22.12.2022 |

Prohlášení prezidenta Českého hokeje k článkům o problematice ELJ

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik zveřejnil prohlášení k článkům o problematice DHL extraligy juniorů.

"Po zveřejnění několika článků v médiích, jež silně negativně hodnotí výsledek hlasování sportovní komise (kolektivní orgán ČSLH!), týkajícího se návrhu nového modelu juniorské extraligy 2023/24 mi nezbývá než uvést věci na pravou míru. Tvrzení v článcích jsou povětšinou zavádějící, mnohdy vyplývají z neznalosti věci a ve svém důsledku matou veřejnost.

Rozhodné důvody, proč komise, tj. nikoliv Hadamczik, nový systém soutěže většinovým hlasováním (9:2) doporučila, v článcích nezazněly. Návrh systému je tč. navíc pouze pracovní, ve fázi diskusní rozpracovanosti a podléhá finálnímu schválení Výkonného výboru ČSLH.

Komise se podrobně zabývala nastavením soutěží postupně, a to na třech schůzích, přitom v půlce ledna bude o tématu jednat znovu. Nevím, co trenéry kritiky vedlo k vyvolání negativních střetů. Autorům článků doporučuji, aby své názory náležitě argumentačně podložili a prosazovali na půdě Svazu k tomu určené.

Je pravda, že jsem dlouhodobě a vytrvale kritizoval vedení Svazu a žádal zúžení extraligy mládežnické soutěže z 19 týmů na 14 týmů. Ke zúžení došlo a je nesporné, že zároveň došlo ke zkvalitnění soutěže. To ale neznamená, že je tím vyloučena další její optimalizace. Zvláště za situace, kdy trenér „dvacítky“ Radim Rulík informoval po proběhlém mistrovství světa vedení Svazu, že fyzická a dovednostní připravenost českých reprezentantů je až o 40 % nižší (!), než je tomu u Švédů, Finů, Kanaďanů a Američanů.

Mým primárním zájmem není nic jiného než dostat český hokej tam, kde v minulosti byl. Kroky, které by k tomu měly vést, řešíme ve sportovní komisi s řadou odborníků a spolupracovníků, např. Radimem Rulíkem, Robertem Reichlem, Jirkou Šlégrem, Tomášem Martincem a dalšími. Individuální názory odeznělé v médiích jsou názory velmi kusé, bez kontextu a úplné znalosti projednávané problematiky. Nehovoří např. o rozdělení soutěží v její první části na českou a moravskou, o následném prolínání uvedených soutěží těch nejlepších a samostatně těch méně dobrých atd., atd. Nedomnívám se, že vleklé a nemalé problémy českého hokeje vyřešíme nastolením mediálních diskuzí, k nimž se někteří uchýlili.

Upozorňuji, že v současné době působí v zahraničních mládežnických soutěžích 115 českých hráčů. Tvrdím, že naši trenéři by měli trénovat tak, aby do zahraničí odcházelo daleko menší procento mladých českých hráčů. K tomu je samozřejmě třeba vytvořit odpovídající podmínky, aby tréninkový proces v jednotlivých klubech byl nadstandardní a rodiče si nemusely např. platit nákladné individuální tréninkové kempy. Pro příklad uvádím toto složení hráčů juniorského věku působících mimo ČR: 29 hráčů ročníku 2003; 33 hráčů ročníku 2004; 53 hráčů ročníku 2005. Uvítal bych, kdyby se naši trenéři mnohem více než systémem soutěží zabývali tím, jak docílit stavu, aby mladí čeští hokejisté byli konkurenceschopní.

Pokud vedení hokejového klubu nebo konkrétní trenér cítí závažný problém, měl by se obrátit na Výkonný výbor Svazu, sportovní komisi nebo přímo na mně. Jsem otevřený všem lidem z hnutí, všem myšlenkám a nápadům řešení. Nelíbí se mi však, když se problémy řeší prostřednictvím prosazování názorů v médiích. Takovým postupem dotyční škodí nejen hokejovému hnutí, ale i sami sobě.

Na závěr jen tolik, že v tomto ročníku nebude do soutěží nijak zasahováno. Všem příznivcům ledního hokeje přeji krásné vánoční svátky a šťastný Nový rok."

Alois Hadamczik
prezident ČSLH