28.09.2021 | Tisková zpráva

Tisková informace z jednání výkonného výboru 29. září 2021

Výkonný výbor ČH se na základě žádosti Tomáše Krále zabýval jeho setrváním ve funkci prezidenta Českého hokeje. V tajném hlasování se všech 10 zbývajících členů VV vyjadřovalo k otázce: „Má Tomáš Král skončit ve funkci prezidenta Českého hokeje?“ Proti tomu, aby ve funkci skončil, hlasovalo 9 a pro 1 z členů VV ČSLH.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král poděkoval členům výkonného výboru ČSLH za důvěru a vyjádřil přesvědčení, že se každý rozhodoval bez vnějších vlivů, pouze na základě osobního názoru a stanoviska. Zdůraznil, že ani opačné rozhodnutí by na jeho osobních vztazích s dalšími členy výkonného výboru nic nezměnilo.

Tomáš Král informoval členy výkonného výboru, že z osobního rozhodnutí skončí ve funkci prezidenta Českého hokeje na hodnotící konferenci ČSLH, která se skuteční v červnu 2022. „Prioritami, kterým se chci ve zbývající části mandátu věnovat především, jsou předání řízení extraligy Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje, vyřešení tabulkového odstupného a nastartování příprav mistrovství světa v ledním hokeji, které budou hostit Praha s Ostravou,“ uvedl.

Výkonný výbor ČSLH vzal rozhodnutí prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále, že přes vyjádřenou podporu na hodnotící konferenci ČSLH ve funkci skončí, na vědomí a respektuje ho. Členové výkonného výboru jsou připraveni s ním na prioritách, které si pro zbývající část mandátu vytyčil, plně spolupracovat.