Extraliga 9. tříd 2023/24 (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej

1. část:

- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“, 8 družstev ve skupině „C“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
a) - O pořadí v play-off:

- skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O účast v play-off:

- skupina „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „G“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část:
a) - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd:

- všechna družstva účastnící se části 2a) - „O pořadí v play-off“ a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. a 2. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. a 2. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na 2 vítězná utkání, finále na 3 vítězná utkání (2-14 utkání).

Pro účely určení pořadí družstev pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po

části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 7. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 2. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 8. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 7. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 8. místě.

Pro sestavení dvojic v osmifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ atd.

Pro sestavování dvojic ve čtvrtfinále, semifinále a finále platí, že družstvo s nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“, družstvo s druhým nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s druhým nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Pořadí družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

V osmifinále, čtvrtfinále a v semifinále platí, že se první utkání hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe. Ve finále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd v sezóně 2023-2024“.

b) - O udržení v extralize 9. tříd:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. a 6. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. a 6. místě sehrají jedno kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 6. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 6. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2b) - „O účast v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O účast v play-off“ hůře. Poražená družstva z této části soutěže sestupují do ligy 9. tříd.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“ a části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku narození 2009. Hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří vroce, vněmž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky věkové kategorie dorostu, tj. hráčky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.
 5. V utkáních části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke

   dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže extraliga 9. tříd v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži extraliga 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže extraliga 9. tříd,

