28.01.2019 | Tisková zpráva

Rozhodnutí předsedy DK ELH – PSG Berani Zlín, BK Mladá Boleslav

Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení zabýval vhazováním předmětů na ledovou plochu, ke kterému došlo přinejmenším šestkrát v průběhu a po skončení utkání PSG Berani Zlín – HC Olomouc (25. 1. 2019). V některých případech šlo o téměř plné plastové láhve, mířící do shluku hráčů, v jiném případě byli vhozenými předměty zasaženi rozhodčí.
Po prostudování videozáznamu uložil předseda disciplinární komise ELH klubu PSG Berani Zlín za Porušení povinnosti pořádajícího klubu finanční pokutu ve výši 20 000 Kč. Při stanovení výše pokuty přihlédl k tomu, že se jednalo již o čtvrtý podobný přestupek v probíhající sezóně, došlo při něm k zasažení účastníků utkání a zápas musel být na dobu nezbytnou k úklidu ledové plochy přerušen.

Předseda disciplinární komise ELH se ve zkráceném řízení zabýval rovněž porušením Herního řádu ELH, kterého se hráči klubu PSG Berani Zlín dopustili ve stejném utkání tím, že nevyčkali na ukončení ceremoniálu, při němž jsou vyhlašováni nejlepší hráči zápasu. Pro prověření situace videozáznamem uložil předseda disciplinární komise ELH klubu PSG Berani Zlín finanční pokutu ve výši 5 000 Kč.

Předseda disciplinární komise ELH se zabýval také vhozením plastové láhve a kelímku na ledovou plochu, k němuž došlo v závěrečné třetině utkání BK Mladá Boleslav – Mountfield HK (25. 1. 2019). Vzhledem k tomu, že šlo o druhé podobné provinění v probíhající sezóně, které však nemělo vliv na průběh utkání ani zdraví jeho účastníků, potrestal předseda disciplinární komise ELH klub BK Mladá Boleslav za Porušení povinností pořádajícího klubu napomenutím.