04.12.2020 | Tisková zpráva

Nové podmínky pro profesionální hokejové soutěže (Covid-19)

V návaznosti na výnos Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 4. prosince 2020, stanovující podmínky pro konání profesionálních soutěží v ledním hokeji, rozhodl prezident Českého hokeje Tomáš Král o úpravě manuálu, který jsou kluby Tipsport extraligy a Chance ligy při pořádání utkání povinny dodržet.

Povinné vyšetření hráčů, rozhodčích a členů realizačních týmů metodou RT-PCR lze nahradit podobně jako v dalších zemích a soutěžích tzv. antigenními testy s tím, že musí být provedeny nejdříve 48 hodin před utkáním. V případě, že mužstvo hraje v týdnu více utkání, je třeba testování provádět dvakrát, a to podle rozpisu zápasů buď v pondělí a ve čtvrtek nebo v úterý a v pátek. Povinné testování se nevztahuje na osoby, které onemocnění prodělaly, prošly předepsanou izolací, nejeví klinické příznaky a od jejichž prvního pozitivního testu neuplynulo více než devadesát dní.

V rámci pilotní studie bude mít nově přístup na utkání až 300 osob, uvedených na seznamu dlouhodobých partnerů klubu, které se prokáží negativním RT-PCR nebo antigenním testem ne starším než osmačtyřicet hodin. Usazeny budou v oddělených vnitřních prostorech s kapacitou nejvýše deseti osob, s časově oddělenými příchody a odchody. Uvedená výjimka se netýká diváků v běžných částech hlediště.

Všechna další opatření – tzv. selfreporting formuláře, povinné roušky s výjimkou hráčů a rozhodčích v průběhu utkání a ve sprchách, apod. – zůstávají v platnosti.

S cílem splnění podmínek doporučil prezident Českého hokeje Tomáš Král klubům, aby postup při jejich zajištění – například pravidla pro účast partnerů včetně vymezených prostor, příchodů a odchodů – konzultovaly s krajskými hygienickými stanicemi.

Odkazy

Do dokumentů byly nahrány přehledy nových opatření pro organizování zápasů Tipsport extraligy a Chance ligy.