  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd a utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
 6. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 8. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže liga 9. tříd do Klubu.
 7. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 9. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě a která jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull Salzburg povinen zajistit na své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu v místě konání utkání a dále hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně vynaložené náklady na dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.
 10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 14. Ze soutěže extraliga 9. tříd se dle čl. 7 odst. 7. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2009, a to:
 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do extraligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd,
 • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
01.09.2023 16:30 1. 8001 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 4:1 »
20.09.2023 16:40 1. 8002 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 6:2 »
02.09.2023 14:00 1. 8003 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 0:2 »
08.09.2023 16:45 2. 8006 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:4 sn »
08.09.2023 17:25 2. 8007 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:11 »
08.09.2023 18:00 2. 8008 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 5:4 »
09.09.2023 17:10 3. 8009 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 5:2 »
09.09.2023 13:00 3. 8010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
09.09.2023 18:15 3. 8011 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 4:5 »
16.09.2023 16:30 4. 8013 HC Litvínov Piráti Chomutov 3:2 p »
16.09.2023 13:30 4. 8015 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 6:5 sn »
14.09.2023 15:10 4. 8016 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 1:5 »
23.09.2023 13:00 5. 8017 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 8:3 »
23.09.2023 12:30 5. 8018 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 1:3 »
23.09.2023 11:15 5. 8020 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 2:1 sn »
28.09.2023 16:00 6. 8021 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:3 »
28.09.2023 14:00 6. 8022 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 7:6 »
28.09.2023 12:30 6. 8024 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
30.09.2023 15:45 7. 8025 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:2 »
30.09.2023 13:00 7. 8027 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 1:3 »
30.09.2023 12:40 7. 8028 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
07.10.2023 10:00 8. 8029 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
07.10.2023 16:00 8. 8030 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 0:0 »
07.10.2023 12:00 8. 8031 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
13.10.2023 17:15 9. 8034 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 0:0 »
13.10.2023 17:00 9. 8035 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 0:0 »
13.10.2023 16:25 9. 8036 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
14.10.2023 16:00 10. 8037 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 0:0 »
14.10.2023 14:00 10. 8038 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
14.10.2023 16:10 10. 8039 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 0:0 »
21.10.2023 12:00 11. 8041 Piráti Chomutov HC Litvínov 0:0 »
21.10.2023 12:30 11. 8043 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
21.10.2023 14:45 11. 8044 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
27.10.2023 16:40 12. 8046 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8048 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8049 Rytíři Kladno HC Litvínov 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8050 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
28.10.2023 14:45 13. 8052 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
03.11.2023 17:30 14. 8053 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
03.11.2023 16:25 14. 8055 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8056 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8057 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 0:0 »
04.11.2023 11:55 15. 8058 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 0:0 »
04.11.2023 14:45 15. 8059 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8062 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8063 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8064 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 0:0 »
11.11.2023 14:25 17. 8065 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 0:0 »
11.11.2023 15:15 17. 8066 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8067 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 0:0 »
17.11.2023 15:00 18. 8069 HC Litvínov Piráti Chomutov 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8071 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 0:0 »
17.11.2023 13:40 18. 8072 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8073 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8074 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8076 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8077 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8078 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8080 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8081 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8083 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8084 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8085 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8086 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8087 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8090 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8091 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8092 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8093 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8094 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8095 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8097 Piráti Chomutov HC Litvínov 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8099 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8101 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8102 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8104 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8105 Rytíři Kladno HC Litvínov 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8106 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8108 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8109 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8111 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8112 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 0:0 »
02.09.2023 12:00 1. 8113 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 11:0 »
02.09.2023 16:00 1. 8114 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 4:1 »
02.09.2023 12:30 1. 8115 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 5:4 »
02.09.2023 15:00 1. 8116 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 4:0 »
08.09.2023 15:00 2. 8117 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:8 »
08.09.2023 15:00 2. 8118 HC Tábor HC Slavia Praha 6:2 »
08.09.2023 16:00 2. 8119 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 6:4 »
08.09.2023 16:30 2. 8120 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 5:2 »
09.09.2023 14:45 3. 8121 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 7:2 »
09.09.2023 12:00 3. 8122 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 1:12 »
09.09.2023 17:00 3. 8123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 7:5 »
09.09.2023 15:15 3. 8124 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 6:1 »
16.09.2023 12:15 4. 8125 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 3:6 »
16.09.2023 15:30 4. 8126 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 6:3 »
16.09.2023 15:00 4. 8127 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 9:2 »
06.10.2023 17:30 4. 8128 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
23.09.2023 11:15 5. 8129 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 12:1 »
23.09.2023 17:00 5. 8130 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 3:9 »
23.09.2023 15:15 5. 8131 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 2:5 »
23.09.2023 15:30 5. 8132 HC Tábor HC Sparta Praha 4:7 »
28.09.2023 12:55 6. 8133 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 1:6 »
28.09.2023 16:30 6. 8134 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 6:3 »
28.09.2023 16:00 6. 8135 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 0:2 »
28.09.2023 16:45 6. 8136 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 1:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8137 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 7:3 »
30.09.2023 15:30 7. 8138 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
30.09.2023 15:30 7. 8139 HC Tábor BK Mladá Boleslav 3:6 »
30.09.2023 12:30 7. 8140 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:7 »
07.10.2023 13:30 8. 8141 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 0:0 »
07.10.2023 12:15 8. 8142 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
07.10.2023 15:45 8. 8143 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
07.10.2023 15:30 8. 8144 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 0:0 »
13.10.2023 16:45 9. 8145 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 0:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8146 HC Slavia Praha HC Tábor 0:0 »
13.10.2023 16:15 9. 8147 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8148 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:0 »
14.10.2023 11:00 10. 8149 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 0:0 »
14.10.2023 13:45 10. 8150 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
14.10.2023 12:15 10. 8151 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 0:0 »
14.10.2023 12:15 10. 8152 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 0:0 »
21.10.2023 15:45 11. 8153 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 0:0 »
21.10.2023 15:30 11. 8154 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:0 »
21.10.2023 12:00 11. 8155 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
21.10.2023 17:30 11. 8156 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8157 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
24.10.2023 16:00 12. 8158 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 0:0 »
27.10.2023 16:30 12. 8159 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:0 »
27.10.2023 16:15 12. 8160 HC Sparta Praha HC Tábor 0:0 »
28.10.2023 12:30 13. 8161 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 0:0 »
28.10.2023 14:30 13. 8162 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8163 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 0:0 »
28.10.2023 18:45 13. 8164 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8165 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8166 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8167 BK Mladá Boleslav HC Tábor 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8168 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8169 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8170 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8171 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8172 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8173 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8174 HC Tábor HC Slavia Praha 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8175 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8176 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8177 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8178 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8179 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8180 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8181 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8182 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8183 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8184 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8185 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8186 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8187 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8188 HC Tábor HC Sparta Praha 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8189 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8190 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8191 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8192 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 0:0 »
09.12.2023 18:45 21. 8193 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8194 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8195 HC Tábor BK Mladá Boleslav 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8196 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8197 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8198 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8199 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8200 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8201 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8202 HC Slavia Praha HC Tábor 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8203 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8204 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8205 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8206 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8207 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8208 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8209 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8210 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8211 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8212 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8213 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8214 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8215 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8216 HC Sparta Praha HC Tábor 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8217 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8218 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8219 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8220 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8221 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8222 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8223 BK Mladá Boleslav HC Tábor 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8224 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 0:0 »
02.09.2023 14:30 1. 8225 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 12:1 »
02.09.2023 12:00 1. 8226 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 3:1 »
17.09.2023 13:00 1. 8227 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 5:3 »
02.09.2023 14:30 1. 8228 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 6:0 »
08.09.2023 16:00 2. 8229 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 4:3 p »
08.09.2023 18:45 2. 8230 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 7:8 p »
08.09.2023 17:30 2. 8231 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 2:7 »
08.09.2023 17:30 2. 8232 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 1:4 »
09.09.2023 13:15 3. 8233 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 6:3 »
09.09.2023 16:30 3. 8234 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 5:4 »
09.09.2023 17:45 3. 8235 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 4:1 »
09.09.2023 13:40 3. 8236 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 5:6 »
16.09.2023 14:00 4. 8237 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:5 »
16.09.2023 13:00 4. 8238 Berani Zlín HCM Warriors Brno 6:3 »
16.09.2023 16:30 4. 8239 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 2:3 p »
16.09.2023 13:00 4. 8240 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 3:5 »
23.09.2023 15:45 5. 8241 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 9:1 »
23.09.2023 16:00 5. 8242 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 p »
23.09.2023 13:40 5. 8243 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 3:6 »
23.09.2023 13:30 5. 8244 Valašský hokejový klub Berani Zlín 0:5 »
28.09.2023 15:30 6. 8245 HK MD Šumperk Berani Zlín 3:9 »
28.09.2023 15:30 6. 8246 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 9:2 »
28.09.2023 14:45 6. 8247 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 6:5 sn »
28.09.2023 18:30 6. 8248 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 5:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8249 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 9:2 »
30.09.2023 13:40 7. 8250 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 3:6 »
30.09.2023 12:30 7. 8251 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
30.09.2023 13:30 7. 8252 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 7:6 sn »
07.10.2023 12:30 8. 8253 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 0:0 »
07.10.2023 13:00 8. 8254 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
08.10.2023 14:15 8. 8255 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 0:0 »
07.10.2023 13:40 8. 8256 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 0:0 »
13.10.2023 17:10 9. 8257 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 0:0 »
13.10.2023 18:30 9. 8258 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 0:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8259 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 0:0 »
13.10.2023 15:00 9. 8260 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0 »
14.10.2023 17:00 10. 8261 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
14.10.2023 16:00 10. 8262 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 0:0 »
14.10.2023 12:00 10. 8263 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 0:0 »
14.10.2023 12:00 10. 8264 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 0:0 »
21.10.2023 12:00 11. 8265 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 0:0 »
21.10.2023 13:40 11. 8266 HCM Warriors Brno Berani Zlín 0:0 »
21.10.2023 12:00 11. 8267 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:0 »
18.10.2023 17:00 11. 8268 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8269 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8270 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8271 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8272 Berani Zlín Valašský hokejový klub 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8273 Berani Zlín HK MD Šumperk 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8274 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 0:0 »
28.10.2023 11:25 13. 8275 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8276 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8277 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8278 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8279 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8280 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8281 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8282 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8283 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8284 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8285 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8286 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8287 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8288 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8289 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8290 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8291 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8292 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8293 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8294 Berani Zlín HCM Warriors Brno 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8295 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8296 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8297 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8298 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8299 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8300 Valašský hokejový klub Berani Zlín 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8301 HK MD Šumperk Berani Zlín 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8302 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8303 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8304 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8305 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8306 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8307 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8308 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8309 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8310 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8311 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8312 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8313 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8314 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8315 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8316 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8317 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8318 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8319 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8320 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8321 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8322 HCM Warriors Brno Berani Zlín 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8323 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8324 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8325 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8326 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8327 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8328 Berani Zlín Valašský hokejový klub 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8329 Berani Zlín HK MD Šumperk 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8330 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8331 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8332 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8333 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8334 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8335 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8336 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 0:0 »

