DHL extraliga juniorů (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023

Logo soutěže:

Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga juniorů

1. část

- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „Západ“, 8 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
- a) O pořadí v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 1. - 4. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- b) O účast v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 5. - 8. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část
- a) Předkolo play-off:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. - 8. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. a 4. místě sehrají předkolo play-off na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 4. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 6. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 3. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play- off“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po části části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2b) - „O účast v play-off“).

- b) O udržení:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 5. až 8. místě se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z části 2b) - „O účast v play-off“.
Družstvo, které po skončení této části soutěže získá nejnižší pořadí, sestupuje do ligy juniorů.

4. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii juniorů:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 4. místě a vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále a semifinále se hraje na 3 vítězná utkání, finále na 4 vítězná utkání (3-17 utkání).

Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play- off“ sdruhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí vplay-off“ atd. (postoupí-li do této části soutěže z části 3a) - „Předkolo play-off“ jedno nebo více družstev umístěných po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. až 4. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po části 2a) - „O pořadí vplay-off“ dosáhla nejnižšího, resp. nejnižších, pořadí stím, že jejich konkrétní postavení bude určeno na základě jejich dosaženého umístění v části 2b) - „O účast v play- off“).

Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.

Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkovékategorii juniorů v sezóně 2023-2024“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O účast v play-off“ a části 3b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“ a 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii juniorů“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní

pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

  1. Každý Klub, jehož družstvo se má účastnit soutěžních utkání DHL extraligy juniorů vsezóně 2023-2024, má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 18. 8. 2023 soupisku hráčů věkové kategorie juniorů, kteří mají v soutěžních utkáních DHL extraligy juniorů v sezóně 2023-2024 nastupovat za družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče věkové kategorie juniorů, tj. hráče ročníku narození 2004, 2005 a 2006,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start v soutěži DHL extraliga juniorů za družstvo Klubu dle jednotlivých předpisů ČSLH,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají elektronický hráčský průkaz platný minimálně do 30. 4. 2024,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 2023-2024 uhrazen poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle vnitřní směrnice ČSLH č. 106 ze dne 7. 5. 2019,
   • Klub je povinen u každého jednotlivého hráče označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
   • Klub je povinen uvést minimálně 1 brankáře a 10 hráčů do pole,
   • Klub je oprávněn uvést maximálně 3 brankáře a 22 hráčů do pole (dále také jako „Soupiska“).
  2. Klub je oprávněn doplňovat hráče splňující podmínky stanovené odst. 1. těchto technických norem na Soupisku do 30. 4. 2024 včetně, a to však vždy pouze do maximálního počtu 3 brankářů a 22 hráčů do pole.
  3. Klub je oprávněn vyřadit v průběhu sezóny 2023-2024 maximálně 5 hráčů ze Soupisky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo o hráče do pole.
  4. Ředitel DHL extraligy juniorů je oprávněn na žádost příslušného Klubu schválit vyřazení hráče ze Soupisky, aniž by toto vyřazení ze Soupisky bylo započítáváno do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem, jedná-li se o hráče, a to bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo o hráče do pole, který:
   • v průběhu sezóny 2023-2024 ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ již odehrál 15 utkání a více za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje (v takovém případě je Klub ke své žádosti povinen přiložit potvrzení řídícího orgánu extraligy ledního hokeje dokládající, že hráč stanovený počet utkání vextralize ledního hokeje odehrál) a/nebo
   • utrpěl zranění nebo onemocněl takovým druhem nemoci majícím za následek dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost spředpokládanou délkou doby léčení minimálně 3 měsíce,

    přičemž vyřadí-li Klub příslušného hráče ze Soupisky před posouzením žádosti a jejím konečným schválením ze strany ředitele DHL extraligy juniorů, započítává se příslušný úkon vyřazení příslušného hráče ze Soupisky do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem. Ředitel DHL extraligy juniorů žádost Klubu posoudí zpravidla ve lhůtě do 14 dnů a je, za účelem náležitého posouzení důvodů pro vyřazení příslušného hráče ze Soupisky, oprávněn vyžádat si příslušnou dokumentaci (např. lékařské zprávy, lékařské snímky či stanoviska nezávislých znalců).

  5. Hráč, který bude vyřazen ze Soupisky na základě odst. 4. těchto technických norem, může být Klubem opětovně zapsán na Soupisku nejdříve po uplynutí lhůty 4 měsíců ode dne, kdy příslušný Klub po schválení žádosti o vyřazení příslušného hráče ze Soupisky ze strany ředitele DHL extraligy juniorů takového hráče ze Soupisky vyřadil. Při opětovném zařazení tohoto hráče na Soupisku je současně příslušný Klub povinen vyřadit ze Soupisky jakéhokoliv z hráčů družstva Klubu, přičemž takové vyřazení ze Soupisky se nezapočítává do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem.
  6. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

   a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a

   b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole,

   přičemž současně platí, že za družstvo Klubu jsou do utkání oprávněni nastoupit pouze:

   a) maximálně 3 hráči do pole věkové kategorie seniorů, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 20. rok věku, tj. hráči ročníku narození 2003, platí-li, že:

   - se nejedná o hráče, který je v souladu s předpisy ČSLH považován za Cizince, tj. cizího státního příslušníka, který nepůsobil ve třech po sobě jdoucích sezónách v soutěžích organizovaných a řízených ČSLH, a

   - se jedná o hráče, který za příslušný Klub odehrál v sezóně 2022-2023 minimálně 25 utkání, bez ohledu na to, zda ve věkové kategorii seniorů nebo juniorů, přičemž neodehrál-li příslušný hráč za příslušný Klub stanovený minimální počet utkání (i) splňoval-li příslušný hráč ke dni 31. 12. 2022 veškeré podmínky ke startu za družstvo příslušného klubu, (ii) v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 včetně neztratil oprávněnost ke startu za družstvo věkové kategorie juniorů příslušného klubu a (iii) v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 včetně nesehrál žádné soutěžní utkání za jiné družstvo účastnící se věkové kategorie juniorů,

   b) hráči věkové kategorie juniorů zapsaní příslušným Klubem na Soupisku,

   c) hráči věkové kategorie juniorů, aniž by příslušným Klubem byli zapsáni na Soupisce, a to pouze odehráli-li v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje 15 utkání a více, a kterým bylo ředitelem DHL extraligy juniorů schváleno jejich vyřazení ze Soupisky dle odst. 4. těchto technických norem,

   d) maximálně 5 hráčů věkové kategorie dorostu za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ s tím, že protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím daného utkání.

   c) hráči věkové kategorie juniorů, aniž by příslušným Klubem byli zapsáni na Soupisce, a to pouze odehráli-li v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje 15 utkání a více, a kterým bylo ředitelem DHL extraligy juniorů schváleno jejich vyřazení ze Soupisky dle odst. 4. těchto technických norem,
   d) maximálně 5 hráčů věkové kategorie dorostu za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ s tím, že protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím daného utkání.

  7. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
  8. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
  9. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
  10. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
  11. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  12. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se jedná o ročník narození 2006), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  13. Hráči nastupující v utkáních DHL extraligy juniorů musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání DHL extraligy juniorů bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  14. V utkáních DHL extraliga juniorů musí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče vtakovém tvaru, vjakém je příjmení hráče uvedeno vRegistračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.
  15. Nastoupí-li některý z hráčů účastnících se příslušného utkání DHL extraligy juniorů do takového utkání v dresu, který nebude opatřen jeho jmenovkou, je rozhodčí povinen zajistit, aby bylo v zápisu o utkání uvedeno, že tento hráč v utkání hrál, aniž by byl jeho dres opatřen jmenovkou. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze vprvních dvou utkáních DHL extraligy juniorů za družstvo příslušného Klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného Klubu bez jmenovky, bude Klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  16. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
  17. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním DHL extraligy juniorů pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:
   • 4 l neperlivé vody,
   • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.
  18. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam z jím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:
   • záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu,
   • při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
   • videozáznam musí být pořízen minimálně vHD rozlišení 1280 x 720 pixelů a

    minimální snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,

   • výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.
  19. Výstupní videozáznam dle odst. 18. těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených odst. 18. těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.
  20. Ze soutěže DHL extraliga juniorů se dle čl. 7 odst. 6. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:
   • pouze, je-li příslušný hráč zapsán příslušným Klubem DHL extraligy juniorů na

    Soupisce,

   • nejdéle do 30. 4. 2024,
   • do ligy juniorů, pokud se mateřský klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, není-li

    v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z DHL extraligy juniorů a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy dorostu.

datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
26.08.2023 13:00 1 3001 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 7:5 »
26.08.2023 13:30 1 3002 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 5:0 »
26.08.2023 13:15 1 3003 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 1:2 »
26.08.2023 13:00 1 3004 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
28.08.2023 17:00 2 3005 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 1:3 »
28.08.2023 17:00 2 3006 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 4:1 »
28.08.2023 17:00 2 3007 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:1 »
28.08.2023 17:30 2 3008 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 5:4 p »
31.08.2023 16:00 3 3009 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:3 »
31.08.2023 12:45 3 3010 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 3:2 »
31.08.2023 18:45 3 3011 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:5 »
31.08.2023 17:00 3 3012 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 3:4 p »
02.09.2023 16:00 4 3013 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 4:5 p »
02.09.2023 12:30 4 3014 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 5:4 »
02.09.2023 15:30 4 3015 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 »
02.09.2023 13:00 4 3016 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 5:4 p »
07.09.2023 17:00 5 3017 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 3:4 »
07.09.2023 17:30 5 3018 HC Litvínov HC Sparta Praha 2:1 »
07.09.2023 17:00 5 3019 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 2:0 »
06.09.2023 17:30 5 3020 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 5:1 »
09.09.2023 12:00 6 3021 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 5:0 k »
09.09.2023 12:00 6 3022 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 3:5 »
09.09.2023 12:30 6 3023 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 7:5 »
09.09.2023 13:00 6 3024 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 3:4 »
14.09.2023 18:00 7 3025 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 0:1 »
13.09.2023 17:00 7 3026 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 6:3 »
14.09.2023 18:00 7 3027 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 8:2 »
14.09.2023 17:00 7 3028 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
16.09.2023 16:00 8 3029 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 3:2 »
16.09.2023 13:00 8 3030 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
16.09.2023 12:00 8 3031 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:1 »
16.09.2023 13:00 8 3032 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 4:1 »
21.09.2023 18:00 9 3033 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 3:5 »
21.09.2023 17:15 9 3034 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 1:5 »
21.09.2023 16:00 9 3035 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:3 »
21.09.2023 17:30 9 3036 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
23.09.2023 13:30 10 3037 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 2:4 »
23.09.2023 13:00 10 3038 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 5:4 p »
23.09.2023 12:00 10 3039 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 1:3 »
23.09.2023 16:30 10 3040 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
28.09.2023 16:00 11 3041 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 3:2 »
28.09.2023 18:00 11 3042 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 2:1 »
28.09.2023 13:00 11 3043 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 1:2 »
28.09.2023 16:30 11 3044 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 4:1 »
30.09.2023 13:00 12 3045 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 1:9 »
30.09.2023 16:15 12 3046 HC Sparta Praha HC Litvínov 5:4 »
30.09.2023 13:00 12 3047 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
30.09.2023 13:00 12 3048 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 4:1 »
05.10.2023 15:00 13 3049 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
05.10.2023 18:00 13 3050 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 3:4 »
05.10.2023 17:00 13 3051 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 3:2 »
05.10.2023 18:00 13 3052 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 2:3 sn »
07.10.2023 12:30 14 3053 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:1 »
07.10.2023 13:00 14 3054 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 5:1 »
07.10.2023 12:00 14 3055 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 3:2 »
07.10.2023 13:00 14 3056 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 4:6 »
12.10.2023 17:30 15 3057 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 3:4 »
12.10.2023 17:15 15 3058 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 2:0 »
12.10.2023 17:15 15 3059 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 3:2 p »
11.10.2023 18:00 15 3060 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 7:1 »
14.10.2023 13:00 16 3061 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 4:6 »
14.10.2023 13:00 16 3062 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 2:3 »
14.10.2023 17:15 16 3063 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:2 p »
14.10.2023 13:00 16 3064 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 2:5 »
19.10.2023 17:15 17 3065 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 1:2 »
19.10.2023 17:00 17 3066 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
19.10.2023 18:00 17 3067 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 3:4 »
19.10.2023 17:00 17 3068 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 4:0 »
21.10.2023 13:00 18 3069 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 2:3 sn »
21.10.2023 13:00 18 3070 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 5:2 »
21.10.2023 12:00 18 3071 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
21.10.2023 13:00 18 3072 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 5:4 »
26.10.2023 17:00 19 3073 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 2:0 »
26.10.2023 18:00 19 3074 HC Sparta Praha HC Litvínov 6:3 »
26.10.2023 17:00 19 3075 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
26.10.2023 18:00 19 3076 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:4 »
28.10.2023 13:00 20 3077 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 2:1 p »
28.10.2023 12:00 20 3078 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 2:7 »
28.10.2023 12:30 20 3079 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 3:5 »
28.10.2023 13:00 20 3080 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 3:2 »
01.11.2023 18:00 21 3081 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 4:2 »
02.11.2023 17:00 21 3082 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 4:0 »
02.11.2023 18:00 21 3083 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 6:3 »
02.11.2023 17:00 21 3084 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 4:3 sn »
04.11.2023 13:00 22 3085 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 5:1 »
04.11.2023 13:00 22 3086 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 2:3 p »
04.11.2023 12:00 22 3087 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:1 »
04.11.2023 15:00 22 3088 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 4:1 »
16.11.2023 18:00 23 3089 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 4:1 »
16.11.2023 18:00 23 3090 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 5:6 sn »
16.11.2023 17:15 23 3091 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:2 »
16.11.2023 17:30 23 3092 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
18.11.2023 13:00 24 3093 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:5 »
18.11.2023 13:00 24 3094 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 3:10 »
18.11.2023 15:30 24 3095 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 5:2 »
18.11.2023 16:30 24 3096 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 2:4 »
23.11.2023 17:00 25 3097 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 9:0 »
23.11.2023 18:00 25 3098 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 6:5 p »
23.11.2023 17:00 25 3099 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 4:2 »
23.11.2023 17:30 25 3100 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 2:1 sn »
25.11.2023 12:00 26 3101 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 3:2 sn »
25.11.2023 13:00 26 3102 HC Litvínov HC Sparta Praha 2:5 »
25.11.2023 11:45 26 3103 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 »
25.11.2023 14:00 26 3104 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 3:1 »
30.11.2023 18:00 27 3105 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 5:2 »
29.11.2023 18:00 27 3106 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 5:2 »
30.11.2023 17:00 27 3107 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 6:3 »
30.11.2023 18:00 27 3108 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 4:3 sn »
02.12.2023 12:30 28 3109 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 2:1 »
02.12.2023 13:00 28 3110 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:3 »
02.12.2023 13:00 28 3111 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 1:2 sn »
02.12.2023 13:00 28 3112 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 3:4 p »
26.08.2023 13:00 1 3113 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:0 »
26.08.2023 15:00 1 3114 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 6:3 »
26.08.2023 12:00 1 3115 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
26.08.2023 18:00 1 3116 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 1:5 »
28.08.2023 17:30 2 3117 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 5:4 »
28.08.2023 18:00 2 3118 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 6:3 »
28.08.2023 17:00 2 3119 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
28.08.2023 18:00 2 3120 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:6 »
31.08.2023 18:00 3 3121 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:4 »
31.08.2023 16:00 3 3122 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 5:0 »
31.08.2023 18:00 3 3123 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 4:2 »
31.08.2023 17:30 3 3124 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 2:3 p »
02.09.2023 13:00 4 3125 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 6:5 p »
19.09.2023 18:00 4 3126 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 5:2 »
02.09.2023 13:00 4 3127 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 3:1 »
02.09.2023 12:00 4 3128 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 4:2 »
07.09.2023 15:00 5 3129 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 sn »
07.09.2023 18:00 5 3130 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 2:5 »
07.09.2023 13:00 5 3131 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 4:2 »
06.09.2023 18:00 5 3132 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
09.09.2023 13:00 6 3133 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 p »
09.09.2023 15:00 6 3134 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 5:4 p »
09.09.2023 12:00 6 3135 Berani Zlín HC Olomouc 1:4 »
09.09.2023 12:00 6 3136 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:3 »
14.09.2023 18:00 7 3137 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 1:4 »
14.09.2023 18:00 7 3138 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 3:4 »
14.09.2023 18:00 7 3139 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
14.09.2023 17:00 7 3140 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 3:2 »
16.09.2023 12:00 8 3141 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 3:0 »
16.09.2023 12:00 8 3142 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
16.09.2023 13:00 8 3143 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 4:2 »
16.09.2023 12:00 8 3144 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 5:2 »
21.09.2023 18:00 9 3145 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 4:2 »
21.09.2023 18:00 9 3146 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 4:3 »
21.09.2023 18:00 9 3147 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
21.09.2023 18:00 9 3148 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 4:3 sn »
23.09.2023 13:00 10 3149 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
23.09.2023 13:30 10 3150 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 5:2 »
23.09.2023 13:00 10 3151 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 2:4 »
23.09.2023 12:00 10 3152 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 7:2 »
28.09.2023 15:00 11 3153 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 1:4 »
28.09.2023 18:00 11 3154 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 0:6 »
28.09.2023 17:15 11 3155 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 0:4 »
28.09.2023 18:00 11 3156 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 1:3 »
30.09.2023 16:15 12 3157 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 6:5 »
30.09.2023 13:00 12 3158 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 6:4 »
30.09.2023 12:00 12 3159 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 6:3 »
30.09.2023 13:00 12 3160 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 8:4 »
05.10.2023 17:00 13 3161 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:2 »
05.10.2023 18:00 13 3162 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 2:6 »
04.10.2023 17:30 13 3163 HC Olomouc Berani Zlín 4:2 »
05.10.2023 18:20 13 3164 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:1 »
07.10.2023 12:00 14 3165 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 2:5 »
07.10.2023 13:00 14 3166 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 4:5 »
07.10.2023 14:15 14 3167 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 3:4 »
07.10.2023 12:00 14 3168 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 5:6 sn »
12.10.2023 18:00 15 3169 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 1:4 »
12.10.2023 18:00 15 3170 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 3:1 »
12.10.2023 18:00 15 3171 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:7 »
12.10.2023 18:00 15 3172 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 1:4 »
14.10.2023 12:00 16 3173 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 4:5 sn »
14.10.2023 13:00 16 3174 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 0:6 »
14.10.2023 13:00 16 3175 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 8:3 »
14.10.2023 12:00 16 3176 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 5:4 p »
19.10.2023 18:00 17 3177 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 3:5 »
19.10.2023 18:00 17 3178 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 3:5 »
19.10.2023 18:00 17 3179 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
19.10.2023 18:00 17 3180 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 1:8 »
21.10.2023 13:00 18 3181 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 4:1 »
21.10.2023 13:00 18 3182 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 8:1 »
21.10.2023 13:00 18 3183 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 5:3 »
27.11.2023 18:00 18 3184 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
26.10.2023 17:00 19 3185 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 6:4 »
26.10.2023 18:00 19 3186 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 0:4 »
26.10.2023 18:00 19 3187 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 1:7 »
26.10.2023 18:00 19 3188 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:1 »
28.10.2023 13:00 20 3189 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 5:0 »
28.10.2023 15:30 20 3190 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 4:1 »
28.10.2023 12:00 20 3191 Berani Zlín HC Olomouc 2:1 »
28.10.2023 12:00 20 3192 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 2:4 »
02.11.2023 18:00 21 3193 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 1:3 »
02.11.2023 18:00 21 3194 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 1:4 »
02.11.2023 18:20 21 3195 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
02.11.2023 17:00 21 3196 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 3:1 »
31.10.2023 17:30 22 3197 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 3:2 p »
04.11.2023 12:00 22 3198 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 2:5 »
04.11.2023 14:00 22 3199 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:5 »
04.11.2023 12:00 22 3200 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 4:3 »
15.11.2023 18:00 23 3201 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 5:2 »
16.11.2023 18:00 23 3202 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 1:2 »
16.11.2023 18:00 23 3203 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 6:0 »
16.11.2023 18:00 23 3204 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 7:1 »
18.11.2023 13:00 24 3205 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 1:4 »
18.11.2023 12:00 24 3206 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 6:2 »
18.11.2023 13:00 24 3207 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 7:1 »
18.11.2023 12:30 24 3208 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 6:2 »
23.11.2023 18:00 25 3209 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 5:3 »
23.11.2023 19:15 25 3210 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 1:2 »
22.11.2023 18:00 25 3211 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
