Extraliga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga dorostu
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:

- 20 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 10 družstev ve skupině „A“, 10 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (27 utkání) s tím, že výhodu jednoho domácího utkání navíc mají ta družstva, která dosáhla v sezóně 2022-2023 vyššího umístění v celkovém pořadí soutěže.

2. část
- a) O pořadí v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 1. - 5. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- b) O účast v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 6. - 10. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Družstvo, které se po této části umístí na konečném 10. místě, sestupuje do ligy dorostu.

3. část - Předkolo play-off:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. - 10. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 6. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 10. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play- off“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 9. místě. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 2. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části lépe.

4. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 4. místě a vítězná družstva z 3. části - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že čtvrtfinále a semifinále se hrají na 3 vítězná utkání a finále se hraje na 4 vítězná utkání (3-17 utkání).

Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play- off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. (postoupí-li do této části soutěže z 3. části - „Předkolo play-off“ jedno nebo obě družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. až 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po části 2a) - „O pořadí v play-off“ dosáhla nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí).

Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.

Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu v sezóně 2023-2024“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Předkolo play-off“ a utkání 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
 5. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 6. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
 7. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 8. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 9. Hráči nastupující v utkáních extraligy dorostu musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč vutkání extraligy dorostu bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Evidencetrestůdlečl.529SDŘsemezijednotlivýmičástmisoutěžepřenáší.

11. Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání 3. části - „Předkolo play-

off“ a 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

12. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním extraligy dorostu pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

13. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam zjím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:

 • záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě

  v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu (povinnost se stanovuje

  s účinností od sezóny 2024-2025),

 • při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
 • videozáznam musí být pořízen minimálně v HD rozlišení 1280 x 720 pixelů a minimální

  snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,

 • výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.

14. Výstupní videozáznam dle odst. 13. těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených odst. 13. těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.

15. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do DHL extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže DHL extraligy juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže ligy juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže DHL extraliga juniorů,
 • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže regionální liga juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže liga juniorů.

16. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se Extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
07.09.2023 17:00 1. 5001 HC ŠKODA PLZEŇ HC Tábor 4:3 »
07.09.2023 18:00 1. 5002 HC Sparta Praha HC Litvínov 2:5 »
07.09.2023 18:00 1. 5003 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno 8:2 »
07.09.2023 17:00 1. 5004 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 2:4 »
07.09.2023 17:00 1. 5005 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 8:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5006 HC Tábor HC Slavia Praha 2:3 sn »
09.09.2023 15:30 2. 5007 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 1:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5008 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 1:2 sn »
09.09.2023 13:00 2. 5009 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 3:1 »
09.09.2023 13:00 2. 5010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 7:6 »
14.09.2023 18:30 3. 5011 HC Tábor HC Sparta Praha 0:4 »
14.09.2023 14:30 3. 5012 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 10:1 »
14.09.2023 17:00 3. 5013 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 7:0 »
14.09.2023 18:00 3. 5014 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 11:3 »
14.09.2023 18:00 3. 5015 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 5:2 »
16.09.2023 12:30 4. 5016 HC Tábor HC Motor České Budějovice 3:2 »
16.09.2023 13:15 4. 5017 Rytíři Kladno HC Slavia Praha 3:7 »
16.09.2023 13:00 4. 5018 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 3:9 »
16.09.2023 16:30 4. 5019 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 4:3 »
16.09.2023 13:00 4. 5020 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 1:8 »
21.09.2023 18:00 5. 5021 BK Mladá Boleslav HC Tábor 6:3 »
21.09.2023 17:00 5. 5022 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 6:5 »
21.09.2023 18:00 5. 5023 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 p »
21.09.2023 18:00 5. 5024 HC Slavia Praha HC Litvínov 5:0 »
21.09.2023 18:00 5. 5025 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 6:0 »
23.09.2023 12:30 6. 5026 HC Tábor Rytíři Kladno 5:4 »
23.09.2023 17:00 6. 5027 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 4:5 »
23.09.2023 13:00 6. 5028 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 3:4 »
23.09.2023 13:00 6. 5029 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 1:2 p »
23.09.2023 13:00 6. 5030 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 4:0 »
28.09.2023 16:30 7. 5031 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 0:0 »
28.09.2023 18:00 7. 5032 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 0:0 »
28.09.2023 15:00 7. 5033 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 0:0 »
28.09.2023 13:00 7. 5034 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
28.09.2023 16:45 7. 5035 Rytíři Kladno HC Litvínov 0:0 »
30.09.2023 12:30 8. 5036 HC Tábor HC Litvínov 0:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5037 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 0:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5038 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 0:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5039 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 0:0 »
30.09.2023 16:30 8. 5040 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
05.10.2023 18:00 9. 5041 HC Energie Karlovy Vary HC Tábor 0:0 »
05.10.2023 18:00 9. 5042 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
05.10.2023 15:00 9. 5043 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 0:0 »
05.10.2023 18:00 9. 5044 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 0:0 »
05.10.2023 18:30 9. 5045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
07.10.2023 12:30 10. 5046 HC Tábor HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
07.10.2023 16:30 10. 5047 HC Litvínov HC Sparta Praha 0:0 »
07.10.2023 13:15 10. 5048 Rytíři Kladno BK Mladá Boleslav 0:0 »
07.10.2023 15:30 10. 5049 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 0:0 »
07.10.2023 18:45 10. 5050 HC Slavia Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
12.10.2023 18:00 11. 5051 HC Slavia Praha HC Tábor 0:0 »
12.10.2023 18:00 11. 5052 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 0:0 »
12.10.2023 17:00 11. 5053 Bílí Tygři Liberec Rytíři Kladno 0:0 »
12.10.2023 18:00 11. 5054 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 0:0 »
12.10.2023 15:00 11. 5055 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
14.10.2023 13:00 12. 5056 HC Sparta Praha HC Tábor 0:0 »
14.10.2023 16:30 12. 5057 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 0:0 »
14.10.2023 13:00 12. 5058 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 0:0 »
14.10.2023 13:15 12. 5059 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
14.10.2023 12:00 12. 5060 HC Motor České Budějovice HC Slavia Praha 0:0 »
19.10.2023 18:00 13. 5061 HC Motor České Budějovice HC Tábor 0:0 »
19.10.2023 18:00 13. 5062 HC Slavia Praha Rytíři Kladno 0:0 »
19.10.2023 18:00 13. 5063 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 0:0 »
19.10.2023 17:00 13. 5064 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
19.10.2023 18:00 13. 5065 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 0:0 »
21.10.2023 12:30 14. 5066 HC Tábor BK Mladá Boleslav 0:0 »
21.10.2023 13:00 14. 5067 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
21.10.2023 13:00 14. 5068 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
21.10.2023 16:30 14. 5069 HC Litvínov HC Slavia Praha 0:0 »
21.10.2023 12:00 14. 5070 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 0:0 »
23.10.2023 12:00 15. 5071 Rytíři Kladno HC Tábor 0:0 »
23.10.2023 17:15 15. 5072 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 0:0 »
22.10.2023 14:30 15. 5073 HC Slavia Praha HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
23.10.2023 15:00 15. 5074 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 0:0 »
23.10.2023 16:15 15. 5075 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 0:0 »
28.10.2023 12:00 16. 5076 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 0:0 »
28.10.2023 13:00 16. 5077 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
28.10.2023 12:00 16. 5078 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 0:0 »
28.10.2023 13:00 16. 5079 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 0:0 »
28.10.2023 16:30 16. 5080 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:0 »
14.11.2023 17:30 17. 5081 HC Litvínov HC Tábor 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5082 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5083 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5084 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5085 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5086 HC Tábor HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5087 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5088 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5089 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 0:0 »
16.11.2023 17:00 18. 5090 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 0:0 »
18.11.2023 13:00 19. 5091 HC ŠKODA PLZEŇ HC Tábor 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5092 HC Sparta Praha HC Litvínov 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5093 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5094 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5095 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5096 HC Tábor HC Slavia Praha 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5097 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5098 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 0:0 »
23.11.2023 17:30 20. 5099 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5101 HC Sparta Praha HC Tábor 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5102 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5103 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5104 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5105 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5106 HC Tábor HC Motor České Budějovice 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5107 Rytíři Kladno HC Slavia Praha 0:0 »
30.11.2023 17:30 22. 5108 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5109 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5110 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5111 BK Mladá Boleslav HC Tábor 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5112 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5113 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5114 HC Slavia Praha HC Litvínov 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5115 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5116 HC Tábor Rytíři Kladno 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5117 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5118 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5119 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5120 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5121 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5122 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5124 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5125 Rytíři Kladno HC Litvínov 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5126 HC Tábor HC Litvínov 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5127 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5128 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5129 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5130 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5131 HC Energie Karlovy Vary HC Tábor 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5132 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5133 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5134 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5135 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
07.09.2023 17:00 1. 5136 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 3:2 »
06.09.2023 17:15 1. 5137 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 10:2 »
07.09.2023 17:00 1. 5138 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 5:4 »
07.09.2023 17:30 1. 5139 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 6:2 »
07.09.2023 18:00 1. 5140 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 2:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5141 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 4:1 »
09.09.2023 15:15 2. 5142 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 2:3 »
09.09.2023 13:00 2. 5143 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
09.09.2023 12:00 2. 5144 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
09.09.2023 17:00 2. 5145 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 2:3 »
14.09.2023 17:15 3. 5146 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 1:5 »
14.09.2023 17:00 3. 5147 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:4 »
14.09.2023 18:00 3. 5148 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 5:1 »
14.09.2023 18:00 3. 5149 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 1:9 »
14.09.2023 18:00 3. 5150 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 1:5 »
16.09.2023 12:00 4. 5151 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 3:2 sn »
16.09.2023 16:30 4. 5152 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 3:2 »
16.09.2023 17:00 4. 5153 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 3:1 »
16.09.2023 13:00 4. 5154 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 3:1 »
16.09.2023 12:30 4. 5155 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 3:6 »
21.09.2023 17:00 5. 5156 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 4:1 »
21.09.2023 17:30 5. 5157 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 7:2 »
21.09.2023 18:00 5. 5158 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 2:5 »
21.09.2023 18:00 5. 5159 Berani Zlín HC Olomouc 0:3 »
21.09.2023 17:00 5. 5160 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:6 »
23.09.2023 12:00 6. 5161 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 1:4 »
23.09.2023 12:00 6. 5162 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 0:8 »
23.09.2023 13:00 6. 5163 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 5:0 »
23.09.2023 12:30 6. 5164 Mountfield HK, a.s. HC RT Torax Poruba 3:2 »
23.09.2023 17:00 6. 5165 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 4:0 »
28.09.2023 14:15 7. 5166 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 0:0 »
28.09.2023 18:00 7. 5167 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
28.09.2023 15:00 7. 5168 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 0:0 »
28.09.2023 12:15 7. 5169 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:0 »
28.09.2023 15:00 7. 5170 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 0:0 »
30.09.2023 12:00 8. 5171 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 0:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5172 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 0:0 »
30.09.2023 12:30 8. 5173 Mountfield HK, a.s. HC Dukla Jihlava 0:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5174 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 0:0 »
30.09.2023 12:45 8. 5175 HC DYNAMO PARDUBICE HC RT Torax Poruba 0:0 »
05.10.2023 18:00 9. 5176 HC RT Torax Poruba HC ZUBR Přerov 0:0 »
05.10.2023 18:00 9. 5177 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
05.10.2023 17:00 9. 5178 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
05.10.2023 15:00 9. 5179 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. 0:0 »
05.10.2023 18:00 9. 5180 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 0:0 »
07.10.2023 12:00 10. 5181 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 0:0 »
07.10.2023 12:00 10. 5182 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 0:0 »
07.10.2023 13:00 10. 5183 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
07.10.2023 15:15 10. 5184 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
07.10.2023 15:30 10. 5185 Berani Zlín HC RT Torax Poruba 0:0 »
12.10.2023 18:00 11. 5186 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 0:0 »
12.10.2023 15:00 11. 5187 HC RT Torax Poruba HC Dukla Jihlava 0:0 »
12.10.2023 17:30 11. 5188 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 0:0 »
12.10.2023 15:00 11. 5189 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 0:0 »
11.10.2023 17:15 11. 5190 Mountfield HK, a.s. HC Oceláři Třinec 0:0 »
14.10.2023 12:00 12. 5191 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 0:0 »
14.10.2023 12:00 12. 5192 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
14.10.2023 17:00 12. 5193 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
14.10.2023 16:30 12. 5194 HC KOMETA BRNO HC RT Torax Poruba 0:0 »
14.10.2023 15:15 12. 5195 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 0:0 »
19.10.2023 15:00 13. 5196 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 0:0 »
19.10.2023 15:00 13. 5197 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 0:0 »
19.10.2023 15:00 13. 5198 HC RT Torax Poruba HC Olomouc 0:0 »
19.10.2023 17:30 13. 5199 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 0:0 »
19.10.2023 15:00 13. 5200 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. 0:0 »
21.10.2023 12:00 14. 5201 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
21.10.2023 12:30 14. 5202 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
21.10.2023 12:00 14. 5203 HC Oceláři Třinec HC RT Torax Poruba 0:0 »
21.10.2023 12:00 14. 5204 HC Olomouc Berani Zlín 0:0 »
21.10.2023 16:30 14. 5205 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 0:0 »
23.10.2023 15:00 15. 5206 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 0:0 »
23.10.2023 15:00 15. 5207 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 0:0 »
23.10.2023 15:00 15. 5208 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 0:0 »
23.10.2023 15:00 15. 5209 HC RT Torax Poruba Mountfield HK, a.s. 0:0 »
23.10.2023 18:00 15. 5210 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
28.10.2023 12:00 16. 5211 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
28.10.2023 12:00 16. 5212 HC VÍTKOVICE RIDERA HC RT Torax Poruba 0:0 »
28.10.2023 16:00 16. 5213 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 0:0 »
28.10.2023 12:00 16. 5214 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 0:0 »
27.10.2023 18:00 16. 5215 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5216 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5217 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5218 HC Dukla Jihlava Mountfield HK, a.s. 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5219 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
14.11.2023 15:00 17. 5220 HC RT Torax Poruba HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5221 HC ZUBR Přerov HC RT Torax Poruba 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5222 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5223 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5224 Mountfield HK, a.s. HC KOMETA BRNO 0:0 »
16.11.2023 15:00 18. 5225 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5226 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5227 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5228 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5229 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 0:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5230 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5231 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5232 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5233 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5234 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
23.11.2023 15:00 20. 5235 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5236 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5237 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5238 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5239 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 0:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5240 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5241 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5242 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5243 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5244 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
30.11.2023 15:00 22. 5245 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5246 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5247 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5248 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5249 Berani Zlín HC Olomouc 0:0 »
02.12.2023 12:00 23. 5250 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5251 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5252 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5253 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5254 Mountfield HK, a.s. HC RT Torax Poruba 0:0 »
07.12.2023 15:00 24. 5255 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5256 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5257 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5258 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5259 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:0 »
09.12.2023 12:00 25. 5260 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5261 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5262 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5263 Mountfield HK, a.s. HC Dukla Jihlava 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5264 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 0:0 »
14.12.2023 15:00 26. 5265 HC DYNAMO PARDUBICE HC RT Torax Poruba 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5266 HC RT Torax Poruba HC ZUBR Přerov 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5267 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5268 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5269 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. 0:0 »
16.12.2023 12:00 27. 5270 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 0:0 »

