II. liga ČR (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: 1. liga

1. část:

- 27 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 15 družstev ve skupině „Západ“ a 12 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupině „Západ“ utkají dvoukolově každý s každým (28 utkání) a ve skupině „Východ“ se družstva utkají čtyřkolově každý s každým (44 utkání).

2. část - Nadstavbová sk. Západ:

- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 8. místě se utkají dvoukolově každým s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají.
- skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 9. - 15. místě se utkají dvoukolově každým s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají.

3. část
- a) - Předkolo play-off sk. Západ:

- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. a 8. místě a družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 2. místě a družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. místě.

První a případné třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře.

b) - O udržení ve II. lize ČR:

- družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 7. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Východ“ na 12. místě sehrají jedno kolo play-down na 2 vítězná utkání (2-3 utkání), s tím, že postavení družstev v této části soutěže bude určeno podle vyššího průměru bodů získaných družstvem příslušného klubu v části bezprostředně předcházející této části soutěže (u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 7. místě se sčítají dosažené výsledky z 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“).

První a případně třetí utkání se hraje u družstva s vyšším pořadím, druhé utkání se hraje u družstva s pořadím nižším. Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do příslušné nejvyšší krajské ligy seniorů.

4. část
- a) - Play-off:

- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 1. - 6. místě, vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“ a družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. - 8. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že osmifinále a čtvrtfinále se hrají na 3 vítězná utkání, semifinále a finále se hrají na 4 vítězná utkání (3-22 utkání).

Pro sestavování dvojic v osmifinále a ve čtvrtfinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ nejhůře (postoupí-li do této části soutěže z části 3a/ - „Předkolo play-off sk. Západ“ jedno nebo obě družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. - 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ dosáhla ve skupině „A“ nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí), druhé nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ atd., resp. nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje sdružstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části ve skupině „Východ“ atd. V obou kolech této části soutěže platí, že první, třetí a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, druhé a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.

Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“ hůře a lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře. V tomto kole této části soutěže se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“, hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“, hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v příslušné části soutěže bezprostředně předcházející této části soutěže shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. V této části soutěže se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěného družstva po 1. části ve skupině „Východ“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstva umístěného po 1. části ve skupině „Východ“, hůře. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži Chance liga pro sezónu 2024-2025.

b) - Kvalifikace o postup do II. ligy ČR:

- z vítězů jednotlivých krajských soutěží budou sestaveny kvalifikační skupiny a z nich dvě vítězná družstva získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu 2024-2025.

Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují sjedním brankářem a třemi hráči vpoli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka vprodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play- off“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li níže stanoveno jinak, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení základní hrací doby, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Účastní-li se příslušné kvalifikační skupiny v části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ právě 2 družstva, utkání se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz kvalifikační skupiny, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie seniorů, tj. hráči ročníku narození 2003 a starší. Hráčům věkové kategorie juniorů, tj. hráčům ročníku narození 2004, 2005 a 2006, a hráčům věkové kategorie dorostu, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 16. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Družstvo Klubu je pro utkání II. ligy ČR povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.
 3. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 5 Cizinců.
 4. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů ve věku 21 let a starších majících registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy a čl. 26 přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (tj. hráčů ročníku narození 2002 a starších), přičemž není omezen počet hráčů mladších startujících v příslušném utkání na základě registračním oddělením ČSLH schváleného hostování mezi soutěžemi (tj. hráčů ročníku narození 2003 a mladších).
 5. V utkáních části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play-off“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže II. liga ČR celkem minimálně 14 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže II. liga ČR v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se II. ligy ČR nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR a utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 14.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Pořádající Klub je povinen před utkáním II. ligy ČR předat 10 vstupenek na příslušné utkání II. ligy ČR pro potřeby hostujícího družstva.
 1. V utkáních soutěže hraných v období do 31. 12. 2023 včetně platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých. V utkáních soutěže hraných v období po 31. 12. 2023 platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.
 2. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 3. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se jedná o ročník narození 2006), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 4. Utkání 1. části, 2. části - „Nadstavbové sk. Západ“, části 3a) - „Předkolo play-off“ a utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li následující větou stanoveno jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“, části 4a) - „Play-off“ a části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ v kvalifikační skupině, které se účastní právě dvě družstva, jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.
 5. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“.
 6. Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání II. ligy ČR, ve kterém družstvo Klubu hrálo. Komise rozhodčích ČSLH takovou stížnost vyhodnotí a Klubu zašle písemné stanovisko nejpozději 3. den ode dne doručení stížnosti, pokud:
  • - je stížnost podána nejpozději do 48 hodin od okamžiku skončení příslušného utkání elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz,
  • - jsou záběry situací zpříslušného utkání, ve kterých Klub spatřuje pochybení rozhodčích, obsažené ve stížnosti (dále také jen jako „Situace“) zachyceny v časovém rozpětí 10 - 30 sekund před rozhodným momentem Situace, a 10 - 30 sekund po tomto rozhodném momentu Situace,
  • - Klub ve stížnosti (i) označí číslo příslušného utkání dle číslování utkání dle rozpisu utkání soutěže uveřejněného vsystému zápasů provozovaného ČSLH na adrese webové stránky zapasy.ceskyhokej.cz, (ii) uvede přesný čas/přesné časy utkání dle oficiální zápasové časomíry, ve kterém/kterých mělo dojít k Situaci/Situacím, a (iii) ke každé jednotlivé Situaci uvede popis, ze kterého bude patrné, v čem Klub v příslušné Situaci spatřuje pochybení rozhodčího,
  • - Klub ke stížnosti doloží potvrzení o úhradě poplatku za podání stížnosti na účet ČSLH č.: 253783461/0300 (variabilní symbol: číslo utkání, poznámka pro příjemce: oficiální sportovní název Klubu) ve výši, která se stanovuje na 1.000,- Kč, obsahuje-li stížnost maximálně 3 Situace, případně ve výši odpovídající počtu Situací s tím, že každá další Situace nad rámec stanovených 3 Situací je zpoplatněna částkou ve výši 1.000,- Kč (tj. např. podá-li Klub stížnost obsahující 7 Situací, činí výše poplatku za podání stížnosti 5.000,- Kč);
[img src="blob:https://www.ceskyhokej.cz/d44724d0-cb9a-4084-83c8-6dc43e0c5498" alt="page6image58526144" width="116.400000" height="0.840000">

v případě, že komise rozhodčích ČSLH vyhodnotí stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, Klubem zaplacený poplatek za podání stížnosti se Klubu v plné výši vrací na číslo účtu, ze kterého byl tento poplatek uhrazen; v případě, že komise rozhodčích ČSLH pouze určitou část Klubem podaných Situací vyhodnotí jako oprávněnou, vrací se Klubu na číslo účtu, ze kterého byl poplatek za podání stížnosti zaplacen, částka ve výši 1.000,- Kč za každou Klubem oprávněně podanou Situaci, a to maximálně do výše Klubem zaplaceného poplatku za podání stížnosti.

14. Klub má právo bez udání důvodu vetovat, tj. podat žádost o vyloučení příslušného rozhodčího z nominace na řízení utkání, v nichž bude v soutěži II. liga ČR hrát družstvo Klubu, maximálně jednoho hlavního rozhodčího a maximálně dva čárové rozhodčí, který/kteří po dobu trvání vetace nebude/nebudou rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání Klubu ve II. lize ČR. Komise rozhodčích ČSLH této žádosti Klubu vyhoví, pokud:

 • - rozhodčí, který má být příslušným Klubem vetován, odřídil alespoň jedno utkání, v němž v probíhající sezóně družstvo Klubu hrálo,
 • - je žádost o vetaci rozhodčího podána elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz a sindler@czehockey.cz nejpozději 30 hodin před začátkem utkání, na které se má vetace vztahovat; nebude-li žádost o vetaci rozhodčího podána dle předchozí věty, platí vetace rozhodčího až od následujícího utkání družstva Klubu v soutěži;
 • - Klub, podává-li žádost o vetaci čárového rozhodčího a má-li současně Klub v rozhodné době podání žádosti již vetované dva jiné čárové rozhodčí, výslovně v jím podané žádosti uvede, kterého z dosud vetovaných čárových rozhodčích má čárový rozhodčí, který dle takto podané žádosti má být vetován, v seznamu vetovaných čárových rozhodčích nahradit;

  počet žádostí Klubu o vetaci rozhodčího není v sezóně omezen, přičemž však platí, že není-li shora uvedeno jinak, nahrazuje nově uplatněná vetace vetaci dosavadní; vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí; Klub není oprávněn učinit jakékoliv sdělení veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům o podané žádosti o vetaci rozhodčího dříve než po písemném oznámení dle shora uvedeného, přičemž Klub je současně povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání II. ligy ČR, které příslušný Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.

datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
23.09.2023 17:00 1 2001 HC Wikov Hronov IHC Králové Písek 1:3 »
23.09.2023 18:00 1 2002 HK Kralupy n.Vltavou MOSTEČTÍ LVI 4:3 p »
23.09.2023 16:00 1 2003 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Cheb 4:3 »
23.09.2023 17:00 1 2004 HC Benátky n.J. HC Kobra Praha 2:3 »
23.09.2023 18:00 1 2005 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 3:6 »
23.09.2023 17:00 1 2006 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 1:6 »
23.09.2023 18:00 1 2007 HC Děčín HC Tábor 0:4 »
27.09.2023 18:00 2 2008 HC Wikov Hronov HC Letci Letňany 1:5 »
27.09.2023 18:30 2 2009 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Vrchlabí 5:6 p »
27.09.2023 18:00 2 2010 Slovan Ústí n.Labem HC Děčín 4:6 »
27.09.2023 18:00 2 2011 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 4:3 p »
27.09.2023 18:30 2 2012 TJ HC Řisuty HC Příbram 2:14 »
27.09.2023 18:00 2 2013 HC Tábor HC Stadion Cheb 11:0 »
19.10.2023 17:30 2 2014 Piráti Chomutov MOSTEČTÍ LVI 4:2 »
30.09.2023 18:00 3 2015 TJ HC Řisuty HC Wikov Hronov 1:7 »
30.09.2023 17:00 3 2016 IHC Králové Písek HK Kralupy n.Vltavou 2:3 »
30.09.2023 15:00 3 2017 MOSTEČTÍ LVI Slovan Ústí n.Labem 8:4 »
30.09.2023 18:00 3 2018 HC Stadion Cheb HC Benátky n.J. 3:1 »
30.09.2023 18:00 3 2019 HC Kobra Praha HC Stadion Vrchlabí 4:6 »
30.09.2023 17:00 3 2020 HC Příbram HC Letci Letňany 4:3 p »
30.09.2023 18:00 3 2021 HC Děčín Piráti Chomutov 4:8 »
04.10.2023 18:00 4 2022 HC Stadion Vrchlabí HC Benátky n.J. 1:2 p »
04.10.2023 18:00 4 2023 HC Letci Letňany Slovan Ústí n.Labem 3:2 p »
04.10.2023 18:00 4 2024 HC Děčín HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
04.10.2023 18:30 4 2025 HC Příbram Piráti Chomutov 4:3 »
04.10.2023 18:00 4 2026 HC Kobra Praha HC Tábor 4:5 »
04.10.2023 18:00 4 2027 HC Stadion Cheb TJ HC Řisuty 5:4 p »
04.10.2023 18:00 4 2028 MOSTEČTÍ LVI IHC Králové Písek 5:1 »
07.10.2023 17:00 5 2029 HC Wikov Hronov HC Tábor 2:7 »
07.10.2023 18:00 5 2030 HK Kralupy n.Vltavou TJ HC Řisuty 3:4 »
07.10.2023 16:00 5 2031 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 4:5 »
05.10.2023 18:00 5 2032 HC Benátky n.J. MOSTEČTÍ LVI 2:4 »
07.10.2023 18:00 5 2033 HC Stadion Vrchlabí HC Stadion Cheb 11:0 »
07.10.2023 17:00 5 2034 HC Letci Letňany HC Kobra Praha 9:1 »
07.10.2023 17:00 5 2035 HC Děčín HC Příbram 6:3 »
11.10.2023 18:30 6 2036 HK Kralupy n.Vltavou HC Wikov Hronov 7:4 »
11.10.2023 18:00 6 2037 HC Benátky n.J. HC Děčín 1:2 »
11.10.2023 18:00 6 2038 HC Stadion Vrchlabí HC Letci Letňany 3:4 »
11.10.2023 18:30 6 2039 TJ HC Řisuty IHC Králové Písek 5:4 »
11.10.2023 18:00 6 2040 HC Tábor MOSTEČTÍ LVI 2:1 »
16.09.2023 18:00 6 2041 HC Stadion Cheb Piráti Chomutov 4:7 »
11.10.2023 18:30 6 2042 HC Příbram HC Kobra Praha 6:4 »
14.10.2023 17:30 7 2043 Piráti Chomutov HC Wikov Hronov 9:3 »
14.10.2023 18:00 7 2044 HC Tábor HK Kralupy n.Vltavou 3:2 sn »
14.10.2023 19:00 7 2045 TJ HC Řisuty Slovan Ústí n.Labem 1:3 »
14.10.2023 17:00 7 2046 IHC Králové Písek HC Benátky n.J. 3:5 »
14.10.2023 15:00 7 2047 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Vrchlabí 4:1 »
14.10.2023 18:00 7 2048 HC Stadion Cheb HC Letci Letňany 1:3 »
14.10.2023 18:00 7 2049 HC Kobra Praha HC Děčín 3:7 »
18.10.2023 18:00 8 2050 HC Wikov Hronov Slovan Ústí n.Labem 3:8 »
18.10.2023 18:00 8 2051 HC Letci Letňany HC Benátky n.J. 1:2 »
18.10.2023 18:00 8 2052 HC Děčín HC Stadion Vrchlabí 4:1 »
18.10.2023 18:00 8 2053 IHC Králové Písek HC Tábor 1:2 »
18.10.2023 18:00 8 2054 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 1:4 »
18.10.2023 18:00 8 2055 HC Stadion Cheb HC Příbram 3:9 »
18.10.2023 18:00 8 2056 MOSTEČTÍ LVI TJ HC Řisuty 6:3 »
21.10.2023 17:00 9 2057 HC Wikov Hronov HC Příbram 1:5 »
21.10.2023 18:00 9 2058 HK Kralupy n.Vltavou Piráti Chomutov 1:4 »
21.10.2023 16:00 9 2059 Slovan Ústí n.Labem HC Tábor 2:1 p »
21.10.2023 15:00 9 2060 HC Benátky n.J. TJ HC Řisuty 6:0 »
21.10.2023 18:00 9 2061 HC Stadion Vrchlabí IHC Králové Písek 5:2 »
21.10.2023 17:00 9 2062 HC Letci Letňany MOSTEČTÍ LVI 4:3 sn »
21.10.2023 18:00 9 2063 HC Děčín HC Stadion Cheb 3:2 »
25.10.2023 18:00 10 2064 Slovan Ústí n.Labem HK Kralupy n.Vltavou 3:5 »
25.10.2023 18:00 10 2065 HC Benátky n.J. HC Wikov Hronov 7:1 »
25.10.2023 18:00 10 2066 HC Letci Letňany HC Děčín 2:1 »
25.10.2023 18:00 10 2067 HC Tábor TJ HC Řisuty 8:2 »
25.10.2023 17:30 10 2068 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 4:2 »
25.10.2023 18:30 10 2069 HC Příbram MOSTEČTÍ LVI 6:3 »
25.10.2023 18:00 10 2070 HC Kobra Praha HC Stadion Cheb 6:2 »
28.10.2023 18:00 11 2071 HC Kobra Praha HC Wikov Hronov 11:3 »
28.10.2023 17:00 11 2072 HC Příbram HK Kralupy n.Vltavou 4:2 »
28.10.2023 17:30 11 2073 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 5:2 »
28.10.2023 18:00 11 2074 HC Tábor HC Benátky n.J. 5:4 p »
28.10.2023 18:00 11 2075 TJ HC Řisuty HC Stadion Vrchlabí 2:5 »
28.10.2023 17:00 11 2076 IHC Králové Písek HC Letci Letňany 0:3 »
28.10.2023 15:00 11 2077 MOSTEČTÍ LVI HC Děčín 5:8 »
01.11.2023 18:00 12 2078 HC Wikov Hronov HC Děčín 1:5 »
01.11.2023 18:30 12 2079 HK Kralupy n.Vltavou HC Benátky n.J. 5:4 p »
01.11.2023 18:00 12 2080 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Vrchlabí 1:5 »
01.11.2023 18:00 12 2081 IHC Králové Písek HC Stadion Cheb 6:3 »
01.11.2023 18:30 12 2082 TJ HC Řisuty Piráti Chomutov 0:2 »
01.11.2023 18:00 12 2083 HC Tábor HC Příbram 7:1 »
01.11.2023 18:00 12 2084 MOSTEČTÍ LVI HC Kobra Praha 3:5 »
04.11.2023 17:00 13 2085 HC Wikov Hronov HC Stadion Cheb 2:3 »
12.12.2023 18:00 13 2086 HK Kralupy n.Vltavou HC Kobra Praha 3:2 »
04.11.2023 16:00 13 2087 Slovan Ústí n.Labem HC Příbram 5:6 »
04.11.2023 15:00 13 2088 HC Benátky n.J. Piráti Chomutov 2:4 »
04.11.2023 18:00 13 2089 HC Stadion Vrchlabí HC Tábor 1:2 »
04.11.2023 17:00 13 2090 HC Letci Letňany TJ HC Řisuty 7:2 »
04.11.2023 18:00 13 2091 HC Děčín IHC Králové Písek 6:4 »
08.11.2023 18:00 14 2092 HC Benátky n.J. Slovan Ústí n.Labem 3:6 »
08.11.2023 18:00 14 2093 HC Stadion Vrchlabí HC Wikov Hronov 4:2 »
08.11.2023 18:00 14 2094 HC Letci Letňany HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
07.11.2023 17:30 14 2095 Piráti Chomutov HC Tábor 2:3 »
08.11.2023 18:30 14 2096 HC Příbram IHC Králové Písek 3:1 »
08.11.2023 18:00 14 2097 HC Kobra Praha TJ HC Řisuty 4:3 p »
08.11.2023 18:00 14 2098 HC Stadion Cheb MOSTEČTÍ LVI 1:5 »
11.11.2023 15:00 15 2099 MOSTEČTÍ LVI HC Wikov Hronov 3:6 »
11.11.2023 18:00 15 2100 HC Stadion Cheb HK Kralupy n.Vltavou 6:2 »
11.11.2023 18:00 15 2101 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 6:4 »
11.11.2023 17:00 15 2102 HC Příbram HC Benátky n.J. 2:1 p »
13.11.2023 17:30 15 2103 Piráti Chomutov HC Stadion Vrchlabí 6:1 »
11.11.2023 18:00 15 2104 HC Tábor HC Letci Letňany 2:5 »
11.11.2023 19:00 15 2105 TJ HC Řisuty HC Děčín 4:10 »
18.11.2023 17:00 16 2106 IHC Králové Písek HC Wikov Hronov 4:5 sn »
18.11.2023 15:00 16 2107 MOSTEČTÍ LVI HK Kralupy n.Vltavou 4:3 »
18.11.2023 18:00 16 2108 HC Stadion Cheb Slovan Ústí n.Labem 5:2 »
04.12.2023 18:00 16 2109 HC Kobra Praha HC Benátky n.J. 5:3 »
18.11.2023 17:00 16 2110 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 3:0 »
18.11.2023 17:30 16 2111 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 7:3 »
17.11.2023 18:00 16 2112 HC Tábor HC Děčín 8:3 »
22.11.2023 18:00 17 2113 HC Letci Letňany HC Wikov Hronov 7:3 »
22.11.2023 18:00 17 2114 HC Stadion Vrchlabí HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
22.11.2023 18:00 17 2115 HC Děčín Slovan Ústí n.Labem 4:2 »
22.11.2023 18:00 17 2116 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 3:6 »
22.11.2023 18:30 17 2117 HC Příbram TJ HC Řisuty 6:1 »
22.11.2023 18:00 17 2118 HC Stadion Cheb HC Tábor 1:0 »
22.11.2023 18:00 17 2119 MOSTEČTÍ LVI Piráti Chomutov 2:3 p »
25.11.2023 17:00 18 2120 HC Wikov Hronov TJ HC Řisuty 6:4 »
25.11.2023 18:00 18 2121 HK Kralupy n.Vltavou IHC Králové Písek 2:3 p »
25.11.2023 16:00 18 2122 Slovan Ústí n.Labem MOSTEČTÍ LVI 2:3 »
25.11.2023 15:00 18 2123 HC Benátky n.J. HC Stadion Cheb 5:2 »
25.11.2023 18:00 18 2124 HC Stadion Vrchlabí HC Kobra Praha 2:3 »
25.11.2023 18:00 18 2125 HC Letci Letňany HC Příbram 3:4 »
25.11.2023 17:30 18 2126 Piráti Chomutov HC Děčín 3:4 sn »
29.11.2023 18:00 19 2127 HC Benátky n.J. HC Stadion Vrchlabí 1:3 »
29.11.2023 18:00 19 2128 Slovan Ústí n.Labem HC Letci Letňany 2:5 »
29.11.2023 18:30 19 2129 HK Kralupy n.Vltavou HC Děčín 1:2 »
29.11.2023 17:30 19 2130 Piráti Chomutov HC Příbram 5:1 »
29.11.2023 18:00 19 2131 HC Tábor HC Kobra Praha 6:1 »
29.11.2023 18:30 19 2132 TJ HC Řisuty HC Stadion Cheb 4:5 sn »
29.11.2023 18:00 19 2133 IHC Králové Písek MOSTEČTÍ LVI 4:6 »
02.12.2023 18:00 20 2134 HC Tábor HC Wikov Hronov 8:4 »
02.12.2023 18:00 20 2135 TJ HC Řisuty HK Kralupy n.Vltavou 4:6 »
02.12.2023 17:00 20 2136 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 2:7 »
02.12.2023 15:00 20 2137 MOSTEČTÍ LVI HC Benátky n.J. 6:3 »
02.12.2023 18:00 20 2138 HC Stadion Cheb HC Stadion Vrchlabí 2:3 »
02.12.2023 18:00 20 2139 HC Kobra Praha HC Letci Letňany 4:2 »
02.12.2023 18:00 20 2140 HC Příbram HC Děčín 3:2 p »
06.12.2023 18:00 21 2141 HC Wikov Hronov HK Kralupy n.Vltavou 5:1 »
06.12.2023 18:00 21 2142 HC Děčín HC Benátky n.J. 5:7 »
06.12.2023 18:00 21 2143 HC Letci Letňany HC Stadion Vrchlabí 2:3 »
06.12.2023 18:00 21 2144 IHC Králové Písek TJ HC Řisuty 1:4 »
06.12.2023 18:00 21 2145 MOSTEČTÍ LVI HC Tábor 1:3 »
06.12.2023 17:30 21 2146 Piráti Chomutov HC Stadion Cheb 6:2 »
06.12.2023 18:00 21 2147 HC Kobra Praha HC Příbram 2:6 »
09.12.2023 17:00 22 2148 HC Wikov Hronov Piráti Chomutov 2:13 »
09.12.2023 18:00 22 2149 HK Kralupy n.Vltavou HC Tábor 2:3 »
09.12.2023 16:00 22 2150 Slovan Ústí n.Labem TJ HC Řisuty 3:2 sn »
09.12.2023 15:00 22 2151 HC Benátky n.J. IHC Králové Písek 4:2 »
09.12.2023 15:00 22 2152 HC Stadion Vrchlabí MOSTEČTÍ LVI 6:1 »
09.12.2023 15:00 22 2153 HC Letci Letňany HC Stadion Cheb 6:4 »
09.12.2023 18:00 22 2154 HC Děčín HC Kobra Praha 10:3 »
13.12.2023 18:00 23 2155 Slovan Ústí n.Labem HC Wikov Hronov 4:5 p »
13.12.2023 18:00 23 2156 HC Benátky n.J. HC Letci Letňany 0:2 »
13.12.2023 18:00 23 2157 HC Stadion Vrchlabí HC Děčín 6:2 »
13.12.2023 18:00 23 2158 HC Tábor IHC Králové Písek 7:0 »
13.12.2023 17:30 23 2159 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 5:2 »
13.12.2023 18:30 23 2160 HC Příbram HC Stadion Cheb 7:5 »
13.12.2023 18:30 23 2161 TJ HC Řisuty MOSTEČTÍ LVI 2:8 »
16.12.2023 17:00 24 2162 HC Příbram HC Wikov Hronov 7:6 sn »
17.12.2023 16:00 24 2163 Piráti Chomutov HK Kralupy n.Vltavou 6:1 »
16.12.2023 18:00 24 2164 HC Tábor Slovan Ústí n.Labem 3:0 »
16.12.2023 18:30 24 2165 TJ HC Řisuty HC Benátky n.J. 4:5 p »
16.12.2023 17:00 24 2166 IHC Králové Písek HC Stadion Vrchlabí 1:4 »
16.12.2023 15:00 24 2167 MOSTEČTÍ LVI HC Letci Letňany 1:8 »
16.12.2023 18:00 24 2168 HC Stadion Cheb HC Děčín 3:2 sn »
20.12.2023 18:30 25 2169 HK Kralupy n.Vltavou Slovan Ústí n.Labem 5:6 »
17.12.2023 17:00 25 2170 HC Wikov Hronov HC Benátky n.J. 2:5 »
20.12.2023 18:00 25 2171 HC Děčín HC Letci Letňany 4:1 »
20.12.2023 18:30 25 2172 TJ HC Řisuty HC Tábor 1:8 »
20.12.2023 18:00 25 2173 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 2:3 sn »
20.12.2023 18:00 25 2174 MOSTEČTÍ LVI HC Příbram 1:2 »
20.12.2023 18:00 25 2175 HC Stadion Cheb HC Kobra Praha 6:2 »
27.12.2023 18:00 26 2176 HC Wikov Hronov HC Kobra Praha 4:1 »
15.11.2023 18:30 26 2177 HK Kralupy n.Vltavou HC Příbram 2:3 »
29.12.2023 18:00 26 2178 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 2:4 »
15.11.2023 18:00 26 2179 HC Benátky n.J. HC Tábor 1:4 »
27.12.2023 18:00 26 2180 HC Stadion Vrchlabí TJ HC Řisuty 9:2 »
18.12.2023 18:00 26 2181 HC Letci Letňany IHC Králové Písek 8:2 »
15.11.2023 18:00 26 2182 HC Děčín MOSTEČTÍ LVI 4:5 »
03.01.2024 18:00 27 2183 HC Děčín HC Wikov Hronov 7:3 »
04.01.2024 18:30 27 2184 HC Benátky n.J. HK Kralupy n.Vltavou 3:6 »
04.01.2024 18:00 27 2185 HC Stadion Vrchlabí Slovan Ústí n.Labem 7:2 »
03.01.2024 18:00 27 2186 HC Stadion Cheb IHC Králové Písek 2:3 p »
03.01.2024 17:30 27 2187 Piráti Chomutov TJ HC Řisuty 8:2 »
03.01.2024 18:30 27 2188 HC Příbram HC Tábor 3:5 »
03.01.2024 18:00 27 2189 HC Kobra Praha MOSTEČTÍ LVI 5:6 »
06.01.2024 18:00 28 2190 HC Stadion Cheb HC Wikov Hronov 4:2 »
06.01.2024 18:00 28 2191 HC Kobra Praha HK Kralupy n.Vltavou 5:2 »
06.01.2024 17:00 28 2192 HC Příbram Slovan Ústí n.Labem 3:4 »
06.01.2024 17:30 28 2193 Piráti Chomutov HC Benátky n.J. 3:4 p »
06.01.2024 18:00 28 2194 HC Tábor HC Stadion Vrchlabí 5:1 »
06.01.2024 18:00 28 2195 TJ HC Řisuty HC Letci Letňany 0:7 »
06.01.2024 17:00 28 2196 IHC Králové Písek HC Děčín 2:1 »
10.01.2024 18:00 29 2197 Slovan Ústí n.Labem HC Benátky n.J. 7:1 »
10.01.2024 18:00 29 2198 HC Wikov Hronov HC Stadion Vrchlabí 3:7 »
10.01.2024 18:30 29 2199 HK Kralupy n.Vltavou HC Letci Letňany 4:3 »
10.01.2024 18:00 29 2200 HC Tábor Piráti Chomutov 2:5 »
10.01.2024 18:00 29 2201 IHC Králové Písek HC Příbram 4:3 »
10.01.2024 18:30 29 2202 TJ HC Řisuty HC Kobra Praha 3:8 »
10.01.2024 18:00 29 2203 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Cheb 4:3 sn »
13.01.2024 17:00 30 2204 HC Wikov Hronov MOSTEČTÍ LVI 2:1 »
13.01.2024 18:00 30 2205 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Cheb 5:6 p »
13.01.2024 16:00 30 2206 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 4:1 »
13.01.2024 15:00 30 2207 HC Benátky n.J. HC Příbram 2:3 »
13.01.2024 18:00 30 2208 HC Stadion Vrchlabí Piráti Chomutov 0:2 »
13.01.2024 17:00 30 2209 HC Letci Letňany HC Tábor 3:2 p »
13.01.2024 18:00 30 2210 HC Děčín TJ HC Řisuty 6:3 »
23.09.2023 17:00 1 2211 DRACI PARS ŠUMPERK SKLH Žďár n. Sázavou 4:6 »
23.09.2023 17:00 1 2212 HC Bobři Val. Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:6 »
23.09.2023 17:00 1 2213 HC AZ Havířov 2010 SHKM Hodonín 3:1 »
23.09.2023 18:00 1 2214 HK Nový Jičín HHK Velké Meziříčí 7:1 »
23.09.2023 16:00 1 2215 HC Kopřivnice HC Vyškov 5:8 »
23.09.2023 18:00 1 2216 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 2:1 »
27.09.2023 18:00 2 2217 HC Bobři Val. Meziříčí HC Kopřivnice 3:2 »
27.09.2023 18:00 2 2218 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 5:1 »
27.09.2023 17:30 2 2219 HC AZ Havířov 2010 DRACI PARS ŠUMPERK 10:5 »
27.09.2023 18:00 2 2220 BK Havlíčkův Brod SHKM Hodonín 1:4 »
01.11.2023 18:00 2 2221 HHK Velké Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:5 »
27.09.2023 18:00 2 2222 HC Vyškov SKLH Žďár n. Sázavou 5:2 »
30.09.2023 17:00 3 2223 BK Havlíčkův Brod DRACI PARS ŠUMPERK 5:1 »
30.09.2023 17:30 3 2224 SKLH Žďár n. Sázavou HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 p »
30.09.2023 18:00 3 2225 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC AZ Havířov 2010 1:11 »
30.09.2023 17:00 3 2226 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 3:2 »
30.09.2023 17:30 3 2227 HHK Velké Meziříčí HC Kopřivnice 4:5 p »
30.09.2023 15:00 3 2228 HC Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 3:5 »
04.10.2023 18:00 4 2229 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 »
04.10.2023 18:00 4 2230 DRACI PARS ŠUMPERK HC Bobři Val. Meziříčí 4:5 sn »
04.10.2023 18:00 4 2231 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 3:10 »
04.10.2023 18:00 4 2232 SHKM Hodonín TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:4 »
04.10.2023 18:00 4 2233 SKLH Žďár n. Sázavou BK Havlíčkův Brod 4:3 »
04.10.2023 18:00 4 2234 HHK Velké Meziříčí HC Vyškov 4:1 »
07.10.2023 17:00 5 2235 DRACI PARS ŠUMPERK HC Vyškov 2:6 »
07.10.2023 17:00 5 2236 HC Bobři Val. Meziříčí BK Havlíčkův Brod 4:3 sn »
07.10.2023 15:00 5 2237 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 6:3 »
07.10.2023 18:00 5 2238 HK Nový Jičín TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:1 »
07.10.2023 17:00 5 2239 HC Kopřivnice SHKM Hodonín 1:2 sn »
07.10.2023 17:00 5 2240 Hokejový klub Opava s.r.o. HHK Velké Meziříčí 6:1 »
11.10.2023 18:00 6 2241 HK Nový Jičín HC Kopřivnice 5:4 »
11.10.2023 18:00 6 2242 HC Bobři Val. Meziříčí HC AZ Havířov 2010 0:9 »
11.10.2023 18:00 6 2243 Hokejový klub Opava s.r.o. DRACI PARS ŠUMPERK 7:3 »
11.10.2023 18:00 6 2244 HHK Velké Meziříčí SHKM Hodonín 3:4 sn »
11.10.2023 18:00 6 2245 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 3:4 »
11.10.2023 18:30 6 2246 TECHNIKA HOCKEY BRNO SKLH Žďár n. Sázavou 0:3 »
14.10.2023 17:30 7 2247 HHK Velké Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 2:5 »
14.10.2023 15:00 7 2248 HC Vyškov HC Bobři Val. Meziříčí 6:3 »
14.10.2023 17:00 7 2249 BK Havlíčkův Brod HC AZ Havířov 2010 4:3 p »
14.10.2023 17:30 7 2250 SKLH Žďár n. Sázavou HK Nový Jičín 5:2 »
14.10.2023 18:00 7 2251 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Kopřivnice 2:3 »
14.10.2023 17:00 7 2252 SHKM Hodonín Hokejový klub Opava s.r.o. 2:1 »
18.10.2023 17:30 8 2253 HC AZ Havířov 2010 HC Kopřivnice 9:4 »
18.10.2023 18:00 8 2254 DRACI PARS ŠUMPERK HK Nový Jičín 2:1 »
18.10.2023 18:00 8 2255 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
18.10.2023 18:00 8 2256 HC Vyškov SHKM Hodonín 3:2 »
18.10.2023 18:00 8 2257 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 5:4 »
18.10.2023 18:30 8 2258 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 1:2 »
21.10.2023 17:00 9 2259 DRACI PARS ŠUMPERK SHKM Hodonín 3:4 p »
21.10.2023 17:00 9 2260 HC Bobři Val. Meziříčí HHK Velké Meziříčí 1:2 »
21.10.2023 17:00 9 2261 HC AZ Havířov 2010 HC Vyškov 7:3 »
21.10.2023 18:00 9 2262 HK Nový Jičín BK Havlíčkův Brod 3:2 »
21.10.2023 17:00 9 2263 HC Kopřivnice SKLH Žďár n. Sázavou 5:4 »
21.10.2023 17:00 9 2264 Hokejový klub Opava s.r.o. TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:1 »
25.10.2023 18:00 10 2265 HC Kopřivnice DRACI PARS ŠUMPERK 4:3 p »
25.10.2023 17:30 10 2266 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 9:1 »
25.10.2023 18:00 10 2267 HC Bobři Val. Meziříčí HK Nový Jičín 3:4 p »
25.10.2023 18:00 10 2268 SHKM Hodonín SKLH Žďár n. Sázavou 2:3 »
25.10.2023 18:00 10 2269 HC Vyškov TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
25.10.2023 18:00 10 2270 BK Havlíčkův Brod HHK Velké Meziříčí 6:3 »
28.10.2023 17:30 11 2271 TECHNIKA HOCKEY BRNO DRACI PARS ŠUMPERK 4:1 »
28.10.2023 17:00 11 2272 SHKM Hodonín HC Bobři Val. Meziříčí 2:0 »
28.10.2023 17:30 11 2273 HHK Velké Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:8 »
28.10.2023 15:00 11 2274 HC Vyškov HK Nový Jičín 3:7 »
28.10.2023 17:00 11 2275 BK Havlíčkův Brod HC Kopřivnice 2:3 »
28.10.2023 17:30 11 2276 SKLH Žďár n. Sázavou Hokejový klub Opava s.r.o. 4:5 sn »
04.11.2023 17:30 12 2277 SKLH Žďár n. Sázavou DRACI PARS ŠUMPERK 5:0 »
04.11.2023 17:15 12 2278 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
04.11.2023 17:00 12 2279 SHKM Hodonín HC AZ Havířov 2010 2:1 »
04.11.2023 17:30 12 2280 HHK Velké Meziříčí HK Nový Jičín 0:4 »
04.11.2023 15:00 12 2281 HC Vyškov HC Kopřivnice 1:2 »
04.11.2023 17:00 12 2282 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 4:0 »
08.11.2023 18:00 13 2283 HC Kopřivnice HC Bobři Val. Meziříčí 3:2 p »
08.11.2023 18:00 13 2284 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Nový Jičín 4:3 p »
08.11.2023 18:00 13 2285 DRACI PARS ŠUMPERK HC AZ Havířov 2010 1:5 »
08.11.2023 18:00 13 2286 SHKM Hodonín BK Havlíčkův Brod 2:7 »
08.11.2023 18:30 13 2287 TECHNIKA HOCKEY BRNO HHK Velké Meziříčí 1:9 »
08.11.2023 18:00 13 2288 SKLH Žďár n. Sázavou HC Vyškov 10:4 »
11.11.2023 17:00 14 2289 DRACI PARS ŠUMPERK BK Havlíčkův Brod 6:4 »
11.11.2023 17:00 14 2290 HC Bobři Val. Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 7:3 »
11.11.2023 17:00 14 2291 HC AZ Havířov 2010 TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:1 »
11.11.2023 18:00 14 2292 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 1:6 »
11.11.2023 16:00 14 2293 HC Kopřivnice HHK Velké Meziříčí 3:4 »
11.11.2023 17:00 14 2294 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vyškov 1:4 »
15.11.2023 18:00 15 2295 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Kopřivnice 4:3 p »
