Extraliga 9. tříd 2023/24 (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej

1. část:

- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“, 8 družstev ve skupině „C“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
a) - O pořadí v play-off:

- skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O účast v play-off:

- skupina „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „G“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část:
a) - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd:

- všechna družstva účastnící se části 2a) - „O pořadí v play-off“ a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. a 2. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. a 2. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na 2 vítězná utkání, finále na 3 vítězná utkání (2-14 utkání).

Pro účely určení pořadí družstev pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po

části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 7. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 2. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 8. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 7. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 8. místě.

Pro sestavení dvojic v osmifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ atd.

Pro sestavování dvojic ve čtvrtfinále, semifinále a finále platí, že družstvo s nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“, družstvo s druhým nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s druhým nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Pořadí družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

V osmifinále, čtvrtfinále a v semifinále platí, že se první utkání hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe. Ve finále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd v sezóně 2023-2024“.

b) - O udržení v extralize 9. tříd:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. a 6. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. a 6. místě sehrají jedno kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 6. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 6. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2b) - „O účast v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O účast v play-off“ hůře. Poražená družstva z této části soutěže sestupují do ligy 9. tříd.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“ a části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku narození 2009. Hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří vroce, vněmž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky věkové kategorie dorostu, tj. hráčky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.
 5. V utkáních části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke

   dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže extraliga 9. tříd v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži extraliga 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže extraliga 9. tříd,

