II. liga ČR (2022/2023)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: 1. liga
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:
- 28 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 16 družstev ve skupině „Západ“ a 11 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupině „Západ“ utkají dvoukolově každý s každým (30 utkání) a ve skupině „Východ“ se družstva utkají čtyřkolově každý s každým (40 utkání).

2. část - Nadstavbová sk. Západ:
- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 8. místě se utkají dvoukolově každým s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají. - skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 9. - 16. místě se utkají dvoukolově každým s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají.

3. část

 • a) - Předkolo play-off sk. Západ:
  - družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. a 8. místě a družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 2. místě a družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. místě. První a případné třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře.
 • b) - O udržení ve II. lize ČR:
  - družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 8. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Východ“ na 11. místě sehrají jedno kolo play-down na 2 vítězná utkání (2-3 utkání), s tím, že postavení družstev v této části soutěže bude určeno podle vyššího průměru bodů získaných družstvem příslušného klubu v části bezprostředně předcházející této části soutěže (u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 8. místě se sčítají dosažené výsledky z 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“). První a případně třetí utkání se hraje u družstva s vyšším pořadím, druhé utkání se hraje u družstva s pořadím nižším. Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do příslušné nejvyšší krajské ligy seniorů.

4. část

 • a) - Play-off:
  - družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 1. - 6. místě, vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“ a družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. - 8. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na 3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (3-22 utkání). Pro sestavování dvojic v osmifinále a ve čtvrtfinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ nejhůře (postoupí-li do této části soutěže z části 3a/ - „Předkolo play-off sk. Západ“ jedno nebo obě družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. - 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ dosáhla ve skupině „A“ nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí), druhé nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ atd., resp. nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části ve skupině „Východ“ atd. V obou kolech této části soutěže se první, třetí a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, druhé a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.
  Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“ hůře a lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře. V tomto kole této části soutěže se první, druhé a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře. Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“, hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“, hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v příslušné části soutěže bezprostředně předcházející této části soutěže shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. V této části soutěže se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěného družstva po 1. části ve skupině „Východ“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstva umístěného po 1. části ve skupině „Východ“, hůře.
  Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži Chance liga pro sezónu 2023-2024.
 • b) - Kvalifikace o postup do II. ligy ČR:
  - z vítězů jednotlivých krajských soutěží budou sestaveny kvalifikační skupiny a z nich dvě vítězná družstva získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu 2023-2024.

Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play-off“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li níže stanoveno jinak, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení základní hrací doby, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Účastní-li se příslušné kvalifikační skupiny v části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ právě 2 družstva, utkání se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz kvalifikační skupiny, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1.V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie seniorů, tj. hráči ročníku narození 2002 a starší. Hráčům věkové kategorie juniorů, tj. hráčům ročníku narození 2003, 2004 a 2005, a hráčům věkové kategorie dorostu, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 16. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2006, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.

2.Družstvo Klubu je pro utkání II. ligy ČR povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:

 • a)minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b)minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.

3.V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 5 Cizinců.

4.V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů ve věku 21-22 let majících registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 3. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy a čl. 26 přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (tj. hráčů ročníku narození 2000 a 2001), přičemž není omezen počet hráčů mladších startujících v příslušném utkání na základě registračním oddělením ČSLH schváleného hostování mezi soutěžemi (tj. hráčů ročníku narození 2002 a mladších).

5.V utkáních části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play-off“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2022-2023 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže celkem minimálně 14 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2022 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže II. liga ČR v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2022 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR a (iii) v období po 31. 12. 2022 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se II. ligy ČR nebo soutěže vyšší,
 • podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu a utkání za družstvo Klubu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 14.

6.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.

7.Pořádající Klub je povinen před utkáním II. ligy ČR předat 10 vstupenek na příslušné utkání II. ligy ČR pro potřeby hostujícího družstva.

8.V utkáních soutěže hraných v období do 31. 12. 2022 včetně platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých. V utkáních soutěže hraných v období po 31. 12. 2022 platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.

9.Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

10.Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2022-2023 se jedná o ročník narození 2005), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

11.Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbové“, utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li následující větou stanoveno jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“, části 4a) - „Play-off“ a části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ v kvalifikační skupině, které se účastní právě dvě družstva, jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

12.Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“.

13.Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání II. ligy ČR, ve kterém družstvo Klubu hrálo. Komise rozhodčích ČSLH takovou stížnost vyhodnotí a Klubu zašle písemné stanovisko nejpozději 3. den ode dne doručení stížnosti, pokud:

 • je stížnost podána nejpozději do 48 hodin od okamžiku skončení příslušného utkání elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz,
 • jsou záběry situací z příslušného utkání, ve kterých Klub spatřuje pochybení rozhodčích, obsažené ve stížnosti (dále také jen jako „Situace“) zachyceny v časovém rozpětí 10 - 30 sekund před rozhodným momentem Situace, a 10 - 30 sekund po tomto rozhodném momentu Situace,
 • Klub ve stížnosti (i) označí číslo příslušného utkání dle číslování utkání dle rozpisu utkání soutěže uveřejněného v systému zápasů provozovaného ČSLH na adrese webové stránky zapasy.ceskyhokej.cz, (ii) uvede přesný čas/přesné časy utkání dle oficiální zápasové časomíry, ve kterém/kterých mělo dojít k Situaci/Situacím, a (iii) ke každé jednotlivé Situaci uvede popis, ze kterého bude patrné, v čem Klub v příslušné Situaci spatřuje pochybení rozhodčího,
 • Klub ke stížnosti doloží potvrzení o úhradě poplatku za podání stížnosti na účet ČSLH č.: 90718453/0300 (variabilní symbol: číslo utkání, poznámka pro příjemce: oficiální sportovní název Klubu) ve výši, která se stanovuje na 1.000,- Kč, obsahuje-li stížnost maximálně 3 Situace, případně ve výši odpovídající počtu Situací s tím, že každá další Situace nad rámec stanovených 3 Situací je zpoplatněna částkou ve výši 1.000,- Kč (tj. např. podá-li Klub stížnost obsahující 7 Situací, činí výše poplatku za podání stížnosti 5.000,- Kč); v případě, že komise rozhodčích ČSLH vyhodnotí stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, Klubem zaplacený poplatek za podání stížnosti se Klubu v plné výši vrací na číslo účtu, ze kterého byl tento poplatek uhrazen; v případě, že komise rozhodčích ČSLH pouze určitou část Klubem podaných Situací vyhodnotí jako oprávněnou, vrací se Klubu na číslo účtu, ze kterého byl poplatek za podání stížnosti zaplacen, částka ve výši 1.000,- Kč za každou Klubem oprávněně podanou Situaci, a to maximálně do výše Klubem zaplaceného poplatku za podání stížnosti.