Extraliga dorostu - sk. A 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Energie Karlovy Vary 6 4 2 0 0 37:14 16
2 BK Mladá Boleslav 6 5 0 0 1 37:10 15
3 HC Slavia Praha 6 4 1 0 1 27:18 14
4 HC ŠKODA PLZEŇ 6 3 0 1 2 22:30 10
5 HC Motor České Budějovice 6 3 0 0 3 20:17 9
6 Bílí Tygři Liberec 6 2 1 0 3 20:18 8
7 HC Tábor 6 2 0 1 3 16:23 7
8 HC Litvínov 6 2 0 0 4 15:29 6
9 HC Sparta Praha 6 1 0 1 4 19:28 4
10 Rytíři Kladno 6 0 0 1 5 13:39 1

Extraliga dorostu - sk. B 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Oceláři Třinec 6 5 0 0 1 22:11 15
2 HC KOMETA BRNO 6 4 0 0 2 29:16 12
3 HC VÍTKOVICE RIDERA 6 4 0 0 2 23:14 12
4 HC DYNAMO PARDUBICE 6 4 0 0 2 23:15 12
5 Mountfield HK, a.s. 6 3 0 0 3 22:24 9
6 HC Olomouc 6 3 0 0 3 11:25 9
7 HC ZUBR Přerov 6 2 1 0 3 16:15 8
8 HC Dukla Jihlava 6 2 0 1 3 22:19 7
9 HC RT Torax Poruba 6 1 0 0 5 11:25 3
10 Berani Zlín 6 1 0 0 5 7:22 3