23.11.2023 18:00 25 3212 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 3:4 »
25.11.2023 13:00 26 3213 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 3:4 »
25.11.2023 13:00 26 3214 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 2:1 »
25.11.2023 12:00 26 3215 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 4:1 »
25.11.2023 13:00 26 3216 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 3:6 »
30.11.2023 17:00 27 3217 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 4:3 sn »
29.11.2023 18:00 27 3218 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
29.11.2023 18:00 27 3219 HC Olomouc Berani Zlín 4:5 »
29.11.2023 18:20 27 3220 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 6:2 »
02.12.2023 12:30 28 3221 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 7:5 »
02.12.2023 13:00 28 3222 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 1:2 »
02.12.2023 12:30 28 3223 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 6:2 »
02.12.2023 12:00 28 3224 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 1:5 »
08.12.2023 12:30 1 3225 BK Mladá Boleslav HC KOMETA BRNO 0:0 »
08.12.2023 17:00 1 3226 Bílí Tygři Liberec HC Dukla Jihlava 0:0 »
08.12.2023 17:00 1 3227 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Sparta Praha 0:0 »
08.12.2023 18:00 1 3228 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
09.12.2023 12:30 2 3229 BK Mladá Boleslav HC Dukla Jihlava 0:0 »
09.12.2023 12:00 2 3230 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 0:0 »
09.12.2023 12:00 2 3231 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
09.12.2023 13:00 2 3232 HC Oceláři Třinec HC Sparta Praha 0:0 »
11.12.2023 18:00 3 3233 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:0 »
11.12.2023 15:00 3 3234 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
11.12.2023 17:00 3 3235 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0 »
11.12.2023 18:00 3 3236 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 0:0 »
15.12.2023 17:00 4 3237 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav 0:0 »
15.12.2023 18:00 4 3238 HC Oceláři Třinec Bílí Tygři Liberec 0:0 »
15.12.2023 18:00 4 3239 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 0:0 »
15.12.2023 18:00 4 3240 HC Energie Karlovy Vary HC Dukla Jihlava 0:0 »
16.12.2023 13:00 5 3241 HC VÍTKOVICE RIDERA Bílí Tygři Liberec 0:0 »
16.12.2023 13:00 5 3242 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav 0:0 »
16.12.2023 13:00 5 3243 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 0:0 »
16.12.2023 13:00 5 3244 HC Energie Karlovy Vary HC KOMETA BRNO 0:0 »
20.12.2023 17:30 6 3245 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 0:0 »
20.12.2023 16:15 6 3246 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
20.12.2023 18:20 6 3247 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
20.12.2023 15:00 6 3248 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:0 »
21.12.2023 18:00 7 3249 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
21.12.2023 17:00 7 3250 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 0:0 »
21.12.2023 15:00 7 3251 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 0:0 »
21.12.2023 15:00 7 3252 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
29.12.2023 15:00 8 3253 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav 0:0 »
29.12.2023 15:00 8 3254 HC Dukla Jihlava Bílí Tygři Liberec 0:0 »
29.12.2023 15:00 8 3255 HC Sparta Praha HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
29.12.2023 16:00 8 3256 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 0:0 »
30.12.2023 12:00 9 3257 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 0:0 »
30.12.2023 12:00 9 3258 HC Dukla Jihlava BK Mladá Boleslav 0:0 »
28.12.2023 16:45 9 3259 HC Sparta Praha HC Oceláři Třinec 0:0 »
30.12.2023 12:00 9 3260 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
05.01.2024 15:00 10 3261 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
05.01.2024 15:00 10 3262 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 0:0 »
05.01.2024 15:00 10 3263 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 0:0 »
05.01.2024 15:00 10 3264 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3265 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3266 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3267 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3268 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3269 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3270 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3271 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3272 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:0 »
12.01.2024 15:00 13 3273 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
12.01.2024 15:00 13 3274 Bílí Tygři Liberec HC Oceláři Třinec 0:0 »
12.01.2024 15:00 13 3275 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 0:0 »
12.01.2024 15:00 13 3276 HC Dukla Jihlava HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3277 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3278 Bílí Tygři Liberec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3279 HC KOMETA BRNO HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3280 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 0:0 »
19.01.2024 15:00 15 3281 BK Mladá Boleslav HC KOMETA BRNO 0:0 »
19.01.2024 15:00 15 3282 Bílí Tygři Liberec HC Dukla Jihlava 0:0 »
19.01.2024 15:00 15 3283 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Sparta Praha 0:0 »
19.01.2024 15:00 15 3284 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
20.01.2024 12:00 16 3285 BK Mladá Boleslav HC Dukla Jihlava 0:0 »
20.01.2024 12:00 16 3286 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 0:0 »
20.01.2024 12:00 16 3287 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
20.01.2024 12:00 16 3288 HC Oceláři Třinec HC Sparta Praha 0:0 »
26.01.2024 15:00 17 3289 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav 0:0 »
26.01.2024 15:00 17 3290 HC Oceláři Třinec Bílí Tygři Liberec 0:0 »
26.01.2024 15:00 17 3291 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 0:0 »
26.01.2024 15:00 17 3292 HC Energie Karlovy Vary HC Dukla Jihlava 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3293 HC VÍTKOVICE RIDERA Bílí Tygři Liberec 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3294 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3295 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3296 HC Energie Karlovy Vary HC KOMETA BRNO 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3297 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3298 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3299 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3300 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 0:0 »
02.02.2024 15:00 20 3301 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 0:0 »
02.02.2024 15:00 20 3302 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
02.02.2024 15:00 20 3303 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
02.02.2024 15:00 20 3304 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3305 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3306 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3307 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3308 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
16.02.2024 15:00 22 3309 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav 0:0 »
16.02.2024 15:00 22 3310 HC Dukla Jihlava Bílí Tygři Liberec 0:0 »
16.02.2024 15:00 22 3311 HC Sparta Praha HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
16.02.2024 15:00 22 3312 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3313 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3314 HC Dukla Jihlava BK Mladá Boleslav 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3315 HC Sparta Praha HC Oceláři Třinec 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3316 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
23.02.2024 15:00 24 3317 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
23.02.2024 15:00 24 3318 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 0:0 »
23.02.2024 15:00 24 3319 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 0:0 »
23.02.2024 15:00 24 3320 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3321 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3322 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3323 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3324 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3325 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3326 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3327 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3328 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:0 »
01.03.2024 15:00 27 3329 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
01.03.2024 15:00 27 3330 Bílí Tygři Liberec HC Oceláři Třinec 0:0 »
01.03.2024 15:00 27 3331 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 0:0 »
01.03.2024 15:00 27 3332 HC Dukla Jihlava HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3333 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3334 Bílí Tygři Liberec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3335 HC KOMETA BRNO HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3336 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 0:0 »
07.12.2023 18:00 1 3337 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 0:0 »
07.12.2023 18:00 1 3338 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
07.12.2023 16:00 1 3339 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 0:0 »
07.12.2023 18:00 1 3340 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 0:0 »
09.12.2023 13:00 2 3341 HC ŠKODA PLZEŇ Berani Zlín 0:0 »
09.12.2023 12:00 2 3342 HC Olomouc HC Motor České Budějovice 0:0 »
09.12.2023 18:00 2 3343 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 0:0 »
09.12.2023 14:15 2 3344 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
11.12.2023 15:30 3 3345 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
11.12.2023 18:15 3 3346 HC Motor České Budějovice HC ZUBR Přerov 0:0 »
11.12.2023 16:00 3 3347 Berani Zlín HC Litvínov 0:0 »
11.12.2023 17:00 3 3348 HC ŠKODA PLZEŇ HC Olomouc 0:0 »
14.12.2023 18:00 4 3349 HC DYNAMO PARDUBICE HC Motor České Budějovice 0:0 »
14.12.2023 18:00 4 3350 HC Olomouc Berani Zlín 0:0 »
14.12.2023 17:30 4 3351 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
14.12.2023 18:15 4 3352 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 0:0 »
16.12.2023 15:30 5 3353 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 0:0 »
16.12.2023 12:00 5 3354 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
16.12.2023 13:00 5 3355 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 0:0 »
16.12.2023 12:00 5 3356 HC Olomouc HC Litvínov 0:0 »
19.12.2023 17:00 6 3357 HC DYNAMO PARDUBICE HC Litvínov 0:0 »
19.12.2023 15:00 6 3358 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 0:0 »
19.12.2023 17:00 6 3359 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
19.12.2023 18:00 6 3360 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 0:0 »
21.12.2023 15:00 7 3361 Berani Zlín HC Motor České Budějovice 0:0 »
21.12.2023 17:00 7 3362 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
21.12.2023 18:00 7 3363 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 0:0 »
21.12.2023 17:30 7 3364 HC Litvínov HC ZUBR Přerov 0:0 »
28.12.2023 13:00 8 3365 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
28.12.2023 16:00 8 3366 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 0:0 »
28.12.2023 15:00 8 3367 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
28.12.2023 15:00 8 3368 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 0:0 »
30.12.2023 12:00 9 3369 Berani Zlín HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
30.12.2023 12:00 9 3370 HC Motor České Budějovice HC Olomouc 0:0 »
30.12.2023 12:00 9 3371 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 0:0 »
30.12.2023 12:15 9 3372 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 0:0 »
04.01.2024 15:00 10 3373 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
04.01.2024 15:00 10 3374 HC ZUBR Přerov HC Motor České Budějovice 0:0 »
04.01.2024 15:00 10 3375 HC Litvínov Berani Zlín 0:0 »
04.01.2024 18:00 10 3376 HC Olomouc HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3377 HC Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3378 Berani Zlín HC Olomouc 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3379 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 0:0 »
06.01.2024 12:00 11 3380 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3381 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3382 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3383 HC ZUBR Přerov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
08.01.2024 15:00 12 3384 HC Litvínov HC Olomouc 0:0 »
11.01.2024 15:00 13 3385 HC Litvínov HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
11.01.2024 15:00 13 3386 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 0:0 »
11.01.2024 15:00 13 3387 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 0:0 »
11.01.2024 18:00 13 3388 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3389 HC Motor České Budějovice Berani Zlín 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3390 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3391 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 0:0 »
13.01.2024 12:00 14 3392 HC ZUBR Přerov HC Litvínov 0:0 »
18.01.2024 15:00 15 3393 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 0:0 »
18.01.2024 15:00 15 3394 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
18.01.2024 15:00 15 3395 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 0:0 »
18.01.2024 15:00 15 3396 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 0:0 »
20.01.2024 12:00 16 3397 HC ŠKODA PLZEŇ Berani Zlín 0:0 »
20.01.2024 13:30 16 3398 HC Olomouc HC Motor České Budějovice 0:0 »
20.01.2024 12:00 16 3399 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 0:0 »
20.01.2024 12:00 16 3400 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
25.01.2024 15:00 17 3401 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
25.01.2024 15:00 17 3402 HC Motor České Budějovice HC ZUBR Přerov 0:0 »
25.01.2024 15:00 17 3403 Berani Zlín HC Litvínov 0:0 »
25.01.2024 15:00 17 3404 HC ŠKODA PLZEŇ HC Olomouc 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3405 HC DYNAMO PARDUBICE HC Motor České Budějovice 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3406 HC Olomouc Berani Zlín 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3407 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
27.01.2024 12:00 18 3408 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3409 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3410 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3411 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 0:0 »
29.01.2024 15:00 19 3412 HC Olomouc HC Litvínov 0:0 »
01.02.2024 15:00 20 3413 HC DYNAMO PARDUBICE HC Litvínov 0:0 »
01.02.2024 15:00 20 3414 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 0:0 »
01.02.2024 15:00 20 3415 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
01.02.2024 15:00 20 3416 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3417 Berani Zlín HC Motor České Budějovice 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3418 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3419 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 0:0 »
03.02.2024 12:00 21 3420 HC Litvínov HC ZUBR Přerov 0:0 »
15.02.2024 15:00 22 3421 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
15.02.2024 15:00 22 3422 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 0:0 »
15.02.2024 15:00 22 3423 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
15.02.2024 15:00 22 3424 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3425 Berani Zlín HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3426 HC Motor České Budějovice HC Olomouc 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3427 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 0:0 »
17.02.2024 12:00 23 3428 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 0:0 »
22.02.2024 15:00 24 3429 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
22.02.2024 15:00 24 3430 HC ZUBR Přerov HC Motor České Budějovice 0:0 »
22.02.2024 15:00 24 3431 HC Litvínov Berani Zlín 0:0 »
22.02.2024 15:00 24 3432 HC Olomouc HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3433 HC Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3434 Berani Zlín HC Olomouc 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3435 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 0:0 »
24.02.2024 12:00 25 3436 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3437 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3438 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3439 HC ZUBR Přerov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
26.02.2024 15:00 26 3440 HC Litvínov HC Olomouc 0:0 »
29.02.2024 15:00 27 3441 HC Litvínov HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
29.02.2024 15:00 27 3442 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 0:0 »
29.02.2024 15:00 27 3443 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 0:0 »
29.02.2024 15:00 27 3444 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3445 HC Motor České Budějovice Berani Zlín 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3446 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3447 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 0:0 »
02.03.2024 12:00 28 3448 HC ZUBR Přerov HC Litvínov 0:0 »

DHL extraliga juniorů 2023/24 - Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Bílí Tygři Liberec 28 14 4 2 8 84:68 52
2 BK Mladá Boleslav 28 12 4 2 10 101:83 46
3 HC Energie Karlovy Vary 28 10 6 4 8 92:94 46
4 HC Sparta Praha 28 14 1 1 12 97:82 45
5 Mountfield HK, a.s. 28 12 3 3 10 91:76 45
6 HC Motor České Budějovice 28 11 3 3 11 81:92 42
7 HC ŠKODA PLZEŇ 28 12 0 3 13 81:87 39
8 HC Litvínov 28 5 1 4 18 69:114 21

DHL extraliga juniorů 2023/24 - Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 28 19 2 0 7 111:69 61
2 HC Oceláři Třinec 28 15 2 4 7 100:70 53
3 HC Dukla Jihlava 28 15 1 2 10 98:91 49
4 HC VÍTKOVICE RIDERA 28 14 3 0 11 94:79 48
5 HC DYNAMO PARDUBICE 28 14 2 0 12 101:87 46
6 Berani Zlín 28 12 0 2 14 91:101 38
7 HC Olomouc 28 7 0 2 19 67:115 23
8 HC ZUBR Přerov 28 5 1 1 21 68:118 18

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Adam Boltvan KOM FO 26 15 21 36 6 18
2 Jan Ekrt KOM FO 27 15 21 36 0 10
3 Ilarion Kupriianov JIH FO 26 18 16 34 12 19
4 Matěj Beneš MHK FO 28 12 21 33 41 14
5 Ondřej Hrabík SPA FO 21 11 21 32 36 11
6 Michal Tomeček OLO FO 28 14 18 32 18 -21
7 Lukáš Plos LIB FO 25 16 15 31 10 11
8 Adam Novotný MHK FO 23 20 11 31 10 10
9 Tomáš Šilar TRI FO 28 6 24 30 32 9
10 Martin Vaculík ZLN FO 27 14 16 30 2 4
11 Jonáš Jungwirth JIH FO 24 8 22 30 39 17
12 Mikuláš Jenčovský LIB FO 28 14 15 29 22 14
13 Maxim Burkov JIH FO 26 15 14 29 6 19
14 Marek Daníček SPA FO 28 10 18 28 16 13
15 Michal Beneš MHK FO 28 12 16 28 6 14
16 Tomáš Pilát ZLN FO 28 10 18 28 4 1
17 Denis Bárta KOM FO 22 8 20 28 30 19
18 Jakub Žmola SPA FO 28 7 20 27 6 19
19 Jakub Čechmánek ZLN FO 25 11 16 27 24 -3
20 Ondřej Postl LIT FO 28 9 18 27 8 -14
21 Jakub Slusarczyk VIT FO 25 13 13 26 8 11
22 Robert Chlán VIT FO 28 11 15 26 8 -5
23 Vojtěch Malínek MBL FO 26 7 19 26 49 7
24 Matěj Gardoň MBL FO 21 7 19 26 34 2
25 Robert Šlechta KVA FO 27 9 17 26 8 6
26 Petr Sikora TRI FO 21 10 16 26 22 18
27 Maxim Vehovský VIT FO 20 8 17 25 14 6
28 Jakub Tůma SPA DE 23 5 20 25 14 18
29 Jakub Galnor KVA FO 25 14 11 25 16 2
30 Roman Otava KOM FO 25 12 13 25 41 16
31 Jan Bartoš TRI FO 26 14 10 24 16 5
32 Dominik Pavlata PCE FO 25 8 16 24 2 2
33 Martin Holba ZLN FO 28 7 17 24 10 0
34 Jakub Šiler PLZ FO 20 14 9 23 4 4
35 Richard Pitel CEB FO 25 11 12 23 45 9
36 Miroslav Holinka TRI FO 18 11 12 23 12 10
37 Denis Svoboda KOM DE 28 6 17 23 20 5
38 Jakub Bednařík LIT FO 28 9 14 23 2 -8
39 Marek Soukup PLZ FO 23 5 17 22 49 12
40 Matyáš Humeník CEB FO 26 10 12 22 6 1
41 Jan Hurt MBL FO 28 11 11 22 6 6
42 Radek Tomas PCE FO 26 8 14 22 4 10
43 Robin Rakus KOM FO 26 10 12 22 8 4
44 Radek Janata LIB FO 28 11 10 21 10 9
45 Ondřej Pešek PLZ FO 28 9 12 21 8 3
46 Daniel Hála PLZ FO 28 12 9 21 10 -3
47 Marek Chaloupka VIT DE 28 2 19 21 20 14
48 Matěj Přibyl VIT FO 19 12 9 21 16 11
49 Oliver Samson SPA DE 28 8 13 21 26 4
50 Vojtěch Spěváček TRI FO 25 13 8 21 6 10
51 Tadeáš Hlávka PRE FO 28 6 15 21 20 -4
52 Adam Fiala PCE FO 24 15 6 21 61 9
53 Radim Hradil PRE FO 24 12 9 21 22 -3
54 Jakub Heš ZLN FO 28 5 16 21 39 0
55 Adam Klimek ZLN FO 27 10 11 21 37 -8
56 Aleš Mazanec PLZ FO 28 6 14 20 18 1
57 Marcel Kříž CEB FO 26 10 10 20 26 7
58 Jan Kučera MBL FO 28 12 8 20 12 6
59 Štěpán Černý MHK DE 26 1 19 20 14 2
60 Matyáš Váňa KVA FO 28 9 11 20 14 5
61 Patrik Volas TRI DE 28 9 11 20 51 3
62 Tadeáš Kalužík PCE FO 23 6 14 20 39 10
63 Matěj Maštalířský LIT FO 17 8 12 20 8 2
64 Vojtěch Polák MBL FO 21 10 9 19 6 -1
65 Matěj Kozlík TRI FO 24 8 11 19 18 5
66 Jan Helikar PCE FO 25 8 11 19 38 1
67 Ondřej Šotkovský OLO FO 28 7 12 19 28 -24
68 Jakub Koudelný OLO FO 28 7 12 19 6 1
69 Josef Krejsa VIT FO 15 8 10 18 14 9
70 Jakub Hruška MBL FO 28 8 10 18 31 7
71 Andrej Fábry SPA FO 18 9 9 18 4 9
72 Matyáš Adámek KVA FO 26 6 12 18 2 -7
73 Daniel Burda PCE FO 27 8 10 18 65 1
74 Adrian Gromadzki PCE FO 22 7 11 18 24 3
75 Matěj Hora LIT DE 23 5 13 18 18 -4
76 Matěj Štiak VIT FO 26 6 11 17 16 5
77 Jan Hanák PRE FO 27 8 9 17 6 -14
78 Lukáš Bošek OLO FO 27 8 9 17 14 -16
79 Valdis Dommers MHK FO 25 6 10 16 90 2
80 Ondřej Dorot KVA DE 25 8 8 16 22 -9
81 David Varvařovský KVA FO 13 7 9 16 4 5
82 Vít Záhejský KVA FO 19 9 7 16 10 -1
83 Robin Gerych TRI FO 28 4 12 16 6 7
84 Oleksii Yevtiekhov PCE FO 28 6 10 16 20 -2
85 Danny Chludil KOM FO 25 10 6 16 16 5
86 Dominik Čech LIT FO 23 7 9 16 16 -12
87 Andrej Klapica JIH FO 24 7 9 16 39 2
88 Martin Milata VIT FO 28 6 9 15 16 4
89 Adam Cedzo TRI FO 9 6 9 15 6 12
90 Martin Švec PCE DE 20 2 13 15 14 9
91 David Buršík PRE FO 25 8 7 15 34 -13
92 Michal Tomek ZLN FO 28 4 11 15 6 -9
93 Michal Nekvapil ZLN FO 20 7 8 15 2 -5
94 Matěj Zavřel ZLN DE 27 4 11 15 47 -8
95 Lukáš Číhal JIH DE 28 5 10 15 56 17
96 Adam Rauš JIH FO 20 6 9 15 4 3
97 Jakub Modl JIH FO 27 5 10 15 6 3
98 Adam Král LIB DE 26 4 10 14 14 3
99 Filip Petrásek CEB FO 23 9 5 14 10 -7
100 Tomáš Moravec MBL DE 25 5 9 14 30 -1
101 Adam Vlasák MBL DE 28 2 12 14 22 10
102 Jan Krupička SPA FO 24 8 6 14 10 1
103 František David SPA DE 28 4 10 14 14 5
104 Tom Kaštánek PCE DE 21 0 14 14 8 8
105 Tobiáš Kuchta PRE FO 27 4 10 14 8 -8
106 Tomáš Jaša PCE FO 28 7 7 14 22 4
107 Adam Tomiga PRE DE 27 5 9 14 30 -22