15.11.2023 18:00 15 2296 HC Bobři Val. Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 p »
15.11.2023 17:30 15 2297 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 4:2 »
15.11.2023 18:30 15 2298 TECHNIKA HOCKEY BRNO SHKM Hodonín 1:7 »
15.11.2023 18:00 15 2299 BK Havlíčkův Brod SKLH Žďár n. Sázavou 3:1 »
15.11.2023 18:00 15 2300 HC Vyškov HHK Velké Meziříčí 6:2 »
18.11.2023 15:00 16 2301 HC Vyškov DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 sn »
18.11.2023 17:00 16 2302 BK Havlíčkův Brod HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 »
18.11.2023 17:30 16 2303 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 1:4 »
18.11.2023 17:00 16 2304 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK Nový Jičín 3:5 »
18.11.2023 17:00 16 2305 SHKM Hodonín HC Kopřivnice 5:4 »
18.11.2023 17:30 16 2306 HHK Velké Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 6:2 »
22.11.2023 18:00 17 2307 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 3:4 p »
22.11.2023 17:30 17 2308 HC AZ Havířov 2010 HC Bobři Val. Meziříčí 8:2 »
22.11.2023 18:00 17 2309 DRACI PARS ŠUMPERK Hokejový klub Opava s.r.o. 1:4 »
22.11.2023 18:00 17 2310 SHKM Hodonín HHK Velké Meziříčí 2:1 p »
22.11.2023 18:00 17 2311 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 6:2 »
22.11.2023 18:00 17 2312 SKLH Žďár n. Sázavou TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
25.11.2023 17:00 18 2313 DRACI PARS ŠUMPERK HHK Velké Meziříčí 11:3 »
25.11.2023 17:00 18 2314 HC Bobři Val. Meziříčí HC Vyškov 1:4 »
25.11.2023 14:00 18 2315 HC AZ Havířov 2010 BK Havlíčkův Brod 5:0 »
25.11.2023 18:00 18 2316 HK Nový Jičín SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
25.11.2023 17:00 18 2317 HC Kopřivnice TECHNIKA HOCKEY BRNO 8:3 »
25.11.2023 17:00 18 2318 Hokejový klub Opava s.r.o. SHKM Hodonín 4:1 »
29.11.2023 18:00 19 2319 HC Kopřivnice HC AZ Havířov 2010 4:3 sn »
29.11.2023 18:00 19 2320 HK Nový Jičín DRACI PARS ŠUMPERK 0:2 »
29.11.2023 18:00 19 2321 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 1:2 »
29.11.2023 18:00 19 2322 SHKM Hodonín HC Vyškov 3:2 p »
29.11.2023 18:00 19 2323 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
29.11.2023 18:00 19 2324 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:1 »
02.12.2023 17:00 20 2325 SHKM Hodonín DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 sn »
02.12.2023 17:30 20 2326 HHK Velké Meziříčí HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 p »
02.12.2023 15:00 20 2327 HC Vyškov HC AZ Havířov 2010 5:4 sn »
02.02.2024 18:00 20 2328 BK Havlíčkův Brod HK Nový Jičín 0:3 »
02.12.2023 17:30 20 2329 SKLH Žďár n. Sázavou HC Kopřivnice 5:4 p »
02.02.2024 18:00 20 2330 TECHNIKA HOCKEY BRNO Hokejový klub Opava s.r.o. 1:3 »
06.12.2023 18:00 21 2331 DRACI PARS ŠUMPERK HC Kopřivnice 4:2 »
06.12.2023 18:00 21 2332 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 3:4 »
06.12.2023 18:00 21 2333 HK Nový Jičín HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
06.12.2023 18:00 21 2334 SKLH Žďár n. Sázavou SHKM Hodonín 4:9 »
06.12.2023 18:30 21 2335 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Vyškov 0:6 »
06.12.2023 18:00 21 2336 HHK Velké Meziříčí BK Havlíčkův Brod 5:1 »
09.12.2023 17:00 22 2337 DRACI PARS ŠUMPERK TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
09.12.2023 17:00 22 2338 HC Bobři Val. Meziříčí SHKM Hodonín 4:1 »
09.12.2023 17:00 22 2339 HC AZ Havířov 2010 HHK Velké Meziříčí 12:3 »
09.12.2023 18:00 22 2340 HK Nový Jičín HC Vyškov 3:6 »
09.12.2023 17:00 22 2341 HC Kopřivnice BK Havlíčkův Brod 7:3 »
09.12.2023 17:00 22 2342 Hokejový klub Opava s.r.o. SKLH Žďár n. Sázavou 4:6 »
16.12.2023 17:00 23 2343 DRACI PARS ŠUMPERK SKLH Žďár n. Sázavou 9:3 »
16.12.2023 17:00 23 2344 HC Bobři Val. Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 »
16.12.2023 17:00 23 2345 HC AZ Havířov 2010 SHKM Hodonín 6:3 »
16.12.2023 15:00 23 2346 HK Nový Jičín HHK Velké Meziříčí 5:1 »
16.12.2023 16:00 23 2347 HC Kopřivnice HC Vyškov 4:3 »
16.12.2023 17:00 23 2348 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 1:2 »
20.12.2023 18:00 24 2349 HC Bobři Val. Meziříčí HC Kopřivnice 0:4 »
20.12.2023 18:00 24 2350 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 »
20.12.2023 17:30 24 2351 HC AZ Havířov 2010 DRACI PARS ŠUMPERK 5:2 »
20.12.2023 18:00 24 2352 BK Havlíčkův Brod SHKM Hodonín 1:3 »
20.12.2023 18:00 24 2353 HHK Velké Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
20.12.2023 18:00 24 2354 HC Vyškov SKLH Žďár n. Sázavou 10:5 »
27.12.2023 18:00 25 2355 BK Havlíčkův Brod DRACI PARS ŠUMPERK 3:4 »
27.12.2023 18:00 25 2356 SKLH Žďár n. Sázavou HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 »
19.02.2024 17:30 25 2357 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC AZ Havířov 2010 6:5 »
30.12.2023 15:00 25 2358 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 3:2 »
01.12.2023 18:00 25 2359 HHK Velké Meziříčí HC Kopřivnice 2:6 »
13.12.2023 18:00 25 2360 HC Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 sn »
03.01.2024 18:00 26 2361 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 4:3 »
03.01.2024 18:00 26 2362 DRACI PARS ŠUMPERK HC Bobři Val. Meziříčí 3:2 sn »
04.01.2024 18:00 26 2363 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 2:5 »
03.01.2024 18:00 26 2364 SHKM Hodonín TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:4 »
31.01.2024 18:00 26 2365 SKLH Žďár n. Sázavou BK Havlíčkův Brod 4:3 »
03.01.2024 18:00 26 2366 HHK Velké Meziříčí HC Vyškov 2:7 »
06.01.2024 17:00 27 2367 DRACI PARS ŠUMPERK HC Vyškov 4:5 p »
06.01.2024 17:00 27 2368 HC Bobři Val. Meziříčí BK Havlíčkův Brod 3:6 »
06.01.2024 17:30 27 2369 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 4:11 »
06.01.2024 15:30 27 2370 HK Nový Jičín TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 »
06.01.2024 17:00 27 2371 HC Kopřivnice SHKM Hodonín 8:5 »
06.01.2024 14:00 27 2372 Hokejový klub Opava s.r.o. HHK Velké Meziříčí 3:0 »
11.01.2024 18:00 28 2373 HK Nový Jičín HC Kopřivnice 4:2 »
10.01.2024 18:00 28 2374 HC Bobři Val. Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:5 »
10.01.2024 18:00 28 2375 Hokejový klub Opava s.r.o. DRACI PARS ŠUMPERK 4:3 »
10.01.2024 18:00 28 2376 HHK Velké Meziříčí SHKM Hodonín 2:7 »
10.01.2024 18:00 28 2377 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 2:6 »
10.01.2024 18:30 28 2378 TECHNIKA HOCKEY BRNO SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
13.01.2024 17:30 29 2379 HHK Velké Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 1:6 »
13.01.2024 15:00 29 2380 HC Vyškov HC Bobři Val. Meziříčí 6:1 »
13.01.2024 17:00 29 2381 BK Havlíčkův Brod HC AZ Havířov 2010 2:7 »
13.01.2024 17:30 29 2382 SKLH Žďár n. Sázavou HK Nový Jičín 3:4 sn »
13.01.2024 17:00 29 2383 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Kopřivnice 3:2 »
13.01.2024 17:00 29 2384 SHKM Hodonín Hokejový klub Opava s.r.o. 3:2 p »
17.01.2024 17:30 30 2385 HC AZ Havířov 2010 HC Kopřivnice 7:1 »
17.01.2024 18:00 30 2386 DRACI PARS ŠUMPERK HK Nový Jičín 3:4 »
17.01.2024 18:00 30 2387 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 6:2 »
17.01.2024 18:00 30 2388 HC Vyškov SHKM Hodonín 6:2 »
17.01.2024 18:00 30 2389 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 2:3 »
17.01.2024 18:30 30 2390 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 4:5 p »
20.01.2024 17:00 31 2391 DRACI PARS ŠUMPERK SHKM Hodonín 5:4 p »
20.01.2024 17:00 31 2392 HC Bobři Val. Meziříčí HHK Velké Meziříčí 3:4 sn »
20.01.2024 17:00 31 2393 HC AZ Havířov 2010 HC Vyškov 4:5 p »
20.01.2024 18:00 31 2394 HK Nový Jičín BK Havlíčkův Brod 1:6 »
20.01.2024 17:00 31 2395 HC Kopřivnice SKLH Žďár n. Sázavou 4:3 »
20.01.2024 17:00 31 2396 Hokejový klub Opava s.r.o. TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:0 »
24.01.2024 18:00 32 2397 HC Kopřivnice DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 p »
24.01.2024 17:30 32 2398 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 3:0 »
24.01.2024 18:00 32 2399 HC Bobři Val. Meziříčí HK Nový Jičín 4:0 »
24.01.2024 18:00 32 2400 SHKM Hodonín SKLH Žďár n. Sázavou 3:6 »
24.01.2024 18:00 32 2401 HC Vyškov TECHNIKA HOCKEY BRNO 8:3 »
24.01.2024 18:00 32 2402 BK Havlíčkův Brod HHK Velké Meziříčí 9:2 »
26.01.2024 18:00 33 2403 TECHNIKA HOCKEY BRNO DRACI PARS ŠUMPERK 3:1 »
31.01.2024 18:00 33 2404 SHKM Hodonín HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 »
31.01.2024 18:00 33 2405 HHK Velké Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:6 »
31.01.2024 18:00 33 2406 HC Vyškov HK Nový Jičín 11:6 »
12.02.2024 18:00 33 2407 BK Havlíčkův Brod HC Kopřivnice 5:2 »
03.03.2024 15:00 33 2408 SKLH Žďár n. Sázavou Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
03.02.2024 17:30 34 2409 SKLH Žďár n. Sázavou DRACI PARS ŠUMPERK 2:1 »
03.02.2024 17:00 34 2410 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 p »
03.02.2024 17:00 34 2411 SHKM Hodonín HC AZ Havířov 2010 2:4 »
03.02.2024 16:00 34 2412 HHK Velké Meziříčí HK Nový Jičín 7:4 »
03.02.2024 15:00 34 2413 HC Vyškov HC Kopřivnice 6:3 »
03.02.2024 15:15 34 2414 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 5:2 »
07.02.2024 18:00 35 2415 HC Kopřivnice HC Bobři Val. Meziříčí 7:6 p »
07.02.2024 18:00 35 2416 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Nový Jičín 7:2 »
07.02.2024 18:00 35 2417 DRACI PARS ŠUMPERK HC AZ Havířov 2010 1:2 sn »
07.02.2024 18:00 35 2418 SHKM Hodonín BK Havlíčkův Brod 5:1 »
07.02.2024 18:30 35 2419 TECHNIKA HOCKEY BRNO HHK Velké Meziříčí 2:3 »
07.02.2024 18:00 35 2420 SKLH Žďár n. Sázavou HC Vyškov 1:6 »
10.02.2024 17:00 36 2421 DRACI PARS ŠUMPERK BK Havlíčkův Brod 1:3 »
10.02.2024 17:00 36 2422 HC Bobři Val. Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 4:0 »
10.02.2024 15:00 36 2423 HC AZ Havířov 2010 TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 p »
10.02.2024 18:00 36 2424 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 4:2 »
10.02.2024 17:00 36 2425 HC Kopřivnice HHK Velké Meziříčí 3:4 »
10.02.2024 17:00 36 2426 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vyškov 4:5 sn »
14.02.2024 18:00 37 2427 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Kopřivnice 3:1 »
14.02.2024 18:00 37 2428 HC Bobři Val. Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 3:6 »
14.02.2024 17:30 37 2429 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 6:1 »
14.02.2024 18:30 37 2430 TECHNIKA HOCKEY BRNO SHKM Hodonín 1:4 »
14.02.2024 18:00 37 2431 BK Havlíčkův Brod SKLH Žďár n. Sázavou 2:4 »
14.02.2024 18:00 37 2432 HC Vyškov HHK Velké Meziříčí 7:3 »
17.02.2024 15:00 38 2433 HC Vyškov DRACI PARS ŠUMPERK 5:0 »
17.02.2024 17:00 38 2434 BK Havlíčkův Brod HC Bobři Val. Meziříčí 3:6 »
17.02.2024 17:00 38 2435 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 7:2 »
17.02.2024 18:00 38 2436 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK Nový Jičín 4:7 »
17.02.2024 17:00 38 2437 SHKM Hodonín HC Kopřivnice 6:5 p »
17.02.2024 17:30 38 2438 HHK Velké Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 3:6 »
22.02.2024 18:00 39 2439 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 4:3 sn »
21.02.2024 17:30 39 2440 HC AZ Havířov 2010 HC Bobři Val. Meziříčí 8:1 »
21.02.2024 18:00 39 2441 DRACI PARS ŠUMPERK Hokejový klub Opava s.r.o. 5:0 k »
21.02.2024 18:00 39 2442 SHKM Hodonín HHK Velké Meziříčí 3:5 »
22.02.2024 18:00 39 2443 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 4:6 »
21.02.2024 18:00 39 2444 SKLH Žďár n. Sázavou TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:2 »
24.02.2024 17:00 40 2445 DRACI PARS ŠUMPERK HHK Velké Meziříčí 3:2 »
24.02.2024 17:00 40 2446 HC Bobři Val. Meziříčí HC Vyškov 6:4 »
24.02.2024 17:00 40 2447 HC AZ Havířov 2010 BK Havlíčkův Brod 8:3 »
24.02.2024 18:00 40 2448 HK Nový Jičín SKLH Žďár n. Sázavou 5:1 »
24.02.2024 17:00 40 2449 HC Kopřivnice TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:4 »
24.02.2024 17:00 40 2450 Hokejový klub Opava s.r.o. SHKM Hodonín 3:4 p »
28.02.2024 18:00 41 2451 HC Kopřivnice HC AZ Havířov 2010 0:0 »
28.02.2024 18:00 41 2452 HK Nový Jičín DRACI PARS ŠUMPERK 0:0 »
28.02.2024 18:00 41 2453 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
28.02.2024 18:00 41 2454 SHKM Hodonín HC Vyškov 0:0 »
28.02.2024 18:00 41 2455 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 0:0 »
28.02.2024 18:00 41 2456 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
02.03.2024 17:00 42 2457 SHKM Hodonín DRACI PARS ŠUMPERK 0:0 »
02.03.2024 17:30 42 2458 HHK Velké Meziříčí HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
02.03.2024 15:00 42 2459 HC Vyškov HC AZ Havířov 2010 0:0 »
02.03.2024 17:00 42 2460 BK Havlíčkův Brod HK Nový Jičín 0:0 »
01.03.2024 18:00 42 2461 SKLH Žďár n. Sázavou HC Kopřivnice 0:0 »
02.03.2024 17:00 42 2462 TECHNIKA HOCKEY BRNO Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2463 DRACI PARS ŠUMPERK HC Kopřivnice 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2464 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2465 HK Nový Jičín HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2466 SKLH Žďár n. Sázavou SHKM Hodonín 0:0 »
06.03.2024 18:30 43 2467 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Vyškov 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2468 HHK Velké Meziříčí BK Havlíčkův Brod 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2469 DRACI PARS ŠUMPERK TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2470 HC Bobři Val. Meziříčí SHKM Hodonín 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2471 HC AZ Havířov 2010 HHK Velké Meziříčí 0:0 »
08.03.2024 18:00 44 2472 HK Nový Jičín HC Vyškov 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2473 HC Kopřivnice BK Havlíčkův Brod 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2474 Hokejový klub Opava s.r.o. SKLH Žďár n. Sázavou 0:0 »
17.01.2024 18:30 1 2475 HC Příbram MOSTEČTÍ LVI 8:3 »
17.01.2024 17:30 1 2476 Piráti Chomutov HC Tábor 0:2 »
17.01.2024 18:00 1 2477 HC Děčín HC Stadion Vrchlabí 8:4 »
17.01.2024 18:00 1 2478 HC Letci Letňany Slovan Ústí n.Labem 5:6 »
20.01.2024 17:00 2 2479 HC Příbram HC Děčín 8:5 »
20.01.2024 18:00 2 2480 HC Tábor HC Stadion Vrchlabí 3:1 »
20.01.2024 17:30 2 2481 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 3:0 »
20.01.2024 15:00 2 2482 MOSTEČTÍ LVI Slovan Ústí n.Labem 5:3 »
24.01.2024 17:30 3 2483 Piráti Chomutov HC Příbram 4:1 »
24.01.2024 18:00 3 2484 HC Tábor MOSTEČTÍ LVI 8:2 »
24.01.2024 18:00 3 2485 HC Letci Letňany HC Děčín 6:2 »
24.01.2024 18:00 3 2486 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Vrchlabí 1:3 »
09.02.2024 18:00 4 2487 Slovan Ústí n.Labem HC Příbram 2:3 »
26.01.2024 18:00 4 2488 HC Děčín HC Tábor 3:2 »
17.02.2024 18:00 4 2489 HC Stadion Vrchlabí Piráti Chomutov 3:7 »
26.02.2024 18:00 4 2490 HC Letci Letňany MOSTEČTÍ LVI 5:3 »
31.01.2024 18:30 5 2491 HC Příbram HC Tábor 5:2 »
31.01.2024 18:00 5 2492 MOSTEČTÍ LVI Piráti Chomutov 2:4 »
31.01.2024 18:00 5 2493 HC Děčín Slovan Ústí n.Labem 3:4 sn »
31.01.2024 18:00 5 2494 HC Stadion Vrchlabí HC Letci Letňany 1:2 »
03.02.2024 17:00 6 2495 HC Příbram HC Letci Letňany 3:6 »
03.02.2024 18:00 6 2496 HC Tábor Slovan Ústí n.Labem 4:3 »
03.02.2024 17:30 6 2497 Piráti Chomutov HC Děčín 4:0 »
03.02.2024 15:00 6 2498 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Vrchlabí 4:2 »
07.02.2024 18:00 7 2499 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 0:2 »
07.02.2024 18:00 7 2500 HC Letci Letňany HC Tábor 1:5 »
07.02.2024 18:00 7 2501 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 1:3 »
07.02.2024 18:00 7 2502 HC Děčín MOSTEČTÍ LVI 4:1 »
10.02.2024 15:30 8 2503 HC Děčín HC Příbram 1:3 »
10.02.2024 18:00 8 2504 HC Stadion Vrchlabí HC Tábor 3:2 »
10.02.2024 15:30 8 2505 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 5:8 »
10.02.2024 16:00 8 2506 Slovan Ústí n.Labem MOSTEČTÍ LVI 4:0 »
14.02.2024 18:00 9 2507 MOSTEČTÍ LVI HC Příbram 2:4 »
14.02.2024 18:00 9 2508 HC Tábor Piráti Chomutov 4:2 »
14.02.2024 18:00 9 2509 HC Stadion Vrchlabí HC Děčín 4:2 »
14.02.2024 18:00 9 2510 Slovan Ústí n.Labem HC Letci Letňany 0:3 »
17.02.2024 17:00 10 2511 HC Příbram Slovan Ústí n.Labem 4:2 »
17.02.2024 18:00 10 2512 HC Tábor HC Děčín 8:1 »
04.02.2024 15:30 10 2513 Piráti Chomutov HC Stadion Vrchlabí 3:2 »
17.02.2024 15:00 10 2514 MOSTEČTÍ LVI HC Letci Letňany 4:5 »
21.02.2024 18:30 11 2515 HC Příbram Piráti Chomutov 2:1 »
21.02.2024 18:00 11 2516 MOSTEČTÍ LVI HC Tábor 4:8 »
21.02.2024 18:00 11 2517 HC Děčín HC Letci Letňany 4:6 »
21.02.2024 18:00 11 2518 HC Stadion Vrchlabí Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
24.02.2024 15:00 12 2519 HC Letci Letňany HC Příbram 3:2 »
24.02.2024 16:00 12 2520 Slovan Ústí n.Labem HC Tábor 2:7 »
24.02.2024 15:00 12 2521 HC Děčín Piráti Chomutov 3:6 »
24.02.2024 18:00 12 2522 HC Stadion Vrchlabí MOSTEČTÍ LVI 5:2 »
28.02.2024 18:00 13 2523 HC Tábor HC Příbram 0:0 »
28.02.2024 17:30 13 2524 Piráti Chomutov MOSTEČTÍ LVI 0:0 »
28.02.2024 18:00 13 2525 Slovan Ústí n.Labem HC Děčín 0:0 »
28.02.2024 18:00 13 2526 HC Letci Letňany HC Stadion Vrchlabí 0:0 »
02.03.2024 17:00 14 2527 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 0:0 »
02.03.2024 18:00 14 2528 HC Tábor HC Letci Letňany 0:0 »
02.03.2024 17:30 14 2529 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
02.03.2024 15:00 14 2530 MOSTEČTÍ LVI HC Děčín 0:0 »
17.01.2024 18:30 1 2531 TJ HC Řisuty IHC Králové Písek 3:7 »
17.01.2024 18:00 1 2532 HC Wikov Hronov HC Kobra Praha 2:4 »
17.01.2024 18:30 1 2533 HK Kralupy n.Vltavou HC Benátky n.J. 0:3 »
20.01.2024 18:00 2 2534 HC Stadion Cheb HC Wikov Hronov 6:5 »
20.01.2024 17:00 2 2535 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 4:3 sn »
20.01.2024 18:30 2 2536 TJ HC Řisuty HK Kralupy n.Vltavou 3:4 p »
24.01.2024 18:30 3 2537 TJ HC Řisuty HC Stadion Cheb 6:0 »
24.01.2024 18:30 3 2538 HK Kralupy n.Vltavou HC Wikov Hronov 1:3 »
24.01.2024 18:00 3 2539 HC Benátky n.J. HC Kobra Praha 8:2 »
26.01.2024 18:30 4 2540 HC Benátky n.J. HC Stadion Cheb 1:3 »
26.01.2024 19:00 4 2541 HC Wikov Hronov IHC Králové Písek 2:0 »
29.01.2024 18:00 4 2542 HC Kobra Praha TJ HC Řisuty 6:1 »
31.01.2024 18:00 5 2543 HC Stadion Cheb IHC Králové Písek 3:1 »
31.01.2024 18:00 5 2544 HC Wikov Hronov HC Benátky n.J. 7:8 »
31.01.2024 18:00 5 2545 HC Kobra Praha HK Kralupy n.Vltavou 6:2 »
03.02.2024 18:00 6 2546 HC Stadion Cheb HK Kralupy n.Vltavou 2:1 p »
03.02.2024 17:00 6 2547 IHC Králové Písek HC Benátky n.J. 0:3 »
03.02.2024 18:00 6 2548 TJ HC Řisuty HC Wikov Hronov 3:5 »
07.02.2024 18:00 7 2549 HC Kobra Praha HC Stadion Cheb 3:2 sn »
07.02.2024 18:30 7 2550 HK Kralupy n.Vltavou IHC Králové Písek 5:3 »
07.02.2024 18:00 7 2551 HC Benátky n.J. TJ HC Řisuty 5:2 »
10.02.2024 17:00 8 2552 HC Wikov Hronov HC Stadion Cheb 7:4 »
10.02.2024 18:00 8 2553 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 7:4 »
10.02.2024 18:00 8 2554 HK Kralupy n.Vltavou TJ HC Řisuty 5:2 »
14.02.2024 18:00 9 2555 IHC Králové Písek TJ HC Řisuty 5:6 »
14.02.2024 18:00 9 2556 HC Kobra Praha HC Wikov Hronov 3:5 »
14.02.2024 18:00 9 2557 HC Benátky n.J. HK Kralupy n.Vltavou 7:4 »
17.02.2024 18:00 10 2558 HC Stadion Cheb HC Benátky n.J. 3:4 sn »
17.02.2024 17:00 10 2559 IHC Králové Písek HC Wikov Hronov 8:4 »
17.02.2024 18:30 10 2560 TJ HC Řisuty HC Kobra Praha 4:5 »
21.02.2024 18:00 11 2561 HC Stadion Cheb TJ HC Řisuty 3:5 »
21.02.2024 18:00 11 2562 HC Wikov Hronov HK Kralupy n.Vltavou 2:3 »
21.02.2024 18:00 11 2563 HC Kobra Praha HC Benátky n.J. 7:3 »
24.02.2024 18:00 12 2564 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Cheb 3:1 »
24.02.2024 15:00 12 2565 HC Benátky n.J. IHC Králové Písek 4:3 »
24.02.2024 17:00 12 2566 HC Wikov Hronov TJ HC Řisuty 3:2 »
28.02.2024 18:00 13 2567 IHC Králové Písek HC Stadion Cheb 0:0 »
28.02.2024 18:00 13 2568 HC Benátky n.J. HC Wikov Hronov 0:0 »
28.02.2024 18:30 13 2569 HK Kralupy n.Vltavou HC Kobra Praha 0:0 »
02.03.2024 18:00 14 2570 HC Stadion Cheb HC Kobra Praha 0:0 »
02.03.2024 17:00 14 2571 IHC Králové Písek HK Kralupy n.Vltavou 0:0 »
02.03.2024 18:30 14 2572 TJ HC Řisuty HC Benátky n.J. 0:0 »