Extraliga 9. tříd sk. C 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 7 7 0 0 0 42:19 21
2 HC Dukla Jihlava 7 3 2 1 1 34:19 14
3 HC VÍTKOVICE RIDERA 6 3 2 0 1 24:16 13
4 HC Oceláři Třinec 7 3 0 2 2 40:25 11
5 Berani Zlín 7 3 1 0 3 31:26 11
6 Valašský hokejový klub 6 2 0 1 3 23:33 7
7 HCM Warriors Brno 7 0 0 2 5 22:40 2
8 HK MD Šumperk 7 0 1 0 6 15:53 2

Extraliga 9. tříd sk. B 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Bílí Tygři Liberec 7 7 0 0 0 55:14 21
2 BK Mladá Boleslav 6 4 0 0 2 28:16 12
3 HC DYNAMO PARDUBICE 6 4 0 0 2 30:25 12
4 HC Slavia Praha 7 4 0 0 3 28:33 12
5 Mountfield HK, a.s. 7 3 0 0 4 22:21 9
6 HC Sparta Praha 7 3 0 0 4 33:32 9
7 HC Tábor 7 2 0 0 5 27:35 6
8 BK Havlíčkův Brod 7 0 0 0 7 10:57 0

Extraliga 9. tříd sk. A 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC ŠKODA PLZEŇ 7 5 0 1 1 39:17 16
2 HC Energie Karlovy Vary 6 4 2 0 0 30:20 16
3 HC Pilsen Wolves 7 4 0 0 3 24:19 12
4 EC Red Bull Salzburg 7 4 0 0 3 30:25 12
5 HC Motor České Budějovice 7 2 1 1 3 26:27 9
6 Piráti Chomutov 7 1 1 2 3 17:24 7
7 Rytíři Kladno 8 2 0 1 5 19:38 7
8 HC Litvínov 7 1 1 0 5 16:31 5

