Extraliga dorostu (2022/2023)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga dorostu
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:
- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“ a 8 družstev ve skupině „C“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání).

2. část

 • a) O pořadí v play-off:
  - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) O účast v play-off:
  - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 5. - 8. místě se utkají dvoukolově každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. Družstva umístěná po této části na konečném 11. a 12. místě sestupují do LD.

3. část

 • a) Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu:
  - všechna družstva účastnící se části 2a) - „O pořadí v play-off“ a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. - 4. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že osmifinále se hraje na 2 vítězná utkání, čtvrtfinále a semifinále na 3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (2-20 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Současně platí, že družstva, která se po části 2b) - „O účast v play-off“ umístila na 1. - 4. místě, budou pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže považována za družstva, která se umístila na 13. - 16. místě po části 2a) - „O účast v play-off“, s tím, že jejich pořadí bude stanoveno na základě pořadí po části 2b) - „O účast v play-off“ tak, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě bude v této části soutěže považováno za družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 13. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě bude v této části soutěže považováno za družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 14. místě atd. V osmifinále platí, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii dorostu“. Družstva poražená v semifinálovém kole této části soutěže se v sérii hrané na 2 utkání utkají o umístění na konečném 3. místě s tím, že první utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře a druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe. Vítězné družstvo se stane družstvem umístěným na konečném 3. místě v ELD v sezóně 2022-2023.
 • b) Play-down:
  - družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 7. - 10. místě sehrají jedno kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ na 7. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 10. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ na 8. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 9. místě. První, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva lépe umístěného po části 2b) - „O účast v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O účast v play-off“ hůře. Poražená družstva z této části soutěže sestupují do LD.

4. část - O udržení, resp. o postup do ELD:
- vítězná družstva z části 3b) - „Play-down“ se utkají s dvěma družstvy postupujícími do této části soutěže z LD, a to dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstva, která se v této části soutěže umístí na konečném 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELD pro sezónu 2023-2024.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O účast v play-off“, 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“, s výjimkou utkání č. 5662 a č. 5663, a části 3b) - „Play-down“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“ č. 5662 a č. 5663 se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

1.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2006 a 2007. Hráčům věkové kategorie 9. tříd a hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2008 a 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.

2.Družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a)minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b)minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

3.V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

4.V utkáních části 3b) - „Play-down“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže celkem minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže ELD v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži ELD a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se ELD,
 • podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.

5.Ve 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2022-2023.

6.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

7.Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

8.Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.

9.Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

10.Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

11.Hráči nastupující v utkáních ELD musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELD bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12.Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“, do které se evidence trestů z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp. 80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem Klubu v části soutěže bezprostředně předcházející 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“, zastavuje se takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání a evidence trestů začíná znovu.

13.Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“, 3b) - „Play-down“ a 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

14.Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním ELD pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

15.Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2023,
 • do ELJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže ELJ neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do LJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LJ neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LJ 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže ELJ,
 • do RLJ, pokud se mateřský Klub hráče soutěže RLJ neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže RLJ 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže LJ.

16.Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2023,
 • do LD, pokud se mateřský Klub hráče soutěže LD neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELD a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže věkové kategorie 9. tříd.

17.Všichni hráči nastupující v soutěži ELD jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • všeobecné testy (06/2022 a 12/2022);
 • speciální testy (12/2022).

Související dokumenty:


Související články:

Podívejte se na záznam z druhého pokračování hokejového fóra Kabina
Zástupci hokejových klubů, fanoušci, trenéři a i všichni ostatní z hokejového hnutí se mohou podívat na záznam z druhého pokračování hokejového fóra Kabina. Celodenní akce zmapovala všechna témata hokejové mládeže od žáků až po reprezentaci.
Proběhne druhý ročník hokejového fóra Kabina
Vedení Českého hokeje připravilo druhý ročník hokejového fóra Kabina, který se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 09:00 do 16:00 hodin v Síni slávy českého hokeje. Celodenní akce je určena především pro manažery a trenéry klubů, které se věnují výchově mládeže.
Český hokej připravuje druhé pokračování hokejového fóra Kabina
Vedení Českého hokeje naváže na úspěšný loňský ročník a i letos zorganizuje online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce 9. června 2022 zmapuje všechna témata hokejové mládeže od žáků až po reprezentaci.