30.09.2023 |

NSA zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023

Národní sportovní agentura vypsala níže uvedené investiční výzvy. Zástupci Českého hokeje o nich informovala všechny kluby v rámci Tipsport extraligy, Chance ligy, II. ligy a také zástupce všech regionálních klubů prostřednictvím krajských výkonných výborů.

Výzva 11/2023 - Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice pod 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/regionyusc-sk-tj2023investice_pod_10mil/

Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - investice nad 10 mil. Kč
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/regionalni-sportovni-infrastruktura-2023-investice-nad-10-mil-kc/

Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/standardizovana-sportovni-infrastruktura-2023/

Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura
Informace k vypsané výzvě zde: https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/nadregionalni-sportovni-infrastruktura-2023-vyzva-14-2023/

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023.
U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.