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM
1. Dario Alessandro Blengino PLZ FO 7 11 11 22 16
2. Šimon Šejc LIB FO 6 10 11 21 2
3. Michal Hartl KOM FO 7 15 4 19 0
4. Eliáš Matoušek PLZ FO 7 10 9 19 2
5. Stanislav Sanejstr LIB DE 6 8 9 17 2
6. Jonáš Marek ZLN FO 7 10 6 16 6
7. Matiáš Piskač JIH DE 6 7 9 16 10
8. Filip Stupka JIH FO 7 7 8 15 16
9. Tomáš Petrčka KOM FO 6 7 8 15 6
10. Matyáš Čančík LIB FO 7 6 9 15 4
11. František Klíma JIH FO 7 4 10 14 14
12. Adam Fizek TRI FO 7 6 8 14 8
13. Tomáš Selič KOM FO 7 3 10 13 4
14. Richard Halaš KOM FO 7 7 6 13 4
15. Michal Lazovský TRI FO 7 6 7 13 0
16. Jan Vítek PCE FO 6 6 7 13 6
17. Petr Kubín LIB FO 6 6 7 13 2
18. Patrik Poláček SPA FO 7 7 5 12 0
19. Daniel Helis TRI FO 7 4 8 12 8
20. Kryštof Vrbata MBL FO 6 7 5 12 4
21. Daniel Kolupaev SPA FO 7 4 7 11 0
22. Matouš Slížek SLA FO 7 3 8 11 2
23. Štěpán Nevšímal TAB FO 7 7 4 11 0
24. Jan Jäger PIL FO 7 7 4 11 6
25. Štěpán Fiala PCE FO 6 5 6 11 2
26. Petr Hörnig SLA FO 5 7 4 11 8
27. Richard Hangstörfer KOM FO 7 1 9 10 4
28. Tadeáš Mikš SLA FO 7 7 3 10 4
29. Marek Sedláček TRI FO 7 5 5 10 0
30. Vít Eremiáš TAB FO 7 2 8 10 6
31. Vilém Hartman MBL FO 5 6 4 10 2
32. Petr Filo LIB FO 7 4 6 10 2
33. Josef Suchý KVA DE 6 2 7 9 4
34. Filip Beran PLZ FO 7 3 6 9 2
35. Max Benda CEB FO 6 2 7 9 2
36. Adam Šimek ZLN FO 7 1 8 9 2
37. Adam Hlaváček SLA FO 7 2 7 9 6
38. Šimon Janoušek SLA FO 7 4 5 9 4
39. Štěpán Holoubek KLA FO 8 5 4 9 6
40. Jan Šubin KLA FO 8 5 4 9 2
41. Jáchym Kincl SPA DE 7 5 4 9 10
42. Jiří Gombár CHM FO 7 2 7 9 4
43. Jakub Kučerňák VSE FO 6 2 7 9 10
44. Šimon Flamík WAR FO 7 6 3 9 0
45. Štěpán Tomka LIB DE 7 5 4 9 2
46. Viktor Boháček SPA FO 7 7 2 9 6
47. Matěj Kučera LIB FO 3 0 9 9 0
48. Roman Dubec VSE DE 6 3 6 9 4
49. Mikuláš Kalčev SPA FO 7 3 5 8 4
50. Antonín Riedl ZLN FO 7 2 6 8 0
51. František Coufalík ZLN DE 7 3 5 8 2
52. Matyáš Tureček LIB DE 7 1 7 8 2
53. Nicolas Novák PCE FO 6 4 4 8 0
54. Lucas Andrejko PCE FO 6 3 5 8 2
55. Jakub Staněk KVA FO 6 4 4 8 0
56. Dominik Novák LIB DE 6 5 3 8 0
57. Marek Fabišík TAB FO 6 4 3 7 2
58. Maik Mähler KVA FO 6 3 4 7 4
59. Melichar Kovář PCE FO 6 5 2 7 2
60. Jakub Cerman LIB FO 5 3 4 7 2
61. Filip Man VSE FO 6 4 3 7 2
62. Adéla Pánková TAB FO 6 4 3 7 0
63. Antonín Bobek PLZ FO 6 4 3 7 0
64. Kevin Kváš LIT FO 7 3 4 7 4
65. Josef Plesník SPA DE 7 0 7 7 4
66. Matěj Pospíšil MDS FO 7 2 5 7 4
67. Kristián Zalubil ZLN FO 7 2 5 7 2
68. Václav Dostálek MHK FO 7 3 4 7 8
69. Jaroslav Šedivý MHK FO 7 4 3 7 6
70. Dominik Beneš LIB FO 4 3 4 7 10
71. Tereza Gildainová MDS FO 7 3 4 7 4
72. Lukáš Hájek JIH DE 7 5 2 7 4
73. Václav Butka LIT FO 7 0 6 6 0
74. Peter Zamborsky TRI FO 7 4 2 6 4
75. Tomáš Sokol MHK FO 7 2 4 6 0
76. Adam Pacovský LIB DE 7 1 5 6 2
77. Alex Herynk PCE DE 5 2 4 6 4
78. Matyáš Michálek MBL DE 6 1 5 6 2
79. Jiří Rohlík PCE FO 6 2 4 6 0
80. Jakub Kotásek WAR FO 7 2 4 6 2
81. Ondřej Soukup WAR FO 7 4 2 6 6
82. Michal Šíma CEB FO 7 6 0 6 8
83. Pavel Malacha SLA FO 7 3 3 6 0
84. Viktor Hanák TRI FO 7 5 1 6 4
85. Matěj Novák MDS FO 7 2 4 6 4
86. Tomáš Suja KVA FO 6 4 2 6 6
87. Tomáš Komžík MBL DE 6 2 4 6 14
88. Marek Kubík KVA DE 6 3 3 6 2
89. Matyáš Vik VIT FO 6 3 3 6 4
90. Mihael Jagatić PIL FO 7 4 2 6 6
91. Marek Novák JIH FO 7 2 4 6 0
92. Marek Hrabina VIT FO 5 3 3 6 4
93. Samuel Platil SPA FO 7 0 5 5 4
94. Jakub Polášek TRI FO 5 3 2 5 2
95. Pavel Bláha VSE FO 6 2 3 5 6
96. Dominik Šimáček MBL FO 6 1 4 5 35
97. Filip Klapáč PIL FO 7 1 4 5 6
98. Rostislav Pánek ZLN FO 7 2 3 5 2
99. Robin Kavan KOM DE 7 2 3 5 4
100. Matyáš Plašil PIL DE 7 1 4 5 6
101. Maxmilián Niemczyk TRI DE 7 0 5 5 10
102. Václav Kysilka CEB FO 7 3 2 5 8
103. Theodor Láf CEB FO 7 1 4 5 4
104. Eduard Mareš TAB DE 7 2 3 5 10
105. Jakub Kumstát WAR FO 7 4 1 5 2
106. Jakub Kováč KLA FO 8 3 2 5 0
107. Oliver Vaňha SPA FO 6 0 5 5 2
108. Přemysl Juroš VIT FO 6 0 5 5 0
109. Adam Falis CHM DE 7 0 5 5 6
110. Jakub Kyncl KVA FO 6 3 2 5 2
111. Ondřej Krejčík CHM FO 7 5 0 5 2
112. Vilém Smrčka KOM FO 7 1 4 5 2
113. Timur Fedencius MHK FO 7 3 2 5 2
114. Stanislav Barda KVA FO 5 3 2 5 4
115. Dominik Drábek PCE FO 3 1 4 5 2
116. Theodor Janošek VIT FO 6 3 2 5 4
117. Jiří Shrbený CEB FO 7 3 2 5 6
118. Ivan Pažout ZLN FO 7 3 2 5 8
119. Daniel Heřman SPA FO 7 2 2 4 2
120. Jakub Záruba LIT FO 6 2 2 4 2
121. Michal Teml PCE FO 5 0 4 4 6
122. Sean Žuffa SPA DE 7 1 3 4 6
123. Lukáš Mácha LIT DE 7 2 2 4 6
124. Arsenii Denysenko KLA FO 8 0 4 4 8
125. Jakub Krupa VSE FO 6 2 2 4 10
126. Piotr Kusak VIT FO 6 1 3 4 4
127. Marek Hotařík PLZ FO 7 3 1 4 12
128. Valter Vlk SPA FO 7 1 3 4 0
129. Lukáš Chaloupka CEB FO 7 3 1 4 4
130. Andrej Adamkov MHK FO 7 1 3 4 2
131. Štěpán Máče CEB DE 7 2 2 4 2
132. Sebastián Barteczek TRI DE 5 1 3 4 0
133. Daniel Filip SLA DE 7 1 3 4 2