2. liga 2023/24 - Nadstavbová sk. Západ - skupina "A"

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 12 9 0 0 3 186:84 99
2 HC Tábor 12 9 0 0 3 181:80 96
3 HC Příbram 12 9 0 0 3 174:115 91
4 HC Letci Letňany 12 8 0 0 4 159:110 79
5 HC Stadion Vrchlabí 12 5 0 0 7 138:111 66
6 HC Děčín 12 3 1 0 8 155:150 64
7 MOSTEČTÍ LVI 12 2 0 0 10 136:161 50
8 Slovan Ústí n.Labem 12 2 0 1 9 127:155 40

2. liga 2023/24 - Nadstavbová sk. Západ - skupina "B"

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Benátky n.J. 10 7 1 0 2 132:125 56
2 HC Kobra Praha 10 6 1 1 2 148:161 54
3 HK Kralupy n.Vltavou 10 4 1 1 4 113:136 44
4 HC Stadion Cheb 10 3 1 2 4 113:161 44
5 HC Wikov Hronov 11 6 0 0 5 134:193 41
6 IHC Králové Písek 10 2 1 0 7 109:151 34
7 TJ HC Řisuty 11 3 0 1 7 106:218 24

2. liga 2023/24 - Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 28 22 2 2 2 141:59 72
2 HC Tábor 28 21 2 2 3 126:53 69
3 HC Příbram 28 19 3 1 5 129:84 64
4 HC Letci Letňany 28 16 3 1 8 112:69 55
5 HC Děčín 28 16 2 1 9 118:95 53
6 HC Stadion Vrchlabí 28 16 1 1 10 106:74 51
7 MOSTEČTÍ LVI 28 13 1 3 11 104:101 44
8 Slovan Ústí n.Labem 28 9 2 2 15 99:110 33
9 HC Kobra Praha 28 10 1 1 16 102:126 33
10 HC Benátky n.J. 28 8 3 3 14 86:94 33
11 HC Stadion Cheb 28 7 4 2 15 86:125 31
12 HK Kralupy n.Vltavou 28 7 2 4 15 85:104 29
13 IHC Králové Písek 28 6 3 2 17 74:111 26
14 HC Wikov Hronov 28 6 2 1 19 89:151 23
15 TJ HC Řisuty 28 3 0 5 20 69:170 14

2. liga 2023/24 - Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC AZ Havířov 2010 40 33 2 4 1 243:88 107
2 HC Vyškov 40 24 4 3 9 200:133 83
3 Hokejový klub Opava s.r.o. 39 18 4 3 14 122:116 65
4 SHKM Hodonín 40 15 8 2 15 130:124 63
5 HK Nový Jičín 40 17 3 2 18 137:145 59
6 BK Havlíčkův Brod 40 17 2 1 20 136:133 56
7 DRACI PARS ŠUMPERK 40 12 6 5 17 128:139 53
8 HC Kopřivnice 40 11 6 6 17 145:159 51
9 SKLH Žďár n. Sázavou 39 15 1 3 20 132:171 50
10 TECHNIKA HOCKEY BRNO 40 14 1 2 23 105:156 46
11 HHK Velké Meziříčí 40 12 2 3 23 118:185 43
12 HC Bobři Val. Meziříčí 40 9 3 8 20 110:157 41

