13.10.2020 |

Omezení sportovní činnosti a program COVID-SPORT II

Česká unie sportu zveřejnila výkladové stanovisko k vládnímu usnesení o přijetí krizových opatření a souvisejícím omezením sportovní činnosti, platným pro období do 3. listopadu 2020.

Úplný text stanoviska najdete zde.

Pro informaci profesionálním klubům uvádíme tiskovou zprávu Národní sportovní agentury, týkající se „Programu podpory podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19, „COVID – Sport II“. Plný text zprávy najdete zde.