24.01.2019 | Tisková zpráva

Na Hokejovém fóru se sešli zástupci vedení Českého hokeje a klubů

Z iniciativy prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále proběhlo Hokejové fórum, kterého se zúčastnila více než stovka delegátů – majitelů, generálních a sportovních manažerů, případně vedoucích mládeže – z klubů Tipsport extraligy, Chance ligy a II. ligy. Mezi účastníky fóra byl vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, v programu vystoupili vedoucí představitelé Českého hokeje, zástupci klubů nebo Martin Musálek z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Na prezentaci z Hokejového fóra se můžete podívat zde.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král prezentoval údaje, týkající se ekonomiky, sportovních výsledků a rozvojových projektů. Mezi hlavní problémy ve výchově mládeže zařadil mimo jiné prostor, který dostávají mladí hokejisté v soutěžích dospělých a strukturu mládežnických soutěží, v nižších věkových kategoriích tlak na výsledky, důraz na systém a biologickou akceleraci.

„Potěšil mě jak počet, tak reprezentativní složení a zájem účastníků fóra,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Výstupem z jednání budou návrhy, které připraví vedení svazu s odbornými komisemi a rozešle k vyjádření klubům. Týkat se budou zrušení odstupného v dospělých soutěžích, úpravy systému soutěží včetně zúžení nejvyšší juniorské a dorostenecké extraligy nebo úpravy věkových kategorií, především 9. tříd. Jednoznačnou podporu dostal projekt Akademií U20, který by se měl po Litoměřicích rozšířit také na Moravu.“

NĚKTERÁ ČÍSLA Z HOKEJOVÉHO FÓRA

  • Prostředky, které Český hokej investuje do výchovy mládeže, se za deset let trojnásobily a za šest let zdvojnásobily. V letech 2014–2018 investoval Český hokej do výchovy mládeže 540,3 miliónu Kč, z toho 232,4 miliónu Kč na mládežnické reprezentace a 307,9 miliónu Kč na výchovu mládeže v klubech.
  • V období 2008–2013 prošlo draftem NHL 27 českých hokejistů, z toho 7 z domácích či evropských a 20 ze zámořských soutěží. V období 2014–2018 to bylo 43 hokejistů, z toho 29 z domácích či evropských a 14 ze zámořských soutěží. V období 2013–2018 získaly české kluby za přestupy do NHL celkem 245,2 miliónu Kč, roční částka vzrostla z 15,3 miliónu Kč v roce 2013 na 75,3 miliónu Kč v roce 2018.
  • Ve srovnání se skandinávskými zeměmi zaostáváme v prostoru, který dostávají junioři mezi dospělými. V sezóně 2018/19 nastupují v TELH pouze 3 junioři, kteří hráli alespoň v polovině utkání s průměrným ice timem přes 10 minut. V nejvyšší švédské soutěži je jich 20 a ve finské 16. Vzájemná bilance českých, finských a švédských hráčů ročníku 1999 v reprezentacích U16–U18 byla přitom v zásadě vyrovnaná.
  • Mládežnický reprezentační program je zcela srovnatelný s hokejově vyspělými zeměmi. Systém vzdělávání trenérů, stejně jako metodika jsou v zásadě stejné jako ve Švédsku nebo Finsku. V České republice a ve Švédsku je odborné vzdělávání povinné, ve Finsku dobrovolné, ale prošlo jím zhruba 80 % trenérů. Ve Švédsku je k dosažení nejvyšší licence potřeba absolvovat 700 hodin přednášek a seminářů, v České republice a ve Finsku 650. Rozdíly nejsou ve vzdělávání ani metodice, ale v tom, jak se uplatňuje v praxi. Z uvedeného důvodu navýšil Český hokej počet profesionálních trenérů žáků, financovaných a řízených svazem, z 21 v roce 2015 na 130 v roce 2018.
  • V mládeži je problémem upřednostňování akcelerovaných, biologicky vyspělejších hráčů. V kategorii VTM U14 tvoří biologicky přiměření 50 %, biologicky akcelerovaní 35 % a biologicky pomalí 15 % hráčů. Rozdíl biologického věku činí 3 roky, výškový rozdíl 16 cm, hmotnostní rozdíl 22 kg. Největší prostor dostávají biologicky akcelerovaní jedinci, kteří ovšem dosahují zenitu ve věku 17,5 let a potom stagnují.
  • V žákovském hokeji jsou největšími problémy „výsledkaření“, malá herní volnost a důraz na systém. Při počtu cca 14 000 hráčů v žákovských kategoriích registrujeme 1 500 přestupů a hostování, ve Švédsku se 42 000 hráči jich bylo v sezóně 2018/19 pouze 38.
  • Potěšující je rozvoj členské základny. Počet klubů, obsazujících žákovské soutěže, vzrostl ze 109 v roce 2013 na 152 v roce 2018, tj. o 42 %. Na uvedených číslech se podílely mimo jiné Týdny hokeje, kterých se již zúčastnilo téměř 20 000 dětí, práce profesionálních trenérů mládeže nebo distribuce bezplatné výstroje pro nejmenší hokejisty v celkové hodnotě 81,6 miliónu Kč. Počet družstev v juniorských soutěžích vzrostl ze 75 v roce 2016 na 105 v roce 2018, tj. o 40 %.

Na prezentaci z Hokejového fóra se můžete podívat zde.

Galerie