108 Jindřich Habermann KOM FO 28 5 9 14 10 -4
109 Antonín Scafari LIT FO 26 6 8 14 18 -12
110 Michal Koštoval LIB DE 23 2 11 13 12 7
111 Marek Hořejší PLZ FO 26 8 5 13 36 1
112 Adam Dvořák PLZ FO 11 4 9 13 60 2
113 Adam Sochor CEB FO 19 5 8 13 33 -2
114 Michal Kusak CEB FO 24 4 9 13 14 -1
115 Matěj Žídek VIT FO 26 3 10 13 16 -3
116 Josef Teplý MBL FO 28 6 7 13 12 5
117 Tomáš Holeček SPA FO 22 8 5 13 14 1
118 Marek Matašovský MHK FO 28 5 8 13 35 -10
119 Adam Panáček OLO DE 26 2 11 13 46 -23
120 Adam Benák PLZ FO 12 3 9 12 14 0
121 Jakub Vogel KVA DE 25 4 8 12 41 0
122 Dominik Buják TRI DE 28 3 9 12 43 4
123 Klimentii Lysak TRI FO 28 3 9 12 14 4
124 Jan Billa PRE DE 28 3 9 12 30 -9
125 Ondřej Kolařík PRE FO 22 3 9 12 6 -6
126 Adam Veselský KOM FO 28 8 4 12 10 -6
127 Stanislav Ruda OLO FO 28 9 3 12 49 -11
128 Daniel Pekař LIB FO 23 4 7 11 8 8
129 Jakub Ehrenberger LIB DE 26 2 9 11 14 2
130 Vojtěch Aulický CEB FO 25 6 5 11 14 -3
131 Štěpán Hoch CEB FO 26 5 6 11 20 -7
132 Petr Hauser SPA FO 3 4 7 11 2 5
133 Tomáš Hora MHK FO 22 3 8 11 10 0
134 Tomáš Mikel ZLN DE 19 4 7 11 16 2
135 David Moravec KOM FO 18 5 6 11 2 10
136 Matěj Smýkal OLO DE 25 6 5 11 37 -2
137 Matěj Vovsík JIH DE 28 4 7 11 28 5
138 Tomáš Vandas JIH DE 26 3 8 11 8 1
139 Vojtěch Hois LIB FO 28 1 9 10 32 -1
140 Jan Hodinář PLZ DE 23 3 7 10 41 6
141 Marek Čančura PLZ DE 21 4 6 10 8 1
142 Adam Dolhý PLZ DE 28 3 7 10 33 -5
143 Petr Placek CEB DE 27 3 7 10 14 -5
144 Tomáš Tobola VIT FO 28 4 6 10 6 3
145 Albert Bareš SPA FO 24 3 7 10 43 -2
146 Matěj Havlíček MHK DE 27 2 8 10 10 4
147 Vojtěch Čihař KVA FO 13 4 6 10 12 2
148 Viktors Kurbaka TRI DE 28 2 8 10 6 11
149 Jakub Koudelka PCE DE 24 6 4 10 16 5
150 Dan Bárta PRE DE 25 0 10 10 43 -5
151 Matěj Halík PRE FO 21 6 4 10 10 -6
152 Aliaksandr Vishneuski LIT FO 26 3 7 10 4 -13
153 Rostislav Nosek JIH FO 28 6 4 10 18 -5
154 Radim Handl LIB FO 17 5 4 9 39 8
155 Matěj Houdek PLZ DE 28 0 9 9 16 2
156 Martin Willmann CEB DE 19 1 8 9 10 7
157 Daniel Kalandra VIT DE 27 3 6 9 18 -4
158 Denis Puchala VIT DE 27 0 9 9 45 5
159 Šimon Bialy VIT DE 28 1 8 9 14 7
160 Lukáš Strnad MBL FO 8 2 7 9 4 8
161 David Senčák SPA FO 8 5 4 9 2 3
162 Adam Bezpalec MHK DE 27 0 9 9 8 4
163 Jaroslav Prášek MHK FO 25 4 5 9 12 2
164 Tomáš Hebek PCE DE 26 3 6 9 12 13
165 Rauls Ozollapa PRE FO 14 4 5 9 10 -2
166 Daniel Dej LIT FO 24 3 6 9 22 -6
167 Jan Vopat LIT FO 15 3 6 9 20 -9
168 Adam Turek OLO FO 15 4 5 9 31 -6
169 Kevin Coufal JIH FO 17 3 6 9 18 0
170 Petr Gajda LIB FO 10 2 6 8 6 3
171 Tadeáš Vološín LIB FO 28 1 7 8 12 -1
172 Matyáš Man VIT DE 24 2 6 8 12 7
173 Jakub Hrouda MBL DE 26 4 4 8 45 6
174 Vojtěch Hradec MBL FO 6 4 4 8 0 4
175 Aleš Čech MBL DE 7 2 6 8 6 5
176 Jan Půček MBL FO 10 2 6 8 8 3
177 Jakub Červenka SPA DE 21 3 5 8 10 4
178 Jan Hamršmíd SPA FO 26 2 6 8 6 -2
179 Jan Pavelka MHK DE 28 2 6 8 18 3
180 Jakub Anton KVA DE 26 2 6 8 10 13
181 Patrik Šutý TRI FO 18 5 3 8 18 -2
182 Josef Kubíček PCE FO 18 0 8 8 6 -4
183 Oliver Lukaštík ZLN DE 24 1 7 8 18 -7
184 Kevin Horváth KOM FO 10 2 6 8 6 2
185 František Němec KOM DE 15 0 8 8 2 16
186 Jakub Bůžek KOM DE 27 1 7 8 37 11
187 Denis Jeletz JIH DE 28 1 7 8 41 12
188 Jaromír Pérez Lisa LIB FO 4 3 4 7 2 7
189 Denis Řehoř PLZ FO 28 2 5 7 8 -1
190 Vojtěch Fojtík VIT FO 20 2 5 7 12 1
191 Matěj Prčík VIT DE 12 4 3 7 48 -1
192 Karel Křepelka MBL DE 4 4 3 7 2 2
193 Matěj Vojáček MBL FO 26 3 4 7 12 -2
194 Jakub Vítek MBL FO 22 2 5 7 33 5
195 Jan Vencl MHK FO 26 4 3 7 2 -3
196 Tobiáš Pastor KVA FO 27 1 6 7 4 -4
197 Vojtěch Steklý KVA FO 28 4 3 7 4 -13
198 Kryštof Červenka PCE DE 18 0 7 7 14 -10
199 Matyáš Horský ZLN FO 12 1 6 7 4 -3
200 Patrik Ulbricht KOM DE 27 3 4 7 12 9
201 Jáchym Nesvadba KOM FO 21 3 4 7 6 5
202 Jakub Zembol KOM FO 13 3 4 7 14 -3
203 Jakub Belan OLO FO 26 3 4 7 12 -5
204 Tomáš Galvas OLO DE 7 2 5 7 0 -2
205 Šimon Báťa JIH FO 19 3 4 7 6 -1
206 Lukáš Meisel LIB DE 28 2 4 6 26 2
207 Adam Buzek CEB DE 20 1 5 6 22 4
208 Tomáš Březina CEB DE 14 3 3 6 36 0
209 Tadeáš Tůma CEB DE 16 2 4 6 14 7
210 Matyáš Hanák VIT FO 20 2 4 6 4 -6
211 Vincent Glos VIT DE 25 1 5 6 10 -4
212 Marek Vlasák MBL FO 7 4 2 6 27 -1
213 Vojtěch Aschenbrenner MHK FO 26 4 2 6 4 -6
214 Jakub Aschenbrenner MHK DE 19 3 3 6 10 6
215 Matyáš Beran KVA DE 26 1 5 6 8 1
216 David Krčál PCE FO 8 4 2 6 0 8
217 Lukáš Heš ZLN FO 2 0 6 6 2 3
218 Adam Burian ZLN DE 26 0 6 6 8 -8
219 Toms Mots KOM FO 17 2 4 6 4 -5
220 Jan Peroutka LIT FO 24 3 3 6 8 -15
221 Adam Drábek OLO DE 26 0 6 6 12 -4
222 David Bulík JIH FO 20 3 3 6 27 4
223 Patrik Mrtka JIH DE 16 1 5 6 12 1
224 Tomáš Prokůpek LIB FO 26 2 3 5 2 1
225 Jan Skok PLZ DE 23 0 5 5 113 9
226 Jiří Matějka PLZ FO 22 2 3 5 6 7
227 Alexandr Remeš CEB FO 6 2 3 5 0 0
228 Jaroslav Bystřický CEB DE 14 2 3 5 8 1
229 Kristers Zvagulis MBL FO 19 1 4 5 39 0
230 Ondřej Culek SPA DE 28 2 3 5 16 -5
231 Petr Hrdlička MHK FO 28 2 3 5 8 -8
232 Filip Krajčík KVA DE 6 1 4 5 25 -5
233 Michal Pospíšil TRI DE 25 1 4 5 37 4
234 Petr Andrle TRI DE 26 0 5 5 26 7
235 Marcel Mikula TRI FO 28 3 2 5 37 -1
236 Ondřej Chabada PCE DE 6 1 4 5 4 2
237 Vít Pilař PCE FO 18 3 2 5 6 -1
