07.11.2021 | Tisková zpráva

Mezinárodní seminář k problematice náborů a výchovy hokejistů

Český hokej uspořádal ve spolupráci s rozvojovým oddělením Mezinárodní hokejové federace IIHF a Švýcarskou hokejovou federací mezinárodní online seminář, věnovaný problematice náborů a výchovy mládeže.

S náborovou koncepcí Mezinárodní hokejové federace na něm účastníky seznámil sekretář rozvojového oddělení IIHF, ředitel rozvoje ledního hokeje Belgické hokejové federace Johan Bollue, se švýcarským modelem výchovy mládeže ředitel rozvoje ledního hokeje Švýcarské hokejové federace Markus Graf a s náborovými projekty Českého hokeje manažer projektu „Pojď hrát hokej“ Pavel Landa. Semináře se zúčastnilo 380 trenérů a manažerů z devíti zemí – České republiky, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Švýcarska.

V prezentaci Pavla Landy mimo jiné zaznělo, že projekt „Pojď hrát hokej“ je zaměřen na děti ve věku 4–10 let a jejich rodiče. Jeho součástí jsou vedle Týdnů hokeje, připravovaných ve spolupráci s kluby, propagační kampaně, podpora v hokejových začátcích a různé vzdělávací aktivity. Pravidelně pořádaných Týdnů hokeje se od září 2016 zúčastnilo více než 33 000 dětí s rodiči. Za poslední čtyři roky před covidovou výlukou vzrostl počet nových registrací i díky projektu „Pojď hrát hokej“ o 38 %. Český hokej podpořil začínající hokejisty rovněž distribucí bezplatné výstroje v hodnotě přes 100 miliónů Kč a poukazy v hodnotě 1 500 Kč na nákup hokejové výstroje pro rodiče, jejichž děti se v rámci projektu do Českého hokeje registrovaly. Pro zúčastněné kluby byla připravena řada seminářů a pro rodiče natočeno 110 videí a zveřejněno 172 článků se souvisejícími informacemi.

Pro domácí trenéry je kompletní záznam semináře přístupný v aplikaci Coach Manager.

Komentář metodika Českého hokeje Zdeňka Vojty: „Součástí první prezentace Markuse Grafa byl popis švýcarského modelu výchovy mládeže. Jeho hlavní myšlenkou je zodpovědnost velkých klubů za práci v klubů v regionech. Zjednodušeně tomu říkají „umbrella systém“. Filozofie výchovy hokejistů ve Švýcarsku je hodně založena na spádových oblastech, o kterých se aktuálně diskutuje i v českém prostředí. Zaujalo mě také, když Markus hovořil o tom, jak chtějí pracovat v hokejisty v jednotlivých kategoriích a jak mají pro to zpracovanou metodiku. Je to hodně podobné tomu, jak to máme momentálně nastaveno i v Českém hokeji. Velký důraz kladou na vzdělávání trenérů. Filozofie práce tamního hokejového svazu je založena na čísle 4. Markus zmiňoval čtyři hlavní pilíře hokeje ve Švýcarsku, kterými jsou nábor, řízení kvality tréninkového procesu, koncepce rozvoje hráče a vzdělávání trenérů. Markus Graf hovořil i o čtyřech podmínkách úspěšného hráčského rozvoje, kterými jsou podle něj motivace, komunikace, prostor k učení a pozitivní emoce. V závěru definoval i čtyři stupně rozvoje podle věku a úrovně dovedností: základní, talent, elitní a mistrovský.

Johan Bollue popisoval problematiku náborů a získávání dětí pro hokej z pohledu menších hokejových zemí, kde není hokej tolik populární. Velká část prezentace byla pojata z marketingového pohledu. Johan například popisoval, jak využít sociální sítě pro komunikaci s rodiči a dětmi anebo jak propagovat hokej jako sport pro všechny i s využitím různých forem reklamy (např. design autobusových zastávek jako hokejových branek atd…). Hodně se také hodně zaměřoval na to, jak by měli náboroví pracovníci oslovovat konkrétní cílovou skupinu, což jsou v případě hokejových náborů rodiče dětí ve věku od 4 do 8 let.

Ve třetí přednášce Pavel Landa obecně zhodnotil fungování projektu Pojď hrát hokej se zaměřením na Týden hokeje. Pavel podrobně popsal tři hlavní pilíře Pojď hrát hokej, kterými jsou propagace ledního hokeje, podpora dětí v začátcích hrání hokeje a vzdělávání. Část své prezentace věnoval i nedávné, zářiové akci Týden hokeje, která byla výrazně ovlivněna covidovou situací v ČR.“