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Tomáš Franek HAV FO 38 42 40 82 46 0
2 David Klimša HAV FO 39 28 50 78 47 0
3 Tomáš Komínek VYS FO 39 26 47 73 30 0
4 Jiří Půhoný ZDR FO 36 29 43 72 18 2
5 Dominik Dušek ZDR FO 39 31 40 71 34 2
6 Tomáš Šťastný KOB FO 38 26 36 62 16 -2
7 Viktor Hübl CHM FO 40 22 39 61 26 0
8 Petr Kafka PRI FO 25 25 34 59 10 0
9 Tomáš Nezbeda DEC FO 38 28 31 59 22 1
10 Tomáš Faigl DEC FO 37 10 48 58 4 1
11 Daniel Spratek HAV FO 40 17 40 57 19 0
12 Filip Vlček KOB FO 38 28 28 56 37 -2
13 Václav Zídek KRA FO 35 31 25 56 36 7
14 Jan Křivohlávek HAV FO 37 18 37 55 18 0
15 Petr Eret CHM FO 40 26 27 53 12 1
16 Kamil Bříška KOB FO 31 25 27 52 41 -3
17 Patrik Urban VRC FO 39 19 33 52 33 1
18 Jakub Lehečka VYS FO 40 15 36 51 8 0
19 Tomáš Rousek OPA FO 33 20 31 51 32 0
20 Josef Hasman PRI FO 31 27 23 50 16 2
21 Pavel Písařík MOL FO 40 22 27 49 12 1
22 Viktor Konečný NOV FO 36 28 20 48 18 0
23 David Tůma DEC FO 34 25 22 47 60 1
24 Milan Valašek HBR FO 40 21 25 46 22 0
25 Vladimír Brož DEC DE 40 9 37 46 47 2
26 Pavel Mrňa LET FO 39 20 25 45 62 0
27 Jakub Sklenář LET FO 35 11 33 44 14 0
28 David Šafránek BNJ FO 35 26 18 44 20 -2
29 Daniel Krejčí PRI DE 37 13 31 44 64 2
30 Vítězslav Bílek RIS FO 32 22 22 44 50 -4
31 Petr Josefus PRI FO 27 11 32 43 4 1
32 Jan Rudovský UNL FO 36 16 27 43 58 1
33 Lukáš Volf PIS FO 38 15 27 42 22 0
34 Marek Tecl HBR FO 37 24 18 42 22 0
35 Vojtěch Pindel KOP FO 40 16 26 42 10 0
36 Tadeáš Svoboda CHM FO 40 16 25 41 16 0
37 Miroslav Juda VMZ FO 40 16 25 41 43 0
38 Dominik Suchý KOP FO 38 12 29 41 26 0
39 Jakub Procházka MOL FO 38 16 25 41 12 1
40 Lukáš Bednář HAV FO 27 16 25 41 40 0
41 Marat Murtazin HRO FO 35 21 20 41 14 0
42 Matěj Korčák LET FO 40 18 22 40 28 2
43 Petr Poppel LET FO 38 21 19 40 10 0
44 Ondřej Chrtek VRC FO 40 14 26 40 49 0
45 Václav Jankovský BNJ FO 34 16 23 39 16 0
46 Matěj Kolda PRI FO 29 15 24 39 6 1
47 František Lukeš CHM FO 30 15 24 39 14 0
48 Daniel Vachutka SUM FO 40 13 26 39 30 -1
49 Roman Maliník NOV FO 31 17 22 39 20 0
50 Ondřej Šulek TAB FO 36 16 23 39 20 2
51 Milan Dančišin TAB FO 40 21 18 39 10 2
52 Jan Milfait TAB FO 37 11 27 38 16 1
53 Jakub Matušík TAB FO 40 16 22 38 36 0
54 Jan Matiášek PIS FO 38 18 19 37 12 -1
55 Erik Pospíšil TEC FO 40 17 20 37 57 0
56 Jakub Horký SUM FO 40 15 22 37 16 1
57 Jan Smola DEC FO 37 21 16 37 20 0
58 Karel Plášil TAB DE 37 8 29 37 10 1
59 Jan Kloz UNL FO 25 16 21 37 18 0
60 Vojtěch Krejčiřík VYS FO 40 16 20 36 26 0
61 Adam Flok NOV FO 35 22 14 36 22 0
62 Ladislav Gengel PRI FO 34 13 22 35 68 1
63 Jiří Doležal VMZ FO 34 20 15 35 20 0
64 Tadeáš Jaroš SUM FO 39 12 23 35 18 -1
65 David Chalupa VRC FO 40 14 21 35 61 1
66 Matouš Čmiel HAV FO 40 14 21 35 14 0
67 Lukáš Kučera BNJ FO 37 9 25 34 36 3
68 Jiří Hozák BNJ FO 36 13 21 34 18 5
69 Dominik Arnošt LET FO 33 15 19 34 24 0
70 Radek Prošek STA FO 37 17 17 34 34 -1
71 Martin Tůma CHM FO 39 13 21 34 20 1
72 Matěj Mikulík VYS DE 40 5 29 34 42 0
73 Vojtěch Dobiáš HOD FO 35 11 23 34 67 0
74 Michal Janeček VYS FO 36 15 19 34 12 0
75 Marek Kopic HBR FO 39 13 21 34 16 0
76 Matěj Zadražil TAB FO 37 12 22 34 10 1
77 Kryštof Stuchlík OPA FO 37 16 18 34 12 0
78 Petr Patyk RIS FO 31 11 22 33 63 -4
79 Jakub Zajíček CHM FO 40 19 14 33 4 1
80 David Květoň NOV FO 29 13 20 33 10 0
81 Marcel Kunc HAV DE 36 7 26 33 14 0
82 Lukáš Endál HBR FO 29 19 13 32 12 0
83 Jan Novák HBR DE 40 3 29 32 8 0
84 Adam Zeman TAB FO 34 14 18 32 8 0
85 Martin Dubský UNL FO 38 14 18 32 24 2
86 Matěj Sebera VYS FO 40 17 14 31 61 0
87 Dominik Luža HOD FO 34 14 17 31 6 0
88 Lukáš Kastner VRC FO 37 18 13 31 14 0
89 Vojtěch Šilhavý KRA FO 36 12 19 31 50 3
90 David Jindra MOL FO 36 15 16 31 4 1
91 Václav Krliš TAB FO 37 15 16 31 10 0
92 Ondřej Ševčík HAV DE 38 10 21 31 35 0
93 Filip Krsek VRC FO 39 16 14 30 22 0
94 Jiří Pargáč KOP FO 37 15 15 30 77 0
95 Ondřej Sluštík KOP FO 40 11 19 30 25 0
96 Tomáš Káňa OPA FO 32 11 19 30 54 0
97 Dominik Zumr BNJ FO 37 10 19 29 22 1
98 Jan Wasserbauer ZDR FO 39 14 15 29 28 1
99 Matěj Mach HOD FO 28 12 17 29 20 0
100 Jan Štefka VYS FO 28 10 19 29 22 0
101 Vladislav Houška KOB FO 31 10 19 29 26 -2
102 Dominik Šteiner KOB DE 29 5 24 29 26 1
103 Lukáš Bednařík PRI FO 39 11 17 28 36 0
104 Zdeněk Petráš RIS FO 19 10 18 28 16 -1
105 Adam Studený VYS DE 40 10 18 28 20 0
106 Filip Pártl HBR FO 38 9 19 28 34 0
107 Jiří Zdeněk NOV FO 33 11 17 28 22 0
108 Jaroslav Šimeček MOL FO 31 11 17 28 10 2
109 Matěj Hájek HRO FO 32 12 16 28 12 -1
110 Jiří Šindelář OPA DE 36 2 26 28 20 0
111 Michael Čejka STA FO 38 12 15 27 75 3
112 Martin Nagy KOB FO 29 11 16 27 18 -3
113 Jiří Brodek KOP FO 34 14 13 27 14 0
114 Marek Brada OPA FO 34 15 12 27 36 0
115 Jakub Chrpa CHM FO 40 17 9 26 12 0
116 Lukáš Finsterle BOB FO 35 13 13 26 24 0
117 Tomáš Pigl TEC FO 35 12 14 26 22 0
118 Milan Strnad VMZ FO 25 8 18 26 31 0
119 Lukáš Sýkora UNL DE 28 9 17 26 50 1
120 Jakub Apolenář HAV FO 38 13 13 26 39 0
121 Dominik Pawliczek HAV FO 30 14 12 26 8 0
122 Radek Jelínek PRI DE 40 2 23 25 10 -1
123 Tomáš Kulhánek ZDR DE 25 11 14 25 24 0
124 Adam Popelka VYS FO 39 17 8 25 6 0
125 David Štefka VYS FO 29 15 10 25 34 0
126 Matěj Novák HOD FO 39 13 12 25 60 0
127 Petr Kubíček SUM DE 37 4 21 25 20 0
128 Kryštof Hrala KRA FO 36 10 15 25 26 1
129 Adam Kellerstein KRA FO 26 6 19 25 8 0
130 Ivan Řehoř MOL FO 37 9 16 25 62 0
131 Michal Velecký KOP FO 25 15 10 25 14 0
132 Jiří Severa TAB FO 32 11 14 25 20 1
133 Filip Vaňkovský HRO FO 36 4 21 25 16 -2
134 Štěpán Turek LET FO 31 20 4 24 18 0
135 Jan Radoš PIS DE 38 3 21 24 16 -2
136 David Lekeš VYS FO 30 8 16 24 14 0
137 Tomáš Urban KOB FO 28 9 15 24 14 -3
138 Petr Slabý VMZ DE 39 6 18 24 25 0
139 Jozef Danielčák SUM FO 38 13 11 24 18 0
140 Jakub Mach KOP FO 33 12 12 24 6 0
141 Tomáš Bernat UNL FO 28 10 14 24 18 1
142 Jiří Karafiát HAV FO 18 11 13 24 16 0
143 Tadeáš Pinkas PRI FO 36 9 14 23 14 0
144 Slavomír Kadleček ZDR FO 30 8 15 23 6 1
145 Patrik Kadeřávek CHM DE 34 5 18 23 15 0
146 Jiří Stejskal KOB DE 30 8 15 23 28 0
147 Robin Gebauer NOV FO 35 7 16 23 35 0
148 Radek Seidl TAB FO 40 10 13 23 57 0
149 Artem Popitich HRO FO 37 12 11 23 6 -1
150 Václav Skuhravý STA FO 38 6 16 22 35 0
151 Aleš Chamrád RIS FO 34 10 12 22 8 0
152 Jan Svoboda CHM FO 23 9 13 22 31 0
153 Tomáš Žižka VYS DE 39 4 18 22 10 0
154 Dominik Hohl VYS DE 38 3 19 22 28 0
155 Tomáš Vávra BOB FO 37 4 18 22 16 0
156 Ondrej Šišolák SUM FO 40 11 11 22 34 -1
157 Jakub Kynčl VRC DE 35 4 18 22 21 1
158 Martin Jursa DEC FO 33 7 15 22 14 0
159 Jakub Mrva HAV FO 25 10 12 22 12 0
160 Šimon Kratochvil HAV FO 37 7 15 22 75 0
161 Alexei Trandin HRO FO 18 8 14 22 10 0
162 Milan Antoš BNJ DE 37 11 10 21 52 8
163 Jan Klodner BNJ DE 34 4 17 21 36 -7
164 Šimon Krutina STA FO 38 9 12 21 18 -2
165 Milan Kostourek CHM FO 31 7 14 21 16 2
166 Matěj Tomajko VYS FO 39 9 12 21 14 0
167 Tomáš Bláha VRC FO 33 10 11 21 57 0
168 Jan Zedek DEC DE 37 8 13 21 20 -1
169 Rudolf Huna TAB FO 19 9 12 21 6 0
170 Ivan Lytvynov BNJ DE 33 1 19 20 12 11
171 Tomáš Pšenička LET FO 30 7 13 20 2 1
172 Petr Rozhon STA FO 37 10 10 20 47 -2
173 Vojtěch Šik STA DE 24 6 14 20 26 0
174 Daniel Čech RIS FO 38 8 12 20 32 1
175 Martin Koupal PIS FO 30 15 5 20 4 -1
176 Jiří Karafiát HOD FO 22 12 8 20 14 0
177 Adam Bachánek HOD FO 38 7 13 20 6 0
178 Daniel Stodůlka BOB FO 35 9 11 20 6 0
179 Tadeáš Pejchal KRA FO 38 3 17 20 37 0
180 Aleš Havlůj MOL DE 38 3 17 20 22 1
181 Jakub Suchánek TAB DE 38 5 15 20 36 0
182 Ilia Babrusev HRO DE 35 6 14 20 34 -4
183 Vojtěch Havlas BNJ FO 38 6 13 19 45 3
184 Jiří Drtina LET DE 40 5 14 19 8 1
185 Marek Švec STA FO 28 9 10 19 35 1
186 Petr Kořán STA DE 38 3 16 19 30 0
187 Adam Zich RIS DE 35 0 19 19 12 -4
188 Tomáš Rousek PIS FO 25 7 12 19 52 0
189 Miroslav Kukla ZDR DE 27 3 16 19 12 0
190 Filip Weintritt HOD FO 32 9 10 19 28 0
191 David Kozubík BOB FO 40 7 12 19 15 0
192 Michael Vavřík BOB FO 40 6 13 19 8 0
193 Karel Benýšek TEC FO 40 9 10 19 28 0
194 Martin Dufek TEC DE 36 5 14 19 22 0
195 Adam Dvořák HBR DE 26 3 16 19 26 0
196 Marcel Juráň VMZ FO 35 7 12 19 12 0
197 Jan Sluštík NOV FO 36 5 14 19 35 0
198 Artyon Anason UNL FO 19 7 12 19 4 0
199 Lukáš Popela UNL DE 37 3 16 19 30 1
200 Tomáš Valenta HAV DE 39 2 17 19 14 0
201 Marek Haas HAV FO 32 8 11 19 18 0
202 Jan Lederer HRO FO 34 11 8 19 10 -1
203 David Zdeněk PRI DE 39 8 10 18 18 -1
204 Dominick Vašíček VYS FO 35 10 8 18 20 0
205 Erik Hložánek HOD FO 32 6 12 18 28 0
206 Michal Romančík BOB FO 36 9 9 18 16 0
207 Marek Melenovský BOB FO 36 8 10 18 6 0
208 Lukáš Bureš HBR FO 33 13 5 18 16 0
209 Radim Šlaicher VRC FO 40 6 12 18 4 0
210 Rostislav Olesz NOV FO 21 8 10 18 16 0
211 Nikolaj Parshakov DEC FO 37 6 12 18 50 0
212 Filip Indrst KOP FO 31 8 10 18 10 0
213 Tomáš Hajič TAB DE 32 2 16 18 14 0
214 Jakub Trefný UNL DE 38 4 14 18 86 2
215 Michal Simon UNL FO 30 9 9 18 20 0
216 Vojtěch Kysela LET FO 19 6 11 17 8 2
217 Richard Pětník PRI FO 39 3 14 17 10 0
218 Ondřej Havlín PRI DE 22 7 10 17 14 3
219 Petr Janeček RIS FO 27 6 11 17 16 -5
220 Miroslav Rohlík ZDR FO 29 2 15 17 20 1
221 Jakub Sajdl HOD FO 37 2 15 17 24 0
222 Matěj Kořenek VYS FO 32 7 10 17 14 0
223 Roman Čermák HBR DE 20 1 16 17 10 0
224 Luboš Voříšek HBR FO 39 6 11 17 8 0
225 Adam Polách SUM FO 38 8 9 17 18 1
226 Richard Nemec SUM FO 7 7 10 17 0 0
227 David Křenek VMZ FO 23 5 12 17 14 0
228 Filip Moník VRC FO 37 7 10 17 53 1
229 Aleš Macek DEC FO 32 9 8 17 12 0
230 Pavel Husarik KRA FO 34 8 9 17 18 -1
231 Jakub Veselý MOL FO 16 7 10 17 20 2
232 Tomáš Hubata TAB DE 40 5 12 17 53 1
233 Petr Zíb TAB FO 40 4 13 17 22 -1
234 Miloslav Jáchym TAB DE 22 3 14 17 14 0
235 Dominik Ficek HAV DE 38 4 13 17 24 0
236 Radim Štěpánek OPA DE 37 4 13 17 22 0
237 Zoran Fiala LET DE 40 2 14 16 32 0
238 Yahor Hrakholski PIS FO 33 9 7 16 12 0
239 Jaroslav Pouzar PIS FO 37 5 11 16 14 -2
240 Dominik Novák KOB FO 21 8 8 16 24 -2
241 Alex Nilsson SUM FO 39 5 11 16 10 0
242 Lukáš Abraham VRC DE 38 3 13 16 22 1
243 David Černý DEC FO 34 10 6 16 18 0
244 Ondřej Sýkora DEC FO 24 6 10 16 14 0
245 Josef Zajíc KRA DE 37 3 13 16 21 0
246 Miroslav Marek KOP DE 40 4 12 16 47 0
247 Štěpán Urbánek MOL DE 24 7 9 16 62 0
248 Filip Hrůzek KOP DE 37 4 12 16 19 0
249 Jindřich Plíšek HRO FO 14 7 9 16 11 0
250 Tomáš Labuzík LET FO 39 7 8 15 18 0
251 Dominik Řepík BNJ FO 19 8 7 15 8 7
252 Jaroslav Vašíček STA FO 37 7 8 15 26 -2
253 Samuel Duchan PRI FO 30 7 8 15 22 1
254 Ondřej Sýkora RIS FO 10 7 8 15 13 0
255 Jakub Březák CHM DE 36 4 11 15 27 1
256 František Mála CHM FO 37 6 9 15 8 0
257 Lukáš Jícha ZDR FO 39 5 10 15 36 1
258 Martin Pleva ZDR DE 39 5 10 15 55 0
259 Jan Dluhoš VYS DE 37 4 11 15 22 0
260 Vlastimil Hefka VYS DE 40 5 10 15 24 0
261 Jakub Tatar VRC FO 35 7 8 15 37 1
262 Vítězslav Nedrda MOL DE 32 4 11 15 22 0
263 Filip Hlaváč KOP DE 26 3 12 15 10 0
264 Dominik Raška KOP FO 29 4 11 15 12 0
265 Martin Berčík UNL FO 26 7 8 15 20 1
266 Jaroslav Roubík UNL FO 18 4 11 15 12 2
267 Šimon Táborský HRO DE 23 3 12 15 27 0
268 Jan Vašenka OPA FO 34 7 8 15 6 0
269 Jan Vojtovič OPA FO 31 9 6 15 13 0
270 Kryštof Kadula OPA FO 26 9 6 15 7 0
271 Ján Niko LET DE 23 6 8 14 22 1
272 Jan Dvořák BNJ FO 24 10 4 14 53 0
273 Vlastimil Kvasnička STA FO 20 5 9 14 14 1
274 Václav Stejskal STA DE 38 4 10 14 26 2
275 Ferdinand Tóth STA FO 38 5 9 14 18 -1
276 Tadeáš Talafa HOD DE 15 3 11 14 14 0
277 Tobiáš Handl TEC FO 15 4 10 14 41 0
278 Robert Havlát HBR FO 21 6 8 14 10 0
279 Tomáš Soukup KRA FO 38 7 7 14 27 1
280 Milan Böhm MOL FO 38 8 6 14 32 0
281 Jiří Říha TAB DE 21 3 11 14 6 0
282 Vladislav Vrtek HRO FO 9 3 11 14 2 0
283 Nooa Innanmaa STA DE 36 2 11 13 16 2
284 Jakub Čejka ZDR FO 23 7 6 13 8 0
285 Filip Eliáš CHM DE 26 3 10 13 17 0
286 Nesim Harmim TEC FO 37 5 8 13 10 0
287 Patrik Vašíček TEC DE 35 1 12 13 38 0
288 Tomáš Račický TEC FO 40 5 8 13 35 0
289 Petr Kuchta HBR FO 27 6 7 13 26 0
290 Tomáš Křehlík HBR FO 23 5 8 13 16 0
291 Adam Scheuter SUM FO 26 4 9 13 8 0
292 Martin Kozák VRC FO 40 2 11 13 64 1
293 Dan Handl NOV FO 36 8 5 13 6 0
294 Martin Mical MOL FO 38 3 10 13 38 2
295 Štěpán Kuchynka UNL FO 29 3 10 13 14 -1
296 Šimon Pavlík HAV FO 32 7 6 13 46 0
297 Viktor Martínek BNJ FO 18 10 2 12 36 -3
298 Josef Saňa PRI DE 24 1 11 12 35 0
299 Václav Kolářík RIS DE 16 3 9 12 4 -3
300 Jan Holemý VYS DE 37 2 10 12 24 0
301 Petr Krejčí HOD FO 39 8 4 12 12 0
302 Jan Štědrý HOD FO 32 4 8 12 6 0
303 David Rauš HOD DE 39 3 9 12 82 0
304 Michal Popelka BOB FO 8 5 7 12 2 0
305 Stanislav Tichý KOB FO 31 6 6 12 16 -2
306 Jan Matuška KOB FO 21 2 10 12 4 2
307 Karel Holík TEC DE 37 2 10 12 24 0
308 Lukáš Kaukič TEC FO 21 3 9 12 32 0
309 Tomáš Martinec TEC FO 27 6 6 12 6 0
310 Tomáš Minařík SUM DE 40 3 9 12 6 1
311 Jan Holaň NOV DE 40 1 11 12 28 0
312 Matej Petrek KOP DE 40 2 10 12 31 0
313 Lukáš Prášek TAB FO 29 7 5 12 20 0
314 Ladislav Funk UNL DE 39 1 11 12 34 -1
315 Martin Bláha UNL FO 32 5 7 12 36 1
316 David Vosátko HAV DE 40 5 7 12 14 0