238 Šimon Bartoň PCE FO 24 2 3 5 4 -1
239 Miroslav Špaňhel ZLN DE 28 0 5 5 45 1
240 Patrik Nábělek ZLN DE 19 2 3 5 31 -8
241 Lukáš Tůma LIT FO 22 4 1 5 12 -17
242 Jaroslav Bystřický LIT DE 14 1 4 5 4 0
243 Kamil Drábek OLO FO 23 2 3 5 14 -3
244 Dominik Löffler JIH DE 14 1 4 5 14 5
245 Jan Ludvík JIH DE 18 0 5 5 8 0
246 Robert Váňa JIH FO 28 4 1 5 8 -1
247 Patrik Křížek LIB FO 26 1 3 4 8 -7
248 Vojtěch Pilíšek LIB DE 23 1 3 4 14 5
249 Miroslav Šimák PLZ FO 18 3 1 4 0 0
250 Dominik Vachun CEB DE 28 1 3 4 28 -3
251 Markus Saxa VIT FO 22 1 3 4 12 -1
252 Šimon Němec MBL DE 24 0 4 4 26 11
253 Lukáš Novák SPA FO 23 1 3 4 4 -5
254 Dominik Pavlák SPA DE 5 1 3 4 0 4
255 Martin Vašíček SPA FO 9 1 3 4 2 0
256 Sebastián Pavlák SPA FO 23 2 2 4 10 1
257 Jakub Jón MHK FO 20 1 3 4 2 -1
258 David Pavič MHK DE 16 2 2 4 16 1
259 Ondřej Zámečník MHK FO 28 2 2 4 6 -8
260 Matěj Zeman KVA FO 23 2 2 4 6 -6
261 Ondřej Postl KVA DE 24 2 2 4 4 -5
262 Petr Švejda PRE FO 23 2 2 4 4 -12
263 Jaroslav Pekr PRE DE 25 1 3 4 20 -7
264 Adam Holík PRE DE 24 1 3 4 28 -12
265 Adam Paleček PCE FO 6 3 1 4 0 5
266 Vít Macek PCE FO 4 1 3 4 4 3
267 Marek Šišák ZLN DE 27 3 1 4 47 -3
268 Adam Laciga ZLN FO 2 3 1 4 2 3
269 Matěj Pavlík KOM FO 17 1 3 4 2 0
270 Dominik Halačka KOM FO 19 1 3 4 2 -1
271 Libor Kuswito KOM DE 16 1 3 4 2 7
272 Antonín Pospíšil KOM DE 25 0 4 4 8 4
273 Adam Werner LIT DE 19 1 3 4 10 -7
274 Daniel Prokeš LIT DE 28 1 3 4 6 -18
275 Adam Havel OLO FO 16 0 4 4 12 -15
276 Patrik Sedláček OLO DE 28 0 4 4 14 -19
277 Štěpán Šabatka JIH DE 23 0 4 4 14 -1
278 Tobiáš Niederhafner JIH FO 19 1 3 4 4 -3
279 David Rozsíval LIB FO 9 2 1 3 4 -1
280 Samuel Jansa LIB FO 28 3 0 3 0 -7
281 Tomáš Galvas LIB DE 4 1 2 3 0 4
282 Tadeáš Koubek PLZ FO 8 1 2 3 2 0
283 Matyáš Cícha PLZ DE 27 0 3 3 14 6
284 David Putz CEB FO 7 1 2 3 2 -1
285 Alan Šimon CEB FO 28 0 3 3 2 -12
286 Adam Gřegořek CEB DE 25 1 2 3 6 -12
287 Petr Pospíchal CEB FO 25 1 2 3 2 -2
288 Marek Zapletal VIT FO 18 0 3 3 8 -4
289 Ilja Kovalčík VIT FO 11 1 2 3 10 0
290 Jiří Sypecký MBL DE 27 0 3 3 16 7
291 Richard Patzelt MBL DE 2 0 3 3 6 5
292 Tomáš Bartoň SPA DE 28 1 2 3 2 0
293 David Hrubý SPA FO 8 0 3 3 0 2
294 Marek Mach MHK FO 13 2 1 3 6 -1
295 David Šilhan KVA FO 21 1 2 3 10 2
296 René Kubíček KVA DE 11 0 3 3 8
297 Petr Vojáček KVA FO 19 1 2 3 6 -2
298 Kryštof Bulka KVA DE 13 1 2 3 2 -4
299 Samuel Šmajda KVA FO 13 0 3 3 4 -4
300 Alex Horváth TRI DE 28 0 3 3 12 3
301 Vojtěch Tvrdík PCE DE 3 0 3 3 4 2
302 Kryštof Janek PRE DE 25 1 2 3 16 -4
303 Václav Pešák ZLN FO 24 2 1 3 12 -7
304 Jan Jurný KOM DE 25 0 3 3 10 5
305 Matěj Zachariáš LIT DE 23 0 3 3 20 -15
306 David Röss OLO FO 15 2 1 3 4 -6
307 David Pastrnek OLO FO 20 0 3 3 8 -9
308 Adam Topol JIH DE 22 2 1 3 14 1
309 Pavel Průšek LIB DE 8 0 2 2 0 2
310 Marek Macháček LIB DE 20 0 2 2 18 -2
311 Jakub Dvořák LIB DE 3 1 1 2 2 4
312 Nikola Tchaliov PLZ FO 17 0 2 2 6 -6
313 Hynek Prošek PLZ DE 11 0 2 2 8 2
314 Matyáš Beran PLZ FO 16 1 1 2 33 0
315 Petr Makovec PLZ FO 14 1 1 2 4 -2
316 Nikita Moyseyev CEB FO 23 0 2 2 6 -6
317 Jan Seidl CEB FO 7 1 1 2 2 3
318 Jan Muroň VIT FO 25 2 0 2 10 -2
319 Miroslav Dobner MBL FO 12 0 2 2 6 2
320 Petr Šachl MBL FO 26 1 1 2 8 -8
321 David Šindelář MBL FO 11 1 1 2 0 -2
322 Mikuláš Odehnal SPA FO 23 0 2 2 8 -2
323 Oto Theimer SPA FO 4 1 1 2 2 1
324 Matěj Novotný MHK FO 15 2 0 2 29 -3
325 Petr Fiala MHK DE 14 1 1 2 6 -2
326 Pavol Cipko KVA DE 12 1 1 2 0 1
327 Matěj Novotný KVA FO 8 1 1 2 0 -6
328 Adam Ošmera TRI DE 28 0 2 2 6 6
329 Matěj Škňouřil PRE DE 24 1 1 2 4 -3
330 Štěpán Rájek PCE DE 26 1 1 2 14 -4
331 Tomáš Šťastný PRE FO 16 1 1 2 8 -3
332 Martin Mašek PRE FO 19 1 1 2 33 -9
333 Daniel Herčík PCE FO 2 1 1 2 0 3
334 Zdeněk Urban ZLN FO 24 1 1 2 8 -3
335 Jakub Zubíček KOM DE 25 0 2 2 6 -1
336 Michal Nekvapil KOM FO 5 0 2 2 6 1
337 René Kubíček LIT DE 14 1 1 2 35 -7
338 Lukáš Hocelík LIT DE 4 2 0 2 31 2
339 Jan Kladivo LIT DE 18 0 2 2 4 -8
340 Radek Vyhlídal LIT DE 14 0 2 2 8 3
341 Jiří Dohnal LIT FO 26 1 1 2 2 -10
342 Patrik Janech OLO FO 8 1 1 2 2 0
343 Jáchym Jungwirth JIH FO 15 0 2 2 4 -4
344 Marek Chvátal JIH DE 5 0 2 2 2 0
345 Václav Kudrna JIH FO 7 1 1 2 2 -2
346 Cyril Valach JIH FO 15 1 1 2 4 1
347 Jakub Hladík LIB DE 4 0 1 1 0 -4
348 Damian Hrabčák LIB FO 18 1 0 1 52 -5
349 Martin Lachkovič LIB FO 10 1 0 1 2 -5
350 Jan Jarabko LIB DE 24 1 0 1 18 3
351 Ondřej Sabiniok PLZ FO 22 0 1 1 29 -5
352 Jakub Hromádka PLZ DE 26 0 1 1 41 7
353 Daniel Kotous CEB FO 28 0 1 1 4 -5
354 Tomáš Přibyl CEB FO 2 0 1 1 0 -2
355 Richard Kubíček MBL DE 16 0 1 1 12 -2
356 Petr Poláček SPA FO 20 1 0 1 20 -12
357 Filip Šindelek SPA DE 3 0 1 1 6 3
358 Michal Vitouch SPA FO 4 0 1 1 0 -2
359 Milan Turena MHK FO 3 0 1 1 0 0
360 Martin Hrbek MHK DE 25 0 1 1 4 -9
361 Vojtěch Váňa KVA FO 24 0 1 1 0 -8
362 Petr Zolnaj KVA DE 18 0 1 1 14 1
363 Robin Švančara TRI FO 4 0 1 1 0 -3
364 Radim Mrtka TRI DE 2 1 0 1 0 0
365 Teodor Vápeník PCE DE 4 0 1 1 0 3
366 Alex Kubánek PCE DE 23 0 1 1 18 -8
367 Dominik Dostál PCE FO 8 0 1 1 4 -1
368 Radek Martiňák PRE FO 11 0 1 1 0 -1
369 Ludvík Lysoněk PRE FO 9 0 1 1 10 -6
370 Samuel Šmerda PCE DE 7 0 1 1 2 2
