20.08.2020 | Luboš Chytil

V Nymburce proběhlo školení rozhodčích I. třídy

Od 14. do 17. srpna uspořádala komise rozhodčích Českého hokeje školení nových rozhodčích I. třídy, kterého se zúčastnilo celkem 22 adeptů z celé ČR. Školení v Nymburce se uskutečnilo za zpřísněných hygienických opatření a s menším počtem účastníků tak, aby bylo možné dodržet veškeré zásady pro organizování sportovních akcí.

Náročná náplň školení měla nejen prověřit připravenost nových rozhodčích, ale především jim poskytnout celou řadu důležitých informací, doplnit celkovou znalost pravidel ledního hokeje či další správné postupy v činnosti rozhodčího na ledě. Na tomto školení se kromě členů komise rozhodčích Českého hokeje podíleli i zkušení extraligoví rozhodčí Antonín Jeřábek, Adam Kika, bývalý špičkový čárový rozhodčí Petr Blümel a také bývalý extraligový hráč Lukáš Květoň z Akademie rozhodčích, který vedl úvodní trénink na ledě.

Na programu školení bylo mimo jiné – podrobný výklad pravidel LH, trénink bruslení, praktická cvičení na techniku hlavního a čárového rozhodčího či další přednášky nezbytné k činnosti rozhodčího. Současně byli všichni účastníci školení podrobeni testům z pravidel, bruslení a atletiky.

Úspěšní nakonec byli téměř všichni adepti. 19 z nich bude od sezóny 2020–2021 zařazeno k řízení soutěží Českého hokeje. Celkově nejlepšího výsledku dosáhl Erik Hlinka, který bude společně s dalšími třemi nejlepšími kolegy zařazen na nominační listinu II. ligy jako čárový rozhodčí.

S celkovými výsledky školení byl nakonec spokojen i Vladimír Šindler. „Komise rozhodčích byla potěšena úrovní připravenosti všech účastníků školení I. třídy, když celá řada jich dosáhla velmi dobrých výsledků, které nás opravňují k optimismu do budoucna. Celkový stav rozhodčích pro soutěže Českého hokeje je potřeba i v této době plné omezení doplnit a právě tito mladí, začínající rozhodčí prokázali, že jsou nejen novou konkurencí, ale také příslibem pro budoucnost,“ řekl předseda komise rozhodčích.