06.03.2022 | Tisková zpráva

Výběrové řízení – marketingová a mediální práva reprezentací

PRO-HOCKEY Cz., s.r.o., dceřiná společnost Českého svazu ledního hokeje z.s., vyhlašuje otevřené výběrové řízení na postoupení marketingových a mediálních práv všech reprezentačních družstev v ledním hokeji pro období začínající sezónou 2023/2024.

Výběr partnera proběhne v rámci řízení dvoukolově. V prvním kole bude ze strany zadavatele ověřena způsobilost přihlášených uchazečů marketingová a mediální práva vykonávat. Ve druhém kole se vybraní uchazeči utkají především nabídkou nejvýhodnějšího ekonomického plnění za získání těchto práv.

Výkonný výbor Českého hokeje rozhodl o vypsání výběrového řízení v důsledku řady změn v obecném ekonomickém prostředí, vzhledem k vypršení smlouvy se stávajícím marketingovým partnerem a s přihlédnutím k rostoucímu marketingovému a mediálnímu potenciálu ženské hokejové reprezentace, mládežnických reprezentací a para hokejové reprezentace.

Oznámení o výběrovém řízení včetně souvisejících informací je k dispozici na www.ceskyhokej.cz v rubrice Český hokej (https://www.ceskyhokej.cz/cesky-hokej/vyberove-rizeni).