317 Jiří Tvrdý HAV FO 33 3 9 12 4 0
318 Tomáš Hynek HRO FO 16 6 6 12 2 0
319 David Straka HRO FO 23 6 6 12 30 0
320 Adam Beránek OPA FO 36 3 9 12 45 0
321 Jakub Ludvík OPA DE 39 1 11 12 57 0
322 Matěj Poul LET FO 24 1 10 11 68 1
323 Oto Theimer LET FO 36 6 5 11 16 0
324 Jan Bečvář PRI FO 33 8 3 11 8 0
325 Sebastian Janda RIS FO 33 4 7 11 32 -2
326 Kryštof Pejchal RIS FO 28 4 7 11 43 -2
327 Stanislav Vajner PIS DE 35 4 7 11 16 0
328 Tomáš Hollar PIS FO 35 5 6 11 18 -1
329 David Putz CHM FO 27 3 8 11 6 0
330 Vít Seemann CHM DE 40 2 9 11 16 0
331 Lukáš Stehlík CHM FO 24 5 6 11 8 0
332 Dzianis Zaichyk HOD FO 10 4 7 11 2 0
333 Tomáš Andris BOB FO 18 5 6 11 16 0
334 Jiří Remta TEC DE 19 3 8 11 4 0
335 Dominik Vacík HBR DE 37 0 11 11 8 0
336 Hynek Peš VMZ FO 5 4 7 11 2 0
337 David Sýkora VRC DE 29 2 9 11 10 1
338 Jan Tůma DEC FO 16 5 6 11 6 0
339 Petr Kuboš NOV DE 30 1 10 11 6 0
340 David Chládek KRA DE 34 3 8 11 14 1
341 Martin Berčík MOL FO 12 7 4 11 8 0
342 Vladimír Kýhos MOL FO 17 1 10 11 2 1
343 David Pastor KOP FO 30 4 7 11 13 0
344 Daniel Šoustek MOL DE 31 5 6 11 20 0
345 Karel Kubát UNL DE 11 1 10 11 22 1
346 Petr Antoníček HAV FO 13 3 8 11 6 0
347 David Voňka HRO DE 37 0 11 11 16 -1
348 Petr Przybyla HRO FO 12 4 7 11 6 -2
349 Adam Mácha LET FO 40 2 8 10 10 1
350 Jaroslav Chlouba PRI FO 26 1 9 10 6 0
351 Tomáš Rajgl PRI DE 29 3 7 10 25 0
352 Adam Ženíšek PIS FO 19 1 9 10 8 0
353 Jan Marcilis PIS FO 9 4 6 10 4 0
354 Richard Záruba CHM DE 36 3 7 10 20 0
355 Adam Laciga HOD FO 34 3 7 10 12 0
356 David Polesný HOD DE 24 2 8 10 14 0
357 Vojtěch Riedl HOD DE 19 5 5 10 10 0
358 Vojtěch Baroš BOB DE 25 5 5 10 22 0
359 Roman Vaňo BOB FO 15 4 6 10 18 0
360 Ludvík Rutar SUM DE 40 4 6 10 35 1
361 Aleš Trnka VMZ DE 40 1 9 10 16 0
362 Martin Dudáš NOV DE 32 1 9 10 75 0
363 Ondřej Hampl KRA FO 28 5 5 10 24 -1
364 Adolf Straka KRA DE 38 1 9 10 8 4
365 Adam Urban KOP FO 34 2 8 10 22 0
366 Michal Steinocher MOL DE 35 2 8 10 57 2
367 Milan Kostourek MOL FO 6 3 7 10 4 0
368 Jan Duda TAB FO 21 3 7 10 2 -1
369 Andrej Adamec OPA DE 13 2 8 10 6 0
370 Lukáš Chalupa LET DE 37 0 9 9 24 0
371 Dominik Němeček LET DE 39 2 7 9 49 0
372 Tomáš Furch PRI FO 29 4 5 9 16 0
373 David Růžička RIS DE 25 0 9 9 46 1
374 Tomáš Koblížek CHM FO 40 2 7 9 20 0
375 Jakub Váchal CHM DE 34 0 9 9 24 1
376 Tomáš Sedlaček HOD DE 36 0 9 9 18 0
377 Martin Petrák KOB FO 37 3 6 9 6 -2
378 Ondřej Holomek BOB DE 20 2 7 9 21 0
379 Matěj Sviták BOB DE 35 2 7 9 12 0
380 Tomáš Holiš BOB DE 40 0 9 9 22 0
381 Jakub Masař TEC FO 27 3 6 9 14 0
382 David Vala HBR DE 14 2 7 9 14 0
383 Pavel Skopal SUM FO 39 3 6 9 14 -2
384 Tobiáš Handl VMZ FO 12 5 4 9 6 0
385 Ján Bendík VRC DE 36 3 6 9 36 0
386 Štěpán Matějček VRC FO 9 2 7 9 4 0
387 Adam Bartoň DEC DE 40 1 8 9 4 1
388 Michal Bezouška KRA FO 14 3 6 9 10 0
389 Lukáš Hocelík MOL DE 26 0 9 9 10 1
390 Matěj Mach KOP FO 10 4 5 9 2 0
391 Kamil Černý TAB DE 27 3 6 9 26 1
392 Michal Beneš HRO FO 6 2 7 9 2 0
393 Jan Mašek BNJ DE 28 0 8 8 16 0
394 Michal Kliment BNJ DE 34 0 8 8 16 -1
395 Jiří Uhlík LET FO 18 3 5 8 4 0
396 Yuya Okegawa RIS FO 31 5 3 8 10 -1
397 Patrik Zayml PIS FO 9 4 4 8 4 -1
398 Vladimír Hanus PIS DE 26 2 6 8 12 0
399 Václav Půža ZDR DE 39 3 5 8 16 0
400 Jan Švejda HOD DE 34 0 8 8 16 0
401 Martin Vyrůbalík HOD DE 17 0 8 8 8 0
402 Pavel Matěj HOD FO 8 2 6 8 2 0
403 Ondřej Martiník BOB DE 28 5 3 8 30 0
404 Jakub Velikovský BOB DE 31 2 6 8 4 0
405 Richard Liss BOB DE 33 0 8 8 18 0
406 Dominik Pokorný BOB FO 14 2 6 8 2 0
407 Patrik Gola BOB FO 12 3 5 8 8 0
408 Patrik Fajmon TEC DE 30 3 5 8 2 0
409 Pavel Tomaník TEC FO 27 8 0 8 8 0
410 Filip Picka TEC FO 30 3 5 8 6 0
411 Sebastian Bartes TEC FO 39 4 4 8 18 0
412 Jakub Müller SUM FO 16 2 6 8 6 0
413 Tomáš Drtil SUM DE 6 3 5 8 10 0
414 Pavel Ambrož VMZ DE 39 4 4 8 113 0
415 Adam Paleček VMZ FO 12 6 2 8 0 0
416 Zdeněk Vedral VMZ FO 36 2 6 8 4 0
417 Petr Antoníček SUM FO 9 3 5 8 12 0
418 Stanislav Báchor NOV DE 34 0 8 8 18 0
419 René Bartošák KOP DE 25 4 4 8 90 0
420 Pavel Gottfried UNL DE 39 2 6 8 12 0
421 Daniel Jouza UNL FO 10 5 3 8 6 0
422 Petr Ščurek HAV DE 35 0 8 8 28 0
423 Tomáš Havlík HAV DE 34 2 6 8 22 0
424 Maris Jass HRO DE 12 4 4 8 22 0
425 Josef Krejsa OPA FO 9 4 4 8 13 0
426 Jan Štindl OPA FO 27 1 7 8 8 0
427 Ondřej Volráb RIS DE 27 5 2 7 10 0
428 Filip Petrásek PIS FO 10 4 3 7 2 0
429 Radek Havel CHM DE 36 1 6 7 16 0
430 Jakub Veselý CHM FO 14 4 3 7 6 0
431 Matěj Kvasnička KOB FO 34 1 6 7 12 0
432 Tomáš Duda KOB DE 37 1 6 7 12 -6
433 Jiří Kališ TEC DE 36 0 7 7 43 0
434 Jan Ludvík VMZ FO 4 3 4 7 2 0
435 Štěpán Dudycha SUM DE 28 3 4 7 12 0
436 Albert Cerman VRC FO 40 3 4 7 16 0
437 Adam Jirků VRC FO 40 4 3 7 33 0
438 Kryštof Kapoun KRA DE 37 1 6 7 16 -1
439 Martin Kehar KRA DE 29 3 4 7 8 -2
440 Michal Daniel MOL FO 18 2 5 7 0 0
441 Tomáš Urban MOL DE 31 2 5 7 26 0
442 Adam Čížek TAB DE 20 1 6 7 10 1
443 Zdeněk Petráš UNL FO 9 3 4 7 4 1
444 Daniel Šedivý HRO FO 4 4 3 7 2 0
445 Tomáš Krupa OPA FO 22 3 4 7 14 0
446 Daniel Häring OPA FO 31 5 2 7 41 0
447 David Dobša OPA FO 16 6 1 7 12 0
448 Michal Vágner BNJ FO 24 2 4 6 6 -3
449 Václav Kolářík LET DE 16 2 4 6 0 0
450 Jan Turek PIS DE 38 1 5 6 28 -2
451 Martin Štola ZDR FO 25 1 5 6 41 0
452 Šimon Kuchařík BOB FO 29 5 1 6 6 0
453 Tomáš Úlehla TEC DE 39 1 5 6 22 0
454 Martin Lašák VMZ DE 25 2 4 6 12 0
455 Vítězslav Brož VMZ FO 4 3 3 6 2 0
456 Patrik Tarnoczy SUM FO 10 1 5 6 4 0
457 Martin Pěnčík SUM DE 5 4 2 6 0 0
458 Jakub Hladík VRC DE 36 3 3 6 4 1
459 Martin Škarka NOV FO 33 3 3 6 2 0
460 Pavel Matěj NOV FO 9 1 5 6 0 0
461 Daniel Jouza DEC FO 8 4 2 6 6 0
462 Dominik Kučera DEC DE 25 0 6 6 23 0
463 Adam Spurný KOP DE 30 2 4 6 20 0
464 Patrik Gola KOP FO 16 3 3 6 6 0
465 Josef Kopecký HRO DE 34 0 6 6 20 0
466 Michal Němeček BNJ DE 27 1 4 5 14 -4
467 Dominik Havelka PRI DE 24 1 4 5 14 0
468 Pavel Vápeník STA DE 23 0 5 5 6 1
469 Rudolf Klíma STA FO 24 1 4 5 37 0
470 David Novotný STA FO 9 4 1 5 0 1
471 Štěpán Vimmer RIS FO 7 2 3 5 0 0
472 Matěj Malovický RIS DE 39 1 4 5 10 -1
473 Jan Výrut RIS FO 32 3 2 5 20 -1
474 Pavel Řepka RIS FO 34 3 2 5 2 1
475 Václav Pechlát PIS FO 10 1 4 5 4 -1
476 Martin Gregar ZDR FO 31 3 2 5 8 0
477 Jakub Němec HOD DE 14 1 4 5 27 0
478 Robert Havlát TEC FO 5 2 3 5 4 0
479 Filip Dymák HBR FO 29 2 3 5 14 0
480 Patrik Tarnoczy NOV FO 17 4 1 5 6 0
481 Jan Chovanec DEC FO 28 2 3 5 4 0
482 Jiří Uhlík KRA FO 11 5 0 5 31 0
483 Jonáš Marek KRA FO 24 4 1 5 4 2
484 Ruslan Amirov UNL DE 18 1 4 5 21 0
485 Milan Veselý HRO DE 13 1 4 5 2 0
486 Václav Cestr HRO DE 9 3 2 5 4 0
487 Jakub Slusarczyk OPA FO 7 1 4 5 9 0
488 Ervasti Niko Petteri OPA DE 36 1 4 5 14 0
489 Radim Hradil OPA FO 12 1 4 5 0 0
490 Jakub Hruška BNJ FO 10 2 2 4 4 1
491 Jonáš Jobánek LET FO 22 0 4 4 8 0
492 Pavel Hejňák BNJ FO 12 0 4 4 2 -2
493 Ján Husák BNJ FO 10 1 3 4 31 -1
494 Milan Davídek STA FO 12 1 3 4 9 0
495 Filip Patzelt PRI DE 26 1 3 4 45 0
496 Petr Karpov STA DE 29 1 3 4 73 -1
497 Michal Dragoun PRI FO 8 0 4 4 6 0
498 Marek Pulda RIS FO 38 0 4 4 10 0
499 Lukáš Pavlát PIS DE 37 0 4 4 26 -1
500 Filip Kolář PIS FO 19 2 2 4 17 -3
501 Petr Ulrych CHM DE 20 1 3 4 10 0
502 Tomáš Ludvík ZDR FO 35 1 3 4 28 0
503 Tomáš Chlubna ZDR FO 27 2 2 4 35 0
504 Luka Zorko HOD DE 25 0 4 4 37 0
505 Václav Kočí BOB DE 29 2 2 4 6 0
506 Marco Lukačka BOB FO 12 0 4 4 4 0
507 Lubomír Štach BOB DE 10 1 3 4 0 0
508 Tomáš Staněk TEC FO 9 3 1 4 4 0
509 Martin Vach TEC FO 17 3 1 4 4 0
510 Michal Kerber HBR DE 21 1 3 4 14 0
511 David Košťál HBR FO 16 2 2 4 2 0
512 Viktor Nesvadba VMZ FO 8 1 3 4 0 0
513 Filip Střecha VMZ FO 13 2 2 4 4 0
514 Marek Chvátal VMZ DE 12 3 1 4 6 0
515 Petr Švejda VMZ FO 13 0 4 4 2 0
516 Tomáš Kochánek VMZ DE 39 0 4 4 18 0
517 Tadeáš Kuba VMZ FO 32 2 2 4 8 0
518 Richard Orsech VMZ DE 20 2 2 4 6 0
519 Tobias Tomeš SUM FO 16 2 2 4 8 0
520 Max Kotrba VMZ FO 31 4 0 4 39 0
521 Jan Boukal VRC DE 36 0 4 4 8 0
522 Jakub Hruška NOV DE 35 0 4 4 16 0
523 Dominik Kafka NOV FO 29 0 4 4 8 0
524 Tomáš Hanák NOV DE 26 0 4 4 20 0
525 Viktor Berka NOV FO 33 1 3 4 22 0
526 David Bradáček KRA FO 36 2 2 4 8 -3
527 Jan Nevšímal TAB FO 25 0 4 4 2 -1
528 Niki Huovinen UNL FO 18 2 2 4 2 0
529 Tomáš Veselý HRO FO 11 1 3 4 8 0
530 Jakub Exner HRO DE 7 1 3 4 14 0
531 Vermeulen Conner Schultz HRO DE 10 1 3 4 28 -3
532 Ruslan Amirov HRO DE 4 0 4 4 0 0
533 Filip Štrombach HRO FO 11 2 2 4 0 -1
534 Martin Tondr BNJ DE 7 1 2 3 10 3
535 Nikita Guryevsky LET DE 37 0 3 3 6 0
536 Aleš Knesl BNJ DE 11 0 3 3 4 7
537 Jakub Vogel STA DE 17 2 1 3 12 1
538 Matěj Skuhravý STA FO 30 1 2 3 43 -1
539 Jakub Mařík PRI FO 35 2 1 3 49 1
540 Andrej Vlach STA FO 17 2 1 3 4 0
541 Jan Strnad RIS DE 35 0 3 3 22 -1
542 Adam Šilhán PIS DE 18 0 3 3 10 0
543 Jaroslav Ludvík ZDR DE 39 0 3 3 28 0
544 Vojtěch Maštera ZDR FO 35 3 0 3 30 0
545 Petr Koukal ZDR FO 1 1 2 3 0 0
546 Jakub Grauer ZDR DE 37 1 2 3 6 0
547 Richard Adam ZDR DE 18 0 3 3 10 1
548 Jiří Sedlák HOD FO 8 2 1 3 6 0
549 Libor Stuchlík HOD DE 15 2 1 3 0 0
550 Libor Macháň HOD DE 10 3 0 3 4 0
551 Jan Hamřík BOB DE 8 1 2 3 0 0
552 Daniel Dudáček KOB DE 16 1 2 3 10 -2
553 Robin Míšek KOB FO 21 1 2 3 10 0
554 Ondřej Holý KOB DE 29 0 3 3 12 -3
555 Lukáš Adámek BOB FO 1 3 0 3 4 0
556 Jiří Benák HBR DE 31 0 3 3 24 0
557 Vojtěch Holenda HBR FO 22 0 3 3 12 0
558 Patrik Hohl SUM DE 32 0 3 3 8 -1
559 Erik Meluzin VMZ FO 5 3 0 3 2 0
560 Matěj Vovsík VMZ DE 4 0 3 3 2 0
561 David Dolníček VMZ DE 37 1 2 3 18 0
562 Vít Kaštánek VRC DE 14 1 2 3 6 0
563 Jan Kaltenböck DEC DE 29 0 3 3 14 0
564 Zdenko Hudeček NOV FO 14 3 0 3 0 0
565 Adam Charvát DEC DE 2 1 2 3 0 0
566 Adam Starý DEC DE 28 0 3 3 10 0
567 Adam Hilšer NOV FO 33 1 2 3 8 0
568 Nico Geidl NOV FO 2 1 2 3 0 0
569 Martin David KRA DE 22 2 1 3 18 0
570 Jakub Kučera KRA DE 33 1 2 3 14 -1
571 Viktor Štípek KRA FO 9 2 1 3 4 0
572 Patrik Zeman KOP DE 35 0 3 3 20 0
573 Josef Rykl MOL DE 24 1 2 3 18 0
574 Tomáš Fojtík KOP DE 9 0 3 3 20 0
575 Marek Havlík MOL DE 19 2 1 3 8 1
576 Patrik Zayml TAB FO 11 1 2 3 4 0
577 Jiří Špaček UNL FO 22 1 2 3 0 -1
578 Jakub Michálek HAV DE 14 0 3 3 4 0
579 Nikita Kirillov HRO FO 6 1 2 3 0 0
580 Dominik Matouš HRO FO 9 2 1 3 8 0
581 Tomáš Řezáč HRO FO 13 2 1 3 6 -1
582 Stanislav Rubáček HRO DE 15 0 3 3 6 0
583 Jakub Hendrych OPA FO 25 1 2 3 16 0
584 Lukáš Vacín LET FO 20 1 1 2 4 1
585 Jakub Hamšík LET DE 30 1 1 2 16 0
586 Jiří Háva LET DE 14 1 1 2 6 0
587 Filip Ducháč LET FO 26 1 1 2 8 0
588 Adam Křemen STA FO 2 1 1 2 0 0
589 Petr Svoboda PRI FO 12 1 1 2 0 0
590 Jakub Hajný RIS FO 9 0 2 2 12 -2
591 Jakub Mulač RIS FO 18 2 0 2 2 -2
592 Matouš Hail PIS DE 1 0 2 2 2 0
593 Matěj Novotný PIS FO 12 1 1 2 2 1
594 Lukáš Čunát PIS DE 18 0 2 2 16 0
595 Alois Dubský PIS FO 13 2 0 2 6 0
596 Václav Brož PIS FO 28 1 1 2 6 0
597 Martin Velíšek PIS DE 15 1 1 2 4 -1
598 Alexandr Remeš CHM FO 9 0 2 2 0 0
599 Adam Svoboda ZDR DE 9 0 2 2 4 0
600 Petr Vampola ZDR FO 1 1 1 2 0 0
601 David Polodna ZDR FO 19 0 2 2 0 0
602 Matěj Bílek HOD DE 26 0 2 2 0 0
603 Libor Macháň VYS DE 6 0 2 2 2 0
604 Štěpán Matějček BOB FO 1 1 1 2 0 0
605 Michael Foltýn BOB DE 17 1 1 2 43 0
606 Jakub Dráb KOB DE 31 1 1 2 12 1
607 Jindřich Sladký TEC FO 6 0 2 2 0 0
608 Tomáš Vyroubal TEC FO 12 0 2 2 4 0
609 Matěj Krejčí HBR DE 16 0 2 2 17 0
610 Max Kutlvašr HBR DE 18 0 2 2 10 0
611 Richard Cachnín HBR FO 1 0 2 2 2 0
612 Jan Kuchta HBR DE 5 0 2 2 0 0
613 Samuel Krajc VMZ FO 3 2 0 2 0 0
614 Milan Křivohlávek SUM DE 2 2 0 2 14 0
615 Petr Vlašín VMZ DE 23 0 2 2 6 0
616 Adam Svoboda VMZ DE 12 0 2 2 8 0
617 Viktor Burian VMZ FO 37 1 1 2 12 0
618 David Gřesík NOV DE 12 0 2 2 0 0
619 David Homola NOV DE 4 0 2 2 6 0
620 Jakub Loukota DEC DE 23 1 1 2 2 0
621 Martin Lokajíček KRA DE 8 0 2 2 8 1
622 Josef Broš KRA FO 26 1 1 2 4 -2
623 Vojtěch Buberl MOL FO 22 0 2 2 8 0
624 Martin Kubík KOP FO 38 2 0 2 12 0
625 Jan Pačan MOL FO 10 1 1 2 0 0
626 Petr Kelnar KOP DE 34 0 2 2 6 0
627 Jan Peroutka MOL FO 2 2 0 2 0 0
628 Jaroslav Tomeček KOP DE 5 1 1 2 6 0
629 Ondřej Polata UNL DE 18 0 2 2 14 0
630 Filip Novotný UNL FO 5 1 1 2 0 0
631 Václav Hynek UNL DE 15 0 2 2 2 0
632 Adam Middleton HAV FO 8 0 2 2 6 0
633 Mateusz Siekierka HAV FO 1 1 1 2 0 0
634 Jakub Luštinec HRO FO 2 1 1 2 6 0
635 Filip Ondruš HRO DE 27 1 1 2 14 -2
636 Matěj Voděracký HRO FO 22 1 1 2 2 -3
637 Mikuláš Pohl HRO DE 1 0 2 2 0 0
638 Jakub Voznica OPA FO 3 1 1 2 4 0
639 Jan Thiel OPA DE 24 0 2 2 14 0
640 Jan Kusý BNJ FO 3 0 1 1 0 -3
641 Pavel Douša BNJ FO 2 0 1 1 0 1
642 Jindřich Plíšek BNJ FO 13 0 1 1 2 0
643 Daniel Zavřel STA DE 7 0 1 1 0 -1
644 Ondřej Príhoda STA FO 4 1 0 1 0 0
645 Jakub Krejsa STA FO 14 1 0 1 2 0
646 Jan Strýček STA DE 19 1 0 1 56 -1
647 David Petrásek STA DE 13 0 1 1 27 0
648 Alex Jonák STA DE 27 0 1 1 2 -1
649 Viktor Procházka RIS FO 18 0 1 1 4 -1
650 Jan Březina PIS FO 4 1 0 1 2 0
651 Jakub Suchan PIS FO 2 1 0 1 2 0
652 Tomáš Březina PIS DE 4 1 0 1 2 0
653 Vojtěch Tolar PIS DE 8 0 1 1 2 -1
654 Tomáš Kaut ZDR FO 1 1 0 1 0 0