371 Richard Babulík ZLN FO 5 0 1 1 0 1
372 Tadeáš Pražan ZLN FO 18 1 0 1 18 -5
373 Patrik Antony KOM DE 7 0 1 1 0 -1
374 David Ducháček LIT FO 22 1 0 1 8 1
375 Denis Horský LIT FO 21 0 1 1 8 -1
376 Petr Soušek LIT DE 16 1 0 1 8 -13
377 Nicolas Šlahora OLO DE 19 0 1 1 20 -7
378 Adam Kalman OLO DE 18 0 1 1 8 -8
379 Marek Compel OLO DE 25 0 1 1 16 -4
380 Adam Kofroň LIB FO 18 0 0 0 2 -4
381 Marek Šťástka LIB FO 2 0 0 0 0 -1
382 Lukáš Ehrenberger LIB DE 1 0 0 0 0 0
383 Diego Pérez LIB FO 5 0 0 0 0 0
384 Adam Jiříček PLZ DE 3 0 0 0 0 -2
385 Tomáš Pittr PLZ FO 5 0 0 0 4 0
386 Šimon Kaiser PLZ FO 3 0 0 0 6 -1
387 Vojtěch Tolar PLZ DE 5 0 0 0 4 0
388 Matěj Korčák PLZ FO 4 0 0 0 6 -2
389 Jakub Lukáš CEB DE 3 0 0 0 2 -1
390 František Čuba VIT DE 6 0 0 0 0 1
391 Vojtěch Matějka VIT FO 1 0 0 0 0 0
392 Jáchym Průšek MBL DE 27 0 0 0 14 -6
393 Tadeáš Mack SPA DE 9 0 0 0 0 -1
394 Jan Janský SPA DE 5 0 0 0 4 -1
395 Sebastian Höll SPA DE 2 0 0 0 0 -3
396 Arkadiy Byakov SPA DE 0 0 0 0 0 0
397 Filip Samek MHK DE 7 0 0 0 2 -3
398 Matěj Voděracký FO 0 0 0 0 0 0
399 Milan Veselý MHK DE 4 0 0 0 0 -2
400 Josef Rybár KVA FO 4 0 0 0 0 0
401 Petr Holejšovský KVA DE 15 0 0 0 0 -9
402 Kryštof Dyk KVA DE 1 0 0 0 2 0
403 Štěpán Urbánek TRI FO 11 0 0 0 2 -3
404 Daniel Svozil TRI FO 14 0 0 0 29 -9
405 David Lukas Holub DE 0 0 0 0 0 0
406 David Blaha TRI FO 23 0 0 0 2 -7
407 Michal Rybnikár TRI FO 3 0 0 0 2 -2
408 Andrej Hebar TRI FO 1 0 0 0 2 0
409 Erik Úlehla PCE FO 1 0 0 0 0 -1
410 Martin Nášel PRE FO 23 0 0 0 49 -5
411 Marian Koblížek PRE DE 15 0 0 0 8 -10
412 Denis Dobša PRE FO 16 0 0 0 6 -6
413 Daniel Šindler PRE FO 11 0 0 0 6 1
414 Patrik Hyža PRE FO 15 0 0 0 29 -10
415 Ondřej Polame PRE DE 6 0 0 0 2 -2
416 Adam Koláček ZLN FO 10 0 0 0 0 -4
417 Matěj Kotala ZLN DE 7 0 0 0 2 0
418 Jakub Velikovský ZLN DE 3 0 0 0 2 1
419 Tomáš Šantora KOM FO 4 0 0 0 0 -1
420 Václav Raichl LIT FO 1 0 0 0 0 0
421 Patrik Vaverčák LIT DE 11 0 0 0 6 -9
422 Jiří Špaček LIT FO 9 0 0 0 0 -7
423 David Hauptvogel LIT FO 4 0 0 0 2 -1
424 Tadeáš Svoboda LIT FO 2 0 0 0 4 -2
425 Štěpán Vrána OLO DE 6 0 0 0 0 -7
426 David Stratil OLO DE 12 0 0 0 4 -5
427 Miroslav Slováček OLO FO 5 0 0 0 0 -1
428 Matyáš Bohatý OLO DE 20 0 0 0 8 -9
429 Viktor Šulgan OLO FO 12 0 0 0 0 -8
430 Vojtěch Neoral OLO FO 16 0 0 0 12 -4
431 Patrik Ungr OLO FO 9 0 0 0 4 -4
432 Tobias Chlubna FO 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Martin Psohlavec KVA GK 2 125:00 71 4 94.67 1.92 0 0
2. Tomáš Volevecký SPA GK 4 240:01 136 9 93.79 2.25 1 0
3. Vojtěch Hambálek LIB GK 15 843:10 433 30 93.52 2.13 1 4
4. Jakub Smolka VIT GK 20 1154:49 664 47 93.39 2.44 1 2
5. Jakub Král TRI GK 23 1285:57 597 44 93.14 2.05 3 0
6. Jan Ondráček KOM GK 6 360:39 174 13 93.05 2.16 0 0
7. Jan Kavan KOM GK 20 1198:54 581 46 92.66 2.3 1 2
8. Vojtěch Mrázek MHK GK 15 760:29 352 29 92.39 2.29 2 0
9. Michael Schnattinger LIB GK 14 848:06 411 34 92.36 2.41 0 2
10. Michal Oršulák KVA GK 2 121:44 59 5 92.19 2.46 0 0
11. Matyáš Mařík CEB GK 24 1387:52 770 66 92.11 2.85 3 6
12. Lukáš Vilém PCE GK 19 1143:56 611 53 92.02 2.78 1 6
13. Lukáš Vejmelka JIH GK 14 705:31 334 29 92.01 2.47 0 0
14. Adam Ebenstreit KVA GK 20 1186:13 665 58 91.98 2.93 0 42
15. Jonáš Bašta PLZ GK 6 283:06 181 16 91.88 3.39 0 0
16. Jan Lokajíček PLZ GK 11 657:28 337 30 91.83 2.74 1 0
17. David Hora MBL GK 19 1108:00 544 49 91.74 2.65 0 2
18. Michal Kalista SPA GK 10 541:17 299 27 91.72 2.99 0 0
19. Daniel Forst MBL GK 11 586:48 326 30 91.57 3.07 0 0
20. Daniel Jansa PLZ GK 12 671:04 347 32 91.56 2.86 2 2
21. Marek Uherek ZLN GK 16 862:51 500 47 91.41 3.27 2 4
22. Samuel Kowalczyk ZLN GK 13 660:57 365 35 91.25 3.18 1 0
23. Marian Münch OLO GK 3 180:00 114 11 91.2 3.67 0 2
24. Šimon Vedral SPA GK 17 889:41 428 43 90.87 2.9 0 4
25. Denis Irgl VIT GK 9 524:15 264 27 90.72 3.09 0 2
26. Dominik Frgál OLO GK 16 924:02 533 55 90.65 3.57 0 0
27. Jakub Čerbák OLO GK 3 176:35 106 11 90.6 3.74 0 0
28. Filip Tuček MHK GK 19 933:46 398 43 90.25 2.76 3 0
29. Petr Žurek PRE GK 7 364:08 165 18 90.16 2.97 1 0
30. Petr Žurek PRE GK 3 177:32 80 9 89.89 3.04 1 0
31. David Cinka JIH GK 17 918:59 411 47 89.74 3.07 0 2
32. Štěpán Maleček CEB GK 5 272:29 164 19 89.62 4.18 0 2
33. Štěpán Stránský LIT GK 13 619:59 344 40 89.58 3.87 0 2
34. Roman Batih PCE GK 5 238:48 144 17 89.44 4.27 0 0
35. Denis Heczko TRI GK 2 119:03 59 7 89.39 3.53 0 0
36. Adam Kubík LIT GK 19 1007:27 533 64 89.28 3.81 0 2
37. Martin Vojtek PRE GK 17 835:37 481 58 89.24 4.16 0 2
38. Matěj Tuláček PCE GK 5 300:00 125 16 88.65 3.2 0 0
39. Lukáš Balík LIT GK 1 59:51 23 3 88.46 3.01 0 0
40. Stanislav Žbánek OLO GK 2 120:00 84 11 88.42 5.5 0 0
41. Adam Černý TRI GK 6 296:45 122 17 87.77 3.44 0 0
42. Michael Valenta OLO GK 7 278:19 164 24 87.23 5.17 0 0
43. Albert Schacherl CEB GK 1 40:00 26 4 86.67 6 0 0
44. Matěj Pavlovic KVA GK 5 280:05 120 21 85.11 4.5 0 0
45. Vojtěch Ryšavý PRE GK 11 531:43 213 38 84.86 4.29 0 0
46. Filip Sigmund JIH GK 1 60:00 31 6 83.78 6 0 0
47. Štěpán Houdek PLZ GK 1 60:00 14 3 82.35 3 0 0
48. Tomáš Málek ZLN GK 2 87:05 29 9 76.32 6.2 0 0
49. Štěpán Vávra VIT GK 1 10:48 0 1 0 5.56 0 0

Související dokumenty:


Související články:

ELJ: Postupové drama v základní části trvalo až do posledních sekund
Dalo by se říct, že dramatičtější vyvrcholení základní části si DHL extraliga juniorů nemohla přát. Zejména tedy v západní skupině, kde rozhodovaly až závěrečné sekundy. Nakonec jsme poznali osmičku účastníků vyšší nadstavbové skupiny!
ELJ: Speciální zápas? Měl úspěch, Turnov je hokejové město, děkuje Bermann
Stejně jako v minulých sezonách, i tentokrát odehráli liberečtí junioři jeden zápas na zimním stadionu v Turnově, kam zavítali v rámci partnerství Bílých Tygrů s místním klubem. Netradiční prostředí – byť teď už toto slovo asi není na místě – jim navíc přineslo štěstí, když si výhrou nad Litvínovem pojistili prvenství ve své skupině.
ELJ: Zbývá poslední týden! Postup mají v kapse jen Brno, Třinec a Liberec
Do posledního týdne vstupuje základní část DHL extraligy juniorů, která v samém závěru nabídne ještě spoustu dramatických bitev. Z osmi účastníků vyšší nadstavby totž dosud známe jen tři – Kometa Brno, Oceláře Třinec a Liberec. Každý bod, možná i každý gól ze vzájemných zápasů může rozhodovat v západní skupině.
ELJ: Nový trenér? Nezměnil hru, ale dal nám do hlav nové věci, líčí Tomas
Do obrovského dramatu v bojích o postup do vyšší nadstavby DHL extraligy juniorů promlouvají díky pěti výhrám v řadě i Pardubice. Tým, za který se během povedené série čtyřikrát prosadil útočník Radek Tomas, nesrazila ani náhlá výměna trenéra.
ELJ: Do postupové čtyřky poskočily Hradec i Pardubice pod novým trenérem
Už jen dva týdny zbývají do konce základní části DHL extraligy juniorů. V obou skupinách vrcholí boj o umístění mezi prvními čtyřmi týmy, přičemž uplynulý týden znovu zamíchal kartami. Nejvíc se zadařilo Pardubicím, své naděje zvýšily i České Budějovice a první desetibrankovou kanonádou sezóny si výrazně pomohl Hradec Králové.
ELJ: Měli jsme nosy nahoře, přiznává Malínek. Z Boleslavi dál fandí i Slavii
Nahoru, dolů a zase nahoru. Tak by se stručně dala charakterizovat křivka výsledků juniorky Mladé Boleslavi, která se po suverénní jízdě a devíti výhrách v řadě zadrhla. Před víkendem znovu vedla tabulku DHL extraligy, ale postup do vyšší nadstavby stále nemá vůbec jistý.
ELJ: Přes pauzu zůstane řada otazníků. Relativní klid mají jen Brno a Třinec
Reprezentační přestávka dopřeje účastníkům DHL extraligy juniorů oddech šest kol před koncem základní části. Až se vrátí do zápasového tempa, většina z nich stále bude mít o co hrát. Zejména v západní skupině, která dál nabízí velmi dramatický vývoj a nic jistého ještě nemá ani její vedoucí celek.
ELJ: Boltvan si díky lásce k hokeji plní sny. Brácha mě hodně inspiroval, vypráví
Vede bodování juniorské extraligy, k tomu má za sebou první starty mezi seniorskou elitou a příští týden ho čeká i debut v české reprezentaci. Zdá se, že pro brněnského útočníka Adama Boltvana se v probíhající sezoně všechno vyvíjí správným směrem.
ELJ: Vary a Sparta se posunuly do čtyřky. Dvě nuly třineckého Krále
Dvacet odehraných kol za sebou mají účastníci DHL extraligy juniorů, už jen osm jim zbývá do konce základní části. Drama pokračuje v západní skupině, kde sice Liberec navýšil své vedení, ale za ním došlo k razantním změnám v pořadí. Na východě excelovala zejména defenziva Třince, která slavila dvě čistá konta.
ELJ: Střelecká forma, starty v áčku i boj o MS. Přijmu jakoukoli roli, slibuje Plos
Víc než měsíc už Bílí Tygři v juniorské extralize neustále bodují. Z posledních devíti zápasů plných osm vyhráli a díky tomu, že dvakrát zvládli i derby s Mladou Boleslaví, vládnou západní skupině soutěže. O ofenzivní produkci se nejvíc stará první formace s Lukášem Plosem, který se s patnácti góly dělí o čelo tabulky střelců.