25.08.2019 |

Tipsport extraliga zavádí trenérskou výzvu

V novém ročníku Tipsport extraligy bude poprvé zavedena tzv. trenérská výzva (Coach Challenge). „Vzhledem k regulérnosti soutěže a rovným podmínkám jsme s jejím spuštěním čekali na to, až budou nezbytnými technologiemi vybaveny všechny zimní stadióny,“ uvedl ředitel TELH Josef Řezníček. „Pravidla jsou nastavena tak, aby byly s využitím videotechniky zkoumány pouze zásadní situace s přímým vlivem na vývoj a výsledek utkání, nikoli běžné přestupky.“

Podle Herního řádu TELH bude možné výzvu uplatnit pro přezkoumání výroků rozhodčích, týkajících se nedovoleného bránění brankáři a postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávky rukou nebo hry vysokou holí. Trenéři si budou moci výzvu vyžádat v případě, že mužstvo předtím nevyužilo oddechový čas a že v přechozím průběhu utkání neuplatnilo výzvu, která po přezkoumání nebyla uznána. Pokud rozhodčí dojdou k závěru, že výzva byla oprávněná a povede tak ke změně původního rozhodnutí, může ji trenér uplatnit i v další sporné situaci a mužstvu zůstane zachován rovněž nárok na odechový čas. V případě, že oprávněnost výzvy uznána nebude, mužstvo nárok na další výzvu, stejně jako na oddechový čas ztrácí. Případné tresty, uložené předtím za nedovolené bránění brankáři, se při dodatečném uznání gólu ruší, po novém posouzení situace na základě trenérské výzvy však žádné dodatečné tresty ukládat nelze.

Nárok na výzvu může uplatnit výhradně hlavní trenér, a to při nejbližším přerušení hry a s uvedením konkrétního ustanovení, podle kterého má být rozhodnutí přezkoumáno. Hlavní rozhodčí situaci následně přezkoumají na základě všech dostupných záběrů, které jim včetně konzultace poskytne brankový videorozhodčí. „Důležité je,“ uvedl předseda komise rozhodčích ČSLH Vladimír Šindler, „že rozhodčí mohou změnit rozhodnutí učiněné na ledě pouze tehdy, je-li ze záběrů zcela zřejmé, že nebylo správné. Není-li záznam průkazný, zůstává původní rozhodnutí v platnosti.“

Zahájení přezkumu na základě trenérské výzvy oznámí mužstvům a obecenstvu hlasatel utkání po upozornění hlavním rozhodčím. Výsledek zkoumání oznámí předepsanou signalizací hlavní rozhodčí a nakonec i hlasatel utkání.