24.05.2020 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z mimořádné valné hromady APK LH dne 25. května

V pondělí 25. května se v Praze konala mimořádná valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). Kluby Tipsport extraligy zvolily nové představenstvo APK LH, a to na období od 8. 6. 2020 do 7. 6. 2024.

Důvěru členů APK LH pro nacházející volební období dostali:

Prezident: Aleš Pavlík.
Viceprezident: Prokop Beneš.
Další členové: Aleš Kmoníček, Jan Tůma, Ctibor Jech starší.

Druhým hlavním bodem pondělního setkání bylo projednání koncepce herního systému Tipsport extraligy na nadcházející čtyři sezony. APK LH děkuje prezidentovi Českého hokeje Tomáši Královi za jeho vstřícný návrh, který inicioval diskuzi na toto téma.

Představenstvo APK LH dnes předložilo valné hromadě návrhy herních modelů včetně analýzy ekonomických a sportovních kritérií navržených variant, protože vnímá složitosti, které mohou nastat v nadcházející sezoně z důvodů eskalace problémů s nákazou covid-19.

Valná hromada dvoutřetinovou většinou odsouhlasila návrh pro výkonný výbor Českého hokeje, aby byl v následujících čtyřech ročnících herní model Tipsport extraligy formou baráže 1+1, který zohledňuje Českým hokejem preferovanou sportovní stránku.

„Baráž je sportovní cesta. Sportovní varianty preferuje i hokejový svaz. A baráž je ryze sportovním řešením: už léta fungovala a nezavírá extraligu,“ říká o doporučeném návrhu úřadující viceprezident APK LH Prokop Beneš.

„Novinkou, pokud návrh schválí výkonný výbor Českého hokeje, by bylo play down. Důvod, proč by se v prvním kole, to znamená v zápasech mezi 11. a 14. týmem, respektive 12. a 13. týmem, zachovávaly body ze základní části, je ten, že pokud hrajete o play off, těžko vypustíte nějaký zápas. Pořád chcete svoje postavení vylepšovat. Pokud je naopak někdo na chvostu tabulky s velkou ztrátou, chceme ho motivovat, aby byl rozdíl bodů co nejmenší. Jde o to, aby kluby měly motivaci získávat body ze základní části až do konce, protože bodový odstup mezi týmy hraje v play down podstatnou roli. To přináší soutěži atraktivitu,“ vysvětluje Prokop Beneš.

Detailní popis doporučeného herního modelu Tipsport extraligy od APK LH

Následující systém by shodně platil pro čtyři následující sezony, tedy sezony 2020/21 až 2023/24:

 • počet účastníků: 14
 • 52 kol základní části
 • družstva umístěná po základní části na 1. až 6. místě postupují do čtvrtfinále
 • družstva umístěná po základní části na 7. až 10. místě postupují do předkola play off
 • předkolo play off se bude hrát na tři vítězná utkání, čtvrtfinále, semifinále a finále na čtyři vítězná utkání
 • družstva umístěná po základní části na 11. až 14. místě sehrají první kolo play down (11. tým se utká se 14. a 12. tým se 13.), ve kterém se zohlední body, které tato družstva získala v základní části; družstva mezi sebou sehrají maximálně 7 zápasů (s případným prodloužením do rozhodnutí), ve hře tedy bude celkem 21 bodů; jakmile jedno z družstev bude mít na druhé družstvo takový bodový náskok, který již nebude možné ve zbývajících zápasech stáhnout, další zápasy se neuskuteční (* názorný příklad uveden níže)
 • družstva, která prohrají v prvním kole play down, mezi sebou sehrají druhé kolo play down na 4 vítězná utkání (v těchto utkáních už počet bodů získaných v základní části nehraje žádnou roli), přičemž poražené družstvo sehraje baráž s vítězem Chance ligy na čtyři vítězná utkání o účast v TELH v následující sezoně.
  * Družstvo umístěné po základní části na 11. místě (družstvo A) bude mít třináctibodový náskok na klub umístěný po základní části na 14. místě (družstvo B). První zápas vyhraje po základní hrací době družstvo A, čímž se jeho náskok na družstvo B zvýší na 16 bodů. Ve hře je po odehrání tohoto prvního zápasu ještě 18 bodů (6 zápasů x 3 body). Druhý zápas vyhraje po základní hrací době družstvo B, čímž se sníží náskok družstva A na 13 bodů. Ve hře je po odehrání tohoto druhého zápasu ještě 15 bodů (5 zápasů x 3 body). Třetí zápas vyhraje po základní hrací době družstvo A, čímž se zvýší jeho náskok na družstvo B na 16 bodů. A protože v tento moment je ve hře už pouze 12 bodů (4 zápasy x 3 body), nemůže družstvo B šestnáctibodovou ztrátu na družstvo A smazat, takže další zápasy se neuskuteční. Družstvo A se zachránilo v TELH pro další sezonu a družstvo B sehraje druhé kolo play down.

