09.01.2020 | Luboš Chytil

Seminář rozhodčích během mistrovství světa juniorů

Komise rozhodčích Českého hokeje uspořádala v pondělí 30. prosince 2019 jednodenní odborný seminář, který se konal v Ostravě při příležitosti domácího mistrovství světa juniorů. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 40 rozhodčích zařazených do vzdělávacích programů, které zřizuje komise rozhodčích s cílem intenzivnější výchovy perspektivních rozhodčích.

Těmito programy jsou Program rozvoje, Akademie a nově zřízený Program pro čárové rozhodčí, což vše dohromady intenzivně podporuje profesní růst hokejových rozhodčích ve všech soutěžích Českého hokeje. Konkrétním příkladem velmi dobrého profesního růstu v těchto programech je čárový rozhodčí Michal Axman, který byl ještě v průběhu této sezóny zařazen na listinu čárových rozhodčích Tipsport extraligy.

Akci vedl Stanislav Barvíř společně s Lubošem Chytilem a Vladimírem Šindlerem, předsedou komise rozhodčích. Seminář byl rozdělen do dvou bloků. Prvním byla teoretická část věnována především rozboru aktuálních videosituací ze soutěží a také metodickým materiálům připravených komisí rozhodčích. Praktickou částí semináře pak bylo společné sledování dvou utkání MS U20 Německo – Kanada a Česko – USA. Účastníci semináře rozděleni do skupin "hlavní sudí" a "čároví sudí" podrobně hodnotili výkon rozhodčích a současně se přímo v hledišti mohli od lektorů dozvědět jejich pohled na situace a bezprostředně s nimi konzultovat rozhodnutí a činnost rozhodčích na ledě. Výstupem z tohoto semináře pak byly písemné rozbory od všech zúčastněných včetně konkrétních činností rozhodčího, na které by se měli do budoucna zaměřit.