03.02.2019 | Tisková zpráva

Rozhodnutí předsedy DK ELH – Bílí Tygři Liberec

Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení zabýval promítáním záběrů potrestaných či nepotrestaných zákroků na multimediální videokostce v průběhu utkání Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň, které se hrálo 30. 1. 2019 (zákroky Petra Jelínka, Conora Jay Allena, Romana Vráblíka, Jana Kováře, Denise Kindla, Lukáše Kaňáka, Petra Straky...).

Po prostudování videozáznamu dospěl k závěru, že záběry byly vybírány zcela účelově, selektivně a ve zřejmém nepoměru mezi oběma soupeři s cílem zpochybnit rozhodnutí rozhodčích, což dokládá jak volba a četnost použití těchto záběrů, tak to, jak byly využívány vzhledem k vývoji utkání. Došlo tak k porušení ustanovení Herního řádu TELH, podle kterého musí být videokostka či velkoplošná projekce používány tak, aby „nepodrývaly autoritu či jinak nenarušovaly roli rozhodčích utkání, nepodněcovaly divácké násilí a projevy nesportovního chování, případně k těmto nevytvářelo záminky“.

Předseda disciplinární komise ELH proto potrestal klub Bílí Tygři Liberec finanční pokutou ve výši 15 000 Kč, přičemž přihlédl k tomu, že klub byl v souvislosti s podobným přestupkem trestán již v lednu 2018.