  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd a utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
 6. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 8. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže liga 9. tříd do Klubu.
 7. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 9. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě a která jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull Salzburg povinen zajistit na své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu v místě konání utkání a dále hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně vynaložené náklady na dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.
 10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 14. Ze soutěže extraliga 9. tříd se dle čl. 7 odst. 7. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2009, a to:
 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do extraligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd,
 • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
01.09.2023 16:30 1. 8001 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 4:1 »
20.09.2023 16:40 1. 8002 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 6:2 »
02.09.2023 14:00 1. 8003 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 0:2 »
20.09.2023 12:00 1. 8004 HC Motor České Budějovice EC Red Bull Salzburg 4:2 »
08.09.2023 17:30 2. 8005 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 5:3 »
08.09.2023 16:45 2. 8006 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:4 sn »
08.09.2023 17:25 2. 8007 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:11 »
08.09.2023 18:00 2. 8008 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 5:4 »
09.09.2023 17:10 3. 8009 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 5:2 »
09.09.2023 13:00 3. 8010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
09.09.2023 18:15 3. 8011 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 4:5 »
09.09.2023 13:00 3. 8012 Piráti Chomutov EC Red Bull Salzburg 1:6 »
16.09.2023 16:30 4. 8013 HC Litvínov Piráti Chomutov 3:2 p »
16.09.2023 11:00 4. 8014 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 7:4 p »
16.09.2023 13:30 4. 8015 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 6:5 sn »
14.09.2023 15:10 4. 8016 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 1:5 »
23.09.2023 13:00 5. 8017 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 8:3 »
23.09.2023 12:30 5. 8018 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 1:3 »
24.11.2023 17:15 5. 8019 EC Red Bull Salzburg HC Energie Karlovy Vary 2:5 p »
23.09.2023 11:15 5. 8020 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 2:1 sn »
28.09.2023 16:00 6. 8021 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:3 »
28.09.2023 14:00 6. 8022 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 7:6 »
29.09.2023 16:25 6. 8023 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 2:3 »
28.09.2023 12:30 6. 8024 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
30.09.2023 15:45 7. 8025 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:2 »
30.09.2023 13:00 7. 8026 HC ŠKODA PLZEŇ EC Red Bull Salzburg 6:5 »
30.09.2023 13:00 7. 8027 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 1:3 »
30.09.2023 12:40 7. 8028 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
07.10.2023 10:00 8. 8029 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 4:5 »
08.12.2023 18:40 8. 8030 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 8:5 »
07.10.2023 12:00 8. 8031 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:4 »
06.10.2023 15:00 8. 8032 EC Red Bull Salzburg HC Motor České Budějovice 2:5 p »
13.10.2023 15:00 9. 8033 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 4:7 »
17.01.2024 12:00 9. 8034 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 4:3 »
13.10.2023 17:00 9. 8035 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 9:1 »
13.10.2023 16:25 9. 8036 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:6 »
14.10.2023 16:00 10. 8037 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 3:2 »
14.10.2023 14:00 10. 8038 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 »
14.10.2023 16:10 10. 8039 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 1:6 »
14.10.2023 12:00 10. 8040 Piráti Chomutov EC Red Bull Salzburg 1:4 »
21.10.2023 12:30 11. 8041 Piráti Chomutov HC Litvínov 3:2 »
18.11.2023 12:40 11. 8042 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 4:5 p »
21.10.2023 12:30 11. 8043 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 4:5 »
21.10.2023 14:45 11. 8044 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 8:1 »
27.10.2023 15:00 12. 8045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:9 »
27.10.2023 16:40 12. 8046 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 1:2 »
27.10.2023 16:55 12. 8047 HC Energie Karlovy Vary EC Red Bull Salzburg 5:3 »
31.10.2023 17:25 12. 8048 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 1:4 »
05.12.2023 17:30 13. 8049 Rytíři Kladno HC Litvínov 4:7 »
28.10.2023 14:25 13. 8050 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:5 »
28.10.2023 14:40 13. 8051 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 1:4 »
28.10.2023 14:45 13. 8052 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 »
03.11.2023 17:30 14. 8053 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:3 »
03.11.2023 17:10 14. 8054 HC ŠKODA PLZEŇ EC Red Bull Salzburg 6:0 »
17.10.2023 14:25 14. 8055 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 2:4 »
03.11.2023 16:55 14. 8056 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 11:4 »
04.11.2023 12:15 15. 8057 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 6:4 »
30.12.2023 16:40 15. 8058 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 6:2 »
04.11.2023 14:55 15. 8059 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 4:1 »
04.11.2023 11:30 15. 8060 HC Motor České Budějovice EC Red Bull Salzburg 0:5 k »
10.12.2023 17:15 16. 8061 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 6:2 »
13.11.2023 16:00 16. 8062 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:2 p »
10.11.2023 17:25 16. 8063 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 3:9 »
10.11.2023 16:55 16. 8064 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 4:1 »
11.11.2023 14:25 17. 8065 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 2:1 p »
11.11.2023 15:25 17. 8066 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 5:2 »
11.11.2023 12:15 17. 8067 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 5:0 »
05.01.2024 17:15 17. 8068 EC Red Bull Salzburg Piráti Chomutov 5:6 sn »
17.11.2023 15:00 18. 8069 HC Litvínov Piráti Chomutov 2:6 »
17.11.2023 17:25 18. 8070 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 3:8 »
17.11.2023 13:30 18. 8071 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 2:3 »
17.11.2023 13:40 18. 8072 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
25.11.2023 15:25 19. 8073 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 6:0 »
25.11.2023 15:00 19. 8074 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 5:2 »
25.11.2023 11:00 19. 8075 EC Red Bull Salzburg HC Energie Karlovy Vary 5:6 p »
25.11.2023 12:30 19. 8076 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 8:3 »
02.12.2023 16:00 20. 8077 HC Litvínov Rytíři Kladno 1:4 »
02.12.2023 17:30 20. 8078 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 3:2 »
02.12.2023 14:00 20. 8079 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 3:4 p »
02.12.2023 11:00 20. 8080 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 1:5 »
07.12.2023 16:00 21. 8081 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 4:2 »
08.12.2023 11:00 21. 8082 EC Red Bull Salzburg HC ŠKODA PLZEŇ 2:8 p »
09.12.2023 11:15 21. 8083 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:0 »
09.12.2023 11:40 21. 8084 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 5:0 k »
01.12.2023 17:30 22. 8085 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
15.12.2023 17:25 22. 8086 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 5:6 p »
15.12.2023 16:30 22. 8087 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
20.12.2023 17:15 22. 8088 EC Red Bull Salzburg HC Motor České Budějovice 5:1 »
11.12.2023 15:15 23. 8089 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 7:3 p »
14.12.2023 16:00 23. 8090 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 2:1 p »
16.12.2023 16:10 23. 8091 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 7:3 »
05.01.2024 14:00 23. 8092 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 2:3 p »
06.01.2024 13:00 24. 8093 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 2:3 »
06.01.2024 13:30 24. 8094 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 3:4 »
06.01.2024 12:55 24. 8095 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 6:4 »
06.01.2024 13:45 24. 8096 EC Red Bull Salzburg Piráti Chomutov 1:3 »
11.01.2024 10:30 25. 8097 Piráti Chomutov HC Litvínov 5:3 »
15.09.2023 17:15 25. 8098 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 4:3 p »
12.01.2024 16:00 25. 8099 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 1:10 »
12.01.2024 16:00 25. 8100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 7:4 »
13.01.2024 18:30 26. 8101 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:3 »
13.01.2024 12:10 26. 8102 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 4:3 sn »
26.01.2024 16:55 26. 8103 HC Energie Karlovy Vary EC Red Bull Salzburg 6:4 »
13.01.2024 13:55 26. 8104 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 3:10 »
20.01.2024 13:55 27. 8105 Rytíři Kladno HC Litvínov 4:1 »
19.01.2024 14:00 27. 8106 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 1:8 »
03.12.2023 11:00 27. 8107 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 2:4 p »
17.12.2023 10:00 27. 8108 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
28.01.2024 13:00 28. 8109 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 5:6 p »
07.12.2023 17:15 28. 8110 EC Red Bull Salzburg HC ŠKODA PLZEŇ 6:2 p »
28.01.2024 18:30 28. 8111 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 1:2 p »
28.01.2024 16:00 28. 8112 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 5:3 »
02.09.2023 12:00 1. 8113 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 11:0 »
02.09.2023 16:00 1. 8114 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 4:1 »
02.09.2023 12:30 1. 8115 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 5:4 »
02.09.2023 15:00 1. 8116 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 4:0 »
08.09.2023 15:00 2. 8117 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:8 »
08.09.2023 15:00 2. 8118 HC Tábor HC Slavia Praha 6:2 »
08.09.2023 16:00 2. 8119 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 6:4 »
08.09.2023 16:30 2. 8120 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 5:2 »
09.09.2023 14:45 3. 8121 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 7:2 »
09.09.2023 12:00 3. 8122 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 1:12 »
09.09.2023 17:00 3. 8123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 7:5 »
09.09.2023 15:15 3. 8124 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 6:1 »
16.09.2023 12:15 4. 8125 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 3:6 »
16.09.2023 15:30 4. 8126 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 6:3 »
16.09.2023 15:00 4. 8127 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 9:2 »
06.10.2023 17:30 4. 8128 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 7:1 »
23.09.2023 11:15 5. 8129 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 12:1 »
23.09.2023 17:00 5. 8130 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 3:9 »
23.09.2023 15:15 5. 8131 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 2:5 »
23.09.2023 15:30 5. 8132 HC Tábor HC Sparta Praha 4:7 »
28.09.2023 12:55 6. 8133 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 1:6 »
28.09.2023 16:30 6. 8134 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 6:3 »
28.09.2023 16:00 6. 8135 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 0:2 »
28.09.2023 16:45 6. 8136 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 1:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8137 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 7:3 »
30.09.2023 15:30 7. 8138 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
30.09.2023 15:30 7. 8139 HC Tábor BK Mladá Boleslav 3:6 »
30.09.2023 12:30 7. 8140 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:7 »
07.10.2023 13:30 8. 8141 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 0:9 »
07.10.2023 12:15 8. 8142 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:4 »
07.10.2023 15:45 8. 8143 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
07.10.2023 15:30 8. 8144 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 1:5 »
13.10.2023 16:45 9. 8145 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 7:4 »
13.10.2023 18:00 9. 8146 HC Slavia Praha HC Tábor 1:0 »
13.10.2023 16:15 9. 8147 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 4:6 »
13.10.2023 18:00 9. 8148 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:5 »
14.10.2023 11:10 10. 8149 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 1:8 »
14.10.2023 13:45 10. 8150 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 1:2 »
14.10.2023 12:15 10. 8151 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 6:0 »
14.10.2023 12:15 10. 8152 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 6:11 »
21.10.2023 15:45 11. 8153 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 4:0 »
21.10.2023 15:30 11. 8154 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 3:6 »
21.10.2023 12:00 11. 8155 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 5:1 »
21.10.2023 15:15 11. 8156 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 3:4 p »
27.10.2023 11:25 12. 8157 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 3:9 »
24.10.2023 16:00 12. 8158 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 2:3 »
27.10.2023 16:30 12. 8159 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 3:4 p »
27.10.2023 16:15 12. 8160 HC Sparta Praha HC Tábor 5:4 p »
28.10.2023 12:30 13. 8161 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 7:2 »
28.10.2023 14:30 13. 8162 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 2:5 »
28.10.2023 12:00 13. 8163 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 1:5 »
28.10.2023 18:45 13. 8164 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
03.11.2023 13:30 14. 8165 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 4:3 p »
03.11.2023 17:00 14. 8166 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 3:4 sn »
03.11.2023 17:30 14. 8167 BK Mladá Boleslav HC Tábor 6:1 »
03.11.2023 16:30 14. 8168 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 7:1 »
07.12.2023 16:30 15. 8169 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 5:1 »
04.11.2023 16:15 15. 8170 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 1:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8171 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 11:0 »
04.11.2023 18:45 15. 8172 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 6:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8173 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 2:3 »
10.11.2023 13:30 16. 8174 HC Tábor HC Slavia Praha 2:8 »
10.11.2023 18:00 16. 8175 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 5:1 »
10.11.2023 16:30 16. 8176 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 4:3 »
11.11.2023 12:00 17. 8177 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 12:2 »
11.11.2023 14:00 17. 8178 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 3:7 »
11.11.2023 13:30 17. 8179 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 2:4 »
11.11.2023 12:00 17. 8180 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 8:1 »
17.11.2023 10:15 18. 8181 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 1:6 »
21.12.2023 18:45 18. 8182 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 2:7 »
17.11.2023 16:00 18. 8183 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 7:6 »
17.11.2023 12:00 18. 8184 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
25.11.2023 12:00 19. 8185 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 11:0 »
25.11.2023 15:15 19. 8186 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 5:0 »
25.11.2023 15:30 19. 8187 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 4:8 »
25.11.2023 12:15 19. 8188 HC Tábor HC Sparta Praha 2:3 »
02.12.2023 12:00 20. 8189 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 2:8 »
14.01.2024 17:00 20. 8190 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 5:4 sn »
02.12.2023 16:00 20. 8191 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 5:3 »
02.12.2023 18:45 20. 8192 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 3:0 »
09.12.2023 18:45 21. 8193 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 2:1 »
09.12.2023 12:15 21. 8194 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 4:5 p »
09.12.2023 14:45 21. 8195 HC Tábor BK Mladá Boleslav 1:9 »
09.12.2023 12:30 21. 8196 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 0:3 »
15.12.2023 15:00 22. 8197 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 1:11 »
15.12.2023 16:30 22. 8198 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 4:5 »
15.12.2023 19:00 22. 8199 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 3:10 »
15.12.2023 16:15 22. 8200 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 4:5 »
16.12.2023 12:00 23. 8201 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 12:0 »
16.12.2023 14:30 23. 8202 HC Slavia Praha HC Tábor 3:1 »
16.12.2023 16:30 23. 8203 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 2:3 »
16.12.2023 12:00 23. 8204 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:4 p »
06.01.2024 17:00 24. 8205 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 1:4 »
06.01.2024 14:30 24. 8206 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 5:1 »
06.01.2024 15:45 24. 8207 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 3:4 p »
06.01.2024 11:30 24. 8208 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 2:7 »
12.01.2024 19:00 25. 8209 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 5:2 »
12.01.2024 15:00 25. 8210 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 4:0 »
12.01.2024 18:00 25. 8211 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 4:3 »
12.01.2024 17:00 25. 8212 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 6:5 »
14.01.2024 13:10 26. 8213 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
13.01.2024 15:00 26. 8214 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 5:4 »
13.01.2024 15:15 26. 8215 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 3:4 »
13.01.2024 15:30 26. 8216 HC Sparta Praha HC Tábor 6:0 »
17.01.2024 18:00 27. 8217 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 4:3 »
18.01.2024 16:00 27. 8218 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 0:5 »
20.01.2024 12:00 27. 8219 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 5:3 »
20.01.2024 15:00 27. 8220 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 4:1 »
28.01.2024 12:30 28. 8221 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 0:14 »
28.01.2024 16:00 28. 8222 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 6:3 »
28.01.2024 12:00 28. 8223 BK Mladá Boleslav HC Tábor 2:3 »
28.01.2024 18:15 28. 8224 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 2:3 »
02.09.2023 14:30 1. 8225 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 12:1 »
02.09.2023 12:00 1. 8226 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 3:1 »
17.09.2023 13:00 1. 8227 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 5:3 »
02.09.2023 14:30 1. 8228 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 6:0 »
08.09.2023 16:00 2. 8229 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 4:3 p »
08.09.2023 18:45 2. 8230 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 7:8 p »
08.09.2023 17:30 2. 8231 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 2:7 »
08.09.2023 17:30 2. 8232 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 1:4 »
09.09.2023 13:15 3. 8233 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 6:3 »
09.09.2023 16:30 3. 8234 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 5:4 »
09.09.2023 17:45 3. 8235 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 4:1 »
09.09.2023 13:40 3. 8236 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 5:6 »
16.09.2023 14:00 4. 8237 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:5 »
16.09.2023 13:00 4. 8238 Berani Zlín HCM Warriors Brno 6:3 »
16.09.2023 16:30 4. 8239 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 2:3 p »
16.09.2023 13:00 4. 8240 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 3:5 »
23.09.2023 15:45 5. 8241 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 9:1 »
23.09.2023 16:00 5. 8242 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 p »
23.09.2023 13:40 5. 8243 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 3:6 »
23.09.2023 13:30 5. 8244 Valašský hokejový klub Berani Zlín 0:5 »
28.09.2023 15:30 6. 8245 HK MD Šumperk Berani Zlín 3:9 »
28.09.2023 15:30 6. 8246 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 9:2 »
28.09.2023 14:45 6. 8247 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 6:5 sn »
28.09.2023 18:30 6. 8248 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 5:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8249 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 9:2 »
30.09.2023 13:40 7. 8250 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 3:6 »
08.12.2023 16:45 7. 8251 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 4:5 »
30.09.2023 13:30 7. 8252 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 7:6 sn »
07.10.2023 12:30 8. 8253 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 5:8 »
07.10.2023 13:00 8. 8254 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
08.10.2023 14:15 8. 8255 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 7:6 »
07.10.2023 13:40 8. 8256 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 2:7 »
13.10.2023 16:00 9. 8257 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 3:1 »
13.10.2023 18:30 9. 8258 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 6:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8259 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 12:1 »
13.10.2023 15:00 9. 8260 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 1:4 »
14.10.2023 17:00 10. 8261 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 2:5 »
14.10.2023 16:00 10. 8262 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 7:8 »
14.10.2023 12:30 10. 8263 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 2:1 »
14.10.2023 12:45 10. 8264 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 5:1 »
21.10.2023 12:45 11. 8265 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 6:2 »
21.10.2023 13:40 11. 8266 HCM Warriors Brno Berani Zlín 5:7 »
21.10.2023 14:30 11. 8267 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:3 »
18.10.2023 17:00 11. 8268 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 9:1 »
27.10.2023 16:00 12. 8269 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 4:7 »
25.10.2023 17:45 12. 8270 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:4 »
27.10.2023 16:00 12. 8271 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 11:3 »
27.10.2023 11:00 12. 8272 Berani Zlín Valašský hokejový klub 4:2 »
28.10.2023 13:45 13. 8273 Berani Zlín HK MD Šumperk 9:2 »
28.10.2023 12:45 13. 8274 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 5:11 »
28.10.2023 11:25 13. 8275 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 1:7 »
28.10.2023 14:30 13. 8276 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:6 »
02.11.2023 16:00 14. 8277 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 5:2 »
02.11.2023 15:00 14. 8278 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 12:2 »
03.11.2023 15:45 14. 8279 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 6:0 »
03.11.2023 16:00 14. 8280 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 4:3 »
04.11.2023 12:30 15. 8281 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 14:2 »
04.11.2023 17:00 15. 8282 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:3 »
05.11.2023 12:15 15. 8283 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 10:1 »
04.11.2023 17:00 15. 8284 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 3:0 »
10.11.2023 16:00 16. 8285 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 5:0 k »
10.11.2023 18:45 16. 8286 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 2:1 sn »
10.11.2023 17:00 16. 8287 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 0:5 k »
10.11.2023 18:15 16. 8288 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 8:5 »
11.11.2023 16:00 17. 8289 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 5:3 »
11.11.2023 12:15 17. 8290 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 6:7 p »
19.12.2023 17:00 17. 8291 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 2:4 »
11.11.2023 13:40 17. 8292 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 1:0 »
18.11.2023 12:00 18. 8293 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 4:7 »
30.11.2023 17:00 18. 8294 Berani Zlín HCM Warriors Brno 3:2 p »
17.11.2023 12:15 18. 8295 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 3:4 sn »
29.11.2023 18:00 18. 8296 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 2:4 »
25.11.2023 17:30 19. 8297 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 10:0 »
25.11.2023 18:45 19. 8298 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:4 »
25.11.2023 13:40 19. 8299 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 0:11 »
25.11.2023 13:00 19. 8300 Valašský hokejový klub Berani Zlín 2:4 »
07.12.2023 16:00 20. 8301 HK MD Šumperk Berani Zlín 2:4 »
02.12.2023 12:30 20. 8302 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 7:4 »
02.12.2023 16:00 20. 8303 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 3:2 »
03.12.2023 12:00 20. 8304 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 10:3 »
09.12.2023 14:30 21. 8305 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 4:3 »
09.12.2023 13:40 21. 8306 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 2:6 »
09.12.2023 12:45 21. 8307 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 2:7 »
09.12.2023 10:45 21. 8308 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 3:4 p »
14.12.2023 17:00 22. 8309 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 4:5 p »
15.12.2023 10:00 22. 8310 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 3:4 »
15.12.2023 18:45 22. 8311 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 3:15 »
15.12.2023 17:10 22. 8312 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 3:5 »
16.12.2023 14:10 23. 8313 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 4:2 »
16.12.2023 15:00 23. 8314 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 9:1 »
07.01.2024 12:00 23. 8315 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 8:4 »
16.12.2023 16:15 23. 8316 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:6 »
06.01.2024 13:15 24. 8317 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 2:5 »
06.01.2024 16:00 24. 8318 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 5:4 »
06.01.2024 14:30 24. 8319 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 1:3 »
06.01.2024 12:00 24. 8320 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 6:1 »
12.01.2024 16:00 25. 8321 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 4:3 »
12.01.2024 17:10 25. 8322 HCM Warriors Brno Berani Zlín 1:4 »
12.01.2024 16:00 25. 8323 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 4:2 »
16.01.2024 17:30 25. 8324 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 6:4 »
13.01.2024 14:00 26. 8325 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 4:7 »
13.01.2024 13:45 26. 8326 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 5:4 »
13.01.2024 12:00 26. 8327 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 2:0 »
13.01.2024 13:00 26. 8328 Berani Zlín Valašský hokejový klub 5:1 »
19.01.2024 17:30 27. 8329 Berani Zlín HK MD Šumperk 8:2 »
20.01.2024 12:30 27. 8330 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 5:4 p »
20.01.2024 11:25 27. 8331 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 2:16 »
17.01.2024 16:00 27. 8332 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:2 »
28.01.2024 14:15 28. 8333 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 1:3 »
27.01.2024 15:30 28. 8334 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 5:1 »
10.01.2024 17:45 28. 8335 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 0:3 »
28.01.2024 12:00 28. 8336 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 7:1 »
03.02.2024 16:00 1. 8337 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 4:0 »
03.02.2024 17:10 1. 8338 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 5:2 »
27.02.2024 12:45 1. 8339 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 5:2 »
29.02.2024 17:15 2. 8340 Piráti Chomutov Bílí Tygři Liberec 3:5 »
09.02.2024 17:30 2. 8341 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 1:3 »
09.02.2024 17:00 2. 8342 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
11.02.2024 13:00 3. 8343 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 3:4 »
11.02.2024 12:00 3. 8344 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
10.02.2024 18:00 3. 8345 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 2:1 p »
16.02.2024 15:00 4. 8346 Piráti Chomutov BK Mladá Boleslav 1:5 »
16.02.2024 12:30 4. 8347 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 3:5 »
16.02.2024 16:00 4. 8348 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 8:1 »
18.02.2024 12:00 5. 8349 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 11:2 »
18.02.2024 12:00 5. 8350 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 1:11 »
17.02.2024 11:15 5. 8351 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 1:0 p »
23.02.2024 16:30 6. 8352 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
23.02.2024 16:00 6. 8353 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 3:4 p »
23.02.2024 17:00 6. 8354 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:1 »
24.02.2024 12:30 7. 8355 Bílí Tygři Liberec Piráti Chomutov 4:2 »
25.02.2024 12:00 7. 8356 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 1:5 »
24.02.2024 15:30 7. 8357 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 5:2 »
01.03.2024 16:00 8. 8358 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 6:3 »
02.03.2024 16:15 8. 8359 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 2:1 »
02.03.2024 15:30 8. 8360 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:3 »
08.03.2024 15:00 9. 8361 BK Mladá Boleslav Piráti Chomutov 0:0 »
08.03.2024 17:00 9. 8362 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
08.03.2024 17:00 9. 8363 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
10.03.2024 12:00 10. 8364 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 0:0 »
10.03.2024 11:30 10. 8365 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 0:0 »
09.03.2024 12:15 10. 8366 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 0:0 »
03.02.2024 15:30 1. 8367 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 8:3 »
03.02.2024 18:30 1. 8368 HC Slavia Praha HC Dukla Jihlava 6:2 »
03.02.2024 16:00 1. 8369 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:5 »
09.02.2024 16:00 2. 8370 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 4:6 »
09.02.2024 17:00 2. 8371 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 8:3 »
09.02.2024 17:00 2. 8372 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 4:5 p »
11.02.2024 16:00 3. 8373 HC Slavia Praha Berani Zlín 4:5 p »
11.02.2024 14:15 3. 8374 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 6:7 »
11.02.2024 17:15 3. 8375 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 5:1 »
15.02.2024 17:00 4. 8376 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 4:2 »
16.02.2024 17:00 4. 8377 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 3:5 »
16.02.2024 15:00 4. 8378 HC Slavia Praha HC Oceláři Třinec 4:2 »
18.02.2024 18:30 5. 8379 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 7:2 »
18.02.2024 16:00 5. 8380 HC KOMETA BRNO HC Slavia Praha 3:7 »
17.02.2024 14:30 5. 8381 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 0:4 »
23.02.2024 16:00 6. 8382 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 7:5 »
23.02.2024 14:15 6. 8383 HC Dukla Jihlava HC Slavia Praha 3:7 »
23.02.2024 16:15 6. 8384 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 1:6 »
25.02.2024 12:15 7. 8385 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 9:1 »
24.02.2024 14:30 7. 8386 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 1:10 »
25.02.2024 12:00 7. 8387 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
02.03.2024 13:00 8. 8388 Berani Zlín HC Slavia Praha 4:3 p »
01.03.2024 17:00 8. 8389 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 4:2 »
02.03.2024 16:45 8. 8390 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:4 sn »
08.03.2024 14:30 9. 8391 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 0:0 »
08.03.2024 16:00 9. 8392 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
08.03.2024 16:30 9. 8393 HC Oceláři Třinec HC Slavia Praha 0:0 »
10.03.2024 12:45 10. 8394 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 0:0 »
10.03.2024 12:00 10. 8395 HC Slavia Praha HC KOMETA BRNO 0:0 »
09.03.2024 12:00 10. 8396 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 0:0 »
03.02.2024 17:10 1. 8397 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 3:2 »
03.02.2024 11:55 1. 8398 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 2:4 »
29.02.2024 15:00 1. 8399 HC Litvínov HC Tábor 2:3 »
25.02.2024 11:00 2. 8400 EC Red Bull Salzburg HC Tábor 8:1 »
09.02.2024 18:00 2. 8401 HC Sparta Praha HC Litvínov 4:3 »
09.02.2024 16:40 2. 8402 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 8:1 »
01.03.2024 17:25 3. 8403 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 2:10 »
11.02.2024 12:00 3. 8404 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 2:4 »
11.02.2024 12:15 3. 8405 HC Tábor HC Sparta Praha 0:5 »
17.02.2024 11:00 4. 8406 EC Red Bull Salzburg HC Sparta Praha 1:2 p »
16.02.2024 13:25 4. 8407 HC Pilsen Wolves HC Tábor 2:1 »
16.02.2024 17:25 4. 8408 Rytíři Kladno HC Litvínov 2:3 sn »
18.02.2024 11:00 5. 8409 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 9:2 »
18.02.2024 15:15 5. 8410 HC Tábor Rytíři Kladno 9:5 »
18.02.2024 13:30 5. 8411 HC Sparta Praha HC Pilsen Wolves 5:1 »
23.02.2024 16:00 6. 8412 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 3:4 »
23.02.2024 16:30 6. 8413 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 4:3 »
23.02.2024 18:30 6. 8414 HC Tábor HC Litvínov 4:3 »
05.03.2024 19:00 7. 8415 HC Tábor EC Red Bull Salzburg 0:0 »
25.02.2024 12:30 7. 8416 HC Litvínov HC Sparta Praha 3:5 »
25.02.2024 13:00 7. 8417 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 3:7 »
03.03.2024 11:00 8. 8418 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 0:0 »
03.03.2024 15:55 8. 8419 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 0:0 »
02.03.2024 15:45 8. 8420 HC Sparta Praha HC Tábor 6:0 »
09.03.2024 12:30 9. 8421 HC Sparta Praha EC Red Bull Salzburg 0:0 »
08.03.2024 13:45 9. 8422 HC Tábor HC Pilsen Wolves 0:0 »
08.03.2024 15:00 9. 8423 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:0 »
10.03.2024 11:00 10. 8424 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 0:0 »
10.03.2024 13:10 10. 8425 Rytíři Kladno HC Tábor 0:0 »
10.03.2024 11:10 10. 8426 HC Pilsen Wolves HC Sparta Praha 0:0 »
21.02.2024 16:15 1. 8427 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. 5:3 »
03.02.2024 11:40 1. 8428 HCM Warriors Brno BK Havlíčkův Brod 3:6 »
03.02.2024 12:30 1. 8429 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 3:7 »
09.02.2024 17:30 2. 8430 Mountfield HK, a.s. HK MD Šumperk 8:2 »
09.02.2024 15:00 2. 8431 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 2:4 »
03.03.2024 11:00 2. 8432 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 0:0 »
05.03.2024 16:25 3. 8433 HCM Warriors Brno Mountfield HK, a.s. 0:0 »
11.02.2024 12:00 3. 8434 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 3:10 »
11.02.2024 13:30 3. 8435 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 1:6 »
16.02.2024 15:00 4. 8436 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 7:1 »
16.02.2024 16:45 4. 8437 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 12:0 »
16.02.2024 16:00 4. 8438 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 3:4 »
06.03.2024 16:15 5. 8439 Valašský hokejový klub Mountfield HK, a.s. 0:0 »
29.02.2024 16:00 5. 8440 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 2:5 »
18.02.2024 12:00 5. 8441 BK Havlíčkův Brod HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
23.02.2024 17:30 6. 8442 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 5:6 sn »
23.02.2024 15:00 6. 8443 BK Havlíčkův Brod HCM Warriors Brno 2:6 »
23.02.2024 16:00 6. 8444 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 2:6 »
25.02.2024 14:45 7. 8445 HK MD Šumperk Mountfield HK, a.s. 2:7 »
25.02.2024 12:00 7. 8446 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 7:1 »
25.02.2024 12:10 7. 8447 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 5:4 »
02.03.2024 12:00 8. 8448 Mountfield HK, a.s. HCM Warriors Brno 3:1 »
02.03.2024 13:00 8. 8449 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 4:2 »
02.03.2024 11:10 8. 8450 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 3:6 »
08.03.2024 15:00 9. 8451 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:0 »
08.03.2024 16:00 9. 8452 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
08.03.2024 17:30 9. 8453 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 0:0 »
10.03.2024 12:00 10. 8454 Mountfield HK, a.s. Valašský hokejový klub 0:0 »
10.03.2024 12:25 10. 8455 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 0:0 »
10.03.2024 12:00 10. 8456 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Havlíčkův Brod 0:0 »

