01.08.2018 |

Novinky v aplikaci Coach Manager

Od 1. 8. 2018 došlo ke spuštění multilicence na programy v rámci aplikace Coach Manager. Český hokej (ČH) od nové sezóny dává v zájmu dalšího rozvoje možnost všem trenérům ČH používat vzdělávací programy zdarma.

V sekci "Tréninky" mohou trenéři sestavovat tréninkové plány, vytvářet zásobníky cvičení a sdílet je s ostatními, stahovat veřejná cvičení od ostatních trenérů nebo metodiků ČH.

V sekci "Vzdělání" trenéři naleznou vzdělávací kurzy, metodické materiály, závěrečné práce Trenérské školy (licence A), zásobníky cvičení, videa a přednášek.

Nový je také zjednodušený způsob přihlašování, kdy se trenér pomocí svého registračního čísla sám zaregistruje a vytvoří si přístupové údaje (login i heslo). Stávajícím uživatelům zůstávají jejich přístupové údaje nezměněny.

Sportovní oddělení a trenérská komise ČH budou v budoucnu téměř výhradně využívat Coach Manager k přenosu metodických materiálů, instruktážních videí a cvičení k dispozici trenérům a do klubů, a to ihned a zcela zdarma.

V průběhu měsíců září a října 2018 budou probíhat instruktážní semináře o práci v aplikaci po celé ČR. Místa a plán seminářů budou zveřejněny v průběhu srpna na webu www.ceskyhokej.org a v aplikaci Coach Manager.

Více informací zde.