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM
1. Vojtěch Beran MBL FO 6 2 14 16 6
2. Adam Kurka MBL FO 6 13 2 15 8
3. Vlastimil Blažek KVA FO 6 7 7 14 8
4. Petr Hanyš MBL FO 6 3 11 14 4
5. Petr Tomek KVA FO 6 5 9 14 0
6. Jan Brabenec KOM FO 6 4 8 12 2
7. Viktor Wardas KVA FO 6 7 5 12 6
8. Vojtěch Čihař KVA FO 6 6 6 12 6
9. Filip Novák SPA FO 6 5 6 11 2
10. Viktor Šámal SLA FO 6 5 5 10 8
11. Filip Šebela KOM FO 6 4 6 10 4
12. Šimon Katolický JIH FO 6 6 4 10 2
13. Jan Hlavín TAB FO 6 4 5 9 4
14. Artur Matějovský SLA FO 6 4 5 9 8
15. Tobiáš Vítek MHK FO 6 7 2 9 2
16. Ondrej Páleník MHK FO 6 2 7 9 6
17. Václav Nestrašil SPA FO 6 5 4 9 12
18. Matouš Jan Kucharčík SLA FO 5 5 4 9 2
19. Matyáš Úbl PLZ FO 6 2 7 9 2
20. Václav Nedorost CEB DE 6 1 8 9 0
21. Antonín Klatovský PLZ FO 6 4 5 9 10
22. Lukáš Slavík KVA FO 6 4 4 8 0
23. Jiří Douda VIT FO 6 4 4 8 4
24. Daniel Kytka JIH FO 6 3 5 8 4
25. Michal Kváš KVA FO 6 3 5 8 10
26. Adam Suchan TAB FO 6 4 4 8 6
27. Jan Kerbler KOM FO 6 4 3 7 0
28. Filip Tittl SLA FO 6 3 4 7 2
29. Jakub Kristek MBL FO 6 3 4 7 0
30. David Churáček MBL FO 6 2 5 7 0
31. Tomáš Přibyl CEB FO 6 4 3 7 4
32. Jakub Lev CEB FO 4 2 5 7 6
33. Radek Nejedlý JIH FO 6 3 4 7 2
34. Jakub Šulla KOM FO 6 3 4 7 0
35. David Slačík PLZ FO 6 4 3 7 2
36. Filip Koudela PRE FO 6 3 3 6 4
37. Tomáš Lorenz SLA DE 6 1 5 6 6
38. Matěj Fojtík VIT DE 6 2 4 6 4
39. Ladislav Svozil VIT FO 6 4 2 6 6
40. Kryštof Dyk KVA DE 6 1 5 6 4
41. Dominik Koníř JIH FO 6 1 5 6 4
42. Ondřej Slívko TAB FO 6 3 3 6 4
43. Šimon Fasner VIT FO 6 5 1 6 0
44. Patrik Hendrych MHK FO 6 3 3 6 0
45. Matěj Weiss TRI FO 6 5 1 6 0
46. Marek Wasserbauer PRE DE 6 1 5 6 6
47. Adam Dobřecký PRE FO 6 3 3 6 4
48. Martin Hečko CEB FO 6 3 3 6 6
49. Matěj Doležel MBL DE 6 4 2 6 4
50. Filip Vlk PRE FO 6 2 4 6 8
51. Vojtěch Kubín KOM FO 6 0 6 6 4
52. Marek Peroutka LIT FO 6 4 2 6 6
53. Daniel Skyba SLA DE 6 2 4 6 2
54. Olaf Zachariasz VIT FO 6 2 3 5 0
55. Sviatoslav Vasiak MBL FO 6 2 3 5 2
56. Daniel Novotný SPA FO 6 2 3 5 4
57. Oliver Forejtek MHK DE 6 1 4 5 4
58. Artem Chaika KOM FO 5 3 2 5 4
59. Kryštof Hájek MBL FO 6 3 2 5 6
60. Vojtěch Hora MBL DE 6 1 4 5 2
61. Jan Bartuška TAB FO 6 1 4 5 4
62. Dominik Řípa TRI FO 6 0 5 5 0
63. Tomáš Vrzal SLA DE 6 2 3 5 4
64. Matěj Pelikán KVA DE 6 0 5 5 4
65. Adam Fehér PLZ FO 6 0 4 4 2
66. Jan Trefný LIT FO 6 2 2 4 6
67. Barnabáš Novák KLA FO 6 2 2 4 2
68. David Sedláček LIT FO 6 2 2 4 2
69. Petr Labuzík SLA DE 6 0 4 4 4
70. Filip Frolík MHK FO 6 2 2 4 2
71. Šimon Bělohorský LIB FO 4 4 0 4 2
72. David Kovář MBL DE 6 0 4 4 0
73. Jan Fodor PLZ FO 6 2 2 4 6
74. Alex Drábek VIT DE 6 0 4 4 0
75. Vojtěch Švancar SLA FO 6 2 2 4 4
76. Petr Kocek PLZ DE 6 0 4 4 2
77. Filip Matějka MBL FO 6 1 3 4 4
78. Ondřej Chvátal JIH FO 5 1 3 4 8
79. Radoslav Cichoň SPA DE 6 1 3 4 2
80. David Zmrhal JIH DE 6 0 4 4 10
81. Jakub Slováček PLZ FO 6 3 1 4 4
82. Vratislav Švejcar PRE FO 6 2 2 4 4
83. Michael Nazad VIT FO 6 0 4 4 0
84. Šimon Daněk KOM FO 6 2 2 4 8
85. Jakub Kisza VIT DE 5 0 4 4 27
86. Jiří Maxa PLZ FO 6 0 4 4 4
87. Štěpán Adamec JIH FO 6 2 2 4 12
88. René Řehák TRI FO 6 3 1 4 0
89. Jiří Kamas PLZ DE 4 1 3 4 0
90. Ondřej Hrouda MBL FO 5 1 3 4 0
91. Václav Tvrdík PCE FO 4 1 3 4 0
92. Tomáš Bobok POR FO 6 1 3 4 2
93. Vít Hladoník TRI FO 6 2 2 4 0
94. Petr Hospodka JIH FO 6 2 2 4 0
95. David Štulo KOM FO 6 3 1 4 2
96. Jan Hrček TRI FO 5 2 2 4 0
97. Štěpán Grebeníček LIB FO 4 3 1 4 8
98. Yaroslav Panasenko KOM DE 6 1 3 4 8
99. Petr Minář OLO FO 6 1 3 4 6
100. Tobiáš Sekanina OLO FO 6 3 1 4 0
101. Filip Klíma MHK FO 6 2 2 4 2
102. Denis Beran KLA FO 6 2 2 4 6
103. Wiktor Makula TRI FO 4 1 3 4 29
104. Sebastian Pánek CEB FO 6 2 2 4 0
105. Šimon Kožík KVA FO 6 2 2 4 6