Extraliga 9. tříd sk. A 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Energie Karlovy Vary 28 21 3 0 4 138:81 69
2 HC ŠKODA PLZEŇ 28 22 0 1 5 151:65 67
3 HC Motor České Budějovice 28 12 3 3 10 93:95 45
4 Piráti Chomutov 28 11 4 3 10 88:85 44
5 EC Red Bull Salzburg 28 13 1 2 12 116:104 43
6 HC Pilsen Wolves 28 7 4 2 15 77:101 31
7 Rytíři Kladno 28 7 0 3 18 86:155 24
8 HC Litvínov 28 3 1 2 22 67:130 13

Extraliga 9. tříd sk. B 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Bílí Tygři Liberec 28 20 2 1 5 158:68 65
2 HC Slavia Praha 28 18 1 1 8 117:83 57
3 BK Mladá Boleslav 28 17 1 1 9 129:75 54
4 HC DYNAMO PARDUBICE 28 15 1 2 10 127:101 49
5 HC Sparta Praha 28 14 1 1 12 107:96 45
6 Mountfield HK, a.s. 28 13 2 1 12 121:101 44
7 HC Tábor 28 6 0 2 20 77:147 20
8 BK Havlíčkův Brod 28 0 1 0 27 41:206 2

Extraliga 9. tříd - O účast v play-off - sk. F 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Sparta Praha 8 7 1 0 0 35:13 23
2 HC Pilsen Wolves 7 6 0 0 1 29:17 18
3 EC Red Bull Salzburg 6 3 0 1 2 33:14 10
4 HC Tábor 7 3 0 0 4 18:31 9
5 HC Litvínov 7 0 1 0 6 18:31 2
6 Rytíři Kladno 7 0 0 1 6 18:45 1

Extraliga 9. tříd - O pořadí v play-off - sk. D 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC ŠKODA PLZEŇ 8 6 1 0 1 45:19 20
2 HC Energie Karlovy Vary 8 5 1 0 2 27:17 17
3 Bílí Tygři Liberec 8 5 1 0 2 25:26 17
4 HC Motor České Budějovice 8 3 0 0 5 24:27 9
5 BK Mladá Boleslav 8 2 0 3 3 17:20 9
6 Piráti Chomutov 8 0 0 0 8 17:46 0

