10.03.2019 | Tisková zpráva

Rozhodnutí DK ČSLH – VHK ROBE Vsetín

Disciplinární komise ČSLH se zabývala případy nepřípustného chování diváků při utkání VHK ROBE Vsetín – LHK Jestřábi Prostějov (8. 3. 2019).

Z videozáznamu bylo mimo jiné prokázáno, že při něm došlo k opakovanému vhazování různých předmětů včetně skleněné láhve na ledovou plochu, přičemž přinejmenším v jednom případě byl hlavní rozhodčí vhozeným předmětem zasažen, k cílenému vhazování předmětů po hráčích LHK Jestřábi Prostějov při odchodu do hráčských šaten, k polití rozhodčích pivem nebo k pokusu zasáhnout rozhodčí plným odpadkovým košem po skončení zápasu. Z videozáznamu je navíc zřejmé, že pořadatelská služba postupovala vůči osobám, které se těchto nepřístojností dopouštěly, pasivně, když se nesnažila projevům nesportovního chování efektivně zabránit nebo dotyčné osoby předat k identifikaci.

Vzhledem k mimořádné četnosti, opakování a zvlášť závažnému charakteru přestupků potrestala disciplinární komise ČSLH klub VHK ROBE Vsetín, který podle Soutěžního a disciplinárního řádu za pořádek na stadiónu a bezpečnost účastníků utkání zodpovídá, za Nesportovní chování diváků a vhazování předmětů na ledovou plochu finanční pokutou ve výši 90 000 Kč a trestem odehrání jednoho soutěžního utkání bez přítomnosti diváků, který byl podmínečně odložen na zkušební dobu sedmi měsíců, tj. do 11. 10. 2019 včetně.

Podle Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH je možné v podobných případech, nedojde-li při nich k přerušení či ukončení zápasu, uložit finanční pokutu až ve výši 120 000 Kč, případně trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavření hřiště až na šest soutěžních utkání.