106. Mykola Ignatenko POR FO 6 3 1 4 10
107. Jonáš Bednařík LIT FO 6 1 3 4 0
108. Tomáš Malínek SPA DE 6 1 3 4 10
109. Nikolas Mařík CEB FO 6 3 1 4 4
110. Ondřej Ruml PCE DE 6 0 4 4 0
111. Filip Čermák KVA DE 6 0 3 3 2
112. Tomáš Navrátil OLO FO 6 0 3 3 4
113. Dominik Pytlík KLA FO 6 2 1 3 4
114. Adam Daněk VIT FO 6 1 2 3 0
115. Matěj Ryšavý PRE FO 6 2 1 3 2
116. Lukáš Ehrenberger LIB DE 6 1 2 3 2
117. Teodor Vápeník PCE DE 6 1 2 3 10
118. Oleksandr Zhdanov MBL FO 4 1 2 3 2
119. Jiří Novotný CEB FO 5 1 2 3 0
120. Oliver Fink JIH FO 3 1 2 3 27
121. Jiří Koryčanský OLO FO 6 3 0 3 4
122. Henryk Grabowski JIH FO 6 1 2 3 0
123. Ben Stefan Reisnecker PLZ DE 6 0 3 3 0
124. Jakub Seidl LIB DE 6 0 3 3 6
125. Daniil Skorokhod POR FO 6 1 2 3 2
126. Martin Černý PLZ DE 6 0 3 3 4
127. Jakub Blahuta TRI FO 6 1 2 3 0
128. Dominik Krajdl LIB FO 6 0 3 3 0
129. Jakub Winkelhöfer LIT DE 5 0 3 3 4
130. Jan Ostřížek POR FO 6 2 1 3 2
131. Matei Bolocan SPA FO 6 0 3 3 6
132. Dominik Hamák KOM FO 6 2 1 3 0
133. Šimon Céza TAB DE 6 0 3 3 6
134. Karel Studnický MHK DE 6 1 2 3 25
135. Jakub Kulich KLA FO 6 2 1 3 0
136. Jan Valuš KLA FO 6 1 2 3 8
137. Adam Krásny OLO FO 6 0 3 3 0
138. Maxmilián Man VIT FO 6 1 2 3 4
139. Marek Vyhlídal KOM DE 6 2 1 3 2
140. Leon Stryczek POR FO 6 0 3 3 0
141. Adam Plško VIT FO 6 1 2 3 2
142. Matěj Stibůrek KOM FO 4 0 2 2 2
143. Václav Raichl LIT FO 5 1 1 2 2
144. Matyáš Pěch KLA FO 6 0 2 2 4
145. Tobiáš Tichý SLA FO 6 1 1 2 6
146. Filip Křečan PCE DE 6 0 2 2 2
147. David Hrouda LIB DE 6 1 1 2 4
148. Erik Úlehla PCE FO 6 1 1 2 28
149. Adam Klempíř KLA FO 3 1 1 2 0
150. Tobby Hřebejk CEB FO 6 2 0 2 8
151. Jáchym Mořkovský ZLN DE 6 1 1 2 6
152. Matěj Bajer LIB FO 6 1 1 2 2
153. Matyáš Brym OLO FO 4 2 0 2 0
154. Imrich Maxin MBL FO 4 0 2 2 27
155. Šimon Bělík PLZ FO 4 2 0 2 4
156. Jiří Řehořek PCE DE 6 1 1 2 6
157. Luca Pečner ZLN FO 5 2 0 2 0
158. Josef Janeček MHK DE 5 1 1 2 2
159. Dominik Kos ZLN FO 6 1 1 2 2
160. Tomáš Pekr LIB FO 6 2 0 2 2
161. Antonín Karas TRI FO 6 1 1 2 29
162. Marek Šulan PLZ DE 6 1 1 2 27
163. Dominick Radim Byrtus TRI DE 2 0 2 2 2
164. Jan Kurnat LIT FO 5 0 2 2 2
165. David Pospíšil LIT FO 6 1 1 2 2
166. Matěj Tománek PLZ FO 6 2 0 2 2
167. David Bozseník LIT DE 6 1 1 2 2
168. Vít Dietrich POR FO 4 1 1 2 0
169. Danny Barna CEB FO 4 1 1 2 4
170. Jáchym Jaroš CEB DE 6 0 2 2 2
171. Filip Kinter CEB FO 2 1 1 2 0
172. Tadeáš Cífka PRE DE 6 1 1 2 2
173. Jakub Žídek POR FO 6 0 2 2 0
174. Radek Vencl MHK DE 6 0 2 2 2
175. Jakub Habla KVA FO 2 1 1 2 4
176. Semen Viktorovič Stasjuk POR DE 6 0 2 2 8
177. Vojtěch Kočica ZLN FO 6 0 2 2 0
178. Alex Nesrsta ZLN FO 4 0 2 2 6
179. Michal Jansa PCE DE 6 0 2 2 8
180. Ondřej Kostka TAB FO 6 2 0 2 4
181. Lukáš Muška CEB FO 6 0 2 2 0
182. Tomáš Kozák KLA FO 6 1 1 2 2
183. Tobias Uhlík LIT DE 5 0 2 2 6
184. Antonín Bačo TAB DE 5 1 1 2 2
185. Daniel Břenda LIT DE 6 1 1 2 0
186. Lukáš Dostál LIT FO 6 1 1 2 6
187. Jakub Petružálek LIT FO 6 1 1 2 4
188. Josef Holejšovský SLA FO 6 1 1 2 0
189. Tomáš Rolinek PCE FO 5 1 1 2 8
190. Štěpán Lempach PCE FO 5 0 2 2 0
191. Jindřich Koky LIT FO 6 0 2 2 0
192. Viktor Janák POR FO 4 1 1 2 0
193. Tadeáš Beroun KOM DE 4 1 1 2 2
194. Tudor Bolocan SPA DE 6 0 1 1 2
195. Jiří Kukleta KOM FO 6 0 1 1 2
196. Jaroslav Vondruška MHK FO 5 0 1 1 2
197. Richard Bína KOM DE 4 0 1 1 2
198. Matouš Mašek PLZ DE 6 0 1 1 10
199. Pavel Kůrka KVA DE 6 0 1 1 2
200. Šimon Šilhan KVA FO 6 0 1 1 0
201. Eliáš Hausner KLA DE 1 1 0 1 0
202. Jan Pánek MHK DE 6 0 1 1 2
203. Jakub Polák KOM DE 2 0 1 1 0
204. Filip Frnka PRE FO 6 1 0 1 2
205. Vít Stromský LIB DE 6 0 1 1 2
206. Karel Macháček MBL DE 4 0 1 1 2
207. Matěj Rambousek KLA FO 6 1 0 1 0
208. Matyáš Kratochvíl LIB FO 6 0 1 1 4
209. Viktor Tomica JIH DE 5 0 1 1 8
210. Tadeáš Trachta SPA FO 4 1 0 1 6
211. Patrik Zatloukal VIT DE 6 1 0 1 4
212. Tomáš Hlinka SPA FO 6 1 0 1 6
213. Šimon Matyáš PRE DE 6 0 1 1 29
214. Jakub Veselý KOM DE 4 0 1 1 0
215. David Poizl KVA FO 2 0 1 1 0
216. Matyáš Pluskal ZLN FO 6 0 1 1 2
217. Timofej Žukovskij SPA FO 4 0 1 1 0
218. Tobiáš Vehovský POR FO 6 1 0 1 4
219. Marek Hofman VIT FO 6 1 0 1 2
220. Antonín Pufr TAB DE 6 0 1 1 4
221. Jakub Harásek OLO FO 6 1 0 1 2
222. Tomáš Sedlák VIT DE 5 0 1 1 2
223. Václav Joska PCE FO 6 1 0 1 8
224. Lukáš Mátl PRE FO 6 0 1 1 0
225. Jakub Vaněček LIB DE 6 0 1 1 2
226. Marek Balog OLO FO 5 0 1 1 0
227. Peter Holéczy OLO DE 6 0 1 1 2
228. Marek Patrik Bartok OLO FO 4 1 0 1 6
229. Jáchym Kubečka ZLN DE 6 0 1 1 2
230. Tomáš Hubáček OLO DE 6 0 1 1 33
231. Adam Matula ZLN FO 6 1 0 1 2
232. Přemysl Trnka TRI DE 6 0 1 1 4
233. Jiří Strachota TAB FO 4 1 0 1 0
234. Jiří Venený ZLN FO 6 0 1 1 2
235. Filip Brzák MHK FO 3 0 1 1 2
236. Rostislav Šilhavý MBL DE 6 1 0 1 2
237. Petr Došlík PRE FO 6 0 1 1 4
238. Timotej Kubizniak KVA DE 6 1 0 1 2
239. Marek Štefík KLA DE 5 0 1 1 4
240. Adam Korbel POR DE 6 0 1 1 0
241. Dominik Holas JIH DE 6 1 0 1 2
242. Daniel Postl KVA DE 6 0 1 1 0
243. Jan Valášek ZLN FO 4 0 1 1 6
244. Martin Kozák POR DE 6 1 0 1 2
245. Jan Rizák TAB FO 6 0 1 1 4
246. David Šichan MHK FO 1 1 0 1 0
247. Ben Adamec SPA FO 6 0 1 1 0
248. Matěj Kafka PCE FO 1 0 0 0 0
249. Domink Jaroš PCE DE 6 0 0 0 0
250. Jakub Hanzák CEB FO 4 0 0 0 27
251. Roman Přidal OLO DE 6 0 0 0 6
252. Jakub Borkovec KLA DE 6 0 0 0 4
253. Max Pšenička DE 0 0 0 0 0
254. Pavel Tvrdik FO 0 0 0 0 0
255. Lukáš Burger KLA FO 1 0 0 0 0
256. Adam Babka LIT DE 6 0 0 0 10
257. Alex Vítek VIT DE 6 0 0 0 2
258. Adam Pohanka PRE DE 6 0 0 0 2
259. Filip Koudelka PCE DE 1 0 0 0 0
260. René Michalík POR DE 6 0 0 0 4
261. Filip Topol KLA FO 3 0 0 0 2
262. Jáchym Novák SPA DE 5 0 0 0 0
263. Jakub Hornych MHK FO 5 0 0 0 2
264. Matěj Novák FO 0 0 0 0 0
265. David Marek SLA DE 6 0 0 0 2
266. Yevhenii Rohozhyn OLO FO 5 0 0 0 0
267. Adam Dufek SPA DE 6 0 0 0 2
268. Filip Kříž MBL DE 4 0 0 0 0
269. Petr Špacír KLA DE 1 0 0 0 0
270. Václav Trojna KLA FO 6 0 0 0 2
271. Matouš Vrůbel TRI FO 1 0 0 0 0
272. Josef Šrámek CEB DE 6 0 0 0 4
273. Oliver Kušta FO 0 0 0 0 0
274. Karel Müller KLA DE 6 0 0 0 2
275. Matěj Nedvěd SPA DE 1 0 0 0 0
276. Myroslav Spaskin TRI FO 4 0 0 0 2
277. David Podroužek JIH DE 6 0 0 0 4
278. Dalibor Doležal ZLN FO 6 0 0 0 2
279. David Dörfl KLA DE 4 0 0 0 4
280. František Sedláček ZLN DE 5 0 0 0 6
281. David Miklas PRE FO 1 0 0 0 0
282. Matěj Máca TAB DE 4 0 0 0 2
283. Vojtěch Černý OLO DE 6 0 0 0 6
284. Vojtěch Špaček TAB DE 6 0 0 0 0
285. Matyáš Mátl KOM DE 4 0 0 0 4
286. Lukáš Plšek ZLN FO 1 0 0 0 0
287. Matyáš Slavíček JIH DE 6 0 0 0 2
288. Marek Žák LIT DE 3 0 0 0 0
289. Petr Kurial PRE FO 6 0 0 0 0
290. Marek Mozr PRE DE 6 0 0 0 4
291. Denis Fiala LIB DE 3 0 0 0 0
292. Tomáš Kotman DE 0 0 0 0 0
293. Martin Kolář FO 0 0 0 0 0
294. Tomáš Čermák MBL DE 6 0 0 0 0
295. Zbyněk Bušta TAB FO 5 0 0 0 0
296. Robin Mohyla TAB FO 4 0 0 0 0
297. Jindřich Ryšavý TAB DE 2 0 0 0 0
298. Samuel Zeman LIB DE 3 0 0 0 0
299. Adam Burda SPA DE 6 0 0 0 0
300. Matěj Slabý TAB FO 5 0 0 0 2
301. Dominik Verbeshchuk JIH DE 2 0 0 0 0
302. Dominik Barteczek TRI DE 2 0 0 0 0
303. Timo Holaň OLO DE 6 0 0 0 0
304. Ondřej Szarowski VIT DE 6 0 0 0 2
305. Václav Pitter PLZ FO 2 0 0 0 0
306. Saveliy Prikhodko SPA FO 6 0 0 0 2
307. Daniel Křepel PLZ FO 6 0 0 0 4
308. Adam Krpec DE 0 0 0 0 0
309. Filip Blažek CEB DE 3 0 0 0 6
310. Petr Niemczyk TRI DE 3 0 0 0 0
311. Jakub Marek TRI DE 6 0 0 0 4
312. David Hoznourek SPA DE 5 0 0 0 4
313. Jakub Pícha TAB FO 6 0 0 0 2
314. David Huk FO 0 0 0 0 0
