08.04.2021 |

Informace k opatřením ministerstva zdravotnictví

Podle informací Národní sportovní agentury připravuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky opatření, kterým budou stanovena a upřesněna mimo jiné pravidla pro organizovaný amatérský sport platná od 12. dubna 2021.

Jakmile budou opatření Ministerstva zdravotnictví ČR známa, zveřejníme je včetně výkladového stanoviska České unie sportu a Národní sportovní agentury na www.ceskyhokej.cz.

Praha 9. 4. 2021