03.05.2021 | Tisková zpráva

Kluby se vyjádřily k úpravám herního, přestupního a disciplinárního řádu ELH

Vedení Českého hokeje a Tipsport extraligy uspořádaly anketu, v níž zjišťovaly stanovisko účastníků nejvyšší soutěže ke změnám v herním, přestupním a disciplinárním řádu ELH.

Témata, k nimž se kluby vyjadřovaly – rozšíření trenérské výzvy na ofsajdové postavení, úprava činnosti disciplinární komise ELH, navýšení poplatku za podání podnětu, umožnění podpisu smlouvy před 30. dubnem, úprava soupisky k utkáním – vzešly z návrhů vedení soutěže, odborných komisí a klubů. Cílem ankety bylo zjistit názory účastníků extraligy na případné změny řádů s přihlédnutím k jejich sportovním dopadům a nárokům na klubové rozpočty.

Rozšíření tzv. trenérské výzvy na ofsajdové postavení

Zavedením trenérské výzvy na hraniční situace při dosažení gólu (nedovolené bránění brankáři, hra vysokou holí, přihrávka rukou) se TELH zařadila v této oblasti mezi špičkové evropské soutěže. Podle návrhu by byla trenérská výzva rozšířena také na ofsajdové situace před dosažením gólu, což by bylo spojeno s dodatečnými finančními náklady na rozšíření stávajících systémů brankového videorozhodčího. Návrh nebyl schválen – pro se vyslovilo 5, proti 9 klubů.

Úprava činnosti DK ELH

Ve stávajícím modelu řeší DK ELH automaticky všechny tresty na pět minut a do konce utkání a potrestané nafilmované pády. Další situace jsou posuzovány na základě podnětu oprávněných subjektů včetně klubů. Podle návrhu, spojeného s dodatečnými finančními náklady na profesionalizaci aparátu komise, by byly automaticky rozebírány všechny sporné situace z utkání s tím, že by byla zrušena možnost podávat podněty. Návrh nebyl schválen – pro se vyslovily 4, proti 10 klubů.

Navýšení poplatku za podání podnětu k DK ELH

Stávající Herní řád ELH umožňuje klubům podat dva podněty bezplatně a každý další za poplatek 3 000 Kč. S cílem snížit počet podnětů, které nemají opodstatněný základ a předkládány jsou více méně účelově, bylo navrženo zpoplatnit každý třetí a další návrh částkou 15 000 Kč. Návrh byl přijat – pro se vyslovilo 11, proti 3 kluby.

Umožnění podpisu profesionální smlouvy před 30. dubnem

Většina smluvních vztahů v nejvyšší soutěži končí se závěrem sezóny 30. dubna, přičemž před tímto datem nejsou jednání o nové smlouvě povolena a není možné uzavírat nové kontrakty. Přes uvedené ustanovení taková jednání probíhají a ještě před koncem sezóny se objevuje řada informací a spekulací o nových kontraktech. S cílem uvést legislativu do souladu s realitou bylo navrženo upravit přestupní řád a vzorovou hráčskou smlouvu tak, aby bylo možné novou smlouvu uzavřít i před ukončením sezóny a vypršením kontraktu stávajícího. Návrh byl přijat – pro se vyslovilo 8, proti 6 klubů.

Úprava soupisek k utkáním

V sezónách, kdy byla v platnosti ustanovení podporující zařazování mladých hráčů k utkáním, se podařilo zvrátit poměr hráčů juniorského věku a cizinců v nejvyšší soutěži a výrazně zvýšit počet mladých hokejistů, kteří podepsali smlouvu s kluby NHL. Na základě těchto zkušeností a při zohlednění skutečnosti, že kluby dlouhodobě odmítnají zavedení „platového stropu“, čímž se rozevírají finanční i výkonnostní nůžky mezi účastníky, bylo navrženo upravit řády tak, aby na soupisku k utkáním bylo možné zařadit nejvýše 19 hráčů v poli s tím, že 16 z nich může být ve věku 22 let a starších. Návrh nebyl schválen – pro se vyslovil 1, proti 13 klubů.

Na základě výsledků ankety promítne vedení soutěže navýšení poplatku za podněty k disciplinární komisi ELH do Herního rádu TELH 2021/22 a připraví návrh úpravy přestupního řádu a vzorové hráčské smlouvy tak, aby byl umožněn podpis kontraktu před koncem sezóny a vypršením smlouvy stávající.