315. Martin Sikora DE 0 0 0 0 0
316. Ivan Volodin SPA FO 5 0 0 0 4
317. Antonín Vondráček LIT FO 2 0 0 0 0
318. Ondřej Polášek KLA FO 2 0 0 0 2
319. Dominik Dastych DE 0 0 0 0 0
320. Erik Janeba OLO DE 4 0 0 0 4
321. Oliver Volf FO 0 0 0 0 0
322. Marek Spálenka DE 0 0 0 0 0
323. Daniel Pavlík MHK DE 6 0 0 0 4
324. Michal Sedláček ZLN DE 6 0 0 0 8
325. Jakub Wališ MHK DE 2 0 0 0 4
326. Vojtěch Prokop OLO DE 6 0 0 0 0
327. Tadeáš Pala PRE DE 2 0 0 0 2
328. Jakub Matějka PLZ DE 1 0 0 0 0
329. Jakub Indrst POR FO 6 0 0 0 0
330. Jan Honzík LIT DE 4 0 0 0 4
331. Mateusz Majkowski FO 0 0 0 0 0
332. Daniel Matějka CEB DE 6 0 0 0 2
333. Martin Řimák ZLN DE 4 0 0 0 0
334. Šimon Holoubek MHK FO 6 0 0 0 2
335. Dominik Dragon DE 0 0 0 0 0
336. Simon Raulič KLA DE 2 0 0 0 0
337. Vojtěch Klečacký TAB DE 4 0 0 0 2
338. Filip Podzimek FO 0 0 0 0 0
339. Tadeáš Schmied ZLN DE 6 0 0 0 12
340. Tomáš Koklar MHK FO 3 0 0 0 0
341. Jan Uřičář ZLN DE 6 0 0 0 4
342. Andrej Hebar FO 0 0 0 0 0
343. Patrik Šima POR DE 5 0 0 0 2
344. Matěj Holba ZLN FO 6 0 0 0 2
345. Tobias Krämer KOM DE 6 0 0 0 29
346. Lukáš Korec PCE FO 1 0 0 0 0
347. Matěj Planka POR DE 6 0 0 0 2
348. Ondřej Václavek POR FO 5 0 0 0 0
349. Vít Mašek TAB DE 5 0 0 0 4
350. Adam Richter FO 0 0 0 0 0
351. Richard Háž KLA DE 6 0 0 0 2
352. David Kubečka FO 0 0 0 0 0
353. Kryštof Krása KLA DE 6 0 0 0 4
354. Tomáš Novosad DE 0 0 0 0 0
355. Vojtěch Foltýn FO 0 0 0 0 0
356. Martin Mikeska PCE FO 2 0 0 0 0
357. Milan Dušák CEB DE 5 0 0 0 2
358. Marek Trefil MBL FO 2 0 0 0 4
359. Tadeáš Egart SLA FO 6 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Ondřej Špírek VIT GK 60:00 27 0 100 0 1
2. Alex Spálenka TAB GK 20:00 8 0 100 0 0
3. Denis Čelko TRI GK 60:00 19 1 95 1 0
4. Jonáš Trnka PRE GK 270:16 128 8 94.12 1.78 0
5. Marek Sklenička MBL GK 180:00 47 3 94 1 1
6. Viktor Král KOM GK 240:00 108 7 93.91 1.75 0
7. Matěj Tuláček PCE GK 299:32 144 10 93.51 2 0
8. David Skácel TRI GK 180:00 71 5 93.42 1.67 1
9. Vojtěch Jelínek CEB GK 85:59 38 3 92.68 2.09 1
10. Ondřej Štěbeták JIH GK 351:10 183 15 92.42 2.56 1
11. Michal Oršulák KVA GK 363:37 158 14 91.86 2.31 0
12. Stanislav Žbánek OLO GK 320:00 201 18 91.78 3.38 1
13. Petr Bernard POR GK 211:11 120 12 90.91 3.41 0
14. Radek Zábojník ZLN GK 98:13 60 6 90.91 3.67 0
15. Sebastian Charvát LIB GK 364:06 179 18 90.86 2.97 1
16. Adam Moustafa TAB GK 284:46 156 16 90.7 3.37 0
17. David Höhlig SLA GK 225:00 94 10 90.38 2.67 1
18. Jakub Hájek CEB GK 214:01 98 11 89.91 3.08 0
19. Jan Láryš POR GK 146:32 106 12 89.83 4.91 0
20. Matyáš Javorek TRI GK 119:44 42 5 89.36 2.51 0
21. Mathias Skoumal VIT GK 178:11 50 6 89.29 2.02 0
22. Kristian Ševců ZLN GK 240:42 108 13 89.26 3.24 0
23. František Poletín SLA GK 140:00 65 8 89.04 3.43 0
24. Jiří Novák CEB GK 58:36 24 3 88.89 3.07 0
25. Vitězslav Jareš OLO GK 20:00 23 3 88.46 9 0
26. Robin Šejba PRE GK 94:44 52 7 88.14 4.43 0
27. Tobiáš Tvrzník SPA GK 317:36 155 21 88.07 3.97 1
28. Sebastian Varga VIT GK 60:00 28 4 87.5 4 0
29. Marek Brož TAB GK 60:00 41 6 87.23 6 0
30. Adam Voráček KLA GK 284:09 157 24 86.74 5.07 0
31. Lukáš Pavlis PLZ GK 57:48 24 4 85.71 4.15 0
32. Tobias Trejbal LIT GK 297:46 119 20 85.61 4.03 0
33. Marek Záruba MHK GK 228:15 74 14 84.09 3.68 0
34. Vojtěch Petřík MHK GK 131:45 49 10 83.05 4.55 0
35. Radek Šimšálek ZLN GK 21:02 14 3 82.35 8.56 0
36. Daniel Šrámek KLA GK 60:00 42 11 79.25 11 0
37. Ondřej Hanousek SPA GK 40:00 18 5 78.26 7.5 0
38. Eliáš Poustka PLZ GK 60:00 34 10 77.27 10 0
39. Dominik Barčák OLO GK 20:00 12 4 75 12 0
40. Jiří Weber KLA GK 20:00 8 3 72.73 9 0
41. Kryštof Udržal LIT GK 60:00 16 9 64 9 0
42. Jakub Váňa KOM GK 119:17 14 9 60.87 4.53 0
43. Albert Ždimera JIH GK 13:50 4 3 57.14 13.01 0