134. David Záviš CEB FO 7 1 3 4 2
135. Jan Stöhr TAB FO 6 2 2 4 0
136. Jonáš Vaníček KVA FO 3 0 4 4 6
137. Matyáš Melančin KLA FO 8 2 2 4 4
138. Eliáš Křivánek KLA DE 8 0 4 4 14
139. Richard Hodek LIT FO 5 2 2 4 2
140. Tommy Luis Hirth PIL FO 6 2 2 4 4
141. Marek Lavička PLZ DE 7 1 3 4 2
142. Adam Konvalinka CHM DE 7 2 2 4 0
143. Zdeněk Strnad PLZ DE 7 1 3 4 6
144. Ondřej Mach SLA FO 6 1 3 4 6
145. Adam Němec VSE FO 2 4 0 4 0
146. Adam Holub MDS DE 7 3 1 4 10
147. Martin Sedláček MHK FO 7 1 3 4 4
148. Štěpán Amcha JIH FO 5 2 2 4 4
149. Matěj Gottwald PIL FO 7 3 1 4 4
150. Ondřej Posád VSE FO 6 2 2 4 4
151. Tadeáš Lexa JIH FO 7 1 3 4 31
152. Vojtěch Douda VIT FO 5 2 2 4 4
153. Matyáš Rauš HBR FO 7 2 2 4 2
154. Vojtěch Horáček KVA DE 6 2 2 4 0
155. Pavel Suchý HBR FO 7 3 0 3 6
156. Milan Pařil HBR DE 7 2 1 3 2
157. Dušan Savič PCE FO 4 0 3 3 0
158. Viliam Sivek SPA FO 3 2 1 3 0
159. Sebastian Drozd VSE FO 6 0 3 3 8
160. Tadeáš Ferda CEB DE 4 1 2 3 0
161. Simon Roman Nedzynski VSE FO 6 3 0 3 0
162. Martin Mečl PLZ FO 7 3 0 3 4
163. Tomáš Tureček ZLN FO 7 3 0 3 2
164. Jakub Provazník ZLN DE 7 1 2 3 6
165. Matthias Reisch ZLN DE 7 1 2 3 0
166. Max Chabada MBL FO 6 1 2 3 2
167. Václav Vlček MBL DE 6 0 3 3 0
168. Michal Hobza JIH FO 7 1 2 3 4
169. Lukáš Olšák WAR FO 7 2 1 3 2
170. Jiří Dostál TRI FO 4 2 1 3 2
171. Daniel Choutka PCE DE 5 1 2 3 4
172. Marek Przeczek TRI FO 7 1 2 3 0
173. Ondřej Beke TAB FO 4 1 2 3 0
174. Jan Malacha SLA DE 6 0 3 3 8
175. Štěpán Lukášek MHK FO 7 2 1 3 0
176. Daniel Pejša MBL FO 5 1 2 3 10
177. Denis Trachta SPA DE 7 0 3 3 4
178. Tadeáš Dvořák CHM FO 7 2 1 3 10
179. Tadeáš Jančařík LIB FO 5 0 3 3 0
180. Matyáš Franc MHK DE 6 0 3 3 8
181. Milan Vaňourek KVA FO 6 1 2 3 4
182. Josef Flechtner MHK FO 6 3 0 3 2
183. Tomáš Zikmund MHK DE 7 1 2 3 0
184. Matyáš Martinec MHK FO 4 0 3 3 2
185. Tobias Tomek PIL DE 7 0 3 3 6
186. Šimon Volf PLZ FO 4 0 3 3 2
187. Matyáš Trupl JIH DE 7 1 2 3 4
188. Tomáš Vymětal MDS FO 4 3 0 3 0
189. Adam Muczka VIT DE 6 2 1 3 6
190. Daniel Hrůza JIH FO 7 1 2 3 0
191. Jonáš Kubatík VIT FO 3 3 0 3 0
192. Jiří Noworyta VIT FO 4 1 2 3 0
193. Denis Trnavský ZLN FO 6 0 2 2 0
194. Radek Kočí LIT DE 7 1 1 2 2
195. Adam Zimmermann KVA DE 6 0 2 2 4
196. Erik Hofmann PLZ DE 6 0 2 2 0
197. Ondřej Holub PLZ DE 6 0 2 2 4
198. Mathias Šachl CEB DE 4 0 2 2 0
199. Filip Koňařík VSE DE 6 0 2 2 0
200. Alexej Hoďovský KOM DE 7 0 2 2 6
201. Samuel Dubovči PCE DE 6 0 2 2 4
202. Vojtěch Svoboda PLZ FO 7 0 2 2 8
203. Filip Rakouš PCE FO 3 1 1 2 0
204. Jan Linka KOM FO 7 1 1 2 0
205. Marek Čajánek ZLN FO 1 1 1 2 0
206. Andrej Kopčaj TRI DE 1 0 2 2 2
207. Štěpán Bubílek WAR FO 7 1 1 2 8
208. Jan Pečonka TRI FO 5 1 1 2 0
209. Šimon Havlina MHK DE 7 1 1 2 4
210. Josef Pšenička PIL FO 2 1 1 2 2
211. Šimon Cymorek TRI DE 7 0 2 2 0
212. Jan Giercuszkiewicz TRI FO 5 2 0 2 0
213. Alex Svoboda MBL DE 6 1 1 2 2
214. Mikuláš Walter CEB DE 4 0 2 2 0
215. Patrik Sedlák WAR DE 7 0 2 2 4
216. Filip Blažek SPA FO 4 1 1 2 2
217. Lucas Vágner SPA DE 7 0 2 2 0
218. Tobias Skalický TAB DE 7 1 1 2 6
219. Nicolas Vovsík MBL FO 6 2 0 2 4
220. Sebastián Horký ZLN DE 5 0 2 2 0
221. Radim Cekota ZLN FO 6 0 2 2 6
222. Zdeněk Vladík WAR DE 7 1 1 2 2
223. Adam Slívko WAR FO 3 1 1 2 2
224. Michal Jordán ZLN DE 2 1 1 2 0
225. Adam Zuščák WAR DE 7 0 2 2 6
226. Danny Dvořák LIT FO 7 1 1 2 2
227. Miroslav Sojčík CHM FO 7 2 0 2 6
228. Dana Březinová MDS FO 5 1 1 2 0
229. Lukáš Gerstner KVA FO 6 2 0 2 0
230. Tobiáš Řepka LIT DE 6 1 1 2 6
231. Louis Stupka PLZ DE 4 0 2 2 0
232. Lukáš Květoň TAB FO 7 0 2 2 4
233. Štěpán Kučera KLA DE 8 0 2 2 14
234. Vojtěch Želivský TAB FO 5 0 2 2 2
235. Karel Volavka LIB FO 6 1 1 2 0
236. Jindřich Šimánek PCE DE 6 0 2 2 0
237. Josef Fadrhonc LIB FO 7 1 1 2 4
238. David Svoboda MHK FO 7 1 1 2 2
239. Jakub Baťala KLA FO 6 2 0 2 10
240. Adam Novotný MHK DE 7 0 2 2 6
241. Tadeáš Chalupa TRI DE 7 0 2 2 10
242. Ondřej Jurný KOM DE 6 1 1 2 0
243. Josef Mertl PLZ FO 6 2 0 2 2
244. Matyáš Trnka HBR DE 7 0 2 2 6
245. Adam Anděl JIH FO 6 2 0 2 4
246. Marek Fadrhonc MBL FO 4 2 0 2 0
247. Maxim Vaneev PIL FO 7 0 2 2 2
248. Marek Domkář HBR FO 7 1 1 2 4
249. Jan Mansfeld MBL FO 4 2 0 2 6
250. Daniel Hodeček VIT FO 6 1 1 2 8
251. Tomáš Pletka MBL FO 4 1 1 2 0
252. Matěj Bradáč PIL FO 7 2 0 2 0
253. Daniel Rattman VIT DE 5 1 1 2 2
254. Stanislav Špok VIT FO 5 0 2 2 0
255. Karel Domin TAB DE 5 1 1 2 0
256. David Stefaňuk SPA DE 5 0 2 2 0
257. Matěj Jindřichovský PCE FO 4 0 1 1 2
258. Jan Planka VSE FO 5 0 1 1 0
259. Jakub Jíra CHM FO 5 1 0 1 0
260. Tobiáš Heřman CHM FO 7 1 0 1 0
261. Adam Kotyza TAB FO 2 1 0 1 0
262. Jan Beran TAB FO 3 0 1 1 0
263. Filip Soukup SPA DE 2 0 1 1 0
264. Jakub Šedlbauer VSE DE 6 0 1 1 8
265. Matěj Balvín VIT FO 2 1 0 1 0
266. Marek Machota HBR FO 7 1 0 1 14
