02.04.2021 | Tisková zpráva

Rozhodnutí DK ČSLH – Jiránek, Strejček (Jihlava), Hlava (Kladno)

Disciplinární komise ČSLH se na základě podnětu klubu VHK ROBE Vsetín zabývala zákrokem hráče Tomáše Jiránka na protihráče Adama Hořanského v utkání HC Dukla Jihlava – VHK ROBE Vsetín (2. 4. 2021).

Po prostudování videozáznamu shledala, že hráč při zákroku, za který byl rozhodčími potrestán větším a osobním desetiminutovým trestem, aktivně vystrčil zpevněnou nohu proti směru jízdy protihráče a zasáhl ho do oblasti kolene. V důsledku střetu utrpěl protihráč zranění, pro které zápas nedokončil. Disciplinární komise ČSLH proto zákrok kvalifikovala jako Faul kolenem a hráče Tomáše Jiránka (HC Dukla Jihlava) potrestala nepodmíněným zastavením činnosti na dvě soutěžní utkání.

Na základě podnětu klubu VHK ROBE Vsetín se disciplinární komise ČSLH zabývala také zákrokem, za který byl ve stejném utkání potrestán hráč Jan Strejček (HC Dukla Jihlava) dvojitým menším trestem a osobním desetiminutovým trestem za Hrubost. V tomto případě dospěla k závěru, že ačkoli hráč v reakcí na předchozí držení zvedl hůl na úroveň protihráčovy hlavy a pravděpodobně ho i zasáhl, zákrok nebyl takové intenzity, aby vyžadoval dodatečný trest. Disciplinární komise ČSLH proto řízení s hráčem Janem Strejčkem (HC Dukla Jihlava) zastavila.

Disciplinární komise ČSLH zastavila rovněž řízení s hráčem Nicolasem Hlavou (Rytíři Kladno) za zákrok, za který mu byl v utkání Rytíři Kladno – HC RT Torax Poruba 2001 (2. 4. 2021) uložen trest ve hře za Úder hlavou. Na základě videozáznamu dospěla k závěru, že hráč se přestupku nepochybně dopustil, zákrok však nebyl takového charakteru, aby mohl ohrozit zdraví protihráče a vyžadoval tak dodatečné potrestání nad rámec trestu uloženého rozhodčími a automatického zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání za trest ve hře.