Extraliga 9. tříd - O účast v play-off - sk. G 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC VÍTKOVICE RIDERA 7 5 1 0 1 44:19 17
2 Mountfield HK, a.s. 6 4 0 1 1 33:17 13
3 Valašský hokejový klub 7 4 0 0 3 29:29 12
4 HCM Warriors Brno 6 3 0 0 3 23:21 9
5 BK Havlíčkův Brod 8 2 0 0 6 22:37 6
6 HK MD Šumperk 8 2 0 0 6 22:50 6

Extraliga 9. tříd - O pořadí v play-off - sk. E 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Slavia Praha 8 4 1 2 1 37:26 16
2 HC DYNAMO PARDUBICE 8 5 0 1 2 38:29 16
3 HC KOMETA BRNO 8 5 0 1 2 38:30 16
4 HC Oceláři Třinec 8 4 0 0 4 44:27 12
5 Berani Zlín 8 2 2 0 4 30:44 10
6 HC Dukla Jihlava 8 0 1 0 7 17:48 2

Extraliga 9. tříd sk. C 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 28 24 0 1 3 200:83 73
2 HC Oceláři Třinec 28 17 3 4 4 173:96 61
3 HC Dukla Jihlava 28 14 3 2 9 109:78 50
4 Berani Zlín 28 15 2 1 10 106:98 50
5 HC VÍTKOVICE RIDERA 28 15 2 0 11 115:93 49
6 Valašský hokejový klub 28 9 2 1 16 93:145 32
7 HCM Warriors Brno 28 3 0 3 22 58:161 12
8 HK MD Šumperk 28 2 1 1 24 73:173 9