Valná hromada APK LH dále navrhuje úpravy v licenčním řádu, které odstraní nerovnosti mezi případným přistupivším klubem z Chance ligy a kluby extraligy. „Tým, který postoupí do baráže, by měl předem prokázat bankovní záruku ve výši tří milionů korun, účinnou od 1. května do 31. července následujícího roku,“ uvedl viceprezident APK LH Prokop Beneš. „Všechny extraligové kluby mají bankovní garanci. Klub, který postoupil z Chance ligy, tuhle garanci nemá, takže je tím zvýhodněný oproti ostatním třinácti klubům. Jde tedy o narovnání podmínek.“

S případným návratem baráže souvisejí také návrhy v úpravě licenčních podmínek, a to i pro účastníka z Chance ligy. „Logika je v tom, že baráž je součástí extraligy. To není novinka,“ vysvětluje Prokop Beneš. „Když je to součást extraligy, navrhujeme, aby se baráž opravdu hrála na stadionu, který má extraligové parametry. Zároveň účastník z první ligy musí mít možnost odehrát zápas na jiném stadionu, který kritéria splňuje.“

Zároveň APK LH navrhuje, aby byly do budoucna přijaty podmínky finanční stability spočívající ve stanovení platového dna včetně pravidelné trojí kontroly čerpání tohoto dna v průběhu sezony.

„Platové dno je průkazem finanční stability. Jde nám o zachování kvality soutěže. Kluby budou muset udržet kádry do konce sezony z důvodu dodržení platového dna,“ říká o možné změně v licenčním řádu TELH úřadující viceprezident APK LH Prokop Beneš. „Důležitá je nejenom výše platového dna, ale i to, že by se jeho čerpání kontrolovalo po kvartálech. Důvod je ten, aby se neopakoval případ Chomutova: hráči tehdy dostali peníze zkraje sezony, potom ale klub posouval splatnosti odměn. Chceme tedy zabránit tomu, aby před sebou kluby valily finanční závazky. Situační zpráva, která se podává jednou za rok, by nám tohle neodhalila. Ukázalo se, že musíme převzít odpovědnost i za situaci hráčů, kteří jak ukázal případ Chomutov, bohužel nevyužili všechny dostupné nástroje k získání pravidelných výplat odměny.“

APK LH navrhuje změny licenčního řádu pro účast v Tipsport extralize

Představenstvo APK LH dále navrhuje následující změny a doplnění licenčního řádu pro účast v TELH, a to již od sezony 2020/21:

 • žádný účastník TELH nemůže dostat výjimku v případě, že nesplní podmínky licenčního řádu
 • jednotlivé podmínky vztahující se ke kvalitě zimního stadionu budou bodově ohodnoceny, přičemž stadion, aby na něm mohly být hrány zápasy TELH, bude muset dosáhnout na určité procento z celkového počtu bodů
 • protože je baráž o TELH součástí TELH, musí účastník baráže z Chance ligy splňovat technické podmínky vztahující se ke kvalitě zimního stadionu (stadion, na kterém chce účastník baráže sehrát barážová utkání, musí splňovat veškeré parametry "extraligového stadionu", který přitom musí být na území České republiky)
 • vítěz Chance ligy, který hraje baráž o TELH, musí na barážová utkání postoupit televizní práva na marketingového partnera TELH
 • vítěz Chance ligy, který chce postoupit do TELH, musí před začátkem baráže předložit řediteli TELH bankovní záruku ve výši 3 000 000,- Kč, a to účinnou od 1. května nadcházející sezony do 31. července následujícího roku

Představenstvo APK LH dále navrhuje následující změny a doplnění licenčního řádu pro účast v TELH, a to od nejdříve od sezony 2021/22:

 • zavést platové dno na základní odměny hráčů
 • kontrola platového dna bude probíhat po kvartálech (květen až červenec, srpen až říjen, listopad až leden a únor až duben), přičemž na konci 3. kvartálu musí klub prokázat, že na základní odměny hráčů uhradil částku alespoň ve výši 75 % z uvedeného platového minima