23.01.2021 | Tisková zpráva

Rozhodnutí DK ELH – Skuhravý (Energie Karlovy Vary)

Disciplinární komise ELH ve složení předseda Viktor Ujčík, členové Leoš Čermák, Tomáš Jelínek a Libor Procházka se zabývala odvoláním hráče Václava Skuhravého proti rozhodnutí, kterým mu byla dne 23. 12. 2020 uložena finanční pokuta ve výši 10 000 Kč za nesportovní chování v utkání Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary (15. 12. 2020).

Na základě zjištěných skutečností včetně vyjádření rozhodčího dospěla komise k závěru, že hráč se vulgárního ani jinak urážlivého chování nedopustil a nenaplnil tak podstatu přestupku, za který mu byla pokuta uložena. Disciplinární komise ELH proto jednomyslně rozhodla, že se finanční pokuta ruší, a disciplinární řízení s hráčem Václavem Skuhravým (HC Energie Karlovy Vary) zastavila.