267. Antoni Chruslinski KOM FO 7 1 0 1 6
268. Richard Čihák PCE DE 6 0 1 1 2
269. Marek Karola VSE DE 4 1 0 1 0
270. Dominik Chlupáč PCE DE 6 0 1 1 4
271. Martin Špaček TRI FO 1 0 1 1 0
272. Jonáš Souček PLZ DE 7 1 0 1 10
273. Jakub Mičánek KOM DE 7 0 1 1 6
274. Filip Cvrček LIT DE 7 1 0 1 6
275. Daniel Pokorný JIH DE 7 1 0 1 4
276. Michal Unzeitig WAR FO 7 1 0 1 10
277. Tobias Béreš KOM FO 7 1 0 1 0
278. Tomáš Srnský LIB DE 6 1 0 1 2
279. Miroslav Dvořák CEB DE 6 0 1 1 4
280. Aneta Paroubková PIL DE 7 0 1 1 0
281. Jakub Matějka KLA DE 8 1 0 1 6
282. Mikuláš Kosař CEB FO 7 1 0 1 2
283. Jan Sedlář CEB FO 5 1 0 1 2
284. Jakub Švec SLA DE 7 0 1 1 2
285. Jan Benýšek SLA FO 4 0 1 1 0
286. Jan Novák SLA DE 7 0 1 1 2
287. Filip Opršal LIT FO 7 1 0 1 16
288. Věra Šťástková LIB FO 3 0 1 1 0
289. Jakub Švácha MDS DE 6 0 1 1 2
290. David Zukal HBR FO 6 0 1 1 4
291. Patrik Boček CHM FO 7 0 1 1 6
292. Mathias Zbořil PLZ DE 4 0 1 1 0
293. Martin Krupka MBL FO 1 0 1 1 0
294. Šimon Kůstka MBL DE 4 0 1 1 0
295. Matěj Vopatřil ZLN DE 6 0 1 1 4
296. Jan Kačmáček PIL FO 5 1 0 1 2
297. Lukáš Kachlíř LIB DE 1 0 1 1 2
298. Vítězslav Mácha TAB FO 2 0 1 1 2
299. Josef Eliáš WAR FO 3 0 1 1 0
300. Jakub Pekař CEB DE 6 1 0 1 4
301. Aleš Nováček WAR FO 5 0 1 1 2
302. Jáchym Klimša VSE FO 6 0 1 1 2
303. Adam Hynek VSE DE 2 0 1 1 0
304. Jakub Cebák WAR DE 5 0 1 1 2
305. Lukáš Kocián PIL FO 1 1 0 1 0
306. Filip Komínek KOM FO 7 0 1 1 4
307. Michal Witoš CHM FO 7 1 0 1 2
308. Marek Hrobský TAB DE 6 1 0 1 4
309. Dominik Cerman LIB DE 2 0 1 1 0
310. Teodor Kotlařík KOM DE 7 0 1 1 0
311. Filip David VIT FO 4 1 0 1 4
312. Vít Holáň TRI DE 3 0 1 1 0
313. Matěj Bouška TAB FO 4 1 0 1 4
314. Ivan Snopek CHM FO 7 0 1 1 25
315. Kirill Balbyshkin KVA FO 3 1 0 1 0
316. Petr Štrach LIT FO 7 1 0 1 6
317. Marek Tomica JIH DE 7 0 1 1 2
318. Josef Postl KVA DE 5 1 0 1 0
319. Jakub Štajer KLA FO 2 1 0 1 0
320. David Šrámek HBR FO 7 0 1 1 4
321. Lukáš Dokoupil MDS FO 3 0 1 1 0
322. Petr Kadlec HBR FO 7 0 1 1 29
323. Josef Matoušek JIH FO 7 0 1 1 2
324. Jan Dvořák CHM DE 7 0 1 1 2
325. Martin Komorous PIL DE 7 1 0 1 6
326. Jakub Muselík MDS FO 6 1 0 1 4
327. Jáchym David HBR DE 6 1 0 1 4
328. Jiří Chuda VIT DE 6 1 0 1 0
329. Jan Vičar TAB FO 2 0 1 1 0
330. Petr Mašek KVA DE 4 0 1 1 4
331. Hynek Vtelenský MBL DE 4 1 0 1 4
332. Ondřej Stejskal SLA FO 6 0 1 1 6
333. Adam Jalovecký KLA FO 8 0 1 1 2
334. Miroslav Beneš CHM DE 7 0 1 1 8
335. Denis Baudyš LIT FO 6 1 0 1 4
336. Josef Čaněk FO 0 0 0 0 0
337. Matias Josef Jáchim SPA FO 1 0 0 0 0
338. Tomáš Pávek FO 0 0 0 0 0
339. Jakub Lukeš TAB DE 7 0 0 0 6
340. Matěj Švec CEB DE 7 0 0 0 2
341. František Douda TAB DE 4 0 0 0 0
342. Jan Hauptvogl LIT DE 6 0 0 0 2
343. Prokop Šelicha KLA DE 1 0 0 0 0
344. Matěj Severa TAB FO 5 0 0 0 6
345. Jan Bajer SPA DE 4 0 0 0 4
346. David Teml HBR DE 6 0 0 0 2
347. Jaroslav Hobl PLZ FO 5 0 0 0 0
348. Tobiáš Javorský JIH FO 3 0 0 0 0
349. Lukáš Novák TAB DE 5 0 0 0 0
350. Jiří Valenta FO 0 0 0 0 0
351. Jakub Hladík PCE FO 4 0 0 0 0
352. Daniel Spitzer VSE DE 6 0 0 0 4
353. Patrik Hrebinec CHM FO 1 0 0 0 0
354. Adam Karel HBR DE 7 0 0 0 4
355. Dominik Plicka PIL DE 6 0 0 0 4
356. Filip Zeman KLA FO 4 0 0 0 0
357. David Křesťan PIL DE 1 0 0 0 0
358. Radek Křesťan PIL FO 1 0 0 0 0
359. Max Sekera FO 0 0 0 0 0
360. Matěj Smazal PLZ DE 1 0 0 0 2
361. Marek Šindelář LIT DE 6 0 0 0 0
362. Petr Hoferek ZLN FO 3 0 0 0 0
363. Matěj Dvorský SLA DE 4 0 0 0 2
364. Matěj Nábělek ZLN FO 2 0 0 0 0
365. Matyáš Brýdl DE 0 0 0 0 0
366. Robert Ernst ZLN DE 3 0 0 0 2
367. Tomáš Lukeš KLA DE 5 0 0 0 0
368. Šimon Vavřík CHM FO 1 0 0 0 0
369. Dominik Husák MDS FO 1 0 0 0 0
370. Pavel Kundera MDS DE 3 0 0 0 2
371. Jan Fencl KOM DE 5 0 0 0 2
372. Tobiáš Mišurec ZLN DE 1 0 0 0 0
373. Aleš Břečka KVA FO 1 0 0 0 0
374. Matyáš Minář MDS FO 6 0 0 0 2
375. Matyáš Dudek TRI FO 2 0 0 0 0
376. Hans Kremer WAR DE 3 0 0 0 6
377. Vojtěch Jarolím VIT FO 1 0 0 0 0
378. Adam Rybár FO 0 0 0 0 0
379. Jiří Eliáš DE 0 0 0 0 0
380. Tobiáš Beran FO 0 0 0 0 0
381. Jan Chaloupka CEB DE 4 0 0 0 0
382. Matěj Smolka FO 0 0 0 0 0
383. Václav Vondruška MHK DE 2 0 0 0 0
384. Sam Junek MBL FO 5 0 0 0 2
385. Štěpán Chramosta MHK DE 7 0 0 0 2
386. Štěpán Lenczowski FO 0 0 0 0 0
387. Jan Čermák WAR DE 6 0 0 0 2
388. Sebastien Bango FO 0 0 0 0 0
389. Ondřej Szturcek TRI FO 3 0 0 0 4
390. Lukáš Vostracký CEB FO 2 0 0 0 2
391. Samuel Zeus KVA DE 3 0 0 0 4
392. Matěj Loukota LIT DE 3 0 0 0 0
393. Marek Štěpán KLA DE 4 0 0 0 0
394. Tomáš Marek DE 0 0 0 0 0
395. Ester Rosenbaumová SLA FO 2 0 0 0 2
396. Matěj Rákos KLA DE 8 0 0 0 6
397. Ronny Morkes FO 0 0 0 0 0
398. Jan Ondra DE 0 0 0 0 0
399. Marek Veber CHM DE 7 0 0 0 8
400. Marek Kohut DE 0 0 0 0 0
401. Tomáš Švancar SLA FO 7 0 0 0 2
402. David Rafaj WAR FO 6 0 0 0 0
403. Denis Sůra HBR DE 3 0 0 0 2
404. Denis Malík KLA DE 3 0 0 0 0
405. Jan Hruška FO 0 0 0 0 0
406. Tomáš Tvrdík KLA FO 4 0 0 0 2
407. Tomáš Nezpěvák FO 0 0 0 0 0
408. Lukáš Volf FO 0 0 0 0 0
409. Jáchym Hovanec MDS FO 7 0 0 0 0
410. Aaron Kuswito FO 0 0 0 0 0
411. Lukáš Burjetka VIT DE 4 0 0 0 6
412. Petr Koudelka KLA FO 6 0 0 0 4
413. Matěj Suchan KLA DE 4 0 0 0 0
414. Matěj Zíma DE 0 0 0 0 0
415. David Krump MDS DE 6 0 0 0 2
416. Jan Žerníček MDS FO 6 0 0 0 2
417. Michal Kindl MDS DE 2 0 0 0 0
418. Adam Imrich FO 0 0 0 0 0
419. Patrik Seidl MDS FO 7 0 0 0 0
420. Adam Baldrman WAR FO 1 0 0 0 0
421. Maxmilián Rabas CHM DE 7 0 0 0 2
422. Jan Bezstarosti PCE DE 1 0 0 0 0
423. Matyáš Koutný MDS DE 7 0 0 0 6
424. David Budín TAB DE 6 0 0 0 2
425. Martin Kuchár TAB DE 1 0 0 0 0
426. Martin Matocha MDS FO 4 0 0 0 0
427. Marek Hemza TAB FO 2 0 0 0 2
428. Václav Keller WAR DE 7 0 0 0 0
429. Tomáš Kanta LIT FO 6 0 0 0 0
430. Vuk Zörner LIT FO 7 0 0 0 2
431. Josef Mošovský TAB FO 1 0 0 0 0
432. Szymon Niedoba TRI DE 7 0 0 0 4
433. Adam Chlapovič KVA DE 2 0 0 0 0
434. Matsvei Parakhonka PCE FO 1 0 0 0 0
435. Matyáš Pikola MHK DE 2 0 0 0 0
436. Lucas Mensator MBL FO 5 0 0 0 2
437. Robin Mach PCE DE 3 0 0 0 2
438. Václav Péc DE 0 0 0 0 0
439. Jiří Kubát KVA FO 5 0 0 0 0
440. Adam Višňar MHK FO 1 0 0 0 0
441. Robert Procházka HBR DE 5 0 0 0 2
442. Tobias Číhal ZLN DE 6 0 0 0 0
443. Josef Staněk PCE FO 2 0 0 0 6
444. Vincenc Pospíšil JIH DE 3 0 0 0 2
445. Josef Rakušan HBR FO 3 0 0 0 0
446. Mikuláš Duba JIH DE 2 0 0 0 0
447. Adam Lorenc HBR FO 1 0 0 0 0
448. Denis Korhoň MDS DE 2 0 0 0 4
449. Onřej Pilař HBR FO 1 0 0 0 0
450. Petr Adamec HBR DE 3 0 0 0 0
451. Matěj Irlbek KLA FO 8 0 0 0 4
452. Ondřej Melena HBR FO 7 0 0 0 0
453. Jan Musil MDS FO 1 0 0 0 0
454. Josef Houfek HBR FO 6 0 0 0 2
455. Pavel Tobiáš FO 0 0 0 0 0
456. Vít Navrátil MDS DE 2 0 0 0 0
457. Michal Krejčík MBL DE 4 0 0 0 0
458. Štěpán Kus PIL DE 1 0 0 0 2
459. Marek Beran HBR FO 7 0 0 0 0
460. Mikuláš Albert Macháček MBL DE 3 0 0 0 0
461. Samuel Orgován SPA FO 2 0 0 0 0
462. Radim Kozák VIT DE 5 0 0 0 4
463. Kristián Machač VIT DE 4 0 0 0 4
464. Lucie Šindelářová MBL FO 3 0 0 0 0
465. Maxmilian Mareš FO 0 0 0 0 0
466. Patrik Hlušička SLA FO 0 0 0 0 0
467. Matěj Březina PIL FO 6 0 0 0 0
468. Tomáš Tvrdý VIT FO 5 0 0 0 2
469. Šimon Timko JIH FO 2 0 0 0 0
470. Rostislav Reich SLA DE 7 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Denis Beran PLZ GK 180:00 80 3 96.39 1 1
2. Tomáš Uhel PIL GK 358:58 265 14 94.98 2.34 0
3. Oliver Vítek MHK GK 240:00 109 6 94.78 1.5 2
4. Lukáš Hrabinec KOM GK 121:39 90 5 94.74 2.47 0
5. Tomáš Průšek LIB GK 144:10 53 4 92.98 1.66 0
6. Marek Bešta PIL GK 60:00 63 5 92.65 5 0
7. Andrej Smetana MBL GK 120:00 58 5 92.06 2.5 0
8. Ondřej Maxin LIB GK 275:50 116 10 92.06 2.18 0
9. Matyáš Morava JIH GK 356:13 139 12 92.05 2.02 1
10. Václav Osvald PLZ GK 238:43 149 14 91.41 3.52 0
11. Simon Pešout CHM GK 430:59 237 23 91.15 3.2 1
12. Pavel Malypetr TAB GK 180:00 104 11 90.43 3.67 0
13. David Brůček KOM GK 298:21 126 14 90 2.82 0
14. Ondřej Kadoun KVA GK 211:47 97 11 89.81 3.12 0
15. Jaroslav Martínek MBL GK 238:30 94 11 89.52 2.77 0
16. Tadeáš Schejbal CEB GK 425:10 208 25 89.27 3.53 0
17. Petr Zralý KLA GK 198:05 138 17 89.03 5.15 0
18. Tomáš Hájek PCE GK 167:57 72 9 88.89 3.22 0
19. Matyáš Novotný JIH GK 74:41 46 6 88.46 4.82 0
20. Michal Damašek KLA GK 286:06 141 19 88.13 3.98 1
21. Matěj Vavřina PCE GK 132:03 91 13 87.5 5.91 0
22. Tomáš Winkelhöfer LIT GK 229:13 129 19 87.16 4.97 0
23. Matyáš Hrankay TRI GK 60:00 20 3 86.96 3 0
24. Jakub Kubina VIT GK 180:00 72 11 86.75 3.67 0
25. David Krejčí TRI GK 189:20 70 11 86.42 3.49 0
26. Ondřej Petruň MDS GK 91:52 38 6 86.36 3.92 0
27. Jakub Tylšar WAR GK 54:11 25 4 86.21 4.43 0
28. Marek Sedláček ZLN GK 60:00 24 4 85.71 4 0
29. Kryštof Štěpánek SLA GK 253:26 113 19 85.61 4.5 1
30. Šimon Holaň VSE GK 240:00 119 20 85.61 5 0
31. Matěj Všetečka SPA GK 325:40 128 22 85.33 4.05 0
32. Michal Šťastný HBR GK 51:24 44 8 84.62 9.34 0
33. Jan Kalkus TAB GK 240:00 131 24 84.52 6 0
34. Vojtěch Pokorný HBR GK 60:00 32 6 84.21 6 0
35. Šimon David VSE GK 124:14 63 12 84 5.8 0
36. Ondřej Maňák KVA GK 95:53 36 7 83.72 4.38 0
37. Ondřej Večeřa ZLN GK 326:40 97 19 83.62 3.49 1
38. Filip Luňák MHK GK 178:51 68 14 82.93 4.7 0
39. Oliver Pinc LIT GK 191:44 57 12 82.61 3.76 0
40. Patrik Beneš HBR GK 308:36 201 43 82.38 8.36 0
41. Filip Lahoda SPA GK 94:20 44 10 81.48 6.36 0
42. Jakub Makar WAR GK 245:49 110 25 81.48 6.1 0
43. Ondřej Slavík WAR GK 122:31 39 10 79.59 4.9 0
44. Alex Bartoš TRI GK 174:02 34 9 79.07 3.1 0
45. Tobiáš Ořechovský VIT GK 182:28 17 5 77.27 1.64 0
46. Adam Barchánek SLA GK 166:34 44 14 75.86 5.04 0
47. Matyáš Jurečka MDS GK 330:39 144 47 75.39 8.53 0