655 Filip Picka ZDR FO 4 0 1 1 2 0
656 Barnabáš Novák CHM FO 1 1 0 1 0 0
657 Martin Kubíček ZDR DE 11 0 1 1 6 0
658 František Hynek CHM DE 8 0 1 1 0 0
659 Aleš Dufek HOD FO 10 0 1 1 4 0
660 Adam Koláček BOB FO 2 1 0 1 0 0
661 Marek Urban BOB FO 22 0 1 1 4 0
662 Jakub Janča KOB FO 17 1 0 1 0 0
663 Maxim Havrda KOB FO 3 0 1 1 0 0
664 Matyáš Dědek BOB FO 3 1 0 1 2 0
665 Jakub Adámek BOB DE 3 1 0 1 0 0
666 Petr Horáček KOB DE 21 0 1 1 32 0
667 Martin Kývala BOB FO 6 0 1 1 0 0
668 Michael Fornál TEC DE 21 1 0 1 2 0
669 Martin Pigl TEC FO 24 0 1 1 49 0
670 Patrik Čermák TEC FO 2 1 0 1 0 0
671 Pavel Kubica TEC DE 20 0 1 1 4 0
672 Antonín Pospíšil TEC DE 2 1 0 1 0 0
673 Martin Zych HBR DE 18 0 1 1 10 0
674 Josef Cibuzar SUM DE 13 0 1 1 8 -2
675 Šimon Báťa VMZ FO 2 1 0 1 0 0
676 Daniel Kabelka VMZ DE 7 0 1 1 10 0
677 David Cekr SUM DE 19 1 0 1 0 0
678 Adam Horký VMZ FO 11 1 0 1 6 0
679 Tomáš Šantora VMZ FO 37 1 0 1 8 0
680 Ondřej Broža VMZ FO 18 0 1 1 8 0
681 Matyáš Jarmara SUM DE 15 0 1 1 4 0
682 Otto Alvin Verneri Pitkaenen SUM FO 5 1 0 1 2 0
683 Štěpán Dudycha VMZ DE 4 0 1 1 6 0
684 David Michalčuk VMZ FO 2 1 0 1 0 0
685 Martin Izák SUM FO 6 1 0 1 0 0
686 Michal Häusler VRC DE 5 0 1 1 0 0
687 Petr Fiala VRC DE 15 0 1 1 0 0
688 Tomáš Perička VRC DE 28 0 1 1 10 0
689 Daniel Dej DEC FO 4 0 1 1 2 0
690 Petr Hruška DEC FO 14 0 1 1 4 0
691 Martin Andrýsek NOV DE 15 0 1 1 4 0
692 Pavel Tomšík DEC DE 15 0 1 1 10 0
693 Dan Holáň NOV DE 18 0 1 1 0 0
694 René Hladiš NOV DE 11 0 1 1 4 0
695 Jiří Jebavý DEC DE 3 0 1 1 0 0
696 Vojtěch Hercík DEC DE 8 0 1 1 27 0
697 Štěpán Binko KRA FO 30 0 1 1 10 -1
698 Vojtěch Král MOL FO 12 1 0 1 2 0
699 Petr Andrle KOP DE 5 1 0 1 2 0
700 Filip Krzak KOP DE 7 0 1 1 4 0
701 Jiří Hoffmann MOL DE 26 1 0 1 14 0
702 Jan Bárta TAB FO 14 0 1 1 2 2
703 Matěj Gajdolín TAB DE 10 0 1 1 0 0
704 Dan Bartoš UNL DE 9 1 0 1 4 -1
705 Jan Tůma UNL FO 19 1 0 1 8 1
706 Filip Mareš UNL DE 16 0 1 1 2 0
707 David Nedoma UNL FO 21 0 1 1 4 -1
708 Jakub Kocián HRO FO 8 1 0 1 2 0
709 Martin Hrbek HRO DE 6 1 0 1 2 -1
710 Václav Maršík HRO FO 4 1 0 1 2 0
711 Jan Pavelka HRO DE 5 0 1 1 2 0
712 Tomáš Wendelin OPA FO 6 0 1 1 2 0
713 Martin Buršík OPA FO 24 1 0 1 8 0
714 Matúš Lehotský OPA DE 26 0 1 1 0 0
715 Alex Kotásek OPA FO 35 1 0 1 12 0
716 Lukáš Horný OPA FO 3 0 1 1 0 0
717 Daniel Pachula OPA DE 21 0 1 1 2 0
718 Adam Holík OPA DE 3 1 0 1 2 0
719 David Straka LET FO 8 0 0 0 0 0
720 Filip Štrombach BNJ FO 4 0 0 0 0 0
721 Jakub Nedvěd LET FO 10 0 0 0 6 0
722 Filip Douša BNJ FO 2 0 0 0 0 0
723 Jan Fišer BNJ DE 7 0 0 0 0 0
724 Jakub Peca BNJ FO 6 0 0 0 0 -1
725 Aleš Půlpán LET FO 1 0 0 0 0 0
726 Jakub Kuna BNJ DE 0 0 0 0 0 0
727 Vojtěch Příhoda BNJ FO 1 0 0 0 0 -1
728 Matěj Hájek LET FO 2 0 0 0 0 0
729 David Novák BNJ DE 2 0 0 0 0 0
730 Václav Čížek BNJ DE 20 0 0 0 8 -8
731 Lukáš Kulvejt BNJ DE 1 0 0 0 0 0
732 Vojtěch Vogeltanz PRI FO 4 0 0 0 2 0
733 Alexej Ibl STA DE 0 0 0 0 0 0
734 Petr Zolnaj STA DE 5 0 0 0 2 0
735 Segal Kisliuk STA FO 9 0 0 0 0 0
736 Erik Iljuk STA FO 5 0 0 0 6 0
737 Matěj Pešta PRI DE 12 0 0 0 0 0
738 Ondřej Vinš PRI DE 6 0 0 0 0 0
739 Vojtěch Klasna PRI FO 2 0 0 0 0 0
740 Jan Botoš STA FO 2 0 0 0 0 0
741 Libor Švec RIS FO 2 0 0 0 2 0
742 Lukáš Kulich RIS FO 4 0 0 0 2 0
743 Jan Jakubec RIS DE 9 0 0 0 0 -1
744 Jan Zátopek PIS FO 13 0 0 0 0 0
745 Marek Čančura PIS DE 2 0 0 0 0 0
746 David Hohenberger PIS FO 5 0 0 0 2 0
747 Tobias Šipla PIS DE 5 0 0 0 0 0
748 Michal Kozlík PIS FO 1 0 0 0 0 1
749 Filip Šindelář PIS FO 4 0 0 0 2 0
750 Filip Andrle PIS FO 2 0 0 0 0 0
751 Dominik Vlček PIS FO 1 0 0 0 2 0
752 Jan Kurfürst PIS DE 12 0 0 0 6 0
753 Ondřej Sládek PIS FO 1 0 0 0 0 0
754 Petr Beneš ZDR DE 1 0 0 0 0 0
755 Matěj Hora CHM DE 4 0 0 0 2 0
756 Václav Macek DE 0 0 0 0 0 0
757 Jan Rindoš CHM FO 1 0 0 0 0 0
758 Adam Paleček ZDR FO 2 0 0 0 0 0
759 Josef Chládek CHM FO 1 0 0 0 0 0
760 Ondřej Filip CHM DE 5 0 0 0 0 0
761 Šimon Malenovský FO 0 0 0 0 0 0
762 Marek Malcovský CHM DE 1 0 0 0 0 0
763 Otakar Beran ZDR DE 2 0 0 0 2 0
764 Dan Kotlík ZDR FO 1 0 0 0 0 0
765 Jan Ramert VYS FO 8 0 0 0 2 0
766 Matěj Halík HOD FO 1 0 0 0 0 0
767 Filip Vícha HOD DE 1 0 0 0 0 0
768 David Sibilevych HOD FO 1 0 0 0 0 0
769 Denis Bárta HOD FO 3 0 0 0 0 0
770 Patrik Ulbricht VYS DE 1 0 0 0 0 0
771 Jiří Huňady HOD FO 8 0 0 0 0 0
772 Jan Billa HOD DE 3 0 0 0 0 0
773 Adam Kubín DE 0 0 0 0 0 0
774 René Hladiš BOB DE 10 0 0 0 0 0
775 Libor Kamas DE 0 0 0 0 0 0
776 David Pelant KOB DE 23 0 0 0 16 -1
777 Jiří Hajda BOB DE 3 0 0 0 2 0
778 Filip Seidler KOB DE 0 0 0 0 0 0
779 Adam Wolf KOB DE 10 0 0 0 6 -1
780 Tomáš Martinec BOB FO 12 0 0 0 4 0
781 Michail Kulinič KOB DE 4 0 0 0 0 0
782 Ivan Shaklein KOB DE 4 0 0 0 0 1
783 Libor Švec KOB FO 4 0 0 0 0 0
784 Jan Svoboda TEC DE 2 0 0 0 4 0
785 Kevin Horváth TEC FO 1 0 0 0 2 0
786 Matěj Trögner TEC FO 2 0 0 0 0 0
787 Tomáš Čoupek TEC FO 2 0 0 0 0 0
788 Jakub Zduba TEC FO 3 0 0 0 0 0
789 Daniel Pavelec HBR FO 28 0 0 0 4 0
790 Jan Vaněček HBR DE 1 0 0 0 0 0
791 Matěj Fiala HBR FO 1 0 0 0 0 0
792 Adam Rauš HBR FO 1 0 0 0 0 0
793 Lukáš Nový HBR FO 1 0 0 0 0 0
794 Michal Janko HBR FO 4 0 0 0 0 0
795 Jan Ludvík VMZ DE 3 0 0 0 0 0
796 Petr Przybyla SUM FO 5 0 0 0 4 0
797 Radomír Milotinský VMZ FO 2 0 0 0 0 0
798 Lukáš Plhal SUM DE 3 0 0 0 0 0
799 Jaroslav Pekr VMZ DE 1 0 0 0 0 0
800 Lukáš Číhal VMZ DE 3 0 0 0 0 0
801 Ondřej Netolický SUM FO 2 0 0 0 0 0
802 Tomáš Lichner SUM FO 14 0 0 0 4 0
803 Andrej Klapica VMZ FO 1 0 0 0 0 0
804 Tadeáš Hrnčíř VMZ FO 8 0 0 0 4 0
805 Justus Ari Valtteri Jaakkola SUM DE 5 0 0 0 4 -1
806 Jiří Jakubec VRC FO 4 0 0 0 0 0
807 Daniel Srnský VRC DE 4 0 0 0 4 0
808 David Rychlovský VRC DE 1 0 0 0 0 0
809 René Mach VRC FO 1 0 0 0 0 1
810 Jan Kerekanič VRC DE 9 0 0 0 4 0
811 Jan Kuneš VRC DE 1 0 0 0 0 0
812 Michal Fišer NOV FO 1 0 0 0 0 0
813 David Juříček NOV DE 9 0 0 0 0 0
814 Bohuslav Nowák DEC FO 26 0 0 0 6 0
815 Radek Fojt DEC FO 1 0 0 0 2 0
816 David Petrásek DEC DE 11 0 0 0 2 0
817 Štěpán Macháček NOV FO 1 0 0 0 0 0
818 Lukáš Nezbeda DEC FO 4 0 0 0 2 0
819 Petr Svoboda NOV FO 2 0 0 0 0 0
820 Tomáš Krejčí KRA DE 1 0 0 0 0 0
821 Filip Štibran KRA FO 6 0 0 0 6 0
822 Tomáš Prášek KRA DE 4 0 0 0 0 0
823 Jakub Jechumtál KRA FO 1 0 0 0 2 0
824 Adam Stupka KRA FO 18 0 0 0 2 0
825 Zdeněk Nedvěd KRA FO 4 0 0 0 0 0
826 Bohumil Křen MOL DE 2 0 0 0 0 0
827 Oldřich Vojíř MOL DE 2 0 0 0 0 0
828 David Janiczek KOP DE 3 0 0 0 0 0
829 David Hauptvogel MOL FO 2 0 0 0 0 0
830 Martin Novák KOP DE 1 0 0 0 0 0
831 Štěpán Jurek KOP FO 6 0 0 0 0 0
832 Adam Červenka KOP FO 2 0 0 0 4 0
833 Jakub Bednařík MOL FO 1 0 0 0 0 0
834 Matyáš Cícha TAB DE 1 0 0 0 0 0
835 Marek Bouška TAB DE 0 0 0 0 0 0
836 Jakub Ondřej TAB DE 6 0 0 0 0 0
837 Jan Cikhart TAB FO 2 0 0 0 0 0
838 Norair Hovsepyan UNL DE 12 0 0 0 6 0
839 Nils-Olof Osian Eklund UNL DE 16 0 0 0 6 0
840 Jakub Linet UNL FO 9 0 0 0 0 0
841 Vsevolod Bannikav UNL FO 3 0 0 0 0 0
842 David Kredl UNL FO 26 0 0 0 4 0
843 Oleksandr Yailov UNL FO 18 0 0 0 31 0
844 Jan Maruna FO 0 0 0 0 0 0
845 Adam Tomiga HAV DE 1 0 0 0 0 0
846 Petr Krejčí DE 0 0 0 0 0 0
847 Ludvík Lejdar HRO FO 1 0 0 0 0 0
848 Adam Kubeček HRO FO 1 0 0 0 0 0
849 Matěj Zachariáš HRO DE 3 0 0 0 2 0
850 Jakub Naar HRO DE 1 0 0 0 2 0
851 Michael Bačkovský HRO FO 4 0 0 0 4 -2
852 Norair Hovsepyan HRO DE 2 0 0 0 0 0
853 Adam Klátil HRO FO 4 0 0 0 0 0
854 Matěj Bílek OPA DE 5 0 0 0 0 0
855 Marian Koblížek OPA DE 6 0 0 0 0 0
856 Martin Kalus OPA DE 11 0 0 0 4 0
857 Mário Horizral OPA FO 4 0 0 0 0 0
858 Jan Backa OPA DE 11 0 0 0 0 0
859 Michael Foltýn OPA DE 9 0 0 0 33 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Josef Němeček LET GK 15 790:51 0 40 0 3.03 1 0
2. Daniel Hofman BNJ GK 1 18:46 0 0 0 0 0 0
3. Ondřej Šuhájek BNJ GK 1 02:21 0 0 0 0 0 0
4. Radim Hradiský BNJ GK 3 134:47 0 9 0 4.01 0 0
5. Jaroslav Brázdil BNJ GK 36 2131:02 0 113 0 3.18 3 16
6. Vojtěch Nečas LET GK 29 1600:35 0 64 0 2.4 3 0
7. Jakub Tichý HRO GK 5 302:29 0 22 0 4.36 0 0
8. Jakub Kašpar STA GK 25 1427:16 0 92 0 3.87 1 2
9. Dominik Šorf PRI GK 17 956:17 0 41 0 2.57 1 0
10. Petr Jiroušek PRI GK 24 1265:21 0 58 0 2.75 1 0
11. Kristián Kolář STA GK 17 880:50 0 64 0 4.36 0 2
12. Tadeáš Zeithaml RIS GK 22 1097:49 0 96 0 5.25 1 0
13. Tomáš Horák RIS GK 1 20:00 0 2 0 6 0 0
14. Petr Pánek RIS GK 23 1242:21 0 110 0 5.31 0 6
15. Tadeáš Dvořák PIS GK 7 423:47 0 16 0 2.27 0 2
16. David Novák PIS GK 2 118:30 0 8 0 4.05 0 0
17. Jakub Korytar PIS GK 11 584:56 0 47 0 4.82 0 0
18. Ivo Svoboda PIS GK 5 217:28 0 18 0 4.97 0 0
19. Richard Kříž PIS GK 15 876:02 0 50 0 3.42 0 0
20. Metoděj Císař PIS GK 2 71:27 0 8 0 6.72 0 0
21. Michael Petrásek CHM GK 4 214:12 0 12 0 3.36 0 0
22. Martin Altrichter CHM GK 28 1597:14 0 51 0 1.92 2 4
23. Jiří Sláma ZDR GK 10 482:51 0 45 0 5.59 0 0
24. Richard Běhula CHM GK 8 442:32 0 13 0 1.76 2 0
25. Štěpán Maleček ZDR GK 13 681:10 0 45 0 3.96 2 0
26. Martin Sejpal ZDR GK 13 761:44 0 46 0 3.62 0 2
27. Lukáš Vít ZDR GK 9 420:40 0 30 0 4.28 0 0
28. Dominik Piták HOD GK 38 2212:53 0 104 0 2.82 1 0
29. Tobiáš Synek VYS GK 22 1160:55 0 58 0 3 1 6
30. Jaroslav Chvátal VYS GK 1 60:00 0 2 0 2 0 0
31. Adam Běhal HOD GK 1 05:16 0 0 0 0 0 0
32. Dominik Šarman VYS GK 16 801:47 0 53 0 3.97 0 0
33. Michal Kořének VYS GK 6 370:00 0 13 0 2.11 1 0
34. Ondřej Dolíška HOD GK 6 200:17 0 13 0 3.89 0 2
35. Richard Běhula KOB GK 2 54:37 0 3 0 3.3 0 0
36. Adam Pavlíček BOB GK 11 669:24 0 42 0 3.76 2 2
37. Kryštof Ševců BOB GK 28 1639:44 0 97 0 3.55 0 4
38. Roman Málek KOB GK 16 934:26 0 52 0 3.34 0 0
39. Josef Simon KOB GK 3 57:07 0 7 0 7.35 0 0
40. Michal Pittr HRO GK 5 199:18 0 14 0 4.21 0 2
41. Martin Frolík KOB GK 2 69:20 0 9 0 7.79 0 0
42. Matěj Kmec KOB GK 3 88:38 0 6 0 4.06 0 0
43. Jiří Slovák BOB GK 3 119:59 0 12 0 6 0 0
44. Jiří Tesař KOB GK 1 59:04 0 3 0 3.05 0 0
45. Matyáš Ondrík KOB GK 19 928:40 0 66 0 4.26 0 2
46. Štěpán Zlatnický TEC GK 1 34:29 0 4 0 6.96 0 0
47. Jakub Nešpůrek TEC GK 21 1095:02 0 75 0 4.11 1 0
48. Daniel Šembera TEC GK 9 370:55 0 33 0 5.34 1 2
49. Michal Šurý TEC GK 15 899:46 0 42 0 2.8 0 0
50. Filip Maláč HBR GK 12 645:12 0 29 0 2.7 1 0
51. David Cinka HBR GK 3 179:52 0 12 0 4 0 0
52. Tadeáš Dvořák HBR GK 4 238:38 0 16 0 4.02 0 0
53. Čeněk Novák HBR GK 20 1142:45 0 48 0 2.52 0 6
54. Martin Nedvěd HBR GK 4 193:03 0 20 0 6.22 0 0
55. Jaroslav Juda VMZ GK 28 1541:56 0 107 0 4.16 0 6
56. Milan Ryšavý SUM GK 10 499:23 0 39 0 4.69 0 2
57. Denis Irgl SUM GK 32 1887:04 0 93 0 2.96 1 2
58. Petr Juda VMZ GK 5 174:41 0 18 0 6.18 0 0
59. Matyáš Kacbunda SUM GK 2 47:05 0 7 0 8.92 0 0
60. David Cinka VMZ GK 3 180:00 0 10 0 3.33 0 0
61. Lukáš Vejmelka VMZ GK 4 199:19 0 23 0 6.92 0 0
62. Ondřej Chaloupek VMZ GK 4 191:27 0 13 0 4.07 0 0
63. Pavel Jekel VMZ GK 2 120:00 0 8 0 4 0 0
64. Denis Vacek VRC GK 21 1225:20 0 50 0 2.45 1 6
65. Jakub Tichý VRC GK 3 175:38 0 11 0 3.76 0 0
66. Jakub Červinka VRC GK 17 989:53 0 41 0 2.49 0 0
67. Michael Petrásek DEC GK 17 905:48 0 51 0 3.38 0 2
68. Lukáš Lavinger DEC GK 19 985:45 0 57 0 3.47 0 2
69. Tomáš Málek NOV GK 3 140:00 0 16 0 6.86 0 0
70. Ondřej Skokan DEC GK 4 128:00 0 7 0 3.28 0 2
71. Adam Horák DEC GK 9 435:26 0 35 0 4.82 0 2
72. Jakub Klimek NOV GK 2 124:18 0 4 0 1.93 0 0
73. Filip Hořejší NOV GK 19 970:31 0 62 0 3.83 1 0
74. Daniel Šimonů HAV GK 22 1247:31 0 62 0 2.98 1 4
75. Tomáš Sajdl KRA GK 4 244:10 0 15 0 3.69 0 0
76. Lukáš Sochůrek KRA GK 24 1239:52 0 73 0 3.53 0 2
77. Luboš Novotný KRA GK 15 808:15 0 43 0 3.19 0 4
78. Jan Baldik KOP GK 14 774:05 0 61 0 4.73 0 0
79. Lukáš Klika UNL GK 10 544:39 0 36 0 3.97 0 2
80. David Tuhý MOL GK 2 63:12 0 4 0 3.8 0 0
81. Petr Žurek KOP GK 3 180:00 0 8 0 2.67 0 0
82. Jakub Kovařík MOL GK 3 115:12 0 12 0 6.25 0 0
83. Vojtěch Mokry KOP GK 1 60:11 0 2 0 1.99 0 0
84. Lukáš Hosnedl MOL GK 31 1736:41 0 108 0 3.73 0 4
85. Andreas Kubáň KOP GK 21 1230:31 0 73 0 3.56 1 4
86. Darek Bartošák KOP GK 3 182:55 0 10 0 3.28 0 2
87. Tadeáš Dvořák TAB GK 2 120:00 0 4 0 2 0 0
88. Matěj Žajdlík TAB GK 11 614:15 0 24 0 2.34 1 2
89. David Gába TAB GK 28 1667:09 0 49 0 1.76 4 2
90. Daniel Štěpka UNL GK 2 20:23 0 0 0 0 0 0
91. Darek Bartošák UNL GK 1 60:00 0 3 0 3 0 0
92. Václav Vlach UNL GK 1 20:00 0 1 0 3 0 0
93. David Stahl UNL GK 33 1854:14 0 121 0 3.92 1 12
94. Lukáš Klika UNL GK 8 448:09 0 25 0 3.35 0 0
95. David Sachr HAV GK 17 1006:35 0 34 0 2.03 1 2
96. Marek Štipčák HAV GK 1 65:00 0 3 0 2.77 0 0
97. Daniel Šimonů HAV GK 12 670:18 0 34 0 3.04 1 0
98. Martin Šindelka HAV GK 14 799:42 0 28 0 2.1 1 2
99. Martin Bláha HRO GK 1 15:01 0 6 0 23.97 0 0
100. Samuel Meišner HRO GK 4 92:58 0 14 0 9.04 0 0
101. Jakub Tichý HRO GK 6 282:04 0 32 0 6.81 0 2
102. Michal Pittr HRO GK 22 1155:36 0 78 0 4.05 1 0
103. Andrii Malykhin HRO GK 18 811:47 0 59 0 4.36 0 6
104. Antonín Nowak OPA GK 6 157:40 0 7 0 2.66 0 0
105. Marek Slíž OPA GK 38 2153:43 0 101 0 2.81 2 2
106. Jakub Urbisch OPA GK 1 40:00 0 5 0 7.5 0 0

