

 • záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu,
 • při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
 • videozáznam musí být pořízen minimálně v HD rozlišení 1280 x 720 pixelů a minimální snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,
 • výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.

15.Výstupní videozáznam dle čl. 14 těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených čl. 14 těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.

16.Ze soutěže DHL ELJ se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2005, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2023,
 • do LJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže LJ neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LJ 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELJ a současně z družstva Klubu účastnícího se ELD.

17.Všichni hráči nastupující v soutěži DHL ELJ jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • všeobecné testy (06/2022 a 12/2022);
 • speciální testy (12/2022).

Související dokumenty:


Související články:

Prohlášení prezidenta Českého hokeje k článkům o problematice ELJ
Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik zveřejnil prohlášení k článkům o problematice DHL extraligy juniorů.
Podívejte se na záznam z druhého pokračování hokejového fóra Kabina
Zástupci hokejových klubů, fanoušci, trenéři a i všichni ostatní z hokejového hnutí se mohou podívat na záznam z druhého pokračování hokejového fóra Kabina. Celodenní akce zmapovala všechna témata hokejové mládeže od žáků až po reprezentaci.
Proběhne druhý ročník hokejového fóra Kabina
Vedení Českého hokeje připravilo druhý ročník hokejového fóra Kabina, který se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 09:00 do 16:00 hodin v Síni slávy českého hokeje. Celodenní akce je určena především pro manažery a trenéry klubů, které se věnují výchově mládeže.
Český hokej připravuje druhé pokračování hokejového fóra Kabina
Vedení Českého hokeje naváže na úspěšný loňský ročník a i letos zorganizuje online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce 9. června 2022 zmapuje všechna témata hokejové mládeže od žáků až po reprezentaci.