05.09.2019 | Tiskové prohlášení

Vyjádření Tomáše Krále, prezidenta Českého hokeje

Nejen jako prezident Českého hokeje, ale i jako právník s celoživotní praxí v oboru pokládám za potřebné ohradit se proti některým nepravdivým tvrzením, které jsem zaznamenal v části sdělovacích prostředků a ve vyjádřeních druhé strany a které se týkají sporu s HC AZ Havířov 2010, HC ZUBR Přerov a Valašský hokejový klub:
  • 1) Žádné, ani nepravomocné soudní rozhodnutí v tomto sporu nepadlo. Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí výkonného výboru ČSLH ze dne 10. 4. 2019 byl podle dostupných informací podán Městskému soudu v Praze dne 10. 7. 2019 a ČSLH žalobu do dnešního dne ani neobdržel.

  • 2) Jediné rozhodnutí, které zatím bylo v meritu sporu vyneseno, vydala Arbitrážní komise ČSLH, která v závěrečném rozhodčím nálezu návrh klubů na prohlášení neplatnosti rozhodnutí výkonného výboru z 10. 4. 2019 zamítla. Návrhu na uložení předběžného opatření ÚOHS podle informací, které máme ovšem pouze zprostředkovaně ze sdělovacích prostředků, nevyhověl.

  • 3) Ve středu 4. 9. 2019 v podvečer, den před zahájením soutěže, obdržel ČSLH předběžné opatření samosoudkyně Městského soudu v Praze, kterým mu byla uložena povinnost termín prvního kola a všech dalších kol Juniorské ligy Akademií do pravomocného rozhodnutí věci odložit. Předběžnému opatření jsme bezodkladně vyhověli, a protože s ním nesouhlasíme, v zákonné lhůtě podáme odvolání. Je důležité zdůraznit, že předběžné opatření není v žádném případě rozhodnutím ve věci samé.

  • 4) Současně s předběžným opatřením jsme obdrželi usnesení, abychom se ve třicetidenní lhůtě vyjádřili k žalobě z 10. 7. 2019, která nám však do dnešního dne nebyla doručena.

  • 5) Zcela v rámci platných stanov a řádů zajistil výkonný výbor ČSLH dotčeným klubům náhradní program v podobě turnaje O Pohár DHL Uvedený krok jsme učinili po konzultaci s těmito kluby, které s ním souhlasily. Je jednoznačně v zájmu výchovy mladých hokejistů a předpokládám, že ani smyslem předběžného opatření nebylo zabránit mladým hráčům v zápasech, v nichž mohou zúročit přípravu a trénink.

Jsem přesvědčen, že jsme ve všech případech postupovali v souladu se zákony, stanovami a normami ČSLH a naše kroky jsme v případě potřeby připraveni obhájit před nezávislým soudem. Za tím si stojím. Budeme tak postupovat i nadále a proti případným lžím a nepravdám se budeme bránit kroky, které nám legislativa a naše stanovy umožňují.