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Richard Halaš KOM FO 36 44 49 93 16 62
2 Tomáš Selič KOM FO 36 29 52 81 12 57
3 Eliáš Matoušek PLZ FO 34 38 41 79 26 51
4 Michal Hartl KOM FO 25 55 21 76 4 46
5 Daniel Helis TRI FO 33 37 34 71 26 62
6 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 33 32 35 67 46 48
7 Michal Lazovský TRI FO 32 28 37 65 10 24
8 Tomáš Petrčka KOM FO 33 30 34 64 18 50
9 Kryštof Vrbata MBL FO 33 22 41 63 30 25
10 Nikita Bloch SLZ FO 32 23 39 62 52 16
11 Šimon Janoušek SLA FO 36 24 33 57 24 22
12 Petr Hörnig SLA FO 27 27 30 57 59 25
13 Josef Suchý KVA FO 34 23 33 56 14 38
14 Adam Fizek TRI FO 35 22 34 56 22 33
15 Jan Jäger PIL FO 35 22 33 55 46 0
16 Paul Schuster SLZ FO 31 27 26 53 43 17
17 Matyáš Čančík LIB FO 36 23 29 52 26 42
18 Matouš Slížek SLA FO 35 17 34 51 35 14
19 Matěj Novák MDS FO 36 26 24 50 54 -7
20 Jonáš Marek ZLN FO 34 26 24 50 16 20
21 Martin Sedláček MHK FO 32 25 21 46 28 26
22 Martin Mečl PLZ FO 36 32 13 45 44 30
23 Filip Stupka JIH FO 24 23 21 44 94 17
24 Petr Kubín LIB FO 33 22 22 44 16 24
25 Václav Dostálek MHK FO 33 21 23 44 18 26
26 Adam Šimek ZLN FO 34 19 25 44 12 0
27 Maik Mähler KVA FO 36 21 22 43 20 18
28 Jonáš Vaníček KVA FO 16 14 29 43 37 32
29 Šimon Šejc LIB FO 20 23 19 42 14 23
30 Robin Kavan KOM DE 33 6 36 42 8 60
31 Finn Hauert SLZ FO 32 13 28 41 46 16
32 Dominik Beneš LIB FO 30 19 22 41 67 40
33 Antonín Bobek PLZ FO 32 23 18 41 20 23
34 Lucas Andrejko PCE FO 28 18 23 41 8 19
35 Tadeáš Mikš SLA FO 32 18 23 41 30 9
36 Jan Šubin KLA FO 24 16 24 40 6 -5
37 Viktor Hanák TRI FO 35 22 18 40 6 48
38 Matěj Jindřichovský PCE FO 34 12 28 40 10 13
39 Richard Hangstörfer KOM FO 34 16 23 39 26 22
40 Vilém Smrčka KOM FO 36 10 29 39 20 32
41 František Klíma JIH FO 33 12 26 38 46 13
42 Dominik Drábek PCE FO 21 22 16 38 20 22
43 Melichar Kovář PCE FO 30 17 21 38 6 1
44 Štěpán Nevšímal TAB FO 32 21 17 38 10 4
45 Timur Fedencius MHK FO 34 16 21 37 16 13
46 Jakub Staněk KVA FO 32 24 13 37 4 21
47 Michal Teml PCE FO 33 14 23 37 18 5
48 Antonín Riedl ZLN FO 35 8 29 37 8 13
49 Šimon Flamík WAR FO 34 18 18 36 18 -16
50 Patrik Poláček SPA FO 34 23 13 36 10 8
51 Daniel Kolupaev SPA FO 36 14 22 36 10 19
52 Jaroslav Šedivý MHK FO 31 19 17 36 30 7
53 Marek Sedláček TRI FO 36 19 17 36 12 18
54 Nicolas Novák PCE FO 26 13 23 36 10 3
55 Adam Hlaváček SLA FO 32 11 25 36 14 18
56 Jakub Kučerňák VIT FO 22 15 20 35 10 24
57 Vilém Hartman MBL FO 20 17 18 35 14 19
58 Jakub Kyncl KVA FO 19 15 20 35 12 30
59 Matěj Pospíšil MDS FO 33 14 21 35 16 -22
60 Ivan Gimmler SLZ FO 21 17 17 34 16 17
61 Stanislav Sanejstr LIB DE 24 17 17 34 43 33
62 Marek Kubík KVA DE 32 12 22 34 18 31
63 Peter Zamborsky TRI FO 29 18 16 34 8 17
64 Nikolai Hartmann SLZ FO 31 12 21 33 12 4
65 Matěj Kučera LIB FO 18 9 24 33 6 18
66 Marek Hotařík PLZ FO 29 17 16 33 57 24
67 Jiří Gombár CHM DE 28 12 21 33 14 6
68 Marek Hrabina VIT FO 30 17 16 33 53 28
69 Josef Pšenička PIL FO 28 19 14 33 48 6
70 Roman Dubec VSE DE 25 13 19 32 22 13
71 Adam Němec VSE FO 15 15 17 32 14 18
72 Lucas Hartl SLZ FO 30 10 21 31 26 2
73 Michal Šíma CEB FO 36 13 18 31 26 -2
74 Lukáš Chaloupka CEB FO 35 15 16 31 44 10
75 Viktor Boháček SPA FO 34 16 15 31 43 16
76 Štěpán Fiala PCE FO 30 17 14 31 20 13
77 Vít Eremiáš TAB FO 35 8 23 31 26 3
78 Jakub Kováč KLA FO 34 11 19 30 12 -26
79 Matyáš Tureček LIB DE 34 3 27 30 10 26
80 Jakub Polášek TRI FO 21 19 11 30 4 34
81 František Coufalík ZLN DE 32 15 15 30 12 15
82 Dominik Novák LIB DE 34 17 12 29 8 34
83 Tomáš Komžík MBL DE 32 16 13 29 69 12
84 Mikuláš Kalčev SPA FO 36 11 18 29 59 9
85 Pavel Malacha SLA FO 35 15 14 29 16 8
86 Petr Filo LIB FO 36 9 19 28 37 20
87 Theodor Láf CEB FO 34 9 19 28 16 6
88 Maxmilian Mareš VIT FO 14 15 13 28 10 17
89 Sean Žuffa SPA DE 34 5 23 28 28 23
90 Kevin Kváš LIT FO 34 10 18 28 24 -11
91 Marek Novák JIH FO 34 12 15 27 8 -16
92 Matiáš Piskač JIH DE 16 14 13 27 36 9
93 Filip Beran PLZ FO 36 11 16 27 12 10
94 Přemysl Juroš VIT FO 29 15 12 27 16 3
95 Matyáš Vik VIT FO 28 14 13 27 14 11
96 Maxmilián Niemczyk TRI DE 36 7 20 27 36 34
97 Jan Vítek PCE FO 26 15 12 27 28 13
98 Kristián Zalubil ZLN FO 34 9 18 27 12 -3
99 Vojtěch Svoboda PLZ FO 32 8 18 26 75 17
100 Piotr Kusak VIT FO 33 11 15 26 26 17
101 Jakub Krupa VSE FO 31 8 18 26 59 0
102 Filip Man VSE FO 34 11 15 26 8 -27
103 Michal Hobza JIH FO 36 17 8 25 20 5
104 Václav Kysilka CEB FO 31 14 11 25 22 -6
105 Matyáš Michálek MBL DE 30 8 17 25 16 9
106 Daniel Heřman SPA FO 36 13 12 25 10 5
107 Josef Plesník SPA DE 36 5 19 24 20 18
108 Tomáš Sokol MHK FO 34 11 13 24 6 -9
109 Milan Vaňourek KVA FO 33 7 17 24 12 8
110 Hans Kremer KOM DE 33 10 14 24 89 24
111 Lukáš Hájek JIH FO 28 11 12 23 40 7
112 Ondřej Krejčík CHM FO 30 15 8 23 10 2
113 Adam Novotný MHK DE 33 3 20 23 26 21
114 Alex Herynk PCE DE 32 11 12 23 34 10
115 Mihael Jagatić PIL FO 31 8 15 23 20 -4
116 Štěpán Amcha JIH FO 33 10 12 22 30 -11
117 Štěpán Holoubek KLA FO 21 13 9 22 10 -10
118 Max Benda CEB FO 21 9 13 22 12 1
119 Filip Blažek SPA FO 32 11 11 22 8 -7
120 Marek Domkář HBR FO 34 13 9 22 26 -26
121 Josef Flechtner MHK FO 31 13 9 22 6 4
122 Tomáš Suja KVA FO 29 14 8 22 12 11
123 Jan Pečonka TRI FO 27 9 13 22 6 5
124 Ivan Pažout ZLN FO 26 14 8 22 24 -6
125 Adéla Pánková TAB FO 25 8 14 22 2 -7
126 Antoni Chruslinski KOM FO 33 7 15 22 20 10
127 Jakub Kotásek WAR FO 33 7 14 21 20 -22
128 Adam Konvalinka CHM DE 36 5 16 21 12 -4
129 Jiří Shrbený CEB FO 36 14 7 21 16 -5
130 Radim Kozák VIT DE 33 1 20 21 32 12
131 Theodor Janošek VIT FO 34 7 14 21 26 8
132 Daniel Pejša MBL FO 29 9 12 21 38 -3
133 Samuel Platil SPA FO 27 8 13 21 26 -3
134 Andrej Adamkov MHK FO 27 13 8 21 6 -2
135 Radim Cekota ZLN FO 32 5 16 21 26 -7
136 Jakub Záruba LIT FO 28 10 11 21 16 -2
137 Jakub Cerman LIB FO 33 9 11 20 2 8
138 Zdeněk Strnad PLZ DE 33 6 14 20 18 24
139 Matěj Balvín VIT FO 26 11 9 20 6 6
140 Vojtěch Douda VIT FO 25 10 10 20 24 4
141 David Stefaňuk SPA FO 32 6 14 20 10 14
142 Pavel Bláha VSE FO 28 12 8 20 30 -5
143 Tomáš Tureček ZLN FO 35 10 10 20 12 -15
144 Tobias Béreš KOM FO 35 7 13 20 20 -3
145 Tadeáš Lexa JIH FO 30 5 14 19 45 1
146 Tomáš Pletka MBL FO 30 10 9 19 12 6
147 Nicolas Vovsík MBL FO 30 14 5 19 64 14
148 Max Chabada MBL FO 21 7 12 19 2 13
149 Matyáš Rauš HBR FO 36 13 6 19 65 -49
150 Matyáš Martinec MHK FO 21 9 10 19 14 -5
151 Tomáš Zikmund MHK DE 24 5 14 19 6 1
152 Lukáš Gerstner KVA FO 33 7 12 19 12 4
153 Matyáš Plašil PIL DE 31 7 12 19 22 0
154 Karel Domin TAB DE 32 7 12 19 22 -14
155 Jan Stöhr TAB FO 33 5 14 19 45 -39
156 Marek Fabišík TAB FO 30 11 8 19 67 -24
157 Daniel Filip SLA DE 34 10 9 19 24 28
158 Tim Schaffarzyk SLZ DE 28 7 11 18 12 0
159 Karel Volavka LIB FO 28 12 6 18 8 10
160 Louis Stupka PLZ DE 32 1 17 18 4 36
161 Josef Mertl PLZ FO 29 6 12 18 10 8
162 Štěpán Máče CEB DE 35 7 11 18 20 -2
163 Matěj Bydžovský MBL FO 26 6 12 18 43 4
164 Szymon Niedoba TRI DE 36 2 16 18 24 34
165 Daniel Choutka PCE DE 31 5 13 18 18 15
166 Ondřej Mach SLA FO 30 10 8 18 24 10
167 Marek Lavička PLZ DE 34 3 14 17 12 53
168 Adam Falis CHM DE 36 3 14 17 26 -3
169 Vojtěch Horáček KVA DE 33 7 10 17 8 33
170 Samuel Dubovči PCE DE 36 1 16 17 43 21
171 Tobias Číhal ZLN DE 35 3 14 17 6 -3
172 Noel Lußnig SLZ FO 34 7 9 16 24 -3
173 Jakub Matějka KLA DE 34 8 8 16 28 -9
174 Adam Muczka VIT DE 32 7 9 16 12 15
175 Jáchym Hovanec MDS DE 33 7 9 16 18 -39
176 Jan Linka KOM FO 34 2 14 16 2 14
177 Ondřej Jurný KOM DE 28 4 12 16 2 46
178 Filip Komínek KOM FO 33 9 7 16 10 13
179 Petr Štrach LIT FO 32 5 11 16 18 -8
180 Josias Grossberger SLZ DE 31 3 12 15 10 10
181 Dennis Beckel SLZ DE 31 4 11 15 8 19
182 Štěpán Bubílek WAR FO 34 6 9 15 34 -21
183 Jakub Kumstát WAR FO 33 8 7 15 28 -24
184 Arsenii Denysenko KLA FO 32 9 6 15 24 -23
185 Matěj Irlbek KLA FO 31 4 11 15 10 -29
186 Josef Fadrhonc LIB FO 35 3 12 15 16 5
187 Oliver Vaňha CHM FO 19 9 6 15 10 -3
188 Matyáš Melančin CHM FO 19 11 4 15 18 2
189 Michal Witoš CHM FO 36 11 4 15 4 -11
190 Alex Svoboda MBL DE 35 6 9 15 18 7
191 Dominik Šimáček MBL FO 26 6 9 15 53 11
192 Pavel Suchý HBR FO 36 9 6 15 38 -59
193 Matyáš Franc MHK DE 31 4 11 15 38 -6
194 David Gebauer VSE FO 12 9 6 15 14 6
195 Šimon Cymorek TRI DE 36 4 11 15 14 38
196 Vuk Zörner LIT FO 31 7 8 15 6 -15
197 Štěpán Tomka LIB DE 26 7 7 14 16 13
198 Filip Stupka PLZ FO 8 3 11 14 10 11
199 Šimon Volf PLZ DE 17 6 8 14 6 8
200 Tadeáš Dvořák CHM FO 26 6 8 14 22 -2
201 Miroslav Dvořák CEB DE 31 6 8 14 34 17
202 Jiří Noworyta VIT DE 29 5 9 14 28 20
203 Sam Junek MBL FO 34 6 8 14 16 0
204 Šimon Havlina MHK DE 33 4 10 14 4 14
205 Sebastian Drozd VSE FO 33 7 7 14 45 -26
206 Sebastián Barteczek TRI DE 26 5 9 14 10 16
207 Tereza Gildainová MDS FO 22 5 9 14 6 -10
208 Rostislav Pánek ZLN FO 30 4 10 14 12 1
209 Václav Butka LIT FO 23 4 10 14 2 -14
210 Danny Dvořák LIT FO 35 7 7 14 49 -22
211 Jakub Baťala KLA FO 31 9 4 13 32 -15
212 David Záviš CEB FO 36 7 6 13 8 -3
213 Lukáš Burjetka VIT DE 31 2 11 13 34 19
214 Oliver Vaňha SPA FO 17 5 8 13 6 9
215 Josef Houfek HBR FO 35 6 7 13 22 -42
216 Jáchym Kincl SPA DE 20 5 8 13 20 -7
217 Simon Roman Nedzynski VSE FO 23 9 4 13 6 -12
218 Tadeáš Chalupa TRI DE 27 5 8 13 24 25
219 Jiří Rohlík PCE DE 32 5 8 13 6 12
220 Denis Trnavský ZLN FO 31 7 6 13 16 -14
221 Jan Malacha SLA DE 34 2 11 13 34 14
222 Dominik Ferner SLZ DE 24 5 7 12 8 19
223 Ben Drenkhahn SLZ FO 19 4 8 12 10 0
224 Adam Anděl JIH FO 34 5 7 12 24 -13
225 Matyáš Melančin KLA FO 17 6 6 12 26 -6
226 Mikuláš Walter CEB DE 32 2 10 12 16 -7
227 Štěpán Holoubek SPA FO 8 2 10 12 0 5
228 Marek Machota HBR FO 32 7 5 12 96 -29
229 Lucas Vágner SPA DE 35 6 6 12 39 10
230 Filip Klapáč PIL FO 19 5 7 12 8 -1
231 Jakub Provazník ZLN DE 35 3 9 12 30 -8
232 Teodor Kotlařík KOM DE 35 1 11 12 22 29
233 Adam Zuščák WAR DE 32 4 7 11 26 -22
234 Adam Pacovský LIB DE 34 1 10 11 16 31
235 Miroslav Sojčík CHM FO 36 6 5 11 30 -19
236 Vilém Hartman CHM FO 3 6 5 11 0 7
237 Jan Dvořák CHM DE 27 3 8 11 22 5
238 Filip David VIT FO 14 5 6 11 8 5
239 Denis Trachta SPA DE 34 2 9 11 14 -8
240 Matyáš Trnka HBR DE 36 3 8 11 65 -55
241 Stanislav Barda KVA FO 29 5 6 11 24 -2
242 Ondřej Posád VSE FO 34 4 7 11 20 -25
243 Martin Špaček TRI FO 13 5 6 11 8 3
