ELIOD extraliga dorostu (2019/2020)

Jméno E-mail Tel./Fax

Pavel Setikovský
(řidicí pracovník)

setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga dorostu
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:
- 30 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 10 družstev ve skupině „Západ“, 10 družstev ve skupině „Střed“ a 10 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání).

2. část

 • - a) O pořadí v play-off:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“, „Střed“ a „Východ“ na 1. - 6. místě se utkají dvoukolově s družstvy umístěnými na 1. - 6. místě ostatních skupin (24 utkání) s tím, že v této části soutěže se družstvům započítávají výsledky vzájemných utkání z 1. části soutěže s družstvy své skupiny, která umístěním v 1. části soutěže rovněž získala právo účasti v této části soutěže.
 • - b) O udržení:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“, „Střed“ a „Západ“ na 7. - 10. místě se utkají dvoukolově každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část

 • - a) Play-off o účast na závěrečném turnaji:
  - družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 16. místě sehrají dvě kola (osmifinále, čtvrtfinále) play-off vždy na dvě vítězná utkání (2-6 utkání), s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v playoff“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Ve všech kolech této části soutěže platí, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.
 • - b) Play-down:
  - družstva umístěná po části 2b) - „O udržení“ na 5. - 12. místě sehrají dvě kola play-down vždy na dvě vítězná utkání (2-6 utkání), s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2b) - „O udržení“ hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O udržení“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2b) - „O udržení“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2b) - „O udržení“ atd.

Ve všech kolech této části soutěže platí, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O udržení“ lépe, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O udržení“ hůře.
Družstva poražená v jednotlivých kolech této části soutěže sestupují do Ligy dorostu.

4. část

 • a) - Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu:
  - vítězná družstva ze čtvrtfinále části 3a) - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“ sehrají dvě kola play-off (semifinále a finále/zápas o 3. místo) vždy na jedno vítězné utkání (2 utkání). Všechna utkání této části soutěže budou sehrána v místě, které určí řídící orgán soutěže s tím, že za domácí družstvo bude vždy považováno takové, které dosáhlo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ vyššího pořadí.
  Vítěz této části obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii dorostu“.
 • b) - O udržení, resp. o postup do ELIOD ELD:
  - vítězná družstva z části 3b) - „Play-down“ se utkají s dvěma postupujícími družstvy z Ligy dorostu tak, že z družstev účastnících se této části soutěže budou sestaveny dvojice, které se utkají v sérii hrané na dvě vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že lépe umístěné družstvo po části 2b) - „O udržení“ hraje s družstvem, které dosáhlo v Lize dorostu nižšího pořadí ve smyslu čl. 417 SDŘ, resp. čl. 418 SDŘ, hůře umístěné družstvo po části 2b) - „O udržení“ hraje s družstvem, které v Lize dorostu dosáhlo ve smyslu čl. 417 SDŘ, resp. čl. 418 SDŘ pořadí vyššího.
  První a případně třetí utkání se hraje vždy u družstva postupujícího do této části soutěže z části 3b) - „Play-down“, druhé utkání se hraje u družstva postupujícího do této části soutěže z Ligy dorostu.
  Vítězná družstva této části soutěže získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELIOD ELD v sezóně 2020-2021.

Utkání 1. části, části 2) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ, s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání části 3a) - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“, části 3b) - „Play-down“, části 4a) - „Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“ a části 4b) - „O Udržení, resp. o postup do ELIOD ELD“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V soutěži startují hráči ročníku narození 2003 a 2004.

2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ELIOD ELD ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole. (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. V utkání ELIOD ELD mohou za družstvo nastoupit maximálně 4 hráči věkové kategorie starších žáků (tj. hráči ročníku narození 2005 a 2006).

5. Ve části 2b) - „O udržení“ a v části 3b) - „Play-down“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2019-2020 za příslušný Klub odehráli v 1. části minimálně 9 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • - Podmínku 9 odehraných utkání za příslušný Klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 30. 9. 2019 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub,
 • - Podmínku 9 odehraných utkání za příslušný Klub nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 9.

6. V části 4b) - „O udržení, resp. o postup do ELIOD ELD“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2019-2020.

7. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 108 ze dne 13. 6. 2019 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

8. Domácí družstvo je povinno k utkání ELIOD ELD nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

9. Klub je povinen zajistit, aby družstvo klubu bylo při utkání ELIOD ELD vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v ELIOD ELD jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 109 ze dne 13. 6. 2019.

10. Klub je povinen před utkáním ELIOD ELD předložit hlavním rozhodčím kromě trenérských průkazů trenérů družstva klubu též platné funkcionářské průkazy všech osob, které mají při příslušném utkání ELIOD ELD působit na hráčské lavici družstva klubu a které v příslušném utkání nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou hráčem v dresu ve smyslu Pravidel. V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno předložení platného funkcionářského průkazu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je vedoucí družstva zároveň hráčem v dresu ve smyslu Pravidel, vlastníkem platného trenérského průkazu, nebo přímo osobou vykonávající v předmětném utkání činnost trenéra.

11. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2019-2020 se jedná o ročník narození 2002), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka z čl. 190 bodu ii. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

12. Hráči nastupující v utkáních ELIOD ELD musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELIOD ELD bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

14. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním ELIOD ELD pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

15. Ze soutěže ELIOD ELD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2003, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2020,
 • do LJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže LJ neúčastní, resp. do ELJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELJ neúčastní, resp. do JLA, pokud se mateřský klub hráče soutěže JLA neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže věkové kategorie juniorů 5 jiným hráčům z ELIOD ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže věkové kategorie juniorů.

16. Ze soutěže ELIOD ELD se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2004, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2020,
 • do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELIOD ELD a současně z LSŽ.

17. Všichni hráči nastupující v soutěži ELIOD ELD jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • Všeobecné testy (06/2019 a 12/2019)
 • Speciální testy (12/2019 a 02/2020)
 • Funkční vyšetření (08/2019 - 09/2019).

Související dokumenty:


Související články:

Arbitrážní komise ukončila řízení ve věci sporu mezi třemi kluby a VV ČSLH
Pracovní senát Arbitrážní komise ČSLH ukončil řízení ve věci sporu mezi kluby HC AZ Havířov 2010, HC ZUBR Přerov a Valašský hokejový klub a výkonným výborem ČSLH. V závěrečném rozhodčím nálezu zamítl návrh zmíněných klubů, aby bylo rozhodnutí výkonného výboru, kterým byla zřízena Juniorská liga Akademií, prohlášeno pro rozpor s interními a obecně závaznými právními předpisy neplatným a aby v nejvyšší juniorské soutěži i nadále nastupovalo 24 týmů.
V září odstartuje nová česká univerzitní liga
Spojení ledního hokeje a vysokoškolského studia nabírá nový rozměr. V září 2019 odstartuje česká Univerzitní liga ledního hokeje (ULLH). Na tiskové konferenci v Síni slávy českého hokeje to oznámili představitelé soutěže zástupce společnosti UNI Sport CZ Ondřej Šebek, předseda České asociace univerzitního hokeje Tomáš Hlaváč a jejich hosté předseda České konference rektorů Petr Sklenička, prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král a generální ředitelka BPA Marketing Jana Obermajerová.
Vedení extraligy k závazkům Pirátů Chomutov vůči hráčům a trenérům
Ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček dnes předložil bankovnímu ústavu výzvu k proplacení žádostí o vyplacení neuhrazených pohledávek hráčů z bankovní záruky klubu Piráti Chomutov.
Výkonný výbor Českého hokeje schválil herní model Chance ligy
Výkonný výbor Českého hokeje schválil herní model druhé nejvyšší soutěže v sezóně 2019/20.
Hokejistou sezony opět zvolen Milan Gulaš
Krátce po skončení další sezony Tipsport extraligy došlo i na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 24. ročníku byl v hotelu Holiday Inn v Brně vyhlášen Hokejista sezony 2018/19. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, si odnesl útočník HC Škoda Plzeň, Milan Gulaš. Zkušený hokejista získal celkem čtyři prestižní ocenění.
Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 30. 4. 2019
Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (19.4.2019 – 30.4.2019). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
Hokejisté Třince získali podruhé v historii titul v nejvyšší české soutěži
Po dvouleté nadvládě brněnské Komety má Tipsport extraliga nové vládce. Hokejisté Třince udolali ve finále Liberec 4:2 na zápasy a slaví druhý titul ve své historii. Šestý zápas série rozhodl až v 57. minutě svou první trefou v play-off Vladimír Roth a nastartoval tak třinecké oslavy. Zlato tedy berou Oceláři, stříbro Bílí Tygři a bronz za sezonu 2018/2019 patří Plzni.
Rozhodnutí předsedy DK ELH – Nicholas Charles Schaus (HC Dynamo Pardubice)
Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení zabýval zákrokem hráče Nicholase Charlese Schause na protihráče Patrika Machače, za který mu byl v utkání HC Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno (23. 4. 2019) uložen větší trest na 5 minut a osobní trest do konce utkání za Sekání.
Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 18. 4. 2019
Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (12.4.2019 – 18.4.2019). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
Rozhodnutí předsedy DK ELH – David Musil a Erik Hrňa (HC Oceláři Třinec)
Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě podnětu klubu HC Škoda Plzeň zabýval zákrokem hráče Davida Musila na protihráče Jakuba Poura v utkání HC Oceláři Třinec – HC Škoda Plzeň, které se hrálo 11. 4. 2019.