Související dokumenty:


Související články:

9. třída: Dynamo, Boleslav či Kometa si zastřílely. První porážka Jihlavy
V nejvyšší soutěži devátých tříd pokračují v krasojízdě mladíci Liberce a brněnské Komety, kteří mají z úvodních pěti kol plný počet bodů. Na čele skupiny A vystřídala plzeňská Škoda soka z Karlových Varů. Nejvyšší triumf si připsaly Pardubice, které nad Havlíčkovým Brodem zvítězily rozdílem jedenácti branek.
9. třída: První výhry pro mladíky Sparty a Zlína. Liberec zatím dominuje
Už jen jeden celek čeká v Extralize devátých tříd na první body. Je jím Havlíčkův Brod, zatímco pražská Sparta i zlínští Berani zaznamenali ve čtvrtém kole soutěže premiérové výhry. Bez porážky pokračují Karlovy Vary, Liberec, Kometa Brno a Jihlava.
9. třída: Energie, Slavia či Vítkovice vyhrály derby. Husarský kousek Liberce
Hned druhý týden Extraligy devátých tříd přinesl dvě kola během dvou dnů. Suverénně nejlepší třetinu s devíti brankami předvedli mladí hokejisté Liberce, nejlepší obrat ze čtyřbrankového manka zase hokejisté Jihlavy. Kromě Tygrů se na čele skupin usídlily Karlovy Vary a Vítkovice.
Devíti zápasy vypukla extraliga deváťáků. Venku uspěli jen Piráti
Úvodní kolo má za sebou nově vyčleněná nejvyšší soutěž devátých tříd. Ještě před startem školního roku se v extralize stihlo odehrát devět zápasů, které vynesly úvodní body domácím týmům – jen s jedinou výjimkou.
Extraliga 9. tříd se osamostatnila, vypukne ještě před startem školního roku
Dřív, než usednou do školních lavic, čeká start ostrého soutěžního ročníku na hokejisty z Extraligy devátých tříd. Ta se po minulé sezoně oddělila od druhé nejvyšší soutěže, systémem nicméně kopíruje loňské nadstavby. Skupiny však mají jiné složení a výrazně odlišné budou i vyřazovací boje.
Formát mládežnických soutěží pro sezonu 2023/24
Výkonný výbor Českého hokeje na svém jednání probíral podobu mládežnicích soutěží v následující sezoně 2023/24. Sportovní oddělení Českého hokeje prezentovalo výkonnému výboru analýzu odchodů českých mládežnických hokejistů do zahraničí v letech 2015-2023 a srovnání systémů soutěží a věkových kategorií u nás a v zahraničí.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.