01.04.2019 | Tisková zpráva

Rozhodnutí předsedy DK ELH – Piráti Chomutov

Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík potrestal klub HC Piráti Chomutov finanční pokutou ve výši 20 000 Kč za zneužití multifunkční videokostky v utkání Piráti Chomutov – Rytíři Kladno (23. 9. 2019).

Provinění se klub dopustil tím, že v čase 24:32 promítal potom, co byl za faul na protihráče Vladimíra Růžičku (Piráti Chomutov) potrestán menším trestem hráč Petr Hořava (Rytíři Kladno), na multifunkční videokostce záběry hlavního rozhodčího, doprovázené částí textu písně „Řiditel autobusu“ („Blbec je blbec a blbcem zůstane, někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení... Blbec je blbec a blbcem zůstane, když máváš předpisy, tak měl bys je znát.“) Přesto, že klub předložil na vyzvání pouze záznam v nízké kvalitě rozlišení a bez zvukové stopy, přestupek je z televizního záznamu utkání zřejmý.

Uvedeným záměrným a účelovým jednáním se klub dopustil flagrantního porušení ustanovení Herního řádu ELH, zakazujícího takové použití videokostky, které by podrývalo autoritu a narušovalo roli rozhodčích, podněcovalo divácké násilí a projevy nesportovního chování, případně k nim vytvářelo záminky. Současně tak došlo k jednoznačnému porušení zásady fair play, vyžadující respekt vůči všem účastníkům utkání.

Nad rámec trestu připomněl předseda disciplinární komise stanovisko komise rozhodčích ČSLH, která potvrdila, že hlavní rozhodčí postupoval vzhledem k plnohodnotnému zakončení akce zcela správně, když předchozí faul potrestal menším trestem, a nikoli trestným střílením, jak se v rozporu s Pravidly ledního hokeje dožadovala část diváků a zjevně i režie videokostky.