20.04.2020 | Tiskové prohlášení

Vyjádření k výrokům předsedy představenstva MOUNTFIELD HK

V rozhovoru pro server isport.cz předseda představenstva Mountfield HK Miroslav Schön mimo jiné uvedl, že „klub vůbec nebyl informován, že dva hráči podávají návrh na zahájení smírčího řízení“, že klub „neměl možnost se k případu vyjádřit“ a že ředitel TELH Josef Řezníček „úmyslně zaslal e-mail na špatnou adresu advokáta“.

Vůči uvedeným tvrzením považuji za nutné se ohradit s tím, že:

  • o zahájení řízení byl klub informován e-maily, adresovanými generálnímu manažerovi a sekretariátu klubu dne 26. a 31. 3. 2020
  • součástí informací byl text podaných návrhů s upozorněním, že splňují požadované náležitosti a s výzvou, aby k nim klub zaslal ve stanoveném termínu stanovisko

Návrhy hráčů Petra Šidlíka a Lukáše Žejdla, týkajícími se platnosti výpovědi smluv, se smírčí komise ČSLH zabývala dne 20. 4. 2020, přičemž dospěla k závěru, že výpovědi jsou neplatné a smlouvy na jejich základě nezanikly. Výrok o rozhodnutí byl dne 21. 4. 2020 zaslán bez dalšího prodlení generálnímu manažerovi klubu s tím, že vzhledem k rozsahu věci obdrží účastníci řízení podrobné písemné odůvodnění – jak je v podobných případech obvyklé – později.