Související dokumenty:


Související články:

Český hokej udělal poslední krok v elektronizaci zápisu o utkání
Před začátkem sezony 2023/24 dokončilo registrační oddělení Českého hokeje proces elektronizace průkazů. V utkáních napříč všemi soutěžemi tak od letošního ročníku není třeba fyzicky předkládat průkazy v případě hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích.
ELD: Do čela se vyhoupl Třinec, zvedla se i Kometa. Vary ztratily remízami
V Extralize dorostu se vyměnil lídr východní skupiny, když jeden bezgólový zápas poslal Pardubice až na čtvrté místo tabulky. Do čela se vyhoupl Třinec, na západě zůstávají pozice neměnné. Karlovy Vary dvakrát zvítězily v prodloužení, Mladou Boleslav opět gólově táhl Adam Kurka.
ELD: Svozil a spol.? Inspirace pro nás všechny, přiznává Zubr Švejcar
Pokud byste měli vyjmenovat favority dorostenecké extraligy, patrně nikdo by mezi ně nezařadil Přerov. Zubři ale v úvodu ročníku ukázali, že se s nimi mezi českou elitou musí počítat. Vyhráli tři zápasy v řadě, ten poslední díky gólovému příspěvku Vratislava Švejcara.
ELD: Vary stále bez porážky. Oceláři udeřili v oslabeních, Kurka deptal Plzeň
V západní skupině Extraligy dorostu přineslo třetí o čtvrté kolo převážně jednoznačné výsledky. Díky vysokým výhrám si protentokrát svou pozici v horních patrech tabulky zajistily Karlovy Vary nebo Mladá Boleslav. Východní skupina je v tuto chvíli více vyrovnaná.
Taháky týdne: starty regionálních soutěží a souboje nejlepších v ELD
Téměř všechny soutěže v mládežnických kategoriích jsou rozehrány, v následujícím týdnu se konečně rozběhnou také ty regionální. Kromě toho se v Extralize dorostenců střetnou týmy, kterým se začátek sezony velmi povedl.
ELD: Skvělá forma! Chci ukázat, co ve mně je, líčí Macek po přestupu do Pardubic
Některým hokejistům nemusí přestup do nového klubu klapnout podle představ, ale to rozhodně nebude případ Víta Macka. Šestnáctiletý útočník a reprezentant letos zamířil z Jihlavy do Pardubic, kterým hned od prvních zápasů vydatně pomáhá k úspěchu. Boduje jako na běžícím páse.
Start ELD: V prvních kolech zářil Hradec, tři celky zůstaly bez bodu
Po nejvyšší juniorské soutěži se rozjela i ta dorostenecká. Nyní má za sebou první dvě kola, pět z dvaceti týmů prošlo bez zaváhání, tři celky naopak nezískaly ani jeden bod.
Dorostenci Vítkovic opanovali turnaj v Berlíně. Energie slavila ve Zlíně
Příprava účastníků dorostenecké extraligy pomalu vrcholí, poslední srpnový víkend přinesl jeden domácí turnaj s mezinárodní účastí a také jeden globálnější turnaj s českou stopou. Klání ve Zlíně opanovali neporažení mladíci Karlových Varů, to z Berlína si suverénní zlato odvezli hokejisté Vítkovic.
Dorostenci Pardubic a Vítkovic získali domácí triumf. Slavilo i Kladno
Svých vítězů se dočkaly také další dorostenecké turnaje. Pardubice i Vítkovice zvítězily na domácí půdě, z prvního místa na jednodenním turnaji v Chomutově se pak radovalo Kladno, které ve finále porazilo německou akademii Mannheimu.
Extraliga dorostu nabídne o devět kol víc. Začne se ve dvou skupinách
Zatímco účastníkům nejvyšší juniorské soutěže naroste počet zápasů v dlouhodobé části z 52 na 56, v případě dorostenců bude tento nárůst ještě rapidnější: V součtu základních skupin a nadstaveb je místo loňských 36 utkání čeká rovnou 45! Co dalšího přinese nadcházející ročník Extraligy dorostu, která startuje ve čtvrtek 7. září?