07.01.2021 | Tiskové prohlášení

Tomáš Král ke změnám v mládežnickém hokeji

Prezident Českého hokeje Tomáš Král přivítal diskusi, kterou otevřelo hodnocení MS U20 a výchovy mladých hokejistů v klubech Filipem Pešánem. Zvlášť ocenil, že se řada klubů přihlásila k požadavku nastolení vyšší konkurence cestou zúžení počtu klubů v mládežnických soutěžích a zpřísněných nároků na Akademie Českého hokeje.

„S Filipem Pešánem jsme domluveni, že na jednání výkonného výboru předloží aktualizovaný model zeštíhlení mládežnických soutěží a návrh na přezkoumání statusu a diferenciaci podpory akademií podle dosahovaných výsledků. Návrhy budou projednány a schváleny tak, abychom k jejich realizaci mohli přistoupit od nejbližší sezóny. Již dříve jsme přijali také materiál, zabývající se filozofií výchovy mládeže v nejnižších věkových kategoriích,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Jsem proto rád, že se přístupy mění a věřím, že změny nebudou na rozdíl od minulosti a priory odmítány těmi, kdo se v práci s mládeží nemohou vykázat úspěšnými výsledky a úpravy se jich případně dotknou,“ dodal Tomáš Král. „Všichni musíme sledovat společný cíl, kterým jsou vyšší konkurenceschopnost a motivace v mládežnickém hokeji.“

Změny v nejvyšších mládežnických soutěžích budou vycházet z rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje o jejich zúžení, přijatého v prosinci 2019. Schválený model, jehož realizace musela být vzhledem k předčasnému ukončení sezóny posunuta, počítá se snížením počtu účastníků nejvyšší juniorské soutěže z 20 na 14 a nejvyšší dorostenecké soutěže z 30 na 24 sportovní cestou. Postupy a sestupy přitom nebudou stejně jako v současnosti vázány na status Akademie Českého hokeje. Dalším souvisejícím krokem bude zúžení počtu účastníků druhé nejvyšší soutěže dospělých z 18 na 14 včetně obnovení sestupů a postupů, které bylo rovněž schváleno v prosinci 2019.