09.05.2022 | Tisková zpráva

Vyjádření k tzv. otevřenému dopisu Jana Platila

Část sdělovacích prostředků a další adresáti obdrželi dokument nazvaný „Otevřený dopis Jana Platila rodičům, trenérům, sponzorům a majitelům klubů“. Pod stejnou hlavičkou byly některé části dokumentu následně zveřejněny internetovými portály včetně serveru iSport.cz.

Jak z vlastností souboru vyplývá, dokument, obsahující řadu lživých informací, vznikl na počítači redaktora deníku Sport Pavla Bárty, který je v něm uveden jako autor textu a úprav. Uvedená skutečnost přitom není v dokumentu, průvodním e-mailu ani v následných článcích včetně serveru iSport.cz žádným způsobem zmíněna.

Český hokej, který považuje podobné jednání za neprofesionální a neetické, se obrátil na vedení deníku Sport se žádostí o vyjádření, zda je takový postup podle jeho názoru v souladu s principy novinářské etiky, zásadami redakce a vydavatelství Czech News Center a zda redaktor, který svůj přinejmenším podíl na vzniku textu utajil, při tom postupoval s vědomím, souhlasem či na pokyn redakce.

Etický kodex vydavatelství Czech News Center, Etický kodex Syndikátu novinářů ČR i Etický a morální kodex Klubu sportovní novinářů výslovně zmiňují povinnost dodržovat etické standardy profese, novinářské důvěryhodnosti a cti, stejně jako povinnost zveřejňovat výlučně úplné a nezkreslené informace, jejichž původ je znám. Český hokej si proto vyhradil právo podniknout případně další kroky.