18.12.2019 | Tisková zpráva

Tisková informace z jednání VV Českého hokeje z 19. prosince 2019

Výkonný výbor ČSLH vyšel vstříc Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a vyhověl její žádosti o prodloužení termínu, ve kterém může deklarovat zájem o převzetí řízení extraligy.

Podle Memoranda o spolupráci při organizování a řízení extraligy ledního hokeje, uzavřeného mezi ČSLH a APK LH v roce 2016, mohou extraligové kluby uplatnit nárok na řízení nejvyšší soutěže vždy do konce kalendářního roku s tím, že ujednání vstoupí v platnost od nadcházející sezóny. APK LH se v memorandu rovněž zavazuje, že bude i nadále uvolňovat hráče pro národní mužstvo podle oficiálních reprezentačních přestávek IIHF a potvrzuje, že případné změny v počtu účastníků soutěže včetně propojení s I. ligou je možné provádět výhradně se souhlasem ČSLH.

„Pro to, aby soutěž řídila přímo APK LH, mluví řada důvodů, především skutečnost, že kluby extraligu financují,“ uvedl v této souvislosti prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Pokud všechno proběhne podle podmínek, na kterých jsme se domluvili a jsou upravena v memorandu, jsem přesvědčen, že výkonný výbor by takový záměr podpořil.“