25.02.2019 | Tisková zpráva

Rozhodnutí DK ELH – Martin Erat (HC Kometa Brno)

Disciplinární komise ELH ve složení Viktor Ujčík, Tomáš Jelínek, Vladimír Macholda a Libor Procházka se zabývala odporem, podaným hráčem Martinem Eratem proti rozhodnutí, kterým mu byl za zákrok na protihráče Tomáše Havránka v zápase HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno uložen zákaz činnosti na 6 utkání nepodmíněně za Zásah do hlavy nebo krku.

Po projednání případu, které trvalo zhruba tři čtvrtě hodiny, z toho větší část času v přítomnosti hráče, se neztotožnila s obhajobou, že zákrok by měl být překvalifikován do nižší sazby zákazu činnosti na 1–4 soutěžní utkání, neboť hráč před ním nezvýšil rychlost a k důsledkům přispěl sám protihráč, který se nacházel ve snížené pozici s tím, že zranění nosu si mohl způsobit vlastní holí, kterou držel v době střetu směrem vzhůru.

Po prostudování videozáznamu dospěla komise k závěru, že hráč vedl svůj zákrok bez jakékoli snahy zahrát či získat kotouč, s jediným cílem zasáhnout protihráče. Z videozáznamu je zřejmé, že před střetem viditelně zrychlil a ačkoli si musel být vědom, že soupeř se nachází ve zranitelném postavení, neučinil nic, aby následky zákroku minimalizoval. Naopak, těsně před střetem se napřímil, takže protihráče zasáhl přímo do oblasti hlavy. Jak komise zdůraznila, v podobných případech je výhradní zodpovědností hráče, aby zranitelného postavení soupeře nezneužil a svůj zákrok vedl tak, aby při něm nedošlo k ohrožení protihráčova zdraví. Z jiného z dostupných záběrů je rovněž patrné, že ke zlomenině nosu došlo v důsledku zásahu hráčovou paží, nikoli hole protihráče.

Na základě těchto skutečností disciplinární komise ELH jednomyslně rozhodla, že vzhledem ke způsobu vedení a závažnosti zákroku spadá přestupek do vyšší sazby, přičemž polehčující okolnost, že hráč nebyl v minulosti disciplinárně trestán, byla již ve výroku zohledněna. Disciplinární komise ELH proto původní rozhodnutí potvrdila a hráči Martinu Eratovi (HC Kometa Brno) uložila trest zákazu činnosti na 6 soutěžních utkání nepodmíněně.