15.03.2021 | Tisková zpráva

Rozhodnutí disciplinární komise ELH – Jan Mandát (HC Dynamo Pardubice)

Disciplinární komise ELH se na základě Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a Disciplinárního řádu ELH zabývala porušením antidopingových pravidel hráčem Janem Mandátem (HC Dynamo Pardubice).

Výskyt zakázané látky (kokain) byl zaznamenán antidopingovou kontrolou provedenou dne 13. prosince 2020 po skončení utkání Bílí Tygři Liberec – HC Dynamo Pardubice a potvrzen kontrolní analýzou vzorku B provedenou dne 29. ledna 2021.

Po projednání případu dospěla disciplinární komise ELH k závěru, že užitím zakázané látky došlo k porušení antidopingových pravidel s tím, že nebylo prokázáno, že by hráč látku užil s cílem dosáhnout vyššího sportovního výkonu. Disciplinární komise ELH proto potrestala hráče Jana Mandáta (HC Dynamo Pardubice) nepodmíněným zastavením činnosti na dva roky, do 12. ledna 2023 včetně.

Proti uvedenému rozhodnutí je možné podat do jedenadvaceti dnů odvolání k Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury.