31.01.2019 | Tisková zpráva

Rozhodnutí DK ELH – Mountfield HK

Disciplinární komise ELH ve složení předseda Viktor Ujčík, členové Tomáš Jelínek, Libor Procházka, Vladimír Macholda a Jaromír Bláha se dne 30. 1. 2019 zabývala napadením hlavního trenéra a vhazováním plastových lahví na hlavního trenéra hostujícího mužstva Ladislava Lubinu, ke kterému došlo v průběhu a po skončení utkání Mountfield HK – HC Dynamo Pardubice (26. 1. 2019).
Na základě videozáznamu dospěla bez jakékoliv pochybnosti k závěru, že před zahájením třetí třetiny došlo pod sektorem domácích fanoušků k verbálnímu a fyzickému napadení trenéra hostujícího mužstva. Při prvním napadení a zásahu pořadatelské služby byl trenér stržen na zem, druhému útoku, k němuž došlo potom, co se vztyčil, se ubránil sám a útočník byl pořadatelskou službou zpacifikován. Oba útočníci byli zajištěni a předáni Policii České republiky a podle informací klubu následně převezeni na Protialkoholickou záchytnou stanici. Z žádného z dostupných záběrů přitom není zřejmé, že by se trenér před konfliktem dopustil provokujících posunků, na které se útočníci odvolávali.

Disciplinární komise ELH potrestala klub Mountfield HK finanční pokutou ve výši 100 000 Kč za Nesportovní chování příznivců klubu,kterého se dopustili napadením trenéra hostujícího týmu, finanční pokutou ve výši 80 000 Kč za Porušení povinností pořádajícího klubu při stejném incidentu a finanční pokutou ve výši 10 000 Kč za Nesportovní chování příznivců klubu, kterého se dopustili cíleným vhazováním předmětů na hostujícího trenéra při odchodu do kabin po skončení utkání. Současně byl klubu Mountfield HK uložen trest dvou utkání bez přítomnosti diváků v sektoru S, v sektoru R a v sektoru Stání v celé výseči od tunelu po vjezd rolby, který slouží i jako přístupová cesty pro hráče, trenéry a členy realizačních týmů. Tento trest byl podmínečně odložen na na zkušební dobu 3 měsíců, tj. do 30. 4. 2019.

Disciplinární komise ELH ocenila přístup klubu k objasnění případu, stejně jako skutečnost, že identifikováni byli jak oba útočníci, kteří se dopustili napadení, tak dva další fanoušci, kteří vhazovali na členy družstva HC Dynamo Pardubice různé předměty, upozornila však, že útočníci nemuseli před napadením překonat žádnou překážku, vytvořenou ať už stavebními prvky nebo členy pořadatelské služby. Pořadatelská služba při zásahu proti útočníkům nepochybila, prostor, kterým hráči a členové realizačních týmů přicházejí na střídačky, však nebyl dostatečně zajištěn.