244 Kostiantyn Blotskyi PIL FO 8 7 4 11 4 2
245 Matěj Gottwald PIL DE 32 5 6 11 14 -3
246 Eduard Mareš TAB DE 31 6 5 11 123 -8
247 Ivan Gimmler LIT FO 11 2 9 11 37 -5
248 Lennox Dumrau SLZ FO 7 5 5 10 6 2
249 Ondřej Soukup WAR FO 19 7 3 10 8 -21
250 Štěpán Kučera KLA DE 34 3 7 10 82 -33
251 Erik Hofmann PLZ DE 35 2 8 10 14 25
252 Jakub Jíra CHM FO 31 7 3 10 16 -8
253 Pavel Tobiáš CEB FO 15 4 6 10 0 -1
254 Daniel Rattman VIT DE 34 6 4 10 16 9
255 Matiáš Piskač MBL DE 15 2 8 10 34 -1
256 Filip Soukup SPA DE 29 0 10 10 6 20
257 Milan Pařil HBR DE 34 4 6 10 18 -43
258 Štěpán Lukášek MHK FO 24 5 5 10 2 -5
259 David Svoboda MHK FO 29 3 7 10 12 -2
260 Daniel Spitzer VSE DE 35 1 9 10 22 -4
261 Adam Hynek VSE DE 12 4 6 10 12 11
262 Jiří Kubát KVA FO 34 3 7 10 4 -1
263 Matsvei Parakhonka PCE FO 24 4 6 10 2 6
264 Richard Čihák PCE DE 33 0 10 10 30 -9
265 Aleš Vostarek SLA FO 16 5 5 10 4 4
266 Filip Opršal LIT FO 32 7 3 10 46 -39
267 Tomáš Kanta LIT FO 33 4 6 10 10 -34
268 Jayden Luca Sinner SLZ FO 27 7 2 9 12 1
269 Felix Baumann SLZ DE 33 3 6 9 6 0
270 Michal Unzeitig WAR FO 17 6 3 9 18 -11
271 Lukáš Olšák WAR FO 32 5 4 9 4 -20
272 Samuel Platil KLA FO 9 7 2 9 16 -11
273 Tadeáš Jančařík LIB FO 10 4 5 9 2 6
274 Jonáš Souček PLZ DE 35 4 5 9 28 23
275 Mikuláš Kosař CEB FO 31 4 5 9 8 -8
276 Matěj Švec CEB DE 35 4 5 9 47 9
277 Jan Mansfeld MBL FO 20 3 6 9 10 5
278 Viliam Sivek SPA FO 12 5 4 9 8 10
279 Jakub Kučerňák VSE FO 6 2 7 9 10 -1
280 Marek Przeczek TRI FO 29 2 7 9 12 7
281 Martin Matocha MDS FO 33 5 4 9 4 -46
282 Dana Březinová MDS FO 23 5 4 9 0 -17
283 Matěj Bradáč PIL FO 33 5 4 9 12 2
284 Maxim Vaneev PIL FO 33 3 6 9 6 -9
285 Jan Novák SLA DE 35 2 7 9 22 14
286 Lukáš Mácha LIT DE 35 2 7 9 22 -28
287 Daniel Hrůza JIH FO 32 5 3 8 10 -21
288 Josef Matoušek JIH FO 36 4 4 8 8 -3
289 Eliáš Křivánek KLA DE 16 1 7 8 22 -16
290 Tomáš Srnský LIB DE 34 1 7 8 4 25
291 Ondřej Holub PLZ DE 34 0 8 8 36 32
292 Jaroslav Hobl PLZ FO 18 4 4 8 0 1
293 Václav Vlček MBL DE 34 0 8 8 8 15
294 Marek Fadrhonc MBL FO 28 8 0 8 4 5
295 Filip Koňařík VSE DE 31 3 5 8 8 -11
296 Denis Korhoň MDS DE 15 4 4 8 20 -19
297 Michal Kindl MDS FO 27 2 6 8 18 -32
298 Jindřich Šimánek PCE FO 32 2 6 8 8 10
299 Robert Ernst ZLN DE 29 2 6 8 16 -5
300 Matěj Vopatřil ZLN DE 30 2 6 8 16 -7
301 Ondřej Beke TAB FO 13 4 4 8 0 -7
302 Patrik Sedlák WAR DE 33 2 5 7 45 -27
303 David Rafaj WAR FO 32 5 2 7 8 -26
304 Aleš Nováček WAR FO 21 2 5 7 14 -18
305 Lukáš Kučerka WAR FO 24 5 2 7 16 -19
306 Šimon Timko VSE FO 14 2 5 7 8 -14
307 Jan Giercuszkiewicz TRI FO 24 3 4 7 4 3
308 Dominick Radim Byrtus TRI DE 3 3 4 7 0 6
309 Dušan Savič PCE DE 12 1 6 7 2 3
310 Jakub Řehoř PCE FO 9 2 5 7 4 1
311 Tomáš Vymětal MDS FO 13 5 2 7 2 -7
312 Adam Holub MDS DE 24 4 3 7 32 -28
313 Matěj Smazal PIL DE 30 2 5 7 24 -2
314 Jan Sedlář TAB FO 16 4 3 7 6 -14
315 Vojtěch Želivský TAB FO 28 2 5 7 10 -17
316 Tobias Skalický TAB DE 34 5 2 7 24 -9
317 Tomáš Švancar SLA FO 27 4 3 7 10 7
318 Jakub Švec SLA DE 36 3 4 7 18 18
319 Jakub Mičánek KOM DE 19 0 7 7 22 12
320 Alexej Hoďovský KOM DE 33 2 5 7 26 32
321 Richard Hodek LIT FO 18 5 2 7 6 -17
322 Tobiáš Řepka LIT DE 31 2 5 7 24 -16
323 Marcel Augustin Wagner SLZ DE 34 1 5 6 12 -1
324 Matyáš Trupl JIH DE 34 1 5 6 16 7
325 Daniel Pokorný JIH DE 36 1 5 6 14 -5
326 Zdeněk Vladík WAR DE 29 4 2 6 20 -19
327 Adam Jalovecký KLA FO 30 4 2 6 4 -33
328 Petr Koudelka KLA FO 29 1 5 6 22 -26
329 Vojtěch Jarolím VIT FO 12 5 1 6 0 12
330 David Zukal HBR FO 34 2 4 6 14 -34
331 Štěpán Chramosta MHK DE 26 0 6 6 4 8
332 Ondřej Szturcek VSE FO 23 3 3 6 33 -3
333 Jakub Šedlbauer VSE DE 35 2 4 6 24 -24
334 Josef Postl KVA DE 28 3 3 6 14 0
335 Tristan Rek VSE FO 15 4 2 6 8 -12
336 Damián Franc KVA FO 7 4 2 6 0 4
337 Jiří Dostál TRI FO 10 4 2 6 4 6
338 Patrik Seidl MDS FO 28 2 4 6 6 -40
339 Jan Žerníček MDS FO 29 2 4 6 10 -48
340 Matthias Reisch ZLN DE 26 1 5 6 4 6
341 Sebastián Horký ZLN DE 18 1 5 6 6 -9
342 Ondřej Stejskal SLA DE 21 3 3 6 10 1
343 Samuel Malena KOM DE 7 3 3 6 0 9
344 Adrian Goger SLZ FO 19 1 4 5 8 -8
345 Jakub Cebák WAR DE 25 1 4 5 39 -17
346 Vincenc Pospíšil JIH DE 31 1 4 5 20 -5
347 Jan Čermák WAR DE 32 2 3 5 14 -35
348 Jakub Štajer KLA FO 14 2 3 5 4 -21
349 Ivan Snopek KLA FO 16 2 3 5 4 -5
350 Filip Voráček CEB FO 8 1 4 5 20 3
351 Lukáš Vostracký CEB FO 22 5 0 5 12 -6
352 Jiří Chuda VIT DE 33 1 4 5 6 -2
353 Kristián Machač VIT DE 32 1 4 5 24 10
354 Stanislav Špok VIT FO 12 0 5 5 2 -3
355 Matyáš Dudek VIT FO 23 3 2 5 2 -3
356 Marek Šlechta SPA FO 4 4 1 5 0 3
357 Adam Korvas VSE FO 20 4 1 5 10 -10
358 Jan Hruška KVA FO 9 3 2 5 2 -3
359 Samuel Zeus KVA DE 33 0 5 5 22 24
360 Pavol Strnádel VSE FO 5 2 3 5 0 4
361 Vít Holáň TRI DE 28 0 5 5 2 9
362 Patrik Unzeitig MDS FO 7 4 1 5 8 -6
363 Denis Dobiáš PCE FO 3 1 4 5 2 5
364 Petr Kadlec PCE FO 14 1 4 5 2 -2
365 Karol Kalata MDS FO 4 3 2 5 2 -1
366 Tobias Tomek PIL DE 26 2 3 5 24 -17
367 Maksym Lytvynchuk PIL FO 8 2 3 5 0 -3
368 Jakub Antoš TAB DE 10 1 4 5 29 -5
369 Lukáš Květoň TAB FO 35 3 2 5 6 -43
370 Jan Fencl KOM DE 33 1 4 5 4 19
371 Daniel Holub LIT FO 9 4 1 5 6 0
372 Filip Cvrček LIT DE 23 2 3 5 26 -10
373 Maksim Dietz SLZ DE 16 0 4 4 26 5
374 Marek Tomica JIH DE 35 1 3 4 4 -12
375 Viliam Sivek KLA FO 9 1 3 4 2 -10
376 Věra Šťástková LIB FO 14 1 3 4 2 5
377 Lukáš Kachlíř LIB DE 3 0 4 4 2 1
378 Ronny Morkes PLZ FO 3 0 4 4 2 4
379 Šimon Vavřík CHM FO 17 3 1 4 8 -14
380 Marek Veber CHM DE 24 1 3 4 12 -7
381 Tomáš Albrecht CEB FO 6 3 1 4 2 1
382 Mathias Šachl CEB DE 14 0 4 4 2 -10
383 Matěj Štěpán CEB FO 4 1 3 4 6 2
384 Daniel Hodeček VIT DE 11 1 3 4 12 4
385 Tomáš Tvrdý VIT DE 16 2 2 4 8 -3
386 Šimon Kůstka MBL DE 30 1 3 4 14 1
387 Hynek Vtelenský MBL DE 25 1 3 4 39 9
388 Valter Vlk SPA FO 7 1 3 4 0 0
389 Ondřej Melena HBR FO 33 1 3 4 10 -36
390 Lukáš Hájek KVA FO 8 1 3 4 6 3
391 Eliáš Křivánek KVA DE 16 2 2 4 16 16
392 Adam Zimmermann KVA DE 30 1 3 4 16 -3
393 Adam Bjaček VSE FO 5 2 2 4 0 -1
394 David Krump MDS DE 31 2 2 4 4 -30
395 Tommy Luis Hirth PIL FO 10 2 2 4 6 0
396 Matěj Březina PIL FO 33 2 2 4 4 -14
397 Ivan Piven PIL FO 8 2 2 4 0 5
398 Jan Kačmáček PIL DE 13 1 3 4 6 2
399 Matěj Cimrman PIL FO 13 3 1 4 6 -3
400 Martin Pavlůsek ZLN FO 5 4 0 4 4 -4
401 Matouš Kořánek TAB FO 7 3 1 4 4 -1
402 Marek Hrobský TAB DE 34 2 2 4 22 -37
403 Adam Valvoda TAB FO 8 2 2 4 4 0
404 Jan Benýšek SLA FO 22 0 4 4 10 0
405 Matvii Skrebela SLA FO 8 3 1 4 8 6
406 Matěj Loukota LIT DE 10 3 1 4 2 -1
407 Denis Baudyš LIT FO 16 3 1 4 4 -8
408 Matyáš Hloušek LIB FO 16 1 2 3 8 5
409 Mathias Zbořil PLZ DE 6 0 3 3 0 7
410 Martin Pátek CHM FO 10 0 3 3 0 -9
411 Jakub Pekař CEB DE 20 2 1 3 6 -4
412 Tadeáš Ferda CEB DE 4 1 2 3 0 -3
413 Andrej Kopčaj VIT DE 3 0 3 3 0 8
414 Jonáš Kubatík VIT FO 4 3 0 3 0 1
415 Martin Krupka MBL FO 6 1 2 3 4 -3
416 Adam Karel HBR DE 29 1 2 3 12 -36
417 Petr Kadlec HBR FO 13 0 3 3 29 -21
418 Tomáš Pávek HBR FO 13 2 1 3 6 -10
419 Aleš Břečka KVA FO 8 0 3 3 0 -1
420 František Pavlovic KVA FO 4 1 2 3 2 -1
421 Vít Cieslar TRI FO 3 1 2 3 0 3
422 Pavel Kundera MDS DE 26 1 2 3 6 -35
423 Jakub Švácha MDS DE 26 0 3 3 8 -18
424 Filip Rakouš PCE FO 10 1 2 3 2 -1
425 Matyáš Koutný MDS DE 31 1 2 3 6 -54
426 Ondřej Stejskal PCE DE 10 0 3 3 8 -2
427 Damir Iuzeev PIL DE 10 2 1 3 31 2
428 Marek Pospíšil PIL FO 7 2 1 3 2 -1
429 Marek Čajánek ZLN FO 6 1 2 3 2 -4
430 Petr Hoferek ZLN FO 16 0 3 3 8 -2
431 Jakub Lukeš TAB DE 32 0 3 3 39 -26
432 Radek Kočí LIT DE 35 1 2 3 20 -34
433 Matěj Pek LIT DE 15 2 1 3 14 -5
434 Marek Šindelář LIT DE 27 2 1 3 10 -13
435 Nicolas Hudritsch SLZ DE 13 1 1 2 6 0
436 Dominik Matulka JIH FO 9 1 1 2 2 -10
437 Tobiáš Topalov WAR FO 9 1 1 2 6 2
438 Mikuláš Duba JIH DE 9 0 2 2 0 -6
439 Adam Slívko WAR FO 4 1 1 2 2 -4
440 Matěj Suchan KLA DE 15 0 2 2 4 -10
441 Prokop Šelicha KLA DE 15 0 2 2 2 -14
442 Tomáš Tvrdík KLA FO 13 1 1 2 4 -7
443 Filip Zeman KLA FO 14 1 1 2 2 -14
444 Ivan Snopek CHM FO 17 1 1 2 27 -7
445 Miroslav Beneš CHM DE 18 1 1 2 8 -5
446 Maxmilián Rabas CHM DE 32 0 2 2 4 -21
447 Patrik Boček CHM FO 20 1 1 2 12 -13
448 Alexandr Moskvitin CHM FO 3 1 1 2 0 -1
449 Jan Sedlář CEB FO 13 1 1 2 6 4
450 Adam Ladra MBL FO 1 0 2 2 0 2
451 Vojtěch Slavata MBL FO 1 2 0 2 0 2
452 Jáchym David HBR DE 34 1 1 2 22 -55
453 David Šrámek HBR FO 36 1 1 2 37 -48
454 Jan Bajer SPA DE 15 0 2 2 6 -5
455 Samuel Orgován SPA FO 14 0 2 2 2 -8
456 Šimon Koubek MHK DE 7 0 2 2 4 -2
457 Jáchym Klimša VSE FO 11 1 1 2 4 -10
458 Marek Karola VSE DE 26 1 1 2 2 -28
459 Radek Porubčan VSE DE 10 0 2 2 29 -3
460 Thomas Hanson KVA FO 3 1 1 2 4 -4
461 Štěpán Straka VSE FO 1 1 1 2 0 2
462 Kirill Balbyshkin KVA FO 18 2 0 2 6 0
463 Julian Panasewicz TRI FO 1 1 1 2 0 -2
464 Daniel Hodeček TRI DE 15 0 2 2 6 12
465 David Stuchlík TRI FO 4 0 2 2 2 -1
466 Andrej Kopčaj TRI DE 4 0 2 2 4 5
467 Ivo Moudrý MDS FO 5 1 1 2 0 -3
468 Josef Staněk PCE FO 5 1 1 2 10 0
469 Jakub Muselík MDS FO 33 1 1 2 4 -60
470 Jakub Hladík PCE FO 9 1 1 2 2 -2
471 Jáchym Kincl PCE DE 8 1 1 2 10 2
472 David Jahn PIL DE 6 0 2 2 2 -1
473 Lukáš Kocián PIL FO 14 1 1 2 6 -3
474 Martin Komorous PIL DE 18 1 1 2 14 -6
475 Michal Jordán ZLN DE 2 1 1 2 0 1
476 Tobiáš Mišurec ZLN DE 9 0 2 2 26 -6
477 Timofij Holovko ZLN FO 1 0 2 2 0 -1
478 Lukáš Novák TAB DE 29 0 2 2 10 -15
479 Matyáš Stibůrek TAB FO 3 1 1 2 0 2
480 Jan Beran TAB FO 7 0 2 2 0 -9
481 Rostislav Reich SLA DE 30 0 2 2 0 18
482 Jan Hauptvogl LIT DE 34 0 2 2 12 -19
483 Milan Toman LIT FO 7 1 1 2 0 -8
484 Adam Baldrman WAR FO 17 0 1 1 6 -10
485 Jakub Hladil WAR DE 11 0 1 1 10 -4
486 Tobiáš Javorský JIH FO 13 1 0 1 2 -10
487 Josef Eliáš WAR FO 8 0 1 1 2 -7
488 Šimon Timko JIH FO 3 0 1 1 2 2
489 Václav Keller WAR DE 22 1 0 1 2 -16
490 Michal Ambrožewicz KLA FO 1 1 0 1 0 -1
491 Tomáš Rybář KLA FO 1 1 0 1 2 0
492 Eduard Rubeš KLA FO 1 1 0 1 0 -1
493 František Ulrych KLA DE 4 0 1 1 0 -6
494 Denis Malík KLA DE 26 1 0 1 8 -8
495 Alex Bartovič LIB FO 4 1 0 1 0 2
496 Dominik Cerman LIB DE 7 0 1 1 0 3
497 Tobiáš Heřman CHM FO 13 1 0 1 0 -8
498 Adam Hagara CHM DE 5 1 0 1 2 -1
499 Lukáš Jansa CHM FO 10 0 1 1 2 -12
500 Radim Klimeš CEB DE 1 0 1 1 2 1
501 Jan Chaloupka CEB DE 33 0 1 1 10 -1
502 Matěj Pek MBL DE 8 0 1 1 4 4
