26.10.2021 | Tisková zpráva

Český hokej již rozeslal nejmenším hokejistům výstroj za více než sto milionů Kč

Český hokej rozeslal 156 klubům, které se věnují výchově mládeže, v letošním roce bezplatnou výstroj pro nejmenší hokejisty v hodnotě 7,6 miliónu Kč.

Od roku 2010, kdy byl projekt „Výstroj pro nejmenší“ zahájen, tak již kluby obdržely výstroj v souhrnné hodnotě 103,2 miliónu Kč a bezplatné dodávky dětské výstroje nestavila ani koronavirová epidemie s jejími ekonomickými dopady. Cílem projektu „Výstroj pro nejmenší“ je zpřístupnit lední hokej dětem ze sociálně slabších rodin a snížit nároky na rodinné rozpočty, spojené s působením dítěte v hokejovém klubu.

Projekt „Výstroj pro nejmenší“ je součástí dlouhodobého programu „Pojď hrát hokej“, zaměřeného na nábory malých hokejistů a rozvoj členské základy Českého hokeje.

Zatímco v úvodních sezónách dostávaly kluby v rámci této podpory výhradně položky z předem připravené nabídky, v několika posledních letech mají možnost výběru jak z hráčské či brankářské výstroje, tak z tréninkových pomůcek pro nejmladší kategorie. V letošním roce, například, tvořila na základě výběru klubů 65 % distribuované podpory výstroj pro hráče, 24 % brankářská výstroj a zbývajících 11 % různé tréninkové pomůcky.

Více informací o projektu najdete na www.pojdhrathokej.cz.