14.Klub má právo bez udání důvodu vetovat, tj. podat žádost o vyloučení příslušného rozhodčího z nominace na řízení utkání, v nichž bude v soutěži II. liga ČR hrát družstvo Klubu, maximálně jednoho hlavního rozhodčího a maximálně dva čárové rozhodčí, který/kteří po dobu trvání vetace nebude/nebudou rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání Klubu ve II. lize ČR. Komise rozhodčích ČSLH této žádosti Klubu vyhoví, pokud:

 • rozhodčí, který má být příslušným Klubem vetován, odřídil alespoň jedno utkání, v němž v probíhající sezóně družstvo Klubu hrálo,
 • je žádost o vetaci rozhodčího podána elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz a sindler@czehockey.cz nejpozději 30 hodin před začátkem utkání, na které se má vetace vztahovat; nebude-li žádost o vetaci rozhodčího podána dle předchozí věty, platí vetace rozhodčího až od následujícího utkání družstva Klubu v soutěži;
 • Klub, podává-li žádost o vetaci čárového rozhodčího a má-li současně Klub v rozhodné době podání žádosti již vetované dva jiné čárové rozhodčí, výslovně v jím podané žádosti uvede, kterého z dosud vetovaných čárových rozhodčích má čárový rozhodčí, který dle takto podané žádosti má být vetován, v seznamu vetovaných čárových rozhodčích nahradit;

počet žádostí Klubu o vetaci rozhodčího není v sezóně omezen, přičemž však platí, že není-li shora uvedeno jinak, nahrazuje nově uplatněná vetace vetaci dosavadní; vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí; Klub není oprávněn učinit jakékoliv sdělení veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům o podané žádosti o vetaci rozhodčího dříve než po písemném oznámení dle shora uvedeného, přičemž Klub je současně povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání II. ligy ČR, které příslušný Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.


Související dokumenty:


Související články:

O Kapku lepší hokej: Hokejisté se počtvrté zahalí do oranžové
4. února si bude svět připomínat den boje proti rakovině. A opět za velké podpory hokejového dění České republiky. Na začátku druhého měsíce roku 2023 se totiž rozběhne 4. ročník charitativního projektu O Kapku lepší hokej.
Prohlášení prezidenta Českého hokeje k článkům o problematice ELJ
Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik zveřejnil prohlášení k článkům o problematice DHL extraligy juniorů.
Disciplinární trest pro tým PSG Berani Zlín
Disciplinární komise Českého hokeje udělila klubu PSG Berani Zlín za nesportovní chování části jeho diváků v utkání Chance ligy proti Vsetínu pokutu ve výši 60.000 korun.
Vyjádření k tzv. otevřenému dopisu Jana Platila
Část sdělovacích prostředků a další adresáti obdrželi dokument nazvaný „Otevřený dopis Jana Platila rodičům, trenérům, sponzorům a majitelům klubů“. Pod stejnou hlavičkou byly některé části dokumentu následně zveřejněny internetovými portály včetně serveru iSport.cz.
Hokejistou sezony je Filip Chlapík, získal tři ocenění
Také v letošní sezoně Tipsport extraligy došlo na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 27. ročníku ankety byl vyhlášen Hokejista sezony 2021/2022. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, obdržel Filip Chlapík. Útočník HC Sparta Praha získal 146 z rekordních 408 hlasů.
Novým řídícím orgánem Tipsport extraligy se stala APK LH
Na základě smlouvy mezi Českým hokejem a APK LH se řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy stala od 1. května 2022 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
Tipsport extraliga v období 2012–2022
Řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy byl v posledních deseti letech, v sezónách 2012/13–2021/22, výkonný výbor Českého hokeje a ředitelem soutěže Josef Řezníček.
Po ELD slaví plzeňští hokejisté titul i v DHL ELJ
V mládežnických kategoriích ukázal klub HC Škoda Plzeň v sezoně 2021/22 svou sílu. Po ELD získali plzeňští hokejisté titul i v DHL extralize juniorů, když v sedmém zápase finále na ledě Liberce vyhráli 4:2. Prvenství v této kategorii slaví po 5 letech.
HC Oceláři Třinec ovládli potřetí v řadě Tipsport extraligu
Sezona 2021/22 v rámci Tipsport extraligy úspěšně dospěla do svého konce. Titul slaví potřetí v řadě HC Oceláři Třinec, kteří ve finále porazili Spartu 4:2 na zápasy. Do druhé nejvyšší soutěže spadli hokejisté Zlína, naopak Kladno příslušnost v Tipsport extralize udrželo.
Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 28. 4. 2022
Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (22.4.2021 – 28.4.2022). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.