19.01.2020 | Tisková zpráva

Nadační fond Ivana Hlinky již rozdělil více než 4,5 miliónu Kč

Nadační fond Ivana Hlinky vznikl v roce 2005 s cílem pomáhat bývalým či současným hokejistům, kteří se ocitli v obtížné životní, zdravotní nebo sociální situaci. Zřizovatelem fondu je Český hokej a předsedkyní správní rady paní Liběna Hlinková. Prostředky získává Nadační fond Ivana Hlinky z příspěvků Českého hokeje a různých vlastních aktivit, jako jsou například charitativní aukce, benefiční utkání, golfové turnaje nebo projekty „Legenda pomáhá“ a „Legenda legendám“.

Od roku 2005 vyplatil Nadační fond Ivana Hlinky bývalým a současným hokejistům v obtížné životní, zdravotní nebo sociální situaci podpory v celkové výši přes 4,5 miliónu Kč. Rozsah této podpory přitom výrazně vzrostl – zatímco v letech 2005–2009 rozdělil fond přibližně 1,1 miliónu Kč a v letech 2010–2014 zhruba 0,5 miliónu Kč, ve srovnatelném období 2015–2019 se objem vyplacených darů zvýšil na bezmála 3,0 milióny Kč. Jen v roce 2019 dosáhla hodnota příspěvků, rozdělených z Nadačního fondu Ivana Hlinky, téměř miliónu korun.

Podporu z Nadačního fondu Ivana Hlinky využívají příjemci mimo jiné na úhradu lékařské péče, nákup invalidních vozíků, pořízení rehabilitačních pomůcek a podobné, pro život nezbytné výdaje. Nadační fond Ivana Hlinky tak v minulosti přispěl například hokejistům Romanu Bernatovi, Gustavu Bubníkovi, Stanislavu Konopáskovi, Janu Pavlů, Dominiku Skořepovi, Františku Tikalovi, Josefu Ulrychovi či Tomáši Zelenkovi, rodině tragicky zesnulého rozhodčího Pavla Lainky, stejně jako para hokejistům Romanu Herinkovi, Zdeňku Šafránkovi nebo Vladimíru Würtherlemu.

„Jsem velmi ráda, že ve spojení s Ivanovým jménem vznikl projekt, který pomáhá potřebným,“ uvedla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ivana Hlinky Liběna Hlinková. „Poděkování patří všem, kdo nám přispěli, ať už jde o hokejový svaz, účastníky golfových turnajů nebo o fanoušky, kteří přišli na benefiční utkání, případně vydražili některý z dresů. Jejich počet roste a stejně rostou i objemy prostředků, kterými můžeme bývalým i současným hokejistům, nacházejícím se v tíživé životní situaci, pomáhat.“