Související dokumenty:


Související články:

Utkání hvězd 2. ligy nabídlo 29 gólů. V Příbrami se radoval tým Západ
Poprvé v historii se konalo Utkání hvězd 2. ligy. V exhibiční atmosféře se hrál pěkný hokej v přátelském duchu. Dohromady padlo devětadvacet branek. Z vítězství 16:13 se nakonec radoval výběr Západu.
První ročník Utkání hvězd 2. ligy je tady! Oznámeni byli kapitáni i úvodní formace
Stovky startů v extralize nebo odehrané zápasy v NHL. I takovou zkušeností se mohou pochlubit někteří z hráčů zápasu hvězd 2. ligy. Premiérový ročník pořádá Asociace druholigových klubů ledního hokeje. Akci hostí už 27. ledna od 16:00 Příbram. Na programu budou kromě samotného souboje konferencí také dovednostní soutěže!
2. ligu čeká v lednu Utkání hvězd. Proti sobě se postaví výběry konferencí
Velkou novinkou této druholigové sezony je premiérový ročník Utkání hvězd. Zápas, ve kterém se v Příbrami střetnou výběry dvou konferencí, pořádá Asociace druholigových klubů ledního hokeje.
Český hokej udělal poslední krok v elektronizaci zápisu o utkání
Před začátkem sezony 2023/24 dokončilo registrační oddělení Českého hokeje proces elektronizace průkazů. V utkáních napříč všemi soutěžemi tak od letošního ročníku není třeba fyzicky předkládat průkazy v případě hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích.
Druhou ligu čeká podpora. Každý klub dostane půl milionu, potvrdil prezident svazu
Český svaz ledního hokeje uspořádal tiskovou konferenci k začátku druhé ligy, kde promluvilo několik tváří českého hokeje a zástupci Asociace druholigových klubů ledního hokeje. Jedním z témat bylo navýšení finanční podpory klubů v třetí nejvyšší soutěži.
II. liga odstartovala předehrávkou Chebu s Chomutovem, další týmy zahájí soutěž 23. září
Po víkendové předehrávce 6. kola mezi Chebem a Chomutovem odstartuje v sobotu 23. září třinácti duely naplno II. liga. Do třetí nejvyšší soutěže se v letošní sezoně zapojí celkem 27 týmu a její vítěz bude mít na jejím konci možnost navázat na znojemský tým, který loni úspěšně postoupil do Chance ligy.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.