503 Lucas Mensator MBL FO 16 1 0 1 12 -7
504 Michal Krejčík MBL DE 9 0 1 1 25 0
505 Lucie Šindelářová MBL FO 12 0 1 1 4 -6
506 Mikuláš Albert Macháček MBL DE 21 0 1 1 4 6
507 Denis Sůra HBR DE 30 0 1 1 12 -30
508 Adam Lorenc HBR FO 9 0 1 1 0 -14
509 Eliáš Zenkl SPA FO 1 0 1 1 0 -2
510 Robert Procházka HBR DE 34 0 1 1 6 -27
511 Dominik Chlupáč MHK DE 8 1 0 1 4 0
512 Adam Višňar MHK FO 11 1 0 1 0 -7
513 Simon Vrbecký VSE DE 13 0 1 1 8 -13
514 Jan Planka VSE DE 11 0 1 1 2 -8
515 Karol Kalata VSE FO 2 1 0 1 0 -5
516 Petr Mašek KVA DE 4 0 1 1 4 0
517 Vojtěch Hüttl KVA FO 4 0 1 1 2 1
518 Jan Pavlis KVA FO 4 1 0 1 0 0
519 Marek Kohut TRI DE 6 1 0 1 4 5
520 Lukáš Kijonka TRI FO 2 0 1 1 0 0
521 Matěj Smolka TRI FO 6 0 1 1 2 0
522 Lukáš Dokoupil MDS FO 4 0 1 1 0 -1
523 Dominik Chlupáč PCE DE 6 0 1 1 4 -2
524 Milan Jirouš PCE FO 5 0 1 1 4 2
525 Vít Navrátil MDS DE 7 1 0 1 6 -9
526 Vojtěch Andrle PCE FO 7 0 1 1 0 -1
527 Jan Musil MDS FO 3 0 1 1 0 -5
528 Sebastián Mynarz MDS DE 12 0 1 1 2 -15
529 Dominik Plicka PIL DE 32 1 0 1 14 3
530 Aneta Paroubková PIL FO 14 0 1 1 0 -3
531 Bořek Červenka PIL FO 8 1 0 1 2 -4
532 Štěpán Muller PIL FO 8 0 1 1 4 -4
533 Matěj Nábělek ZLN FO 7 1 0 1 2 -7
534 Vojtěch Juřena ZLN DE 2 0 1 1 4 0
535 Adam Kotyza TAB FO 3 1 0 1 0 -2
536 Matěj Severa TAB FO 28 0 1 1 20 -33
537 Matěj Bouška TAB FO 5 1 0 1 4 -3
538 Jan Vičar TAB FO 6 0 1 1 0 -4
539 Vítězslav Mácha TAB FO 5 0 1 1 2 -3
540 Aaron Kuswito KOM FO 2 1 0 1 0 1
541 Filip Vinkler KOM FO 2 0 1 1 0 1
542 Tobiáš Lačňák KOM FO 4 1 0 1 4 3
543 Tomáš Rybář LIT FO 4 0 1 1 0 -4
544 Sebastian Puzyrnikov LIT FO 7 1 0 1 2 -5
545 Rafael Latusa SLZ FO 1 0 0 0 0 0
546 Benedikt Huber FO 0 0 0 0 0 0
547 Niklas Haas FO 0 0 0 0 0 0
548 Lian Hergert DE 0 0 0 0 0 0
549 Philipp Diez SLZ FO 13 0 0 0 18 -7
550 Fabian Windhofer SLZ FO 3 0 0 0 0 -1
551 Kirill Berezhnov SLZ FO 1 0 0 0 0 0
552 Johann Humer FO 0 0 0 0 0 0
553 Jan Ondra DE 0 0 0 0 0 0
554 Hans Kremer WAR DE 3 0 0 0 6 -1
555 Vojtěch Heřmánek JIH DE 1 0 0 0 0 -2
556 Adolf Zub JIH FO 2 0 0 0 0 -2
557 Tomáš Nezpěvák FO 0 0 0 0 0 0
558 Kryštof Faltýnek WAR DE 7 0 0 0 4 -3
559 Adam Imrich FO 0 0 0 0 0 0
560 Jan Šimek JIH DE 4 0 0 0 2 -4
561 Radim Kello WAR FO 17 0 0 0 2 -13
562 Šimon Vlček JIH DE 3 0 0 0 0 -4
563 Šimon Holubář WAR DE 3 0 0 0 0 -4
564 Lukáš Volf WAR FO 4 0 0 0 0 -5
565 Matěj Zíma DE 0 0 0 0 0 0
566 Matěj Rákos KLA DE 19 0 0 0 8 -15
567 Marek Štěpán KLA DE 7 0 0 0 0 -5
568 Matěj Cimrman KLA FO 1 0 0 0 0 -3
569 Tomáš Lukeš KLA DE 21 0 0 0 8 -9
570 Martin Soriano KLA DE 14 0 0 0 8 -9
571 Alexandr Gottwald KLA DE 3 0 0 0 4 -1
572 Jan Pospíšil KLA DE 6 0 0 0 2 -1
573 Dominik Kraus KLA FO 1 0 0 0 0 0
574 Václav Lochman LIB DE 2 0 0 0 0 3
575 Adam Rozsíval LIB DE 1 0 0 0 0 -2
576 Matěj Smazal PLZ DE 1 0 0 0 2 -1
577 Ondřej Novák PLZ DE 1 0 0 0 0 0
578 Lukáš Jágr PLZ FO 1 0 0 0 0 -1
579 Patrik Hrebinec CHM DE 6 0 0 0 4 -6
580 Viktor Dvořák CHM DE 6 0 0 0 2 -12
581 Daniel Šabaka CHM DE 6 0 0 0 4 -10
582 Tommy Luis Hirth CHM FO 1 0 0 0 0 0
583 Jiří Eliáš DE 0 0 0 0 0 0
584 David Przeczek CEB DE 5 0 0 0 0 4
585 Jindřich Hašek CEB DE 2 0 0 0 2 -2
586 Jakub Hájek VIT FO 1 0 0 0 0 -1
587 Denis Laskavyj MBL DE 1 0 0 0 0 0
588 Lukáš Horák MBL FO 2 0 0 0 0 -2
589 Adam Šimek MBL FO 1 0 0 0 0 0
590 Maxime Kulhavy MBL DE 1 0 0 0 2 1
591 Adam Meňhart MBL DE 2 0 0 0 0 0
592 Petr Adamec HBR DE 3 0 0 0 0 -11
593 Jan Čech SPA DE 2 0 0 0 0 1
594 Patrik Fiala HBR DE 3 0 0 0 0 -3
595 Onřej Pilař HBR DE 9 0 0 0 4 -4
596 Šimon Janáč SPA FO 1 0 0 0 0 0
597 Marek Beran HBR FO 29 0 0 0 12 -22
598 Samuel Arthur Goodwin HBR DE 11 0 0 0 14 -1
599 David Teml HBR DE 25 0 0 0 14 -26
600 Matias Josef Jáchim SPA FO 1 0 0 0 0 -1
601 Josef Rakušan HBR FO 8 0 0 0 2 -9
602 Martin Rejthar MHK DE 5 0 0 0 0 4
603 Patrik Pánek MHK FO 2 0 0 0 0 -3
604 Adam Rybár KVA FO 1 0 0 0 0 -2
605 Václav Péc DE 0 0 0 0 0 0
606 Viktor Němčický VSE FO 4 0 0 0 0 -4
607 Andrej Kopčaj VSE DE 1 0 0 0 0 -5
608 Martin Fabián VSE FO 2 0 0 0 0 -2
609 Tobiáš Beran KVA FO 1 0 0 0 0 -3
610 Adam Chlapovič KVA DE 17 0 0 0 2 -5
611 Pavol Strnádel TRI FO 1 0 0 0 0 -1
612 Alex Rodek TRI DE 3 0 0 0 0 2
613 Ondřej Szturcek TRI FO 4 0 0 0 4 -1
614 Prokop Maček TRI DE 13 0 0 0 0 -2
615 Kryštof Adamský TRI DE 1 0 0 0 0 -1
616 Max Sekera PCE DE 3 0 0 0 0 -1
617 Dominik Husák MDS FO 1 0 0 0 0 -1
618 Matyáš Minář MDS FO 14 0 0 0 2 -22
619 Tristan Mácha MDS FO 4 0 0 0 2 -5
620 Jan Bezstarosti PCE DE 1 0 0 0 0 -3
621 Robin Mach PCE DE 17 0 0 0 10 -6
622 Adam Potěšil MDS DE 3 0 0 0 0 -4
623 Tomáš Pávek PCE FO 2 0 0 0 0 0
624 Martin Minář MDS DE 1 0 0 0 0 -2
625 František Florián PCE DE 1 0 0 0 0 -1
626 Jakub Pánek PCE FO 1 0 0 0 0 0
627 František Ulrych PIL DE 3 0 0 0 0 -2
628 Josef Matějovský PIL FO 3 0 0 0 0 1
629 Jaroslav Bílek FO 0 0 0 0 0 0
630 Lev Glavan Čander PIL FO 1 0 0 0 0 -1
631 Ronny Morkes FO 0 0 0 0 0
632 Marek Pešula PIL FO 2 0 0 0 2 -1
633 Štěpán Kus PIL DE 1 0 0 0 2 0
634 Radek Křesťan PIL FO 1 0 0 0 0 0
635 David Křesťan PIL DE 1 0 0 0 0 1
636 Matěj Domanský PIL FO 2 0 0 0 0 -2
637 Ondřej Jonák PIL DE 9 0 0 0 0 -2
638 Richard Kořének ZLN DE 1 0 0 0 0 1
639 Matyáš Ajgl ZLN FO 1 0 0 0 0 0
640 Daniel Prášil ZLN FO 1 0 0 0 0 -2
641 Štěpán Mikulka ZLN FO 1 0 0 0 0 -3
642 Albert Štramberský ZLN FO 1 0 0 0 0 0
643 František Douda TAB DE 7 0 0 0 0 -8
644 Martin Kuchár TAB DE 1 0 0 0 0 0
645 Josef Čaněk TAB FO 1 0 0 0 0 -1
646 David Budín TAB DE 16 0 0 0 4 -11
647 Sebastian Fiala TAB DE 1 0 0 0 0 -2
648 Marek Hemza TAB FO 5 0 0 0 2 -3
649 Josef Mošovský TAB FO 5 0 0 0 4 -5
650 Patrik Hlušička SLA FO 0 0 0 0 0 0
651 Ester Rosenbaumová SLA FO 5 0 0 0 2 1
652 Tomáš Marek DE 0 0 0 0 0 0
653 Matěj Dvorský SLA DE 8 0 0 0 2 -5
654 Matyáš Brýdl DE 0 0 0 0 0 0
655 Sebastien Bango KOM FO 1 0 0 0 0 -1
656 Jan Proch KOM DE 1 0 0 0 0 -2
657 Dominik Rous KOM DE 1 0 0 0 0 -2
658 Karel Žejdl LIT DE 6 0 0 0 2 -8
659 Tadeáš Grunt LIT FO 1 0 0 0 0 -1
660 Jiří Valenta FO 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Leonhard Mayer SLZ GK 1 17:43 16 0 100 0 0 0
2. Matěj Přikryl SPA GK 1 03:45 1 0 100 0 0 0
3. Václav Vostřák PCE GK 2 90:02 28 2 93.33 1.33 1 0
4. Denis Beran PLZ GK 17 950:26 422 33 92.75 2.08 4 0
5. Václav Osvald PLZ GK 21 1209:15 639 51 92.61 2.53 0 0
6. Marek Smékal CEB GK 3 90:41 62 5 92.54 3.31 0 0
7. Ondřej Maňák KVA GK 15 662:24 286 25 91.96 2.26 2 0
8. Kryštof Štěpánek SLA GK 25 1462:00 722 69 91.28 2.83 3 0
9. Marek Bešta PIL GK 8 332:45 187 18 91.22 3.25 0 0
10. Tomáš Uhel PIL GK 30 1710:18 923 90 91.12 3.16 0 16
11. Filip Filip SPA GK 16 935:51 410 40 91.11 2.56 2 4
12. Ondřej Maxin LIB GK 23 1218:55 552 55 90.94 2.71 2 4
13. David Brůček KOM GK 21 1241:05 544 56 90.67 2.71 1 0
14. Simon Pešout CHM GK 32 1879:31 953 99 90.59 3.16 2 0
15. Matyáš Morava JIH GK 28 1657:45 750 78 90.58 2.82 3 2
16. Štěpán Fafejta SPA GK 2 120:00 38 4 90.48 2 0 0
17. Tomáš Průšek LIB GK 16 823:59 309 34 90.09 2.48 0 0
18. Ondřej Kadoun KVA GK 21 1186:23 436 50 89.71 2.53 2 0
19. Tadeáš Schejbal CEB GK 35 2045:34 931 107 89.69 3.14 2 2
20. Tomáš Winkelhöfer LIT GK 16 896:04 501 58 89.62 3.88 0 0
21. Tomáš Hájek PCE GK 15 835:14 396 46 89.59 3.3 1 0
22. Gabriel Lemberger SLZ GK 17 933:46 427 50 89.52 3.21 0 0
23. Lukáš Kalčík KVA GK 2 71:36 25 3 89.29 2.51 0 0
24. Ondřej Slavík WAR GK 8 482:31 232 28 89.23 3.48 1 2
25. Petr Kijonka KOM GK 11 663:32 298 36 89.22 3.26 0 0
26. Tomáš Zmítko LIT GK 5 294:56 172 21 89.12 4.27 0 0
27. Oliver Vítek MHK GK 23 1327:27 593 73 89.04 3.3 4 4
28. Matěj Všetečka SPA GK 18 956:05 401 51 88.72 3.2 1 0
29. Jaroslav Martínek MBL GK 26 1445:18 517 66 88.68 2.74 2 0
30. Andrej Smetana MBL GK 11 615:20 216 28 88.52 2.73 0 2
31. Šimon Holaň VSE GK 27 1604:33 810 106 88.43 3.96 1 0
32. Jakub Barák WAR GK 7 373:40 184 25 88.04 4.01 0 0
33. David Krejčí TRI GK 21 1190:47 477 65 88.01 3.28 0 2
34. Jan Kovářík ZLN GK 11 551:44 219 30 87.95 3.26 0 0
35. Lukáš Hrabinec KOM GK 6 261:39 151 21 87.79 4.82 0 0
36. Matěj Vavřina PCE GK 22 1073:28 471 66 87.71 3.69 2 0
37. Daniel Oprchalský VIT GK 1 60:00 21 3 87.5 3 0 0
38. Jan Ftáček MDS GK 1 57:29 28 4 87.5 4.18 0 0
39. Patrik Beneš HBR GK 20 963:17 748 109 87.28 6.79 0 0
40. Filip Luňák MHK GK 13 724:18 271 40 87.14 3.31 0 2
41. Adam Barchánek SLA GK 12 711:53 262 39 87.04 3.29 2 0
42. Oliver Pinc LIT GK 18 910:34 545 82 86.92 5.4 0 0
43. Filip Lahoda HBR GK 20 1028:42 721 111 86.66 6.47 0 2
44. Ondřej Večeřa ZLN GK 23 1096:22 417 65 86.51 3.56 1 0
45. Adam Sedláček CHM GK 3 133:55 69 11 86.25 4.93 0 0
46. Petr Zralý KLA GK 21 1024:10 558 89 86.24 5.21 0 0
47. Bastian Bauer SLZ GK 16 909:16 357 57 86.23 3.76 0 2
48. Filip Lahoda HBR GK 7 328:31 205 33 86.13 6.03 0 0
49. Matyáš Jurečka MDS GK 30 1532:43 931 150 86.12 5.87 0 4
50. Jakub Kubina VIT GK 19 1113:15 360 59 85.92 3.18 0 0
51. Matyáš Novotný JIH GK 10 493:52 254 43 85.52 5.22 1 0
52. Pavel Malypetr TAB GK 16 856:50 431 74 85.35 5.18 0 0
53. Michal Damašek KLA GK 25 1081:54 631 111 85.04 6.16 1 0
54. Alex Bartoš TRI GK 13 696:55 210 37 85.02 3.19 0 0
55. Tobiáš Ořechovský VIT GK 17 921:08 255 45 85 2.93 2 0
56. Jakub Makar WAR GK 19 942:14 536 95 84.94 6.05 0 2
57. Jan Kalkus TAB GK 21 1168:20 573 102 84.89 5.24 1 0
58. Jakub Tylšar WAR GK 3 134:11 61 11 84.72 4.92 0 0
59. Jakub Chalupský CHM GK 4 163:33 102 19 84.3 6.97 0 0
60. Vojtěch Pokorný HBR GK 1 60:00 32 6 84.21 6 0 0
61. Matyáš Hrankay TRI GK 7 291:18 84 16 84 3.3 1 0
62. Ondřej Petruň MDS GK 16 571:19 380 73 83.89 7.67 0 0
63. Richard Marossy PCE GK 2 111:05 57 11 83.82 5.94 0 0
64. Marek Sedláček ZLN GK 9 482:02 205 42 83 5.23 0 0
65. Matyáš Hostek KVA GK 5 215:24 67 14 82.72 3.9 0 0
66. Čeněk Jirgl CEB GK 2 43:43 17 4 80.95 5.49 0 0
67. Martin Bureš LIB GK 1 60:00 21 5 80.77 5 0 0
68. Philip Hudritsch SLZ GK 2 118:45 41 10 80.39 5.05 0 0
69. Michal Šťastný HBR GK 3 111:24 63 17 78.75 9.16 0 0
70. Adam Říha WAR GK 3 108:08 55 15 78.57 8.32 0 0
71. Šimon David VSE GK 9 486:14 223 61 78.52 7.53 0 0
72. Dominik Zvěřina JIH GK 1 31:20 6 2 75 3.83 0 0
73. Marian Macíček VSE GK 1 18:00 3 4 42.86 13.33 0 0
74. Jan Řezáč MBL GK 1 40:00 0 1 0 1.5 0 0
75. Matěj Pertlíček KVA GK 1 00:21 0 0 0 0 0 0

Související dokumenty:


Související články:

9. třída: Třinec promluvil do dramatu, nejlepší víkend sezony pro Warriors
Poslední dva týdny zbývají odehrát v nadstavbových skupinách Extraligy 9. tříd. Uplynulý týden znovu nabídl několik překvapení: České Budějovice si vyšláply na Liberec, Warriors Brno zdolali Vítkovice a Třinec vysokým poměrem uspěl na ledě Komety.
9. třída: Velké překvapení pod Ještědem. Změnili se lídři všech čtyř skupin
Uplynulý víkend přinesl v Extralize devátých tříd změny na čele všech čtyř nadstavbových skupin. O největší překvapení se postarali hokejisté Škody Plzeň, kteří nastříleli Liberci jedenáct branek.
Taháky týdne: Repríza juniorského finále, dorost vyhlíží duel o záchranu
Juniorská extraliga se po roce vrátí do Českého Těšína, kde se střetnou třinečtí Oceláři se Spartou. V dorostenecké nejvyšší soutěži zabojují Olomouc s Kladnem o nesmírně důležité body směrem k záchraně a v extralize 9. tříd začínají nadstavbové odvety.
9. třída: Vary a Kometa v čele vyšších nadstaveb. Překvapivě vede i Brod
Extraliga devátých tříd nabízí v probíhajících týdnech dvě kola za víkend, bohužel ale její tempo brzdí řada odložených utkání. Nejlepší střelecký výkon nyní předvedl brněnský Michal Hartl se čtyřmi brankami, i díky němu tak Kometa potvrzuje svou sílu i v nadstavbách.
9. třída: Nadstavby zahájilo nejlépe Dynamo. Překvapení nabídly nižší skupiny
O prvním únorovém víkendu odstartovaly nadstavbové skupiny Extraligy devátých tříd. Z plánovaných dvanácti zápasů se odehrálo devět a zajímavé výsledky byly k vidění zejména v nižších skupinách O účast v playf-off.
9. třída: Napínavé základní skupiny vyvrcholily. Extraligu teď čeká druhá část
O víkendu vyvrcholila základní část Extraligy devátých tříd, v níž jsme dramatické souboje o postup sledovali až do samého závěru. Soutěž nyní míří do druhé fáze, kde bude hrát silnějších dvanáct týmů skupiny O pořadí v play-off a slabších dvanáct skupiny O účast v play-off.
Taháky týdne: Junioři a dorostenci bojují o vrchní příčky, deváťáci jdou do nadstavby
Již tradičně budou k vidění atraktivní zápasy v extralize dorostu i juniorů. Do akce se podívají i deváťáci, kterým skončila základní část. Jako jediná reprezentace bude v zápřahu Razýmova šestnáctka, tu čeká další program mládežnické olympiády.
9. třída: Závěrečný víkend rozhodne o postupu ze všech skupin
O víkendu po skončení mládežnického mistrovství republiky vyvrcholí základní část Extraligy devátých tříd. O moc napínavější závěr si nemohla představit, ve všech třech skupinách totiž dál trvá boj o umístění mezi první čtveřicí a tedy postup do vyšších nadstavbových skupin.
9. třída: Kometa a Liberec si zajistily dílčí prvenství. Klíčová bitva pro Duklu
V Extralize 9. tříd jsme poznali první dva vítěze základních skupin, kterými se stali mladíci brněnské Komety a Liberce. Plzeňská Škodovka ještě může o prvenství ve třetí skupině přijít. Větší drama nicméně probíhá kolem čtvrtých míst, kde se rozhoduje o tom, které celky postoupí do nadstavbových skupin.
Taháky týdne: boje v juniorských soutěžích i kempy pro talenty
Po delší době bude týdenní program bez reprezentací. O to větší důraz ale bude na juniorské soutěže, kde jsou v plánu další důležité zápasy. Kromě toho